..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Dnya hayal gcnn tuvalinden baka birey deildir. -Henri David Thoreau
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
zEdebiyat - Yazar Portresi - Ya Irmak
Ya Irmak - yusairmak
Site i Arama:


nceleme
  Dilin Dndrdkleri (Ya Irmak) 6 Ocak 2007 Dil 

Gnlk hayatta herkes bir eyler konuur ya da konumak ister. Herkesin anlataca bir eyler vardr. Yani bu bir eylerin iinde bir de bamza aydn kesilen entel dnrlere u sralar televizyonda tahamml dahi edilmiyor. Oturduklar yerden binlerce insann gznn iine baka baka nasl da bo konuuyorlar anlamak mmkn deil! Cidden ne kadar da dili azna bol gelen bir millet olduk biz!.

  deolojilerin Dostluk ve Dmanlk Anlay (Ya Irmak) 3 Austos 2007 Toplumbilim 

Baty kendine model almaya alt halde ne batl olabilen ne doulu kalabilen lkelerdeki dostluk-dmanlk anlay ise cvk m cvktr. Tarih kitaplarna bile bu renksiz ve kimliksiz bak hepinizin okuduuna eminim. Dmanlar topraklarmza gz dikti, Dmanlar, lkemizi igal etti, dmanlar unlar yapt, dmanlar bize bunlar yapt ... Ama, Allah iin dmann kim olduunu bilen var m aranzda? Kurtarclar, lkeyi dmanlardan kurtardlarsa, dmanlarn igal ettiinde uygulayacaklar kanun, ahlak, eitim vb. icraat niye onlardan daha kat ve baskc ekilde uygulanr ve slm birinci tehlike ve byk dman ilan edilir? Bu kimliksiz yaklam, hangi lkelerle dost, hangileriyle dman olunduu belli olmayacak solucan danslarnda beraberinde getirir... Faist milliyetilere gre dostluun lsn elbette ki kan belirleyecektir. Ancak dman da baka faistlerdir: Trke Trkten baka dost yoktur!, her ey Trk iin, Trke gre, Trk tarafndan!, Tanr Trk korusun! vs..

  Sanat Anlaymz ve Fuhu Sektr! (Ya Irmak) 3 Austos 2007 Sanat ve Sanatlar 

nsani duygu ve dncelerin, estetik biimde ve ruhu besleyecek tarzda da vurulmas demek olan sanat, bir dier ifadeyle hoa giden bantlar yaratma ve abas ve ii, bugn daha ok insani olmayan duygularn, hayvani plakln, hayvani yrtnmalarn ve hayvani tepinmelerin en adi ekliyle icra edilmesi olarak grlmekte. lkel cahiliyye plaklk ve fuhunu modernize ederek taklit edebildii oranda kii, byk sanat olabilmekte. Herhangi bir zeliinin, farkllnn, yeteneinin olmasna gerek yok; eer 90 60 90 llerine uyuyorsa bir gen kzn (!) orasn burasn cmerte gstermesi, cvka, lakaca kahkahalar atmas, dilimizin varmad buna benzer bir ka hareket yapmas yetiyor yldz, gne, kralie, sanat vb. olmasna. Medyann desteini de aldm arkasna tm yollar artk aktr ve ii de tamamdr madde endeksli dnya da ondan sonra vur patlasn al oynasn..

  Meri Sac Myd Solcu Mu? Mtefekkir mi, Mtercim mi? (Ya Irmak) 10 Ocak 2008 Sanat ve Sanatlar 

Bu soru dilime vird oldu haftalardr soruyorum kendime gerekten cemil meri kimdi?! Cemil Meri bana gre en byk fikir iisi idi. Kltr semamzn mnzevi yldzlar'ndan biri Cemil Meri'tir. Ne hazindir ki, adeta unutuldu bu byk mtefekkir yeni nesil tarafndan. Halbuki o, kendini irfana adayan bir fikir adam idi... Tanzimattan beri devaml bir aray ierisinde olan intelijansiyamzla paralellik arz eden, frtnal, dadaal mthi bir macera. mandan pheye, pheden inkara, inkardan maddecilie ve nihayet tekrar aslna rcu eden bir hayat. Biraz daha yakndan tanmak iin ruh dnyasna girelim isterseniz. nk, Bir adam tanmak iin, dncelerini, aclarn, heyecanlarn bilmemiz lazm hi deilse. Hayatn maddi olaylaryla kronoloji yaplabilir ancak. Kronoloji, aptallarn tarihi.

  Mustafa Muhammed El - Mursi (eyh Mustafa smail) (Ya Irmak) 7 Mart 2009 Yazarlar ve Yaptlar 

Evet, insan dier varlklardan farkl klan temel unsur ondaki kalp ve kafa mnasebeti, kalbi hayat ile bir taraftan melekt lemini imrendiren, bazen alma ve cehd ile bazen de ilham esintileri ile varlk leminin srl koridorlarna dalan, makro ve mikro lemin muhteem nizamn gzler nne serip ve bu suretle, belki de farkna varmadan, baz kalplerin hakikate almasna akabinde ak kalplerin ise muhkem kaleler haline gelmesine vesile olur...

  Para, Din, Kitap, Allah, Kelam (Ya Irmak) 7 Mart 2009 Toplumbilim 

Size gre para dediiniz ey nedir? Bilinmez bir dehliz mi? ok izafi bir kavram m? Yoksa para her eyi mi!? Sanyorum birine para ne ie yarar dediiniz zaman her insann ruh haletine gre deiik tepkiler alp bunu kendi dnyalk gr ve kavramlarnzla nazar aldnz tepkiler ile karlatrp inanlmaz kaotik cevaplarla kar karya kalyorsunuzdur. Lakin aada da serlevha edeceim byk dnrlerin cevaplarda sizinkilerden farksz deildir Yeryznde vedahi dnda hayatlarn idame ettiren kk byk btn canllar rzklandran Allah(cc) bakas deildir. Rzklandrma iini kendi garantisi altnda tutan yce mevlamz, kinatn her karesine bir nimet sofras sermi ve canllar da bu ziyafete davet etmitir. Bu ziyafetten, her canl istifade ettii gibi biz insanlar da istifade etmekteyiz.

  Trk nsann Arabayla Olan nsiyeti ve Avrupada Makinaya Bak Kltr (Ya Irmak) 7 Nisan 2011 Toplumsal Olaylar 

Evet, durum eitli devletlerin aynasnda byleyken bizde bu konuda bir Amerikan usulu trafik kural ve biimi neden bu kadar yaygnlk kazanamad diye de sorgulamak lazm. Azck insanmz tanyorsam ve ruh haletlerini de duygularn da kendi apmda zebildiysem yle bir tahlili yapma hakkna sahibiz. 1. Trk insannn beyninin bir yerinde makinalara kar duyduu gizli, bir tevahhu (rkme, rknt korku) hissi, makinalardan ekinmek, kanma insiyak, 2. Otomobilin mekanik biimde ilediini bilen insanmzn makinann duramad takdirde altnda kalp, ezilme ve lme korkusu, 3. Kendi kendine alan, yryen, uyaran, bu harika demir ynna kar duyulan kavi bir sayg duygusu

  Nesli Dijitalin Ortadou Devrimi (Ya Irmak) 7 Nisan 2011 Toplumbilim 

Her ey zihnimden film eridi gibi geiyor adeta.. 90l yllarda Terminatr serisinin ilk filmini izlediimde nutkum tutulmutu. Kendi vcudumu bir ay boyunca tpk bir robot gibi kullanmaya kalkmtm. Babamn uyarlarndan sonra normal hayata dnp, etten kemikten bir insan olduumu kabul etmitim. Byle balad biz 80 lilerin teknoloji hikyesi, merak

  Trk Erkei Mevzusu zerine (Ya Irmak) 3 ubat 2012 Toplumbilim 

ok sevdiim bir kardeim ile gndelik ilerden hasbihal ediyoruz. Nasl oldu anlamadm laf geldi dolat erkeklerimiz-bayanlarmz olaynda dm oldu kald... Ahmet Bey kardeim bu dm az da olsa gevetmek ve zmek iin konumasnn devamnda bana dnerek; yahu stadm hanmlar anladk da sen nasl bilirsin Trk erkeklerini deyince kem-km ettim. Evet, kem-km ettim nk syleyecek ok sz olduunu dndm Hem mevzuu saatlerce konuulsa bitmez!e de benziyordu! Sonra, olayn, neresinden konuursan konu hem ok su gtrecek hem de her eletiri oklarnn ucu biraz da biz erkeklere deecekti...

  Zurnann Zrt Dedii Yerde Limoncunun Suu Ne? (Ya Irmak) 6 Austos 2012 Trkiye 

Efendiler, Trkiyede gerek siyasi arenada, gerek politika sahasnda, gerekse aydnlar arasnda halen politika ve ideoloji kavramlar bir trl anlalamamtr! Zaten bamza da ne geliyorsa bu iki mefhumu birbirine kartrmamzdan geliyor. Bu tespitimi ltfen realist bir gen kalemin veya okurun tespiti olarak grn! Zira ideolojiler bildiiniz tanm zere, fikir demek. Bu ise styapsal bir kurum, bir yaama biimi veya nerisi, belki bir sistem iken, politika belirli karlar elde etmeye, belli amalara ulaabilmek iin devletlerin gerekli nlemleri tercih etmesine, onu almasna, o karar uygulamasna verilen bir addr. Ksaca sylemek gerekirse, ilkinin yakn karlarla ilgisi uzak iken, ikincisinin alakas ilgisi kati surette yakn, dolaysz olarak tam teekkl bir birliktelik arz eder.

  kinci Ders: Ba retmen Kimdir? (Ya Irmak) 6 Austos 2012 Anadolu Kltr 

Kim ne derse desin, bir ocuun ilkokulu aile otadr. Baretmenleri de anne ve babasdr. Yaad ve yaayaca o bir tek hayatn ilk dersini anne ve babadan alr ocuk. Daha ilk ders isimlerle balar. ocuk ismini ve ondaki derin anlam hemen renmelidir. Mesela Hatice, erken doandr, Zeynep gldr. Mehmed, Muhammeddir ve vlmtr, emindir Her ocuk, ismindeki gizli anlam tar glnde, yrynde, halinde ve kalinde. Bu arada amz, yeni isimleri de yaktrr ocuklara: Yksel, Devrim, nder, gibi. an duygularyla, an alkanlklaryla isimleniverir ocuklar. Her yaanlan a, ocuklua yeni bir biim izer.

  Ne Doyum Kald, Ne de Gerek Mutluluk (Ya Irmak) 16 Austos 2012 Trkiye 

Kitaplarla konuup, kitaplarla hasbihal etmeyi insanlarla konumaya tercih ediyorum artk. nk insanlarn konuurken datmay sevdiine bir ok kez ahit oldum. Fakat kitaplar yle mi?! Asla ve katta! Zira kitaplarda bir nizam, bir dzen, bir yerleke, bir ak var! te bu saydm hasletlere sahip kitaplarn her dnceyi de topladna inanyorum. nsanolu konuurken saabilir, kitaplarla konuunca o salm tm eyler bir anda toplanverir Bu yzden, kimilerinin samimiyetsiz konumasn dinlemektense, aslnda hi konumayan, ama beyaz sayfalar arasnda dilsiz bir ekilde konuan kitaplarn limanna, glgesine snmay daha akllca buluyorum

  Byk lke Olma Yolunda... (Ya Irmak) 18 Aralk 2016 Dnemler 

Bu lkenin Byk lke Olmas Hayal olan bir deal Deil, deal bir Hayaldir! 1958'in 14 Temmuz'unda Irakta darbe oldu! Nuri Sait ve Kral II. Faysal devrildi! O dnemin, srail Devlet bakan David Ben Gurion srailin babakan ve ikinci savunma bakanyd. Devrim yar Nasrc, yar Baasc bir zellik tayordu! Ortadoudaki bu uyann dinamii de elbette kendi iindeydi. Trkiye ise bu uyan balatan lkeler arasndayd!

  Deien Dnya ve Teoriler zerine (Ya Irmak) 16 Kasm 2019 Dnemler 

Statikleen bir hayat, buz kapl bir alan andrr. nsan karakterinin gerei dinamiktir, ufkunu geni tuttuu nispette hayatna netlik kazandrr ve bu noktada toplum yapsn meydana getiren kltrle beraber, insan ruhu ve dnceleri de ne kadar dinamikse, o kadar gl, salam, kararlarnda salkl ve byk basiret rneinin sahibi olmakla ba baadr.

  Kltr ve Medeniyet (Ya Irmak) 5 ubat 2020 Trkiye 

stanbulun Sleymaniyesinden, Diyarbakrn yaln Kalesine, Manisann Muradiyesinden Sivasn ifaiyesine, Bursann Yeil Trbesinden Konyann Yeil Kubbesine kadar btn bu topraklarn stn en zevkli sanat bideleri ile doluyken bu yaptlar kimin umurunda? Bir ayfon telefon kadar kymeti var m acaba? Sorsak hepimiz iin buralar vatan

  Aydn ve Politikaclarn Sava Neden Bitmez? (Ya Irmak) 28 Mart 2020 Sanat ve Sanatlar 

Birka gndr ounuzun bildii mehur filozof Sokratesin dneminde kendisini sulayanlara kar yapm olduu mehur savunmasn okudum. Bu okumalar ylesine deil kendi dnemini, iinde bulunduu ruh halini, karsndaki muhataplarn kafamda canlandrarak gerekletirdim

  iir zerine Lakrdlar (Ya Irmak) 5 Eyll 2020 Modern iir 

iir iin gerek eski, gerek yeni airler yle tanmlamalar kullanmlar ki inann hepsi birbirinden irin ve gzel ifadelerle bezeli iirin her insann kendi dnyasnda bir tanm madem var o halde bizce iir; mahhas muhayyilenin potasnda eriterek tecridin imbiinden geirme ve idrak st bir incelikle zekaya rperti vererek kelimelere her okuyann kendi ruh haline gre ahenk, anlam veya mana kazandrma sanatnn addr diyebiliriz

  Sz, Ak ve Edebiyat zerine Lakrdlar (Ya Irmak) 5 Eyll 2020 Estetik Biimler 

nsanolu her zaman gzelin peine dm bir yerlidir. Tm yollar da gzele gitmek iin, gzele gtrmek iin vardr. O yola giden, ona kavuturan en gzel yol da hi kukusuz sz ve yazdr. nsan gnl bu yolculua start ilk buradan verir.

  Gzel Dnce Gzel Szn Etkisi (Ya Irmak) 5 Eyll 2020 Dil 

Bir insann her olaya gzel bakmas, gzel dnmesi, kafasnda irinlik iin dahi olsa m acaba kalmamas iin her hal ve kal de hayrl ve gzel olann peinden gitmesi o kiinin akbetini hayrl klar. Temiz niyet, gzel dnce ve gzel sz. Bu l herkesin zirveye de yerin altna girmesine de vesile olabilecek ller arasnda yer alyor. zellikle gzel szn insan zerinde meydana getirdii tesiri gz nne alrsak dnce ile birlikte dile gelen gzel ve tatl szlerin tarifini yumuaklkla sylenmi, ierisinde efkat ve merhamet barndran, kardaki kiiye deer veren, samimi, aklc, iinde hibir alayclk, krclk olmayan, tevazuyla sylenmi hikmetli sz olarak tarif edebiliriz

  Portrait Of May Sartoris Tablosu'nun Dndrdkleri (Ya Irmak) 5 Eyll 2020 Estetik Biimler 

ngiliz halknn ok sevdii, dikkate deer bulduu ve en ok ziyaret ettii tablolardan biridir Portrait of May Sartoris Tabloyu ilk kez bir kardeim paylatnda ilgimi ekmiti. 1830-1896 yllar arasnda yaam olan ve Sir Frederic Leighton olarak adn rendiim ngiliz ressam ve heykeltran yapt bu tablo ile ilgili bilgi edinmek iin aratrma yapma gereksinimi hissettim. nk bu tabloda beni derinlere eken garip bir hzn ve aresizlik gizliydi

  Cihan Harbi Yahudiler ve Trkler (Ya Irmak) 5 Eyll 2020 Dnemler 

25 milyon insan canna mal olan Cihan Harbi, yalnz bir ey kazandrd: Milliyet bilinci! Her milletin hr olmas artk cihan adaletinin bir esas olacaktr! Birok milletler bylelikle esirlikten kurtulmutur. htimaldir bir gn dnya Trkleri ve garip Trklmz de zgrlne bu vesile ile kavuacaktr!

  Mteradif (E Mnl) Kelimeler (Ya Irmak) 5 Eyll 2020 Dil 

Efendim mteradif yani e manal kelimeler ne kadar ok bilirse insan dili de o kadar geliir ve zenginleir. Mteradifler, birbirinin ayn ya da ikizi kelimeler deillerdir. Bu kelimelerin aralarnda ince bir izgi vardr ve bu ince izgi bize farkl duygular ifade ettirirler.

  Edebiyatmzda Halk ve Aydn atmas (Ya Irmak) 20 Kasm 2020 Dnemler 

Tanzimat ncesi Trk toplumunda ynetici snfn tekil eden aydnlar, asker ve sivil brokrasi ile ulema snfndan oluuyordu. Bir yanda da reaya ad verilen ynetilenler vard. Bunlar da esnaf, tccar ve kylsyle geni bir halk kitlesiydi.

  Bursa, Tm Zamanlarn Gl, Btn ehirlerin Hafzasdr (Ya Irmak) 20 Kasm 2020 Anadolu Kltr 

Yeryznde, drt mevsim, zaman, rengrenk desen, musiki ve yaptlarla rl, ehir kimliini elinde tutan aydnlk ve yeil tek ehir, Bursadr.

  nc Dnya Sava ve Mslmanlarn Hli (Ya Irmak) 20 Kasm 2020 Trkiye 

Birinci Dnya Savann knda Mslmanlarn en kk bir kabahatleri yoktu. Fakat savan en byk zararn, Mslmanlar grd. Devlet-i li Osman paraland. Bu paralanmann etkisiyle birok slam lkesi ya esaret altna ya da smr altna girdi. Yetmedi, slam: rf, adet, gelenek, greneklerimizin yok edilmesi iin Hallar hereyi denedi, denemeye de devam ediyor

  Bilgelik (Ya Irmak) 10 Ocak 2021 Entelektel 

Bilgelik, dnceye ekil verme sanat. Bilgide seicilik art. ok bilmek deil lzumlu olan bilmek sabit kriter. Tefekkr kanlmaz. Baka trl, ilmin irfana, malumatn marifete dnmesi imknsz. nk, sonu olmayan dikey bir yolculuktan dem vuruyoruz

  Hasretin Sebebi: lham (Ya Irmak) 14 Ocak 2021 Entelektel 

lham, insan aklnn ve gnlnn Cebrail kanadyla okanmas, uyarlmas. Ykseliini, manasn, tamamna erdirmek zere yola km tm kelimelerin en gzel adyla mana gergefine urayarak ve uygun kumalarla istikametine devam etmesi.

  Osmanlnn Son Paas: Enver Paa (Ya Irmak) 26 Ocak 2021 Tarihe Yn Verenler 

Asya Trklerinin fetihlerle kazanlan topraklarda ve adaletli hkmlerle elde edilen insan topluluklar zerinde kurduklar tarihinin en uzun mrl devletinin son gnlerinde gen bir asker dikkatleri ekiyor Enver Paa Osmanl Devletinin son Harbiye Nazr yani imdiki karl ile Milli Savunma Bakan Enver Paa Ksacas Enver

  Bir Yurdu Sevmek (Ya Irmak) 4 ubat 2021 Eitim 

lkokul alarmzda sevdirilmiti bu yurt bize Hem de siyah nlkl, beyaz yakal, kafalarmz numara asker tral, tm okul rencilerinin ip gibi dizilip hep bir azdan gr bir sesle: Yurdumu zmden ok sevmektir diye retmenimiz sesi gr bir renciyi yksek bir yere kartr, ona bala diye komut verir vermez avazmz kt kadar barrdk yurdumuzu ne kadar ok sevdiimizi O yllar 1990l yllard. Gaziantep / Nizip; Namk Kemal lkokulu

  Cahit Stk Bugn de Yarn da Okunacaktr (Ya Irmak) 24 ubat 2021 Yazarlar ve Yaptlar 

Geen gn Cluphouseda benden ya byk zgr kardeimle biraz gevezelik ettik. Kendisi yle yazp izemez ama iyi bir okurdur. zellikle edebiyat alannda yeni kan eserleri, eserlerin sahiplerini hem tanr hem de takip eder. Hatta yeni kalemrlerden birka isim syleyip sonra gzel bir dille de savundu. -ben kimseyi yermemitim, konuas gelmiti- Sonra laf dnp dolat nedense Cahit Stk Taranc'ya geldi. zgr abi: Kim okuyor Yua bugn Cahit Stk'y?" diye sitem dolu bir sz syledi Daha sonra da; "o iirler"in eskidiini filan syledi

  Mekanlar ve Fikirler (Ya Irmak) 11 Mays 2021 Trkiye 

ahsiyetleri mekanlar oluturur. Corafya kadar ehirler de etki eder insann kiiliine. Doulu insan ile batl insann maceras biraz da bu mekanlarn macerasdr.

  O, Gariplere Ne Mutlu (Ya Irmak) 20 Mays 2021 Yazarlar ve Yaptlar 

Takrr edemem ektiim lm felekten Zir ki ann zikri de bir gne elemdir (Mverrih Rid) zzet Mollann bir beyti ile girelim sze. Der ki, Gerdn sitem-i baht- siyh etmee demez Billh bu gamhne bir h etmee demez Hayat, kara bahta sitem etmeye demez. And olsun ki bir defack bile h etmeye demez bu gam yurdu.

  Hzr Dn (Ya Irmak) 16 Eyll 2021 Din 

Cebir grntl rahmet tezahrleri rperti halindedir daha. Bilinmeyi murat eden Ezeli ve Ebedi rade, marifete gtrecek sebeplerin hikmet perdelerini aralamamtr henz. uurlar kapal, zaman durgundur, hadiseler skuna demirli, merak ve hayret sessizlie gmldr

  Prof. Dr. Ahmet Yaar Ocak Kimdir? Eserleri Nelerdir? (Ya Irmak) 29 Eyll 2021 Yazarlar ve Yaptlar 

Her ne ise, ite aldm kitaplardan biri Kitap Yaynevindendi ve Ortaalar Anadolusunda slmn Ayak zleri adn tayordu. Hocann dier kitaplar da Tima Yaynevinden km: Trkiye Sosyal Tarihinde slmn Maceras ve Osmanl Sufiliine Baklar zerine. Bu kitap da Makaleler-Aratrmalar alt baln tayor. Hem Trkiyenin sosyal tarihinde slmn yerine dair son derece nemli tespitleri barndran, hem de Ahmet Yaar Ocak hocann dnce dnyasna k tutan, makalelerin bir araya getirildii kymetli eserler

  Mahere Uzanan Sevgi: Rveyda Ya da kinci Mona Rosa (Ya Irmak) 24 Aralk 2021 Sanat ve Sanatlar 

arklarda olduu gibi iirde de her yol aka kar. Ortak ynleri olsa da yrekler kadar eitlidir aklar. Sezai Karakoun tabiriyle kaderin stnde bir kader olduu gibi, aklarn da ak vardr. Kor alevler gibi ruhu sarp sarmalayan, gzleri eme, yrei rehin, zihni bulutlu yapan ve Leyla ile Mecnun, Mona Rosa ve Rveyday yeerten masum aklardr onlar

  Kendini Bilmek (Ya Irmak) 7 ubat 2022 Kltr atmalar 

nsan erdemleriyle ycelir. Erdemler iinde ilk sraya: kendini bilmeyi koyabiliriz. Belki borsalarda, kurlarda deil ama gerei bilen gnllerde kendini bilenin deeri ykselir

  Balanmak steyen Affeder Ama (Ya Irmak) 7 ubat 2022 Din 

Haklla dayal g ve kuvvet sahibinin, maddi ya da manevi yaptrmdan vazgeerek, suluyu, affedip balamas, insani erdem yaplanmasnn en byk zelliidir. Evet, meselenin hukuki yan kadar ahlaki yan da olduka mhimdir. nk, yanlg kaynakl sorumluluk ok eitli, ok katmanl karmak bir olgudur.

  nsan ve Bunalm (Ya Irmak) 16 ubat 2022 Ruhbilim 

Baz dnce insanlar iinde bulunduumuz an bir bunalm a olduunu sylerler. Sokaklara smayan, barp aran, etrafa saldran, uyuturucuya eilimli genlerin hazin hikyelerini medyadan izleyip okuyoruz.

  Elem iekleri (Ya Irmak) 12 Mart 2022 Yazarlar ve Yaptlar 

Hilmi Yavuz, Alianzde smail Hakknn 1927 ylnda Elem iekleri adyla yaymlanan Les Fleurs du Mal evirisini yayna hazrlayan yazarlarmz arasnda yer alyor. Dilimizdeki bu ilk eviriyi dier Ktlk iekleri evirilerinden farkl bir yere koyan Yavuz, iirlerin Osmanlca metnini Franszca orijinalleriyle tek tek karlatrdn aktarmt.

  Sz iir Olan Sultanlar (Ya Irmak) 12 Mart 2022 Yazarlar ve Yaptlar 

Evet, uygarlklar ta, demir ve aldan mamul yaptlarla yani salt grsel deerlerle, tarihin kaydettii parlak zaferlerle ve grkemli yaama biimleriyle miras kalmamtr. nk sadece bunlarn toplam uygarlk deildir. Byk medeniyetlerin asl cevheri szdr, onlar mayalayan da hi kukusuz szdr. nk her ey bir szle balamtr...

  Anlatmak Bir Armaandr (Ya Irmak) 17 Mart 2022 Yazarlar ve Yaptlar 

Hele hele bir insann sevdiini sylemesi, iindekilerini anlatmas, hislerini bilmek, yreindekini hissetmek seven iin en gzel armaandr deil mi?

  Dalndan Koparken Tekrar Aan (Ya Irmak) 7 Nisan 2022 Yazarlar ve Yaptlar 

Okumann sonu yok. Elime geen her kitab okumaktan gzlerim uza grmez oldu artk. ok ilgin bu durum. Normalde yakn gremiyor olmam gerekirken uza gremiyor oluumun hikmetini henz zebilmi deilim Demek ki gzlerimin uza grememesi okumayla ilgili bir durum deil deyip okumaya, yazmaya devam

  Kum ve Kp (Ya Irmak) 9 Nisan 2022 Yazarlar ve Yaptlar 

Halil Cibran hakknda ok ey okudum. Sizler de ok eyler duymu olabilirsiniz. Cibran; gerek eitim hayat, gerek eitim hayat iin Siyonist aileler tarafndan finanse edilmesi yznden kendi dneminde bu corafyada ok fazla deer grmemi srgn yazarlar arasnda yer alyor.

  smi Var Atlar (Ya Irmak) 19 Nisan 2022 Anadolu Kltr 

At eski kltrmzde Asyal atalardan tevars edilen belki en deerli eydir. Atlarn bir yas alameti olarak ters eyerlenmesi Anadolu sahasnda da uzun zaman devam etmitir. At zerinde geen bir mr sahibine an katar. senede bir padiahn atlarndan birisinin yenieri aasna verilmesi, bir armaan gelenei olarak ata verilen deeri gsterir. Has Ahrn ileyii ayrntl bir nizamnameye baldr.

  Niin Yazyorsunuz? (Ya Irmak) 29 Nisan 2022 Sanat ve Sanatlar 

Yazmak iin yazarlarn da kendince sebepleri var myd acaba diye bir aratrma yaptm ve grdm kadaryla ounun yazmak iin sebepleri var imi. te o isimlerden bazlar niin yazdklarn yle anlatmlar

  Hrsz (Ya Irmak) 14 Mays 2022 Toplumbilim 

Ey teknoloji, sen nelere kaadirmisin? Eskiden babam ve arkadalar ounuzun bildii ky odalarnda mrra eliinde sohbet ederlerken, ky yallarnn meclisi kk oda bakla sofa bir mekanda bu mevzular da anlatlr bende bu konumalar can kulayla dinler sonra bunlar hafzama kayt etmeye alrdm.

  Sadettin Kaplan Kimler Tanyor? (Ya Irmak) 22 Haziran 2022 Yazarlar ve Yaptlar 

Bir edebiyat ansiklopedisine giremeyince zlen arkadan Peyami Safa yle teselli etmi: Bizim gibi lkelerde bir ansiklopediye girmek, ancak onu hazrlayann yakn olmakla mmkndr. Yani stat kimsenin, bileinin hakkyla bir yere gelemediine, dost ahbap ilikilerinin nemli olduuna dikkatlerimizi ekmi bu szyle

  Dnce (!) Den Notlar (Ya Irmak) 14 Eyll 2022 Entelektel 

Kendini, kendi benliinden, bencilliinden, kendinden kurtaramayanlarn, ne kendisine, ne de bir bakasna faydas dokunamaz.

  Pavesenin Yaama Ura (Ya Irmak) 6 Kasm 2022 Sanat ve Sanatlar 

ntihar yeni bir ey, bir rastlant ya da ni bir karar deildi onun iin; dpedz tasarlanm, hatta tecrbe edilmi bir eylemdi.

  Devletler Nasl lr? (Ya Irmak) 20 Mart 2023 Toplumbilim 

Ferdin dini olur ama devletlerin ve irketlerin dini olmaz. Zaten Abbasiler de bir slam devleti deildi. Abbasi Devletiydi; Mslmanlar tarafndan kurulmu yine Mslmanlarn zaaf ve hatalaryla tarihten silinmilerdi.

  iirin ifresi Nasl zlr? (Ya Irmak) 26 Nisan 2023 Sanat ve Sanatlar 

Pandemi dneminde Clubhouse Serbest arm grubunda yaptmz edebiyat konumalar hari uzun zamandan beri dostlarla enemiz yorulana kadar kltr, sanat ve edebiyat ile ilgili sohbetlere hi katlmadm. Getiimiz Ramazan aynn sonlarna doru Ayasofyada mehur kfteciye arkadalar iftara davet ettiler. ftarmz atktan sonra orluluya getik.

  Edebiyat Dncesi zerine (Ya Irmak) 7 Mays 2023 Entelektel 

Sanatn ortaa boyunca rahmani ve isel gayeleri nemsemi olmas bizi, bugnk edebiyatn bir eksen kaymas yaayp yaamad sorusuyla kar karya getirir.

  Bartl Cadlar (Ya Irmak) 19 Mays 2023 Trkiye 

Arthur Miller Cad Kazann yazdnda Amerika McCarthy dnemini yayor ve komnistler girdikleri inlerde bir bir avlanyordu. Daha bir yz yl bile gemeden yeni bir cad av balad ve hepimiz bu avn Mslmanlara yapldn yakinen biliyoruz!

  Kldarolu Tayyip Erdoann muhalifi mi, Yoksa, mefhum - U Muhalifi mi? (Ya Irmak) 23 Mays 2023 Politika 

Trkiye Bakanlk seiminin ilk turu Cumhur ttifaknn zaferiyle bitti. kinci turda belli ki halk tercihini yine Erdoandan yana yapacak. Ayn 28inde gerekleecek ikinci tur seimlerine az bir zaman kala %5,4 oy alan Sinan Oanda Cumhur ttifakna destek vereceini aklad. On altl masa da yanna mit zda ald. Bu katlmndan sonra, zdan, Kldarolu iin syledii szler sosyal medyada alay konusu oldu Evet, On altl masaclarla Cumhur ttifak arasndaki seim yar tam gaz devam ediyor.

  "Tufandan nce" Kitab zerine Notlar (Ya Irmak) 18 Eyll 2023 Yazarlar ve Yaptlar 

Trk hikye sanat en yakn Sami Paazade Sezaiye kadar uzanr. Ama hikye denince mer Seyfettin ve Ahmed Hikmet Mftolunu hatrlarm.

  Byk airlerin iirleri Nasl Okunur? (Ya Irmak) 18 Eyll 2023 Sanat ve Sanatlar 

Geen haftasonu akam arkadalarla mahallemizin ay ocanda sohbet iin bir araya gelmitik. Yats namaz vakti yaklanca Hayati nan hocay grdk...

  Tarihimizi Aydnlatan Bir Kitap (Ya Irmak) 1 Kasm 2023 Yazarlar ve Yaptlar 

Osmanl mparatorluu bana ait deil, bu mmete aittir. Ben onun hibir parasn veremem. Brakalm Yahudiler milyonlarn saklasnlar. Benim imparatorluum paraland zaman, onlar Filistini hi karlksz ele geirebilirler. Fakat yalnz bizim cesetlerimiz taksim edilebilir. Ben canl bir vcut zerinde ameliyat yaplmasna msaade edemem.

  Sefil Tarihilerimiz! (Ya Irmak) 1 Kasm 2023 Yazarlar ve Yaptlar 

Evet, Harb, ciddi bir ilim adam; onun iin sempatiler, antipatiler nemli deildi; hakikat nemliydi. Arap kaynaklarndan Osmanl-Arap ilikilerinin gerek durumunu gnna karmann gln grm; nk Osmanly karalama esasna dayanan pein hkmle kaleme alnmlard.

 

 

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Ya Irmak, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.

 

Bu dosyann son gncelleme tarihi: 13.06.2024 00:30:46