..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Hibir ey insan kadar ykselemez ve alalamaz. -Hlderlin
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
zEdebiyat - Yazar Portresi - Bayram Kaya
Bayram Kaya - Balamyla
Site i Arama:


Bilimsel
  Adalet Mlkn Temeli midir 1 (Bayram Kaya) 27 Mays 2020 Felsefe 

Adalet, kolektif yaplarn temeli deildir. Ancak kaybnda kolektif yaplarn ykmlersen olan yansma biimini l olarak ele alnmasyd. Olaylar yaanacak ki onun dncesi edinilecek. Deilse dncesi edinilemeyen bir eyi eksen klp ina olmak olanakl deildir.

  Mantn Olumak 1 (Bayram Kaya) 5 Mart 2020 Felsefe 

Oyuk hareketine gre zt eylemle zt ykle olan ynelicin paracn devingenliidir. Oyuk aktiflii ve parack aktifliini veren devinme kendi zelinde bu tr girime etkinlii kazanmadka sre iinde bant devimi ya da ilikindik devimli boyutlanmalar, beliremez.

  Mantn Oluturma 2 (Bayram Kaya) 6 Mart 2020 Felsefe 

Her parann btnsel bants, konumu, a sal momentumu ile vs. benzerlikler ve benzemezlikler davran fizii ierirler. Bu tepkimeler giderek kimyasal tepkimelerdir.

  Mantn Oluma 3 (Bayram Kaya) 10 Mart 2020 Felsefe 

Bu Paralar dnyasnn entegreleri makro evrendeki evresel etkili girimeleriyle yeni bir akl, yeni bir dnceye evrimdi. Artk makro dnyada eyler evrimseldi, znellik evrimseldi. Evrim bir yasayd.

  Mantn Oluma 4 (Bayram Kaya) 12 Mart 2020 Felsefe 

Mantn oluma yaz dizisine ok ksa bir nsz yazsam, ne yazardm? Camlar siyah bir gzlk taktnzda evrenizi yeil, krmz, sar, mavi vs. grme olasl hemen hemen yoktur. Hemen hemen diyorum, nk paral durumlarla olan evren salt iermez. Evren st ste durumlarla da paralyd. Paral olann btnl, btn olann paral olmasyd.

  Mantn Oluma 5 (Bayram Kaya) 13 Mart 2020 Felsefe 

Yaam l (yok) yanda var olup, diri yandan lyordu. Bir kuantum durum dier sl kuantum eyleme gre yok, zt yan, biri varken dierini yok sayan yan olmakla sre eylemli ve dnlyd.

  Mantn Oluma 5 (Bayram Kaya) 13 Mart 2020 Felsefe 

Yaam l (yok) yanda var olup, diri yandan lyordu. Bir kuantum durum dier sl kuantum eyleme gre yok, zt yan, biri varken dierini yok sayan yan olmakla sre eylemli ve dnlyd.

  Mantn Oluma 6 (Bayram Kaya) 14 Mart 2020 Felsefe 

Varlk belirmedir. Belirme Planck sabiti kadar saysal nicelikle trl trl olula ayn andalktr. Bu nedenle okluk ta teklik, teklikte de okluk asl olan ve asaldr.

  Mantn Oluma 7 (Bayram Kaya) 15 Mart 2020 Felsefe 

Bizim yasalara gre olmayan tekillik (belki de tekil entegrasyon) paralanr. Paralanmayla tekillik evrenimizdir kuantum tanecikli dalga giriimidir. Belirme eikleri ile var olu balar. Patlamayla tekil btnsellikteki konum, tanecik dalga bantsna paralanmakla evrenimiz ncesi kuantumla, olur.

  Mantn Oluma 8 (Bayram Kaya) 16 Mart 2020 Felsefe 

Hem evreye uymakla ykmlsnz hem evreye kartsnz. Hem evredensiniz hem ben bilincine sahipsiniz. Bu kartlk iinde ortaya konan balam z bilinci olmakla, ben bilincidir.

  Mantn Oluma 8 (Bayram Kaya) 16 Mart 2020 Felsefe 

Hem evreye uymakla ykmlsnz hem evreye kartsnz. Hem evredensiniz hem ben bilincine sahipsiniz. Bu kartlk iinde ortaya konan balam z bilinci olmakla, ben bilincidir.

  Mantn Oluma 9 (Bayram Kaya) 17 Mart 2020 Felsefe 

Sistem evrimlidir. evrim geri dnl olmakla sorusu cevab olan bir kontrolle, referans durumdur. evrimi olgu olay olam gibi durumla yalnlatralm. evrim dngseldir.

  Mantn Oluma 10 (Bayram Kaya) 18 Mart 2020 Felsefe 

Yani uyum sl deiken bantlar belirmesi ile var oluyor sl deiken bantlar standartszl nedenle lyordunuz. rneklersek oksijensiz evreye gre uyum tepkileriyle oluan seme ayklamann yaltlan ben bilinci, oksijenli ortamda boulur. lr. Eleyile oksijensiz evreye uyum tam bir felakete dnr.

  Mantn Oluma 11 (Bayram Kaya) 19 Mart 2020 Felsefe 

Bilin tarihseldi ve btne dek tanmlanamayan biimle, zle olup bitene gre tamamlanmak istenen, aktarlan izleklerle grnp kaybolan, dnceden im imgeler de tayordu. Sanal diyagramda btn yle byle kabataslaklard.

  Mantnoluma 12 (Bayram Kaya) 20 Mart 2020 Felsefe 

Bilin btne gre; para kadar olmakla eksik noksan olup gerilimledir. Durumladr (potansiyeldir). Gerilim, eylem kadarla potansiyel ve ak ile birleme ya da ayrlmadr. ekmedir, itmedir. Olumlu olumsuzdur. Ya da olum lama veya olumsuz lamadr.

  Mantn Oluma 13 - 14 - 15 (Bayram Kaya) 22 Mart 2020 Felsefe 

Eylem kendisi kadarla dnme, fikir, bilin, istek, duygu, belirme olmalarla snrlanr. Bu hal olgu durumdur. Olgu olay ile yeniden sanal bilin zerine etki iken bilinte imaj btndeki alan kadarla eyleme etki tasarm olmakla eylem zerine tekrar bilin etkisidir.

  Mantn Oluma 16 (Bayram Kaya) 23 Mart 2020 Felsefe 

Varlk stel (st) durumlu ve bize gre belirsizleydi. Yani varlk kuantum durumla her an her durumu ile soyut eylem dnleriyle olan belirmeydi. Srekliliin bant bir duruma ken belirlenme oluu da var olutu. Kuvveden ya da dnce, tasarm, niyet gibi eylem olutan, parack olan somut eylem ile belirli olma da, var olutu.

  Mantn Oluma 17 (Bayram Kaya) 24 Mart 2020 Felsefe 

Kuplaj temas gerektirmeden veya bir aracyla kopyalamayd. Bir baka yere yanstmayd. Aktarmayd. Etkilemeydi. Kendisi olmamakla. Kendi kopya yans etkisini srdrp devam ettirmeydi. Tetikleme etkisi ile bir dnmenin olay olgularn ortaya koymakt.

  Mantn Oluma 18 (Bayram Kaya) 25 Mart 2020 Felsefe 

Grnen evrenle, Hubble evreni farkl. Grnen evren 13,8 milyar k yl yandayken; Hubble evreni 40 milyar k yl yarapldr. Tm (sonsuz) evren boyunca dalgalanma olsayd. Evren yeterince byk olsayd; olmu olan, olacak olan, mutlaka bir yerlerde olmu olacakt. Yani ikizlerimiz kuram olarak olasdr. Bylece gemiin gelecein olmad, zaman denen kavramn bir olaslk olduu ortaya konur.

  lm ve Yaam Nasl Var (Bayram Kaya) 4 Nisan 2020 Felsefe 

ni ve k; taban ve tavan neden varsa lm ve yaam da birbirinin belirsizi steli durum olmakla birbirine gre birbirinin belirli durumu olmakla vardr.

  Mantn Oluma 19 (Bayram Kaya) 5 Nisan 2020 Felsefe 

Grsel olarak baktmz durumlar bize trl biimle yansr. Byk kk; uzun ksa; renkli renksiz; eri dzgn; biimli biimsiz; yaknda uzakta; burada orada gibi birok ss durumlarla yansr. Bunlar siz lmediiniz srece belirsizdirler.

  Boluk Enerjisi 1 (Bayram Kaya) 17 Nisan 2020 Felsefe 

artlar merut olmadan meruiyetin ne olacan, kimlerin kahraman olacan bilemezsiniz. Ama sre bir kez yaand m soyut olarak zulmn meruiyet yaratacan ve kahraman yaratacan biliriz.

  Boluk Enerjisi 2 (Bayram Kaya) 17 Nisan 2020 Felsefe 

Hayatn kendi dnda trmz de kolektife organize ve amal biimde ilk depo enerji "sosyal alann" iinde biriktirilir. lk toplumsal depo enerji de "toplumsal alan" iinde depolanr. Biriktirilen enerji potansiyel enerji olarak depolanr

  Boluk Enerjisi 4 (Bayram Kaya) 18 Nisan 2020 Felsefe 

Sosyal depo enerjisi, doada salama yapan ilikilerin organizesidir. Sosyal depolu enerji; nfus ile evre kaynaklaryla, 24 saatlik gnlk etkinlikle snrl sonlu birikimdir. Nfus ta bir blge merkezinin, evreye alan salnmlar kadar genlik iinde gnlk haberlemeyi olanakl klan genleme salnmlaryla ve evrenin besin, saklanma, gizlenme, barnma kaynaklaryla; snrl sonludur.

  Boluk Enerjisi 5 (Bayram Kaya) 19 Nisan 2020 Felsefe 

Kolektif alan iindeki bir kii kendi zerine den 1 birim i pay iinde artk enerji deeri de retir. Artk enerji nereden gelir. Sizin almanzdan ve zdein potansiyel zellikleri iinde gelir.

  Boluk Enerjisi 6 (Bayram Kaya) 21 Nisan 2020 Felsefe 

Kolektif yap iinde sizin kendinizden, bilincinizden, isteklerinizden maada olmakla (...den baka, sizin dnzda olmakla) var bulunan durumlardan ikincisi de sosyal alann sembolik 50 taban iinde yatar.

  Boluk Enerjisi 7 - 8 (Bayram Kaya) 22 Nisan 2020 Felsefe 

7 Bu nedenle gnlk zorunlu durumlarla olan beslenme, barnma, korunma, koruyuculuk yavru bakm, gvenlik, garanti ve zorunlu olan durumlarn salanmasnda srdrlebilirlik iin kolektif bir sosyal yapnn ina nfusu olan sosyal rezonans frekansn, 50 kii olarak deerlendirdim.

  Boluk Enerjisi 9 (Bayram Kaya) 23 Nisan 2020 Felsefe 

Sosyal alan 50 ss 1 + 1 depo enerji salamasn yaptktan sonras boluk enerji dzenine geer. Yaklak olarak sosyal alan boluk enerji dzeni, her ynde ayn tek dzedir (izotropiktir). Bu aamada

  Boluk Enerjisi 10 (Bayram Kaya) 24 Nisan 2020 Felsefe 

Yani kii ile kiinin doada salamas arasnda zaten bo zaman veya gecikme zaman devinmesi vard. Kii imdi bu gecikme veya bo zaman iine kolektif bir alan etkisi ile 50 kiiye baldr. Kolektif sre sizin dnzda 50 kiilik bant olan yeni bir bo zaman araln kendisine referans almt.

  Boluk Enerjisi 11 (Bayram Kaya) 25 Nisan 2020 Felsefe 

evrenin zerimizde belirme yapan bir alan etkisi vard. Yaam genellikle belli evreye gre uyum iinde olmakla; yaam belli bir totem blgenin zgn alan etkisi altndayd.

  Boluk Enerjisi 12 (Bayram Kaya) 26 Nisan 2020 Felsefe 

Sosyal salatma sreleriyle yaltan kabuu amak, olanakl deildi. Kabuu aan sre ancak reten ilikilerle ve reten ilikinin da almasyla olasyd.

  Balang ve Hayat 1 (Bayram Kaya) 28 Nisan 2020 Felsefe 

Hayat bunca byk bir genleme iken, kendisini, evresini ve zaman bilen, alglayan, olup bitene refleks durumla ve renilmi tepkilerle davran ortaya koyan mutasyonlu diyalektik bir sre olmasna ramen; balana gre hayat hi bir eydir. Balang her eydir.

  Boluk Enerjisi 13 (Bayram Kaya) 5 Mays 2020 Felsefe 

Bir durumu veya konu edilen bir sorunu yahut akla kavuturulmak istenen bir karmakl lekli ve belirli yapmalyz. Bu kurala gre sosyal alanda birbirine eim eden, birbirinin ztt olan durumla iki ayr etkinlik ve etkinlik alanlarn btnl vardr.

  Boluk Enerjisi 15 (Bayram Kaya) 6 Mays 2020 Felsefe 

Kolektif yapya gre kiide olmayan, kiide asla olamayacak olan yksek enerjili ortak akld. Ya da kolektif zek karsndaki kiinin dncesi, kiinin fikri, kiinin akl bylesine bir sfr dzeyli boluk enerjisi ruhu tar olmasn artk anlam olmalyz.

  Boluk Enerjisi 14 (Bayram Kaya) 7 Mays 2020 Felsefe 

Sentez sreleri krlr. Para para edilen ve krlan balar nedenle enerji ortaya kar. Ortaya kan enerji boluk enerjisi olmakla zorunlu bir yeni bir potansiyelle yansr. Yeni bir bant etkili enerjidir. Ba enerjisi krlmazdan nceki var olan enerjinin, yok olandr. Zt olandr.

  Boluk Enerjisi 16 (Bayram Kaya) 8 Mays 2020 Felsefe 

+1 kabili sembolik anlatml yazl grselin yannda, 1'i ektiimizde kalan + grseli 1 ekildikten sonra yerinde kalan + iareti yazl grseldi. Bu yazl grsel sembol "bir bant ilikisi iinde zlm belirli bir etkileme gc" veren hareketin simgesiydi.

  Adalet Mlkn Temeli miydi? 2 (Bayram Kaya) 7 Haziran 2020 Felsefe 

Evet, adalet kaybedilen kolektif yapnn kaybnda doup; kolektif yapya gre oluup kolektif deerlere yaklaan kyas davranlarn ortaya koyan dzenlemelerden domutu. Ama hi bir zaman kolektif yaplarn temeli olmamt.

  Adalet Mlkn Temeli Midir? 4 (Bayram Kaya) 10 Haziran 2020 Felsefe 

reten ilikiler de farkl kritik eik deerlerinin kendi aralarndaki seviye basn fark zerinde giriir. Bu fark girime ile ykmsen olur. Ykmllk olur. Ykm eme olur. Birbirleri arasnda EDUYUM balac zerinde taahhtt. Bu ykm dorudan birbirine dnen, birbirine deien enerji oluyordu.

  Adalet Mlkn Temeli Midir? 3 (Bayram Kaya) 10 Haziran 2020 Felsefe 

Adalet kleci sre ile birlikte gelecee doru anlam edilecekti. Adaletin bu durumla bilinmi olmasn gz nne alp ta geriye doru baktmzda; unu anlarz. Kleci sisteme kadar gemi olan kolektif yaplarda adalet; belirsizle belirli bir durum ak olmakla, kolektif yaplarn temeli deildir.

  Adalet Mlkn Temelimidir? 5 (Bayram Kaya) 11 Haziran 2020 Felsefe 

Sosyal alan iindeki dsal kuvvet ba tayclar nelerdir? Nasl belirlenir? Nasl bir kesikli srekli olmakla simetri krlmas verirler?

  Adalet Mlkn Temeli Midir? A Ksm 3. Blm (Bayram Kaya) 12 Haziran 2020 Felsefe 

Kolektif srecin niza sreci ile rnda karlmasyla gizli kurgu olan El, ak ak konumaya balad. El, gerek mana da belirtildii gibi evrenin yaratcs olan Tanr ile ayn kavram deildi.

  Adalet Mlkn Temeli miydi? A Ksm 4. Blm (Bayram Kaya) 13 Haziran 2020 Felsefe 

Bu kavramlar karsnda hazan yapra gibi titreyerek baktnzda korku; korkuyu duyan kii zerinde imana, teslimiyete, snmaya dnmekle, inan ortaya kard.

  Adalet Mlkn Temeli miydi? A Ksm 1. Blm (Bayram Kaya) 14 Haziran 2020 Felsefe 

Adalet mlkn temeli midir? Bu soruyu yle de sorabiliriz. Mlk m adaleti belirler? Adalet mi mlk belirlemitir? Mlk ile adalet arasndaki bant olan smr inac bir temel zellie sahip midir? Yoksa smr ve adalet znel ve smr kurgulu bir bant myd?

  Adalet Mlkn Temeli miydi? A Ksm 2. Blm (Bayram Kaya) 15 Haziran 2020 Felsefe 

Adalet mlkn temeli miydi? Bir eyin temel olmas iin veya temelde olmas iin o eyin inay olmas; yani inann kendisi deil de ina iinde, inay tamamlar bir ina para olmas gerekir.

  Adalet Mlkn Temeli Midir? A Ksm 2a (Bayram Kaya) 16 Haziran 2020 Felsefe 

Kristal yap dzeni iindeki momentumun ok yksek hzl atom ve atom sentezli dzey ve dzlem enerjisine sahip kimya yeni durumun belirlisi olma snrlamas iinde ikinci duruma yeni bir belirsizle olutu.

  Hukuk [ortaklk - Paydalk - Kolektifi lik] Nedir? (Bayram Kaya) 26 Haziran 2020 Felsefe 

Hukuk kolektifti. Doada ilk kes ortakl olanlarn hukuku vard. lk kolektif hukuk sosyal hukuktu. Sosyal hukuk salatan bir ortak an yaanmln ieren ba enerjili hukuktu.

  Monarinin Dili Oligarinin Dili 6 (Bayram Kaya) 8 Temmuz 2020 Felsefe 

Monari tekil ve ortak tanmazd. Tekil karard. Oysa oligari tekil irade deildi. Monari gibi tekil sylem karsnda oligari biz sylemliydi. Yani oligari kendisine ortaklar tanyan kar sylemdi.

  Monarinin Dili Oligarinin Dili 1 (Bayram Kaya) 8 Temmuz 2020 Felsefe 

Buradaki Totem, Mevla, El, Tanr, lah gibi kavramlarn evrende beliren Yaratc ve Mutlak G olan Yce Tanr kavramyla hibir ilgisi olmayan tarihsel verilerdir. Zaten Evrensel Yaratan G olan Yce Tanr kavram da bunlardan hi birisi deildir. Kader mlk sahip dnya genelinde olan kavramlardr. "Eylerse Mevla eyler Mevla ne eylerse gzel eyler" Bu gibi szler albenili, adal ve yaldzl byleyici szlerdir. By bir sylemin tersi olan dnmeyi unutturup yasaklamakla; sizin etraflca dnememe girdabna dmenizdeki kaplla bylenmeydi. Bu tr sylemler hi bir diren n grmeksizin, alt yaps kabul ettirilmi sre anlamlara atf olmakla; tereyandan kl eker gibi akl olurlar. Eskiden mlkn sahibi padiaht. Yani mlk retim nesneleriyle, retim nesnesi iinde retim nesnesiyle alan insan da ieren bir kavramd. Mlkn iinde reten alan insan ektiniz mi mlkn hibir anlam yoktur. Kavramlar imdiki anlamlarla deil gemiteki ilk anlamla zglenen gelimesi iinde takip edeceksiniz. nsann reten ilikisi iindeki emek nesnelerini ekerseniz insan reten faaliyette bulunamaz. Doaya ve zorluklarna teslim olur. Mlk bu nedenle kolektif etkili zne (insan) nesne girimeyle mlktr. Mlkn sahibi padiah (Mevla) karsndaki kii kendisini tantrken kendisine "Kulunuz" derdi. "Kulunuz Evliya elebi" derdi. Yani zerinde her tr tasarruf hakknz olan kleniz Evliya elebi demekti. Padiah ta zaten bu anma veya zikrin bask ve basncyla herkese kullarm derdi. "Kulumuz Evliya elebi nasl? Ne haldedir? Nicedir?" diyen mlkiyetli bir azametle sorard. Mevla neydi? Mlk olan. Mlk sahibi olan kii efendiydi. Mevlamz da efendimizdi. Mlk sahibi olmann gc ve azameti ile g ve iradeydi. Efendi mlk sahibi olan, mlkn tasarruf edendi. Mevali neydi Mevla olann kuluydu. Mlk yoksunu iradesiz acizlikti. Kleci mantkla ihsas edilen dnce buydu. Bu mantk tarihin ina srecine, geree ve gereklie kkten aykr bir durumdu. Mlkn sahibi diliyordu. Mlkn sahibi mlkten sadaka veriyordu. Mlkn sahibi mlksz olana (aslnda mlksz kld kiilere) acyor, merhamet ediyor, ltufkr davranyordu! Kendilikten mlk sahipli olmann davranyd. te bu nedenle bu mantk alt yaps zerinde oluan alan etkisi ak iine bu trden veciz szler syleniyordu: "Eylerse Mevla (sahibimiz-efendimiz) eyler Mevla (sahibimiz-efendimiz) ne eylerse gzel eyler" yle ya mlk olan, mlkten verip vermemenin eyleminde olurdu. Mlkn sahibi mlkten ister versin ister vermesin; ne eylerse gzel eylerdi. Bu kaderdi. Hayr ve erdi. Hayr, da er de Mevladand. Bylece bu szlerle iman akdinin altyaps ve akli zemini oluturulmutu. Bu zemin zerine de bu tr "Eylerse Mevla eyler/ Mevla ne eylerse gzel eyler" gibi sylediiniz szler bu tr inanmlk alan iinde ya gibi akar. Bu szler boyun eicilie, teslimiyete dirensiz olmaya ya etkisi yapacakt. Monarinin dili tekilerk dili. Oligarinin dili mlk sahipleri ortaklamasnn irade ve paylam yapma paylatrma gcyd. Monari ve oligarinin dili olan sentez, imdiki tm dinlerin ina diliydi. Dinler bu ina dili iinde ve ina dili evresindeki zamana ve zemine bal bir evrim sel, dn sel, eylem seli olula kendi eylemini srkleyen ideolojinin (retinin) fikri hareketi olan znel dildi. lk totem yaplar ilk sosyal szlemelerdi. Bu nedenle ve bu aamada sosyal szleme szl olmaktan ok vcut ve ynelimli bir eylem birlii dilidir. Sosyal szleme salatan sosyal alann ekimiydi. ekim alan iinde sz ve eylem birliini totemdi mana dncesi olukla belirten, kodlayan eylem ve salamalarn alan ii kendi tekrarlaryd. Toplumsal szlemeler reten ilikilerden sonra, reten ilikilerin totem grup alan dnda girien sz eylem ve takasla rn anlamalaryd. Toplumsal szlemelerinin kkeninde totem meslekleri vardr. Toplumsal szlemelerin temelinde totem meslekleri girimesi vardr. Ama ne sosyal szlemeler iinde ne toplumsal szlemeler iinde; din ve din benzeri efektler hi yoktur. reten ittifak olmaktan ok teslimiyeti bir retim biim olukla tekerkillik (monariler); biat, taat, itaat ve ibadet ahdi olan izole yaplard. Tekerkillik iindeki bu kmlatiflerle birlikte oluan iman ahdi kavilleri, nce din benzeri El iman ahitle monarin bir inan ve iman ikrarlarn olutular. Sonra da reten yap iinde kleci mlk ilikilerini gden genel izgiler dhilindeki oligarin yaplarla krpma ve dzenlemelerle dinler vard. Dinler bu mlkiyeti kleci genel izgiyi gzetme benzerlii iinde gncele ilikin aka yol verecek yerel veya lokal oligarinle yerel ya da lokal feodaliteyle birlikte tamamen dinler, vardr. Dinler, ackmann biyolojik olmas gibi bir gereksinmeyle hayatla ve dolaysyla insanla her zaman her yerde var olan genel bir belirme hi deildirler. Dinler bylesi bir genellik ihtiyacndan kaynaklanmakla dnyann her yerinde her insanla birlikte grlr olan genel ral bir tutum deildir. Dinler hi bir zaman genel balamla genel karakterli deildirler ve imdilik yeryz dini de deildirler ve zulmle, zorbalkla olmadka bu halleriyle yeryz dini olmalar da olas deildir. nsann biyolojisinden gelen bir duyu vardr. Bu duyu din deildir. Kiilerin kayglardan arnmasyla kii ynelimlerini gden kii ynelimlerini aydnlatp anlam veren duyu grotesk iliktir. Grotesk ilik hi bir zaman din deildir. D dnya bask ve basncnn kii znesi zerinde anlamlandrma olan duygulardr. Artk kii bu duygularyla koullu refleksin tavr oluyordu. Dinler sosyal szlemelerden n toplumsal szlemelerden ok sonra vardr. Kolektif gc zelletiren mlk ilikisi iindeki; mlk sahibinin paylatrmasna gre olan sosyo toplumsal basky yerel alan iinde kiiye yneltmenin bask basn duyuudurlar. Yani din, d dnyann bask ve basncndan ok sonra reten ilikileri kleci tarzla paylatran yap iinde gelip; kiideki groteski duygularla birlikte kii duyumlu salnm byten sosyo toplumsal bir yattrc olmakla yattrc; teslimiyeti; t; devli artl renmedir. El ihale unsuru bir mana fikridir. El kolektif zenginlii "mlk benim. Ben mlkm dilediime verdim. Ben mlkm pay ederken siz ahit miydiniz? Diyerek kolektif mlkiyeti sekin kiilere ihale emenin meruiyet mantyd. El kleci yapdan gnmze kadar, gnmz de dhil; kamunun kaynaklarn kolektifin kaynaklarn ihale eden, tanrlaan gt. El mlk sahipliinin ve mlk sahibi ynetme gcnn retilen iinde aslan payn almasyd. Bir zamanlar yeryznde otuz be bin tane El tarz mutlak monarini mlk sahiplii temsilcisi olan kk egemenlikler vard. Ve bunlar tarih kitaplarna yanl bir alglatmayla, gemi sreci unutturan sylemle birok tanr, ok tanrlk dnce sylemiyle gemitir. Bu otuz be bin kleci ve monari temsilcisi tanr efendiler sentezi ile oligarinin temsilcisi olan tevhidin tanrlar ortaya kmt. Amon-Ra, Yehova, Ahura Mazda vs. bu tanrlardan sadece bir kayd. Tarih bilinci genel bir aktr. Dinler genel akl srekliliin iinde mahall tutumlu gemiten intikal eden sylemle mevcut durumda beliren sorunsallara gre olan karmlard. Yine gnmze gelen srete otuz be bin tane tanr efendilerin oligarin sentezinden geriye Yahudilik, Hristiyanlk, Budizm, intoizm, Konfys gibi byk sentez dinleriyle bunlar dnda belki de ancak bin kadar din kalmtr. Otuz be bin efendi tanrnn sentezinden geriye kalan 4300 kadar dinin ou 50 yz kiilik grup, topluluk dini boyutunda olmakla ou bahse bile konu olmazlar. Monarin inaca duruma gre sylenen szlerden biri daha rnek olarak sylenecek olursa u tr bir sz monarin yap iinde sylenen bir lafz olmakla sylenebilir. "O her eyi hakkyla bilendir". O her eyi hakkyla bilirse, syledii her sz de haktr ( dorudur) ynetendir. Yine bu balamla "siz bilmezsiniz o bilir" der. Doru da. nk siz kolektif olan biliyorsunuz. Ama "mlkn sahibi o" gibi tekile gre olan bilmezsiniz O zaten kolektife kar, kolektif olmayanlar sayp dkmekle; zel sahipli mlk egemenliini (monari olan) sylemekle; monariye ait olan gcn her eyini biliyordu. Kim? "O". "O kim?" Mlk sahibi. Bir gerek daha vard. Her eyi hakkyla bilen, kolektif ligi bilmiyordu. Kolektif ligi grmezden geliyor, kolektif ligi giderek unutuyordu. Unutulan kolektif gereklik, her eyi bilen tarafndan sylemce "merhamet, ltuf, acma olarak; rahman ve rahim olann" harcama ve tasarrufu olan gizlemelerle hatrlanacakt. lk kleci monarin ina iinde "o" olan, kendisinin kolektifleri (ortaklar veya ortaklar yok diyordu). Bilmezlik burada balyordu.

  Monarinin Dili Oligarinin Dili 2 (Bayram Kaya) 8 Temmuz 2020 Felsefe 

Eski ahde gre tekil egemenlie gre olan sylem ve zikirden doan elime, biz demenin zikri iinde oklukta tekil olan yeni bir tevhit dilini douruyordu. Bu dil "biz" diyen oligarinin gcyd.

  Monarinin Dili Oligarinin Dili 2 (Bayram Kaya) 8 Temmuz 2020 Felsefe 

Eski ahde gre tekil egemenlie gre olan sylem ve zikirden doan elime, biz demenin zikri iinde oklukta tekil olan yeni bir tevhit dilini douruyordu. Bu dil "biz" diyen oligarinin gcyd.

  Monarinin Dili Oligarinin Dili 3 (Bayram Kaya) 8 Temmuz 2020 Felsefe 

Monari "O'ydu" Deilse bir yapnn ad ne olursa olsun o yap okluun ortaklama gc olmaktan asla kurtulamyordu. nk atom ve atomik ina ile her ey moleklerdi (bileen, bileik yaplard).

  Monarinin Dili Oligarinin Dili 4 (Bayram Kaya) 8 Temmuz 2020 Felsefe 

Doa bileenli sylem bile tekil sylem gibi olmakla bir girimenin, bir btnln addr. Girime ya paralar aras uyum veya uyumsuz durumla; fark durum, firen etkili durum, kyas, oran durumlaryla birbirini destekleyen, birbirini snmleyen durumlar gibi trl trl girimelerdir.

  Monarinin Dili Oligarinin Dili 5 (Bayram Kaya) 8 Temmuz 2020 Felsefe 

Oligariye gre de g ve ynetim ortaklar olan ortaklala bir irade ve ynetim anlayyd. Tekil olan ortak tanmayan monarin bir anlayt. Biz ise ynetim de karar alma da mlk sahiplik ilikileri iinde ortaklamay tanyan tevhit diliydi.

  Toplum 3 (Bayram Kaya) 22 Temmuz 2020 Felsefe 

Kkln dnyasndan byklerin dnyasna doru geite trl faz hatlar vardr. Bu tr faz durum iinde olanlardan birisi iyon hareketidir. yon hareketi bir yanyla proton hareketiydi. Dier yandan da bir kuark olan elektron hareketiydi.

  Toplum 1 - 2 (Bayram Kaya) 22 Temmuz 2020 Felsefe 

nsan evresinin rndr. Yani hayat doal ve organik oluumlu zne sistemin rndr. nsan organik bir zne nesnellik, kolektif bir zne sosyallik ve stel arpanla kolektif bir zne toplumsald. Bana gre insann insanl nce tm dier sosyal hayatlar gibi sosyal zekyla belirimdi. Sonra da kolektif ile reten toplumsal zekyd. Zaten insan insanln reten, ittifak eden kolektif zek iinde elde etmiti. Deilse ben insanm diye peyda olmamt.

  Toplum 4 (Bayram Kaya) 23 Temmuz 2020 Felsefe 

Yani kii kendi iinde bulunan kritik deerli boluklu tanecikli i ie enerji alanl bitiik zamanlar i blm yapan kolektif alan iinde her biri bir i kolu zerinde ayrk zamanlara dnr. Kii ile var olan tmel enerji gn boyu ayr ayr e grevli gruplar zerinde, akyordu.

  Toplum 5 (Bayram Kaya) 24 Temmuz 2020 Felsefe 

Hayat bu tr simetri krlmasn hangi dzlemden referans ediyordu? Ya da, hayat hangi dzey ve dzlem ilikilerini deien dnen benzer tekrarlaryla makro dzlemin stel durumlusu yapyordu?

  Alan Ama ve Kolektif Kuvvet 1 (Bayram Kaya) 18 Ekim 2020 Felsefe 

Zihinsel yatknlklar olutuktan sonra aralarnda ahit olacak anlama koullarn tadat edecek iman akdini, nce szle; sonra da kutsal metinlere dklenin yazl artname ii geriye kalan konu olacakt. Ahdi anlay, bu tr zihinsel almal yatknlklarn fikri oluumunu tamamlayacak olan fiili durumlard.

  Alan Ama ve Kolektif Kuvvet 2_3 (Bayram Kaya) 20 Ekim 2020 Felsefe 

Olaan ve verili dzende sreklilii olan bir istismar otaya koyamyordu. Kiiler yldrmdan kanma gibi temel referans deeri olukla grlen kimi groteski imajlar haz-elem bazl seme ayklama mekanizmasna uygun biimde seleksiyonlar yapmt. Doal olan, doru olan ve temel olan tutum buydu.

  Alan Ama ve Kolektif Kuvvet 4 (Bayram Kaya) 22 Ekim 2020 Felsefe 

Dinler bir kez kleci yapnn temeline mlkn sahibini ve mlk sahibinin takdirini koyduktan sonra, siz ne yaparsanz yapn; mlk sahibinin szn ve takdirini deitirilemezdiniz! Bu deitirilmez ilik iinde zgrlk gibi bir kavramn esamisi okunmamakla siz retilmi bir aresizliine teslim oluyordunuz.

  Alan Ama ve Kolektif Kuvvet 5 (Bayram Kaya) 23 Ekim 2020 Felsefe 

Aslnda El ismiyle tezat olmann imgesiydi. Bilmez ama bilir. Gc yetmez ama yeter. Adaletsizdir ama adalet timsalidir vs. te bizler imdiki El i o bilmediimiz tm zamanlarn da El 'i olarak konutururuz.

  Alan Ama ve Kolektif Kuvvet 6 (Bayram Kaya) 24 Ekim 2020 Felsefe 

Erken dnem kardelikleri temas etme, dokunma, birlikte yaam ve ortak an oluturmayla; hepsi biri, birinin de hepsi olmann kardeliidir. El mantkl kardelik inan zerinde soyut absrt, kardeliktir. El mantkl kardeler erken dnem kardeleri gibi yaama, geree dayanmaz.

  Alan Ama ve Kolektif Kuvvet 7 (Bayram Kaya) 26 Ekim 2020 Felsefe 

Derenin kuu, kolektif alan iinde kolektif retimle ortaya konuyordu. Derenin ta ancak kolektif alan iinde kolektif kuvvet ve kolektif yetenein ortaya koyduu teknik ve teknolojilerden oluuyordu.

  Alan Ama ve Kolektif Kuvvet 8 (Bayram Kaya) 26 Ekim 2020 Felsefe 

Ortalama akl ortaya koyup retemeyenler, tarih sel mirasla olacakt. Sizin dnzda ve sizden bamsz olan geri beslenim yasalaryla olacakt. Kii, tarihsel zeminin geri dorultma yapan bilinciyle davranacakt. Tarihsel geri balanm bilinci olmakla kleci sistem ncesi tarihsel zemine gre ina balangcnda ve inann gelime evresi iinde sadaka vermek yoktu.

  Alan Ama ve Kolektif Kuvvet 9 (Bayram Kaya) 27 Ekim 2020 Felsefe 

Ackan kii elma aacna doru ynelimli iken ynelim, salama yapacak kuvvetten tr alann ynyd. Ackan kii elma aacna doru giderken dere ayor; bayr trmanyor; kiinin nne kurt kyor veya elmann aataki en yksek yerde buluyor olmas ile bunlarn tm alan ynne zt kuvveti oluurlar. Bu engeller fazladan g harcanmas olmakla, direnci byten; tersten kar konmas gereken kuvvettiler.

  Alan Ama ve Kolektif Kuvvet 10 (Bayram Kaya) 28 Ekim 2020 Felsefe 

Ya da 3 n 2 ye (3/2= 1,5) veya 2 nin 3 e (2/3 =0,666) oranndaki gerilme gibi genleme ve oalma olmakla aralarnda mutlak bir 2/3 oran vardr. Kolektif alana nc boyut olan eklenme, retmenin hacim boyut olmasyd. Hacim boyutlu genleme kolektif alann yzey gerilimini yrtar. Alan bler, paralar.

  Bileim ve Bileimin zellii 1 (Bayram Kaya) 29 Ekim 2020 Felsefe 

Belirsizle durum kendisine belirsizle olan bir durum deildir. Dta lme veya girime koyamayan bir davrana belirsizle durumdur.

  Bileim ve Bileimin zellii 2 (Bayram Kaya) 30 Ekim 2020 Felsefe 

Oysa sprital bir ruhu reti, nc boyut hacimle reten kolektif bir mlke, mlk benim diyen sylemin s sel devinimli almlar iine ikame edilmekle, bu karm; Hay Bin Yaksan da kii aklna bir artma vermektedir

  Bileim ve Bileimin Kolektif zellii 3 (Bayram Kaya) 31 Ekim 2020 Felsefe 

imdiki zamann geriye etkimesi iindeki paylam El in takdirine ynelme ve El in takdirini anlama oluyordu (i sel duyu). Balangcn ileriye etkisi de El in takdirine boyun een tevekkld (imand).

  Bileim ve Bileimin Kolektif zellii 4 (Bayram Kaya) 1 Kasm 2020 Felsefe 

El kendisine geen soyut kolektif gle davranyordu. Ama dtaki somut kolektif gc El; irk sayd. Kendisine bhtan sayd. El bu eleme iinde kolektif etki olan ekip kendisine alyordu. Bu durumda kolektif yetenekli yklerin tm El e geen bir anlam yklenimi olmasyla; kolektif kapasiteyi El de bulmanz kanlmaz olurdu.

  Bileim ve Bileimin zellii 5 (Bayram Kaya) 2 Kasm 2020 Felsefe 

Bunlar gerei anlatan anlama ve anlatmlar deildi. Smrc ve smr mantyd. El dncesini var edici; El dnce antlamas olan dinleri var edici; smrye yol aan, her somut olgunun, soyut mana ifadesiydiler. imdiye dek olan bitenler, zaten bir rpda gemite olup bitmi olanlarsa eer imdi diye bir eyin olmamas gerektirirdi.

  Bileim ve Bileimin zellii 6 (Bayram Kaya) 3 Kasm 2020 Felsefe 

Kuantum bir noktann her yne ortam salnmas veren bileimi zar yzeyle, zar yzeyi oluan bileik bir boyutlu ipliksi kuantlarla olasyd. Bileim; ileri geri olan izgi boyutlu titreimle, bir boyutun sana soluna alm veren iki boyutlu dalga hareketiydi.

  Bileim ve Bileimin zellii 7 (Bayram Kaya) 4 Kasm 2020 Felsefe 

Fizik yzeyler imdi iki boyut dzlem zerine hacim sel bir fark gerilimdi. Tesseract (tetrakp-teserat) ta drdnc boyuta, drdnc ayrt olmakla drdnc ayrtn da fizik hacme olan alan etkisi, ZAMANDI.

  Bileim ve Bileimin zellii 8 (Bayram Kaya) 6 Kasm 2020 Felsefe 

El, tekraren geri balanma yapan kolektif zneli bu durumlar; "gaibi bilmek" olukla sylyordu. Gaibi bildiini syleyen El, tpk kolektif yap bileenleri gibi yanna da insan olmayan ama i grsnler diye insan benzeri yardmc kolektif zneler alyordu.

  Yaknsatclar 1 (Bayram Kaya) 9 ubat 2021 Felsefe 

Gemiin ve gemi srelerin nasl balayp nasl gelimi olduklarn tarihsel izlerinden hareketle modellemek, kontrol etmek, deney sel klmakla anlamak, bilmek zorundayz.

  Varln zndeki Yasallklar 1 (Bayram Kaya) 27 ubat 2021 Felsefe 

Yasalar o olgu ve olayn kendisini, evrenin ileyiini ele verirler. Alan, eim, eylemtenler (eylemdenler)vs. birlikte olanla birlikte gidenin birbirine ba enerjisi olma grnleriydi. leyiler olgu ve olaylardaki i, d ilemdenlere tabii olan nicelikti durumlaryla olasdrlar.

  Varln zndeki Yasallklar 2 (Bayram Kaya) 28 ubat 2021 Felsefe 

Dalga parackt. Ya da dalga tepenin ukuruyla ukurun tepesiyle birlikte vard. ukur kendi yapt tepeyle fark (potansiyel) yapyor, tamlayor, doluyordu. Tepe de kendi oluturduu ukuruna kayp dmekle ukurunu dolduruyordu. Bir dalgay tamlaan tepe-ukur gibi paral durumlar boluk, doluluk gibi en az bir ikili belirsizle ss sredurumlard.

  nsan Nasl Ortaya kt? 1 (Bayram Kaya) 28 ubat 2021 Felsefe 

Ortak atalar "maymun olan" kendisine "simiyen" denen omurgal memeli bir trden kollara ayrlmakla simiyenler olarak tpk goriller gibi, tpk gibonlar, empanzeler gibi, tpk orangutanlar gibi, ayrlan dallarn hi biri olmayan hemcinslerimizde bu dallanan yol ayrmnda geliyorlard.

  nsan Nasl Ortaya kmt? 2 (Bayram Kaya) 1 Mart 2021 Felsefe 

lahlar yine reten bir totem meslei ilikisi iinde reten bir irade gcyd. lahlar reten bir neden sonu etkisi zerinde; totem alan zneleri lehine kararlar alabilen sapience grupla; neandertallerden, habilislerden, erectuslardan vs. ayrlmt.

  Varoluun Yasall 3 (Bayram Kaya) 3 Mart 2021 Felsefe 

Yani bak anza gre bir ukur U tersi ve anti durumuyla ꓵ atml tepedir. Yine bak anza gre bu ꓵ ekle sten bakarsanz tepe; alttan bakarsanz ukurdur. Buna ztt ve ss durumla ukur olan tepe, tepe olan ukurdur diyoruz. Her ukur eper ucuyla yamalar ve tabanyla tepe yapar. Her tepe de zirvesiyle ukura eimle der.

  nsan Nasl Ortaya kmt? 3 (Bayram Kaya) 3 Mart 2021 Felsefe 

Bir miktar buday ile bir kundura, farkl bir retim; farkl bir tketim ve farkl bir kullanmdlar. Fark veren her ey kendi aralarnda FARK POTANSYELL durumdular. Aralarnda FARK GERLM olan ekimin akydlar. te reten ve iradi olan LAHLAR; gruplar arasndaki bu fark potansiyelin ekimine uygun temas etmenin ve ittifak yapmann kararlarn da alan RADEYDLER.

  Gerilim 1 (Bayram Kaya) 5 Mart 2021 Felsefe 

Ayrca fark durumlar gerilim eliki olmakla birlikte farkl ortamlar seilisine denk decek olan mutasyon ve eitlilikle zenginlikti.

  nsan Nasl Ortaya kmt? 5 (Bayram Kaya) 7 Mart 2021 Felsefe 

ttifaklar reten mantkla olsa da esen rzgr totemi mana iinde olmakla yaplan ittifakn gereklilii reten mantkla anlalmyordu. Byle bir dnme anlama kalb yoktu. ttifaklarn anlalr olmas iin ittifaklarn sosyal anlayl bir mantnn olmas gerekiyordu.

  nsan Nasl Ortaya kmt? 4 (Bayram Kaya) 7 Mart 2021 Felsefe 

ssel durum eitlilii, yaltml ortam engelini amaya denk dmeyi veya yaltml ortamn engelini aamamaya denk demeyecek olmakla, belirsizle bir olaslkt. te zt ynde eitlilikler bir seilim nedeniydi.

  nsan Nasl Ortaya kmt? 6 (Bayram Kaya) 8 Mart 2021 Felsefe 

Bu tanma ii bir grubun dier gruba kendi melezleri zerinde sendenim, sen de bendensin demenin selam (bar-esenlik) eden, selamet eden anlam vurgusuydu. Her lmlerle says azalan ilahlar, totemi sayglyan eski gelenee kar ittifakn as tutsun diye melezler zerinde insan ve ittifakn sayglyorlard.

  nsan Nasl Ortaya kmt? 7 (Bayram Kaya) 9 Mart 2021 Felsefe 

nsan tm bu etnik ve totemdik sorunsallarn, bileim sel olgu ve olaylarn; ittifak bileimi nedenle ortaya konan sorunsallarna kar sorumluluk tarihini omuzunda tar olmann bilinci olmakla ittifakn rnyd.

  nsan Nasl Ortaya kmt? 8 (Bayram Kaya) 10 Mart 2021 Felsefe 

ttifakn banda BR BLR, MESLEK SAHB ilahlar, kendi melezlerine ve kendi torunlarna sofra kuruyorlard. lahlar totem alanda doup bymekle daha ok totem alana aittiler.

  nsan Nasl Ortaya kmt? 9 (Bayram Kaya) 11 Mart 2021 Felsefe 

Bir ortam iine denk dme olan ss devim belirlisi; kara gibi dier bir ortamda ss belirsiz iindeki hareketin birine denk decekti. Ya da bir ortam iine denk dme olan ss devim belirlisi; baka bir ortamn denk dmeyeni olacaktr.

  Evrim 2 (Bayram Kaya) 13 Mart 2021 Felsefe 

Yani hayat karada, yrme ve trmanmay gereken ortamd. Karadaki engelli alan iinde yzme eylemi tkanma, ylmayd. Karada engellenmeye, basklanmaya urayan yzme eylemi; bu ortama denk den yrmeyi, trmanmay belirli yapp seecekti.

  Evrim 3 (Bayram Kaya) 14 Mart 2021 Felsefe 

kinci duruma, nc durumun olana ile girien boyutlu devinmeler, iki boyutlu yzey gerilim hareketi ile nc boyutun hacim gerilim hareketleri arasndaki len zaman verdiler.

  Evrim 4 (Bayram Kaya) 15 Mart 2021 Felsefe 

ki boyutlu bir yzeyin gerilme kapasitesi imdi bklen yzey gerilmeli kapallk iinde, i oylumun gerilme kapasitesi ile birlemekle bir i hacmi vermektedir. boyutlu bir taban gerilimler yzeyi; en, boy, ykseklik olan saylarn arpm, oylumu veriyordu.

  Evrim 5 (Bayram Kaya) 16 Mart 2021 Felsefe 

Aslnda bir birim demek, bir etkileme; bir lme belirlemesi ortaya koymak gibi olsa da; her dzlemle her boyut iine o boyut kurallaryla bakan teorinin gzyle; birbirine geien etkisiz bir, bir birim belirlisi, yine belirsizledir.

  Evrim 6 (Bayram Kaya) 17 Mart 2021 Felsefe 

Kolektif alan birbiri zerinde salasan olan paylamay, birbiri zerinde takas eden kolektif sreti. Kolektif sre artk zaman ve artk rn ve ssel durumlu kolektif birim zaman ortaya koyuyordu. Gnmzden itibaren bu geri iz zerinde gemie bakarz.

  Evrim 7 (Bayram Kaya) 19 Mart 2021 Felsefe 

Milyonlarca yl ne birbiriyle tanm ne birbiriyle yarm olan gruplar imdiki ritel iinde birbiriyle tanacak olanlar, birbiriyle yaracak olanlard (!) "ttifak kardeliiyle" birbirine tanma ve yarmann balam ediliyorlard! Kardelik totemi mana riteli iinde grup iindeki kiilere dokunma ve temas emenin vizesiydi. Sizinle karde olmayan grup dndaki baka totem kiilere de dokunmamann temas etmemenin tabu riteliyleydi.

  Evrim 8 (Bayram Kaya) 19 Mart 2021 Felsefe 

Vesile neden asl neden deildir. D nedendir. Her ey gibi totem dnem de kolektif bir ssel deimeler nedeniyle totem dnemin gelecekte ne olaca veya nasl ekil alaca ynyle belirsizledir.

  Evrim 9 (Bayram Kaya) 20 Mart 2021 Felsefe 

Su kendi bileimini veren hidrojen, oksijen ss durumlara olabildike kapanan bir geri iz olmakla, su sizi boar, su cisimleri tar, atei sndrr, tohumu imlendirir vs. bir ssel zelliktir. eitliliktir.

  Evrim 10 (Bayram Kaya) 21 Mart 2021 Felsefe 

Dier bir olaslkla belirli olmayan ss kuantum durumlar olamd. Belirenin belirsizi bir enerji durumla fizikti. Fizik maddenin anti fizik maddesiydi. Madde ile anti maddenin birbirini yok eden enerjiydi. Birbirini yok eden denge durumun enerji seviyesiyle boluk durumun girimesiydi. Boluk durumun enerjisi, bolukta var oluu belirler. Bu nedenle boluk her an belirenle belirsiz durumlarn enerji iermesidir.

  Butlan 1 (Bayram Kaya) 23 Mart 2021 Felsefe 

Yeryz lmlerinde Dnyann en scak yeri Kaliforniya lm Vadisi +56,7 derece scaklk ile en souk yeri VostockII -89,2 derece olmann yaklak lyla dnya zerinde her bir yer 145 derece fark aralndaki potansiyel bir deer durum iindedir.

  Butlan 2 (Bayram Kaya) 25 Mart 2021 Felsefe 

Yine 1 derece scaklk deeri zerine 2 derece scaklk deeri ve 2 derce scaklk deeri zerine 1 derecenin deer bilgisi, aa zerine kaznan biim gibi plak zerine ses kayd gibi kendi olgu ve olaylar zerine durum bilgisi olarak eklenir.

  Butlan 3 (smiyle Tezat) (Bayram Kaya) 26 Mart 2021 Felsefe 

Kii zerinde boa den 5 para eylemin, enerji zaman; yavru bakm olarak birine, gizlenme yeri bulma olarak dierine, yavru bakm olark bir bakasna, gvenlik salama, uykudayken nbet tutma olarak dier kiilerin her birine birer para i eklenir.

  Butlan 4 (Bayram Kaya) 27 Mart 2021 Felsefe 

Fakat sorumluluk bilinci tekil kii gayreti iinde olmayan belirsizdi. Sorumluluk kolektifeydi. Kolektif alan da tekil kiide olmayan bir gvence ve gayreti sorumluluktan tr tekil kiiye veriyordu.

  Butlan 5 (Bayram Kaya) 28 Mart 2021 Felsefe 

Beslenme dnda her bir paray boaltan transferiniz, her bir kiiden bir tek salama yapmann karl olarak yani sizin grevinizle besin bulma olarak size ekleniyordu. Grev kolektif bir olguydu.

  Butlan 6 (Bayram Kaya) 30 Mart 2021 Felsefe 

Kii savunma grevi dnda dier 5 para eylemli iinden kar taraf kiilerle bakla olacandan; bu kes bir kii iin bir eylemin gereklemesi olan 2 saatlik birim srede; ikinci kiimizle, ikinci kiimize ait olan savunma zamanl salama 2+2 =4 saatlik gereklemeyle kolektif zaman n grlr.

  Butlan 7 (Bayram Kaya) 31 Mart 2021 Felsefe 

5 farkl eylem de 5.2 =10 saat ile kii zerinde kalkacak olduundan kii, 10 saatlik kolektif boalmal bir boluk alan kazanr.

  Butlan 8 (Bayram Kaya) 1 Nisan 2021 Felsefe 

Keyfine gre i amann ortamnda bu kes de yeterince savunmann, yavru bakmnn stlenilmedii yerde 6 kiiden drdnn keyfi besin bulma iinde olmas demek sistemin karar alamamas demekti.

  Butlan 9 (Bayram Kaya) 2 Nisan 2021 Felsefe 

Ahlak dier ynyle reten kolektif sistemin paylamyla ve kleci sistemin bozuk, arpk, kibirce paylamyla ve sosyal ilikisiyle vard. inde olduumuz ahlak kleci ahlak olduu iin adaletle olmak zorundadr. Adaleti de smrten kiisi mlke temel olan kleci adalettir.

  Faiz 1 (Kleci Evrim) (Bayram Kaya) 5 Nisan 2021 Felsefe 

Yani para "burjuva" denen "para adamlna", "faize" ve faizle "tapnak bankerliklerine" alan aacak srece yol versin diye bulunmamt. Ama para da bu tarz eilimlere de cuk oturuyordu. Kleci sistem rzk ksk olanla yokluu nctlemeye, bor alp bor veren demelere dnmt.

  Faiz 2 (Bayram Kaya) 6 Nisan 2021 Felsefe 

Tarihsel olan bilmeyen mantk, "gnn hal ve icabna gre faiz alnabilir" demekle hem zrvalyor hem bocalyordu. Hem kapitalist olacaksnz. Hem kazan yapmayacaksnz! Aklnz alyor mu? limseniz aklnz alr.

  Faiz 3 (Bayram Kaya) 7 Nisan 2021 Felsefe 

"Yn eirip ip dokumak" ii kleci srece vahiy edilmemiti. "Yn eirip ip dokumak" kadim kleci kltrn bilici, bulucusu olduu bir retim sreci olmayp; "Yn eirip ip dokumak" ii kolektif retim biimiydi.

  Faiz 4 (Bayram Kaya) 8 Nisan 2021 Felsefe 

Kii nasl olsa baba bizi giydirir, diye reten srece ve kolektif miras brakt srece son verirse; hap yutar. Depo enerji yokluundan reten sistem dalr ve ker. Nfus azalr. Sre olas olabildii kadar balang koullarna dner.

  Faiz 5 (Bayram Kaya) 9 Nisan 2021 Felsefe 

Bir zamanlar reten gruplar evresinde barbar ve yamyam gruplar vard. Yamyamalar reticileri ve reticilerin mezardaki llerini karp yiyorlard. reticiler hem kendileri yenmesin diye barnak dna kurtulmalk yiyecek brakyorlard.

  Faiz 6 (Bayram Kaya) 10 Nisan 2021 Felsefe 

Dorultmalar temel eksene gre deil, sanal ve kii tamah iradeyi yanstan vahye greydi. sa, Musa gibi duyarl kiilerin intikaya uratlm bu tarz sanal belirlenmelerle oluan kleci dnce iinde; herkes gibi neler ektiini anlayabilmemiz iin anlatyordum.

  Faiz 7 (Bayram Kaya) 11 Nisan 2021 Felsefe 

Bunlar niye sylyordum? Sreci anlamak iin sylyordum. Musa-sa gibi duyarll anlamak; vahiy ile oluturulan kleci kolektif mant, gemii ile birlikte anlamamz iin sylyordum. Erilikler karsnda, kleci karm ile yaplan dorultmalar, olmas gerekene gre yaplan dorultmalar deildi. Dorultmalar temel eksene gre deil, sanal ve kii tamah iradeyi yanstan vahye greydi. sa, Musa gibi duyarl kiilerin intikaya uratlm bu tarz sanal belirlenmelerle oluan kleci kolektif dnce iinde olmalar; herkes gibi onlarn da neler ektiini anlayabilmemiz iin anlatyordum. Bazen okur hem zaman ktl nedenle, hem ilgi aln olup olmamakla her yazdnz deil de ilgisini eken bala dek konuyu hasbel kader okuyor olacaktr. Bu nedenle siz baka yerde belirtseniz de her bir konu iinde de tekrarlar yapmak zorunda kalrsnz. Yaznz tematik bir devam olmakla baz tematik konular o konu iinde tekrarlanyor da olabilir.

  Faiz 8 (Bayram Kaya) 12 Nisan 2021 Felsefe 

lk steril ortamda borcu veren de verdii borcu kat kat geri alanda feodal efendilerin kendisiydi. Byle olunca faizde neydi? Faizin haram olmas da neydi? Bu yola hikmetle olan Salihlerin yolu deniyordu. Salihlerin yolu kleci tecrbeyle yle belirleniyordu. "Aranzdaki bor ilikisini (ne demekse) adaletle yazn, hi bir eyi eksik brakmayn" diyen El buyruu; hem bor alp vermeye izin veriyordu.

  Faiz 9 (Bayram Kaya) 13 Nisan 2021 Felsefe 

Eer ilk kurulan kleci ortamn sterillii bozulmusa. Ve ortamda "banker bank" denen yeni tredi para adam burjuvalar belirmise. Ve bu burjuvalar borlandrma hususunda da El i taklit ederek, El in yolunda giderek; El i kendi silahyla vurarak feodal efendi ile oban efendilere yani El E nct verip; verdii borcu El 'den kat kat fazlasyla geri alyorsa; ortaya yeni bir RADE ile atkn bir g km demekti!

  Faiz 10 (Bayram Kaya) 14 Nisan 2021 Felsefe 

Kleci sistem iindeki ilk El tasarmclar da kolektif miras yoluyla "ilah imgesi olan bu ilah bilincini" edinmiler ve biliyorlard. Totemin ortaklatran tabusu, lahn ortaklatran kolektif iradesi; kolektif gelimiliin bu dzeyi iinde kii tamahna evirilmekle El 'in mlk sahibi olmasyla belirtilecekti.

  Faiz 11 (Bayram Kaya) 15 Nisan 2021 Felsefe 

Kolektif sre kolektif g nedenle alan ak iinde enerjiyi en az kaypla ama depo enerjiyi yoku yukar tutumla biriktirip; yoku aa olan kiisel tketime doru kullanyordu.

  Faiz 12 (Bayram Kaya) 16 Nisan 2021 Felsefe 

zne nesnel kolektif tahrik kuvveti kolektif depo gcn oluur. zne nesnel kolektif tahrik (ilerge) kuvveti ara gere amortismann oluur. Kolektif tasarm tahrikini, aratrma gelitirme tahrikini vs. karlar bir sinerji ve bileim gcnn zellii olmakla kolektif alann kolektif tahrik (ilerge) gc olmaktadr.

  Faiz 13 (Bayram Kaya) 17 Nisan 2021 Felsefe 

Kolektif gemi kleci sistemle kesintiye uratlmt. Ortak gemi, hatrlanamamakla gemi ile geri balanm yaplamyordu. Her eyin bana El in irade ve takdiri konmakla Dz mantk oluuyordu. Dz mantk iinde zne nesnel geri balanm, ancak kleci reti olan El takdiri ile balayabiliyordu. Kleci retiyi referans alan her zm de yeni bir baka kleci iliki ortaya koyuyordu.

  Faiz 15 (Bayram Kaya) 20 Nisan 2021 Felsefe 

Kleci sistem iinde kolektif gvence, retim gc ve retim nesnesi; efendilere smr kayna yaplmakla, kolektif olan paylama sreci yok edilmiti.

  Faiz 16 (Bayram Kaya) 21 Nisan 2021 Felsefe 

Duyarl kiilerimizin analizlerinin kknde olmayanlar kolektif gereklerle, kolektif gvencelerdi. Kolektif olann yerine, "BABA gvencesinin" konmak istenmesi daha batan babann kr zambaklarn keyfi donatp; keyfi beslememesinin tehdidi olmakla kleci mantk kmaza girmiti. Bu amazln yeri kleci sitem iinde "aile gvencesinin" ortaya konma srecini douracakt. nk baba gvencesi ve aile gvencesi elin devamna katkysalar da aile boyu smrlmenize engel deildiler.

  Faiz 17 (Bayram Kaya) 22 Nisan 2021 Felsefe 

Kolektif sre, kii zerine dalmla birok trl olan baka-baka enerjiyi, kolektif birim zaman zerindeki ilevsel ve grevde dalmyla ilerge (tahrik) eden enerjilere dnyordu. Kolektif sre ilevsel grevdelikle ileyim gcn (farkl totem meslei sektrleri atlyeleri) ortaya karyordu

  Faiz 18 (Bayram Kaya) 23 Nisan 2021 Felsefe 

Btnl oluacak bu zne nesnel olanaklar u paralardan oluuyordu. 1- Her grup kendi ncesiyle kendisini belirleyen yaltml bir kolektif yasaya bal olan verili sreciyle yeni gne balyordu. 2 Bu nedenle bir grubun bir totem mesleine sahip olmas o grubun bu verili durumla bu n koul iinde olmasyd.

  Faiz 19 (Bayram Kaya) 24 Nisan 2021 Felsefe 

imdi ykselen ve balang kodlarna gre inaca olmayan enfekte edilmi moda, kii benci hayal gcn ortaya koyan modayd. Bu enfekte moda kolektif bir ilerge kuvveti olanla, kolektif bir ileyim kuvveti olan zerine oturmutu.

  Faiz 20 (Bayram Kaya) 25 Nisan 2021 Felsefe 

Takas ve ittifaklar reten ilikili reten hareketin ssel almydlar. yilik, ktlk, ahlak, gasp, darp, ldrme, adil olma zulm, sadaka, zekt vs. de El mana anlayl dncenin kolektife retilenleri, paylam asamasn da El takdirine gre uygulamas yaplacak olan ssel durumun almlaryd.

  Faiz 21 (Bayram Kaya) 26 Nisan 2021 Felsefe 

El yasalarnn birine gre Hrsz mal kimin yannda bulunursa o kii al konulup kle ediliyordu. Yani efendi iin ncel El takdir olan hrszlk; kfir mal olmadka, fakire hrszlk yapmak yasakt. yi de hrszlk mal zenginin yannda da bulunamaz myd?

  Faiz 22 (Bayram Kaya) 27 Nisan 2021 Felsefe 

unu da belirteyim bu sre para bulunana kadar altnn gmn takas deeri yaplmasyla kleci takas bir nebze almtr. Kolektif takas yerine kr, kazan gzeten birinin, satcl al verii gerekletirememe zorluu ortaya kmt. Bu arza kolektif olann arzas deil, smrc, kr yapc, alp satmakla ticari kazan elde edememe dzencinin arzasyd.

  Drt Durumla Ancak Teoloji 1 (Bayram Kaya) 27 Nisan 2021 Felsefe 

Oysa tekil kii yaamnda ve sosyal grup yaam iinde ve ilk sel yaam iinde kolektif olu eksikti. Batan beri totem yaplara kadar sre, kolektife bir eksikle olup ta evresel basklar; yldrma, paratonere; uaa, piste; teolojiye te dnyaya fikrine dnemeyecekti.

  Drt Durumla Ancak Teoloji 2 (Bayram Kaya) 30 Nisan 2021 Felsefe 

evrenin fantastik ve elenceli yanlar, kiiye greydi. Kiinin grelilii de yaama sevinci ve can korkusuydu. Bu neden ile kiinin fantastik kurgular, imdilik kiinin kendisinden balatt ikisinin aras bir yol olan eylem alanyd.

  Drt Durumla Ancak Teoloji 3 (Bayram Kaya) 1 Mays 2021 Felsefe 

El sylemi neydi? El sylemi teolojiye gre Dnya ve biz bu gn naslsak, 4 milyar yl nce de, dnya ve biz aynydk diyen dogmatik anlayn tarihi iyi analiz etmeyen sylemiydi.

  Drt Durumla Ancak Teoloji 4 (Bayram Kaya) 2 Mays 2021 Felsefe 

El mana sreci kolektif geri balanm yasas iinde oluan bu bolluu; "bana var sana yok" srecine evirmiti. Kleci teolojiye gre kii bana var dedii srece de sabredecekti. "Sana yok" denen srece de tahamml edip sabr gsterecekti!

  Drt Durumla Ancak Teoloji 5 (Bayram Kaya) 3 Mays 2021 Felsefe 

Fazla enerjinin balta yapmaya harcanmas gibi, kurban sunusu olmas gibi kullanm, kolektif gle olas olacakt. lk sel dnemde avdan sunu yapmak, yzen ktk gibi olas olsa da, ilk sel dnemde transatlantik yapmak gibi beliri olarak pek olanakl deildi. Avdan sunu yapma ii pek ekmek kar gibi grnen sre deildi.

  Drt Durumla Ancak Teoloji 6 (Bayram Kaya) 5 Mays 2021 Felsefe 

El mana anlayl reten groteski canlclk kolektif gvenceyi yok edip; kolektif gvenceyi groteski anlama iinde istetip, aratan; yalvarma, biat ve taat ibadetinin belirmesi olacakt. Bu belirmeyle El MANA ANLAYLI TEOLOJ doacakt.

  Drt Durumla Ancak Teoloji 8 (Bayram Kaya) 5 Mays 2021 Felsefe 

lk sel dnem iinde sunuda bulunma ii pek olas grlmez. Bu kiinin kendisinde bilmeyle aklna gelecekse de sunu depo edilen fazlalk enerjiden kaynakl bir birikimler sreci iiydi. lk sel dnem iinde depo edilen bir kolektif birikimin olmamas, bu dncenin kolay kolay hayata gemesini engelleyen durumdu.

  Drt Durumla Ancak Teoloji 9 (Bayram Kaya) 6 Mays 2021 Felsefe 

Her olgu ve olay veya bir dnceyi, bir eylemi balatmak demek "yeni bir ssel durumlu eylem alan amakt". Her alan eylem alanna "e anl bir zaman mekn ve zaman mekn boluu elik eder". Siz de eyleminize kout olarak alan bu zaman ve meknda olmak zorundasnz.

  Drt Durumla Ancak Teoloji 10 (Bayram Kaya) 7 Mays 2021 Felsefe 

El takdirine gre "bana var-sana yok" demenin ssel almla olan atmac olgu ve olaylar sreci El mana anlay zerinde sreci teolojik hesaplamaya eviriyordu.

  Drt Durumla Ancak Teoloji 11 (Bayram Kaya) 9 Mays 2021 Felsefe 

Ortamda mal paylaml bir kleci sre olmadan evrenin etkisi iindeki Gne, evredeki kuru otlar tututuruyor diye ilksel atalar te dnyada cayr-cayr yanmann teolojisini ortaya koyamazdlar. Cayr-cayr yanmann ortam tahriki, ezen ezilenler hesaplamas iinde, te dnya algsna balam yaplacakt

  Drt Durumla Ancak Teoloji 12 (Bayram Kaya) 9 Mays 2021 Felsefe 

Bylece ilk sel dnemde, totemi dnemde, ilahi dnemde beri anlay ve anlatm deimeleri iinde sre gelen teolojinin anlam yeni bir anlayla rtlmt. Kiisi tamah iine gizlenen smr, bu kes de teoloji iinde gizlenmiti. Teoloji iinde gizlenen smr adeta matruka kab iine girmiti.

  Drt Durumla Ancak Teoloji 13 (Bayram Kaya) 12 Mays 2021 Felsefe 

lk selleri knayp bu knamann stresinde kendimizi grememekle hala srece teolojik bakyorduk. Neden olann olmayana borcu vard? Bor neydi. Kolektif yaplar olann olmayana borlanmasyla balamamt ki byle bir borlanma ve sreci zm ekli olusundu.

  Drt Durumla Ancak Teoloji 14 (Bayram Kaya) 13 Mays 2021 Felsefe 

Kolektif yaamn tokad kolektif ssel durumla beliriyordu. El 'in tokad El 'in mlk sahibi olmasna gre atlan tokatt. Kolektif yaamn tokadna gre beliren st yap yaam; Elin tokad sylemesine gre anlalan kolektif yaama dnr.

  Drt Durumla Ancak Teoloji 15 (Bayram Kaya) 15 Mays 2021 Felsefe 

Pekiyi bu geri balanm hatrlamak nereden ileri geliyordu? Kleci sistem kolektif emei kii emeine indirgemiti. Ama kleci irade istese de istemese de kiisi emeinin kolektif bir paydala karl vard. Kolektif emein kolektif karln alamamaktan doan eliki nedenle eitlik gemi kolektif hafzann hatrlamasyd

  Drt Durumla Ancak Teoloji 16 (Bayram Kaya) 16 Mays 2021 Felsefe 

imdi kurban seremonili teolojik anlay ilksel dnem artlarna gre ele alalm. Totem dnem ncesi ilk sel dnem iinde eer bir kurban seremonisi tasavvur edilirse, bu tasavvur belki de ve ancak av ve meyve bolluu olan dnemler iinde bu bollua bal tutumla bolluun kurban sunusuna dnecei dnlebilir! Fakat byle bir seremoni de srekli olamazd. Oysa kurban sunusu srekliydi.

  Drt Durumla Ancak Teoloji 18 (Bayram Kaya) 17 Mays 2021 Felsefe 

Ve ilk sel dnemdeki teolojinin, evre etkili indksiyon yansmas olmas; haliyle bir firariler imgesiydi. Bu firariler imgeli ilinek sel indksiyon enerjileri de kendisini zerine yaslayp eleme yapmakla ancak anlam bulaca kolektif somutluun zne nesnel eylemli koullar henz ortam da yoktu.

  Drt Durumla Ancak Teoloji 17 (Bayram Kaya) 18 Mays 2021 Felsefe 

Demek ki kollarn ap kanat gibi rpmaktan te uma hevesinin uaa dnememesi gibi groteskti animizdi anlamalar da, eksii tamamlayacak birikmi artlarn olumadan kurban sunusuna dnemezdi. lk sel evredeki bir kurban sunusu kayglar bastran bir dinginlik olacaksa da hayati bir gereklii ortaya koyamamakla ilk elden su yzne kacak bir fiil deildi.

  Evrim 1 (Bayram Kaya) 22 Mays 2021 Felsefe 

Burada "d ortam" denen srece de bir atf yapmakta yarar vardr. Varlk en az iki durumla kategorize edilecek kendi ztt durumlarna s sel belirsizle karlktlar. Blnt daima eksii tamamlayan ztt durumlayd. bir i belirlediiniz an o i dla belirir. ya da bir d belirlediiniz an o d bir ile belirir.

  Faiz 23 (Bayram Kaya) 25 Mays 2021 Felsefe 

Paradan nce altn gm vs. ile takas yaplyordu. Kymetli madenden nce de iziklerle, mal kadar ta, im gibi eleicilerle kleci takaslar yaplyordu.

  Faiz 24 (Bayram Kaya) 25 Mays 2021 Felsefe 

Kolektif alan iindeki kolektif etki nedenle dnen kii eylemi; farkl enerji kesikli sreklisiyle birbirini balatan, birbirini durduran ve birbirini devam ettiren e ynl kolektif balanma gre srelerdi.

  ssel Devinmeli Kleci Almlar1 (Bayram Kaya) 29 Mays 2021 Felsefe 

Oysa reten ilerge kuvvet, zorunlu olarak dtan takas yapan, deime yapan geiimleriyle bileimli bir tamamlayclkt.

  ssel Devinmeli Kleci Almlar1 (Bayram Kaya) 29 Mays 2021 Felsefe 

Oysa reten ilerge kuvvet, zorunlu olarak dtan takas yapan, deime yapan geiimleriyle bileimli bir tamamlayclkt.

  ssel Devinmeli Kleci Almlar 2 (Bayram Kaya) 30 Mays 2021 Felsefe 

lk sel dnem iindeki sosyal etki, gelip geici yol arkadalklar gibi bileip dalan, saanak srelerle beraberdi. Birok eylem deneyimlerin ilk yaand yerler olmakla yaltm az, unutmas daha ok olan gelip geici hafza gibi davranmas daha fazlayd.

  Kurucu nann Temelindeki Kolektifi Oluumlar 1 (Bayram Kaya) 28 Eyll 2021 Felsefe 

Kolektif sre; salatan tekil sreli meknn iine, yeni bir kolektif eylem alan amt. te reten ilikilerle retim hareketi, n ittifaklar; bu kolektif zamanl, kolektif donanml, kolektif birikimli, kolektif eylem alannn eseriydiler.

  Kurucu nann Temelindeki Kolektifi Oluumlar 2 (Bayram Kaya) 29 Eyll 2021 Felsefe 

Dzenli, kontroll ve denetimli, paal enerji verimlidir, ynetseldir. Bu nedenle mlkn sahibi monarinler, oligarinler zerindeki mutlakt yap; danmalar, topluluk, kurul, tm, btn, tamam anlamna divanlar, meclislerle (pankular meclisi gibi kurul ile) frenli ve hzl enerji salnm iine girmilerdir.

  Kurucu nann Temelindeki Kolektifi Oluumlar 3 (Bayram Kaya) 30 Eyll 2021 Felsefe 

Doaya ynelimle olan beslenme, savunma, gvende olma, barnma gibi herkesle olan tekil kii davranlar, bileik davranl srelerin kolektif alan iinde igcne, i paylamna dnen enerji tipi olurlar.

  Kurucu nann Temelindeki Kolektifi Oluumlar 4 (Bayram Kaya) 1 Ekim 2021 Felsefe 

Baltann sap da kolektif g olmadnz halde, kolektif gce hkmetmek isteyen kendi bencilliinizdir. Burada kii hem kii benci, hem kolektif benci bir zgecilikle birbirini destekleyip srdren ve birbirine dnen zgecilikle ikinci hviyeti kazanyordu. Benci ve zgeci iliki iyi gzetilmezse, kii dissosiyatif bir enfeksiyona kaplyordu.

  Kurucu nann Temelindeki Kolektifi Oluumlar 5 (Bayram Kaya) 3 Ekim 2021 Felsefe 

Kleci sistemin kullar birbirine kar "kar bak cebinde 2000 liralk telefon var" diye satar, ayrr. Oysa bu kul kii 2000 liralk telefona kar o kiinin en az 6000 liralk " kolektif igc retmekle"; 4000 liralk "alm gcn azalttklar ileyim kuvvet olan kolektif depo enerjiyi", kr saikyla iveren efendilerine braktn hi bilmezler. Konu olan ey iki bin liralk telefona sahip olup olmaktan te amorti emekten gayri; artp biriken, vergi olan kolektif emee kolektif sahip kmakt.

  Kurucu nann Temelindeki Kolektifi Oluumlar 6 (Bayram Kaya) 4 Ekim 2021 Felsefe 

Birileri kyor sizi tarihsel akl kolektif bilince; kurucu inaya; inann temeli zerinde kaostan kanc sistem dorultmasyla dzensiz enerjiyi dzenli enerji akna evirmee aryordu. Kleci tevekkle biate aranlara kar birileri sizi: smr gibi soygun gibi cinayet, darp, hrszlk, gasp gibi kaos durumlardan kanmaa armakla; eytan oluyordu!

  Kurucu nann Temelindeki Kolektifi Oluumlar 7 (Bayram Kaya) 5 Ekim 2021 Felsefe 

Beslenme; evredeki enerji akl geime, deime ve dnme iinde kesikli paral durumlardan sadece bir tanesiydi. Keyfi olarak nereden geldii bilinmeyen bir rzk paylamas yoktur. Eer ancak kolektif g iinde kolektif ba ile ve kolektif emek ile retilene rzk deniyorsa; kolektif alann inasna kadar doada byle bir sunum yoktu.

  Kurucu nann Temelindeki Kolektifi Oluumlar 8 (Bayram Kaya) 6 Ekim 2021 Felsefe 

Kolektif alan iindeki herkesin temel dzlemden gelen davranm, ynelim, salama eylemleriyle kiiler i sahibi olup; alan iine iiyle ve depo enerjili igcyle gelmiti. Oysa smr bile zaten ii olan kolektif sistem iinde istisnasz var olan, i ve iilikler zerine alabildiine alm vermitir.

  Kurucu nann Temelindeki Kolektifi Oluumlar 9 (Bayram Kaya) 8 Ekim 2021 Felsefe 

Kolektif alan kiilerde ortak olan, kiilerin temel salanmalar zerine ayan basan bir kolektif balanm yasasdr. Alan iindeki bu balanm enerjisi ayn anda ve e anl birok sreleri balatr. Bu balanm bileimin gcn kolektif g ve yaptran g gibi trl enerji deiimlerine ve enerji dnmlerine uramtr.

  Kurucu nann Temelindeki Kolektifi Oluumlar 10 (Bayram Kaya) 8 Ekim 2021 Felsefe 

Kiisi z, kolektif alan iinde kolektif zn direnciyle biim alr. ster doal evre, ister kolektif evre olsun; evrenin kiisi salamalara kar bir bask ve direnci var olmakla evre kiiye zorluklar gsterir. Kiinin bu zorluklar karsnda salama yapamama endiesi kiinin stresini, kayglarn, en ok enerji harcama kontrolszln olutururlar.

  Kurucu nann Temelindeki Kolektifi Oluumlar 11 (Bayram Kaya) 10 Ekim 2021 Felsefe 

Demek ki kolektif g kiisi stresi nleyen hem bir alan ve hem de bir depo enerjilidir. Kleci sistemle parann kr yapmay, kazanmay, ticaret, yapmay, faiz almay, enflasyona uramay vs. n grmesi hem kiisi stresin kaynaklarndan birisidir. Bunlar ayn zamanda soygun enstrmanlar olmakla, kiinin soyguna urama stresidir.

  Kurucu nann Temelindeki Kolektifi Oluumlar 12 (Bayram Kaya) 11 Ekim 2021 Felsefe 

Yaltma alann yaltm srdke seilmi, korunan, ancak kendi tekrarlarn veren bylesi belli tepkilere snrlanm karlklaryla renilmi tepki demekte mahsur yoktu. Ancak evrenin ani deimesi demek zgndergeli yaltma oluumu desteklememesi demek olmakla, yaamn bireyde oluan kendisi tepkinin deiime cevap olamamas nedenle hayatndan olur.

  Kurucu nann Temelindeki Kolektifi Oluumlar 13 (Bayram Kaya) 12 Ekim 2021 Felsefe 

Kolektif alan kii davranl salnm genlikleriyle i ie geien girimelerdir. A insann salnan frekanslar savunma durumunda olan kiinin salnm frekanslar arasndaki boluklu tanecikli ksmlarla girien eylemiyle kolektif ortamn ilerge kuvveti dediimiz tahrik enerjisini ortaya koymaktadr.

  Kurucu nann Temelindeki Kolektifi Oluumlar 14 (Bayram Kaya) 13 Ekim 2021 Felsefe 

El tasmnn tartlp ortaya konu dnemi iinde moda akm olan El sylemli enfeksiyon kolektif zenginlii henz zel mlk klacak ve yukarda anlatlan olgularyla bula yapamad iin zararsz grnyordu.

  Kurucu nann Temelindeki Kolektifi Oluumlar 15 (Bayram Kaya) 14 Ekim 2021 Felsefe 

Mlksz olup ta alacak olan, yani emek nesnesinden mahrum kalan yoksullar, El' e teslim olmakla brahim'in ilah olan El 'e tevecch ediyorlard. brahimi mlke boan El 'e eilim ediyorlard. Kleci koullar iindeki yoksulluk sonras zenginlemeyi; "O seni yoksul bulup zengin etmedi mi?" diyenle, kendi tarihselliini da vuran El, ayn El 'di.

  Kurucu nann Temelindeki Kolektifi Oluumlar 18 (Bayram Kaya) 17 Ekim 2021 Felsefe 

Soyut olarak mlk El 'indi ve El 'in mlk sahiplii yaptran dilemesi olan bir yatrmla yaptrm gcyd. Somut olaraktan da mlk brahim ve Nemrutundu. brahim ve Nemrut ile dilemesi olan yaptran gt.

  Kurucu nann Temelindeki Kolektifi Oluumlar 20 (Bayram Kaya) 17 Ekim 2021 Felsefe 

Makro dnyay tetikleyip ateleyen de mikro dnyadr. Ancak makro dnyada eser myesser ilikisi kurulursa da bu sylem de grecedir. Kolektif ina kiinin deil kolektif gcn eseridir. Kolektif g kiide yoktur. u halde kii deil kolektif g inacdr. nacs olmadnz ve sizin dnzda olan kuvvetten tr siz de inann sahibi deilsiniz.

  Kurucu nann Temelindeki Kolektifi Oluumlar 16 (Bayram Kaya) 16 Ekim 2021 Felsefe 

Suya girenin slanmas gibi soukta olann mesi gibi kolektif alan da kolektif alan iindeki kiilere ileyimle olan bir tahrik gc ykler. Tahrik gc neydi? inde olduunuz bir duruma harcadnz igc enerjinin; iinde olamadnz dier durumla olan igc enerjilere karlk olmasyd. te kolektif alann estirdii bu manyetik ak, reten kolektif alan iinde yoku yukar olan enerjiyi kiilere ykler. Kolektif enerji tahrik kuvvetinden doan g ile kiilere depo enerji etkisi yapar. Tahrik kuvveti depo enerjiden karlanmas olan bir kolektif alan etkisidir. Tahrik gc rettiinize karlk, retmediklerinizle var. Tketip kullanmlarnza karlk tketip kullanmadklarnzla vardr.

  Kurucu nann Temelindeki Kolektifi Oluumlar 17 (Bayram Kaya) 17 Ekim 2021 Felsefe 

Nasip sylemi bylesi bir znel bek raundun anlam zikri olmakla smrc amaca hizmet eder. Kolektif zenginlii kimi kiilere vermekle kimi kiilere mal sahipliinin yolunu ap, okluu da maldan mlkten yoksun klan hileci ve tuzakl sylemdir.

  Kurucu nann Temelindeki Kolektifi Oluumlar 19 (Bayram Kaya) 24 Ekim 2021 Felsefe 

Bu tr sylemler tmden bilgiye, tarihsel ina olana, gerek olana gzba olmakla kiileri kendisine toplumuna kolektif bilince yabanclatran sylemler olup; kiiyi kleci z olan mlk sahibine kul yapan sylemlerdi.

  Kurucu nann Temelindeki Kolektifi Oluumlar 21 (Bayram Kaya) 25 Ekim 2021 Felsefe 

Kolektif alann ilk inas iinde de neden daima sonutan ncedir. Ancak kolektif alan kolektif zne eylemli alan olmakla deneyden bilgi karlr. Bu bilgi izlenimse olarak zihinde dzenlenip uygulamaya konur. te kolektif zihinde dzenlenen neden sonu ilikisine gre kolektif zne sonucu ne alp sonucu neden gibi davrandrabilmektedir.

  Kurucu na Temelindeki Kolektifi Oluumlar 22 (Bayram Kaya) 26 Ekim 2021 Felsefe 

Hi bir toprak, hi bir hayvan; hi bir hayat insan yoksul klacak bir sonula var deildirler. Hayat sahibi olunan bir mlke iinde de domuyordu. yle olsayd kimse mlk iine hi kimseyi dodurmazd.

  Kurucu na Temelindeki Kolektifi Oluumlar 23 (Bayram Kaya) 29 Ekim 2021 Felsefe 

Hayat evresinde olup biten kstl bir ktle, kstl bir enerji, kstl bir ilev durumlarla ve bunlarn ksmi bir reaksiyonlar iinde yapt seme ayklamalaryla ksmi bir yaltmla oluyordu. Geici olarak entropiyi durduruyordu.

  Kurucu na Temelindeki Kolektifi Oluumlar 24 (Bayram Kaya) 30 Ekim 2021 Felsefe 

Dzen ve denge entropiye kar geici bir direncin olumas demekti. Geici dzen ve denge kstl kombinasyonlar demekti. Kstl ve geici kombinasyonlar yrtlan kdn tekrar kda dnememesindeki tersinmezlikti.

  Kurucu na Temelindeki Kolektifi Oluumlar 25 (Bayram Kaya) 8 Kasm 2021 Felsefe 

Evrensel yasalar eliinde ve boyutlu zaman iinde hidrojen, helyum atomlar zerine etkiyen ekim gc hidrojen-helyum topaklanmas ortaya koydu. Atom yaplar ekim gc topaklanmasna bal basn yasalar eliinde YILDIZLAR gibi evrimsel aamalar ortaya koyuyordu.

  Kurucu na Temelindeki Kolektifi Oluumlar 26 (Bayram Kaya) 8 Kasm 2021 Felsefe 

Evrim, dier evren yasalar gibi bir yasayd. Yasa olduu tartlmazd. Ama o alandaki evrimin nasl olmu olduunu belirten teoriler zerinde tartmalar, hem doruydu; hem kanlmazd. Evrim, eylerin gemii ve tarihi olmakla bizim tarihsel bilincimizi oluuyordu. Bu evrimsel balang iinde de ne mlk, ne rzk ve ne de hayat kavram bir rpda yoktu.

  Kurucu nann Temelindeki Kolektifi Oluumlar 29 (Bayram Kaya) 15 Kasm 2021 Felsefe 

bekleen eim durum atomdu. Atom kkler dnyasna gre kstlanmt. Ama atom da kuantum dnya iinde olmayan yepyeni zellikler bileimine ak bir yap ta olmakla atomdu. Atomun ksmen kararl bir i dzeni ve kararsz bir BA elektron yap girimesi vard.

  Yaratclk 1 (Bayram Kaya) 16 Kasm 2021 Felsefe 

Bir yanyla iine 13 milyar yllk bir bilgiyi depolayan kolektif hafzay koymadnz beyin, salt kendi deneyimleriyle oluan sradan bir beyinin dnmesinde te gidemedii gibi bu beyin ok ynl de dnemez.

  Kurucu na Temelindeki Kolektifi Oluumlar 31 (Bayram Kaya) 18 Kasm 2021 Felsefe 

Gezegenler gibi zel blgelerle ve zel bantl deriimler iinde olan bu gelimelerden geriye doru bakldnda; znel karmlarla sylene bilir ki tm bu alakasz alakallar gezegen sel ortamn, evrensel ortamn hatta gezegen iindeki lokasyonlarn eitlilii ve rastgelesi olmakla zorunluydu!

  Kurucu na Temelindeki Kolektifi Oluumlar 32 (Bayram Kaya) 19 Kasm 2021 Felsefe 

Akll zek; molekler evrimle ama molekler evrimden epey sonra hayatla vard. Hayat, kendisini kollara dallara ayran trler iinde biyolojik bireylerde bireysel zne ve znel olula vard. Bu akl da kiinin korunan yasas erevesinde enerji sarflaryla, bir yetenek kapasite olmakla gelime ve snrlanmayd.

  Kurucu na Temelindeki Kolektifi Oluumlar 33 (Bayram Kaya) 20 Kasm 2021 Felsefe 

Cisme arpan k geri kaynana dner. Bu yansmadr. Ik bir etki ise geri dnen yansma etkiye kar tepki yansmasdr. Tepki bu anlamla yansmayla yakn anlamldr. Kaynaa dnen k, arpp geri dnd nesnenin bindirilerini (modlasyonunu) tar.

  Yaratclk 2 (Bayram Kaya) 21 Kasm 2021 Felsefe 

Felsefe yapmak tabii ki anlalmaz olmak demek deildir. Ama karmnz yazarn da okurunda asgari bir felsefe bilgisi seviyesinde olmamas anlamnda da deildi herhalde. ifti klt demek izole bir grubun iftilik zerine dnp "evresini ifti gibi dnmekle etkiler" olmas demektir. Bu felsefenin ve epistemolojinin ortaklaabileceimiz en basit durumuyla bilinen kuraldr.

  Yaratclk 3 (Bayram Kaya) 23 Kasm 2021 Felsefe 

Douta kuantum teorisini bilen bir "yaratclkla" da domuyordunuz? Doutan kuantum teorisini renemeyecek bir engel ile de domuyordunuz. Kapasite ii yetiler belli bir eyle belirli deildi. Yetiler belli bir eye kar ntrd (yanszd). Einsteina kendi ncesinin o alana dek (fizie dek) kolektif hafzasn vermeseniz, Einstein rlatife teorisini ortaya koyabilir miydi?

  Yaratclk 4 (Bayram Kaya) 24 Kasm 2021 Felsefe 

Kapasite baka bir eydir. Yeti baka bir eydir. Yetinin kapasiteyle e zamanl bir ilgisi varsa da kapasite yeti demek deildir. Her yeti bir kapasite iindedir. Ama bir kapasite her yeti ile deildir. Ve kapasite yeti demek te deildir. Kolektif kapasite ve kolektif yeti baka, kiisi kapasite ve kiisi yeti baka.

  Yaratclk 5 (Bayram Kaya) 25 Kasm 2021 Felsefe 

Her yetenek, snrl bir kapasite iinde ama bir yetenek birok yeti durumun evrimiyle snrszdr. Bu balamla kapasite bir yetenek tr zellemesi de deildir. O kapasite iine "bir trden kapasitenin daha bir ilevle depo edilip olmakla kullanlmasdr".

  Yaratclk 6 (Bayram Kaya) 27 Kasm 2021 Felsefe 

Hayat organize tepkiler eidiyledir. Hayat uyarlan yaltma btnlk iinde uyarya yaltma btnlkle bir cevap yanstmas ile olan bir rgtlenmedir. Hayat organizeni rgtlenme iindeki bir bileimin zellii olan yeni bir kolektif kapasite ve yeni bir bileimse yaratclktr.

  Kapasite Yeti Yetenek Yaratclk 1 (Bayram Kaya) 30 Kasm 2021 Felsefe 

Toplumlar; nfus gibi; bili, bulu, teknik teknolojileri kullanmlar gibi zamana bal bir retim gcyle snrlar olan belirli oluturturlar. Ama toplumla snrl bu belirli olular kiileri Einstein gibi Cahit Arf gibi, Pir Sultan Abdal gibi Graham Bell gibi; Pasteur gibi belirleyen dalgalanmalaryla kiilere yaratc birer d olanaktrlar.

  Kapasite Yeti Yetenek Yaratclk 1 (Bayram Kaya) 30 Kasm 2021 Felsefe 

Toplumlar; nfus gibi; bili, bulu, teknik teknolojileri kullanmlar gibi zamana bal bir retim gcyle snrlar olan belirli oluturturlar. Ama toplumla snrl bu belirli olular kiileri Einstein gibi Cahit Arf gibi, Pir Sultan Abdal gibi Graham Bell gibi; Pasteur gibi belirleyen dalgalanmalaryla kiilere yaratc birer d olanaktrlar.

  Kapasite Yeti Yetenek Yaratclk 2 (Bayram Kaya) 1 Aralk 2021 Felsefe 

Yine o meslee zg anlama anlatm dili gibi, o meslee uygun dnce retme gibi, o meslee uygun kalplarla anlama anlatmalar vard. Yine o mesleklere uygun ara gere yapmna zg o ara gereleri kullanma yetenei gibi incelikler; farkllklar vard.

  Kapasite Yeti Yetenek Yaratclk 3 (Bayram Kaya) 4 Aralk 2021 Felsefe 

Hlbuki ki ne yetenek ne us, snfsal bir karakter deildiler. Yetiler zerine snfsal karakterle yanstmayd (retiydi). Ancak kleci toplumlar da "bilmesinlercilik-anlam bilim oyunu-semantizm) uygulanr. Egemen snflarn yapt bilmesinler taktii iinde alan emek kesimleri, her zaman kolektif eitim retim eksiklii iinde tutulurlar.

  Kapasite Yeti Yetenek Yaratclk 4 (Bayram Kaya) 5 Aralk 2021 Felsefe 

Bir gerilim alan (eim zaman, bek zaman olarak; nicelik, nitelik olarak vs.) dierine tersi durumlarla oransaldr. Bir gerilim 3 ise ve dier gerilim bei 5 ise; bir gerilimde 3 'n 5 e oran 3/5 = 0,6 iken; dier gerilim bei olan 5 in 3 'e oran 5/3= 1,66666... tr bir devinme oran bu tr diren ile girime, dnme ve aktr. Devim byle bir eydir.

  Kapasite Yeti Yetenek Yaratclk 5 (Bayram Kaya) 6 Aralk 2021 Felsefe 

Entegrasyonun para bileimleri olan yeti sel uzay zaman dnyaya zg bir damgayla kodlanacakt. Bu kodlanma evrensel uzay zaman genel bantsn veren yasalarn iindedir. Dnya kendi dnda birok bant durumla girime olan zel yaltmna zg, zel kapasite bantl kimi kendi yasalaryla evrim olup, kendi arlk merkezlerini oluacakt.

  Kapasite Yeti Yetenek Yaratclk 6 - 7 (Bayram Kaya) 10 Aralk 2021 Felsefe 

Ortamn saydam olup, saydam olmamasn giriimle k belirler. Biz de k geiren ortama, saydam; k geirmeyen ortama da saydam olmayan ortam deriz. Fakat ortam da n yola devam edip etmeyeceine ilikin giriimle n davrann ya da n nasl davranacan belirler.

  Kapasite Yeti Yetenek Yaratclk 8 (Bayram Kaya) 11 Aralk 2021 Felsefe 

Yani k evredeki her bir evre unsurlarna zorunlu bir karlama olur iken; ayn zamanda da yine ssel durumlu evre unsurlar da k iin zorunlu bir karlama oluyorlard.

  Kapasite Yeti Yetenek Yaratclk 9 - 10 - 11 (Bayram Kaya) 12 Aralk 2021 Felsefe 

Hcre kendisini yani kendi bileim sel btnln tanyan, kendisi dnda baka bir organii sindiren ilikilenmeleriyle ortam boluunu doldurmann dinamiine ve denge koullarna dnyordu. Her hcre organikle beslenmez. Bitki hcresi inorganik beslenir.

  Kapasite Yeti Yetenek Yaratclk 12 (Bayram Kaya) 13 Aralk 2021 Felsefe 

Molekl yapnn balanm ekirdek balanm olan atomik yaplar gibi fzyon ya da kaynaan balanm deildi. Molekler balanm ok daha kolay durumlarn yapbozuyla kuantum dzlemli elektron transferiydi. Ya da elektron paylamylayd. Veya Van der Waals kuvvetler balanmyla olmakla, bambaka bir kapasite ve yeti sel (yapabilirlikle) zellikt

  Kapasite Yeti Yetenek Yaratclk 13 (Bayram Kaya) 14 Aralk 2021 Felsefe 

Kanc kez hayat olarak kurulup hayat olarak yok olma eiinde yeniden yaama tutunutuk. Dnya, kanc manyetik alan deimelerini yaad ve yaayacakt? Yine dnya hayat iin uygun olmayan tektonik olaylar kancsn yaad ve daha kancsn yaayacakt?

  Devlet Mlk Demekti Ama Bu Mlk Nasl Mlkt? 1 (Bayram Kaya) 3 Mart 2022 Felsefe 

El; "mlkn sahibi benim" derken bunu aslanlara, ineklere, ceylanlara, bceklere kar sylemiyordu. El reten sistemin iinde mlkn sahibi benim diyemedii iin, idraki bir sylem ve anlatm olarak dtan kolektif sistemin iine konumakla EL, reten insana kar kendi sahipliini deklare ediyordu. El bu sylemle reten insana gre tanm ve belirlilik kazanyordu.

  Devlet Mlk Demekti Ama Bu Mlk Nasl Mlkt? 2 (Bayram Kaya) 6 Mart 2022 Felsefe 

Kolektif alan; herkesle retecek olan bir retim nesnesini kullanmaya, herkesle bir tketime sahip olan yararlana paydal olmanzdan te; kolektif bir depo enerjiye, kolektif yapabilirlie ve kolektif zenginlie "bu ltfu keremi olmakla bu senin" demiyordu.

  Devlet Mlk Demekti Ama Bu Mlk Nasl Mlkt? 3 (Bayram Kaya) 6 Mart 2022 Felsefe 

retim koullarn ortaya koyan tarihsel geliim iinde nce, mlk takdir edip, sonra da takdir edilen mlk iinde retim hareketi balatma diye bir olgu yoktur. Byle bir girime yoktu. Bir mlk sahibinin etrafnda bileen bir gereklik ve bir hakikat yoktu. Bu alg ancak retim hareketi zerine oturan mlk sahibi olmakla, mlk sahiplii hayalini kurmakla kendi diman uyuturan, zikir eken berduluklarla mmknd.

  Deitirirse Dnyay Kadnlar Deitirir! (Bayram Kaya) 8 Mart 2022 Felsefe 

ocuklarn gelecekteki renmeye bal bilisel dzeyi ve bu dzeyi oluan bilgiyi seme ayklamay kategorize edici geri balanm kalplar kadnn dil, tavr ve kiisi kapasiteli donanmdan akseder.

  ttifaklar Bir Referans Noktasyd 1 (Bayram Kaya) 3 Eyll 2022 Felsefe 

ncelikle unu belirteyim. Bu ittifaklar ganimetti bir sava sonras galiplerin maluplara dikte ettirdii anlamalar deildi. Ya da yeniemeyen iki ganimetti yaplarn ittifak deildi.

  ttifaklar Referans Noktasydlar 2 (Bayram Kaya) 4 Eyll 2022 Felsefe 

Hayali referans noktalar kolektif balangcn; kolektif kapasitesini, gemiin kolektif referanslarn karartrlar. Karartlan bu gemite ne vard? zne nesnel kolektif olu ve kolektif oluun yasalar vard. Bu yasalar herkese gre, herkesin yetenek ve ihtiyacna gre paydal olan totem alan salatmas ve totem alann reten iliki zemini ile n ittifakl lahi alann retim hareketi paydalyd.

  ttifaklar Referans Noktasydlar 3 (Bayram Kaya) 5 Eyll 2022 Felsefe 

nsan dediimiz varln kendisi belli bir anatomiye sahipse de insan nitelemesi biyolojik deildi. Yaltml totem alan iindekiler insan deildi. Sr tr yaam biiminden ayrlan hemcinsleri belirten anlam ayrmyla totem alandakiler de totemiydiler. reten iliki iinde olup ta ittifak yapanlar da totemi deil ilahtlar. ttifak yapanlar ilaht. Bir sre sonra kendi iinde reyememe nedenle ilahlarn soyu tkendi. lahlarn geriye melezleri kald. ttifak uygarln tayan bu melezlere de insan dendi.

  ttifaklar Referans Noktasydlar 4 (Bayram Kaya) 8 Eyll 2022 Felsefe 

Kardelik sylemi kiinin totem kardelerden domas anlaydr. Zaten izole yapda baka trls de olamaz. Kleci dnemim aile izolasyonu ayn mant aile miras nedenle ortaya kor. Kiinin kendisini totem kardeler anlayndaki yansmalara gre dorultulmasdr. Totem kardelik sylemi totem alann ortak mirassdr. Kolektif ortamn paydadr. Ya da doada kolektif salananlarn veya kolektif ortamn bilgi gibi teknik teknolojik, ara gere gibi zne-nesnel kolektif retilenlerin ortadr.

  ttifaklar Referans Noktasydlar 5 (Bayram Kaya) 9 Eyll 2022 Felsefe 

Kardei olma gibi sosyolojik bant, znel iken; sosyolojik bantya konu olan, sosyolojik bantnn nesnesi ya da sosyolojik olan sosyal olgu (kii olgusu, yani kiiler) nesneldiler.

  ttifaklar Referans Noktasydlar 6 (Bayram Kaya) 10 Eyll 2022 Felsefe 

Ama muhakkak olan saldrlard. Bylece bu saldrlara kar birka gnlk bekleyile geen sre boyunca l mezarna braklan yiyecekler sayesinde, reticiler kendi llerinin yenmesini nleyip, kendilerine de yaplacak yamyam saldrlarn engelliyorlard. Yamyamlar reticileri, reticiler de yamyamlar izliyordu.

  ttifaklar Bir Referans Noktasydlar 7 (Bayram Kaya) 11 Eyll 2022 Felsefe 

Can kan geimesi kavram, totem dnem iinde ve totem dnem ncesindeki animizdi anlama iinde var olup sre gelen groteski algyd. Can gezmesi veya can geimesi olarak bilinen bu algyla her eyin canl olduu kabul edilir. lmekle sadece bir kalp deitirdiini veya lmekle kiinin grn ya da don deitirdii inan tutumu canlclk ya da animist bir gemiin geri balanm ansyyd.

  ttifaklar Bir Referans Noktasydlar 8 (Bayram Kaya) 12 Eyll 2022 Felsefe 

Kleci sistemle birlikte gruplarn emei ve totem meslekleri yok saylmakla mlkn sahibi vard. Kurban ve tazimler mlkn sahibineydi. "Kim bir yoksula kurban edilen yiyecek ve etten verirse Rab El 'in rzasn alacakt".

  ttifaklar Bir Referans Noktasydlar 9 (Bayram Kaya) 13 Eyll 2022 Felsefe 

Yamyamlar en az i ve en az enerji harcamasn yapacak bir yorulma ilkesi gerei ve atmalar iinde kendisinin de lme riskini bertaraf etme adna yiyecee ynelip; dierlerinin canna dokunmayacakt. Yamyamlarn kolaylkla saladklar hazr sunu yiyecekleri varken; kendisinin de taarruza urayaca nedenle ne gruba ne llerine dokunmuyordu. Yani da amaya gayret etmiyor, da eteinden dolanyordu.

  ttifaklar Bir Referans Noktasydlar 10 (Bayram Kaya) 14 Eyll 2022 Felsefe 

Gruplar "emein deiile bilirliini" zaten kendi grubunun kolektif ilikileri iinde anlamt. Hem de cann ve llerini yenmekten kurtarmak iin barbarlara sunduu kurban takdime si iinde emeklerin gruplar dnda da deitirilebilir olduunu iyice pekitirmiti. Emek, grubun grd her bir ite billurlayordu. Ve billurlaan emek rn iler birbiri arasnda deiilir karde pay oluyordu. Emein veya retilen rnlerin, karlk rnlerle deitirmesi nesnel kouldu. Billurlaan emein rn iindeki deitirme deerli takas ii, o grubu da, eim ediyordu. Fakat grubun yaltm koullu znel sosyolojini olan totem kardelii; grubun da eilimine zorluk (diren) gsteriyordu. Totem kardelii nedenle gruplar bir trl badaamyordu. znel grup sosyolojisi ve znel grup kltr yani etnik olu; reten manta gre olumad nedenle dtaki gruplar dlyordu!

  ttifaklar Bir Referans Noktasydlar 11 (Bayram Kaya) 15 Eyll 2022 Felsefe 

Kiinin kendi dndaki sosyal zne, yani totem bilinci; kardelik enformasyonu zerinde sosyal zeknn da ieriini (muhtevasn) oluturuyordu. Dokunma, emme, doma, beslenme, korunum gibi kimi sosyal, kimi hayati enformasyon olan bu tutumlar; kardelik tanml totem alan iindeki edimsel srelerdi.

  n ttifaklar Bir Referans Noktasydlar 12 (Bayram Kaya) 17 Eyll 2022 Felsefe 

Ana zemine gre olan totemi referanslar zerinde yaplacak ekleme karma olan gelitirmeler ittifaka gre deitirilmelerle srecekti. Yeni tema kar grup kardelii ya da birliktelii zerine ikame edilecekti

  ttifaklar Bir Referans Noktasydlar 13 (Bayram Kaya) 18 Eyll 2022 Felsefe 

Kulluk dzeni, kolektifi varln ansl seilmi, soylu kiilere aktarlmasyd. Baka ey beklenemezdi. Zaten kolektif kapasiteyi yitirdikten sonra hayal olan bunca olup bitenler karsnda hala rzk beklemekti.

  ttifaklar Bir Referans Noktasydlar14 (Bayram Kaya) 19 Eyll 2022 Felsefe 

Zaten kiilerdeki yalnzlk duygusu gibi alk gibi savunma gibi vs. gibi ezamanl sreler kendi kendini balatan, savunmaya kar beslenme gibi birbirine karlk sekans hareketleri nedenle kolektif ina vard.

  ttifaklar Birer Referans Noktasydlar 15 (Bayram Kaya) 20 Eyll 2022 Felsefe 

Aslnda El lah sylemi akl oyunlaryd. El-lah sentezli akl oyununun yani gizleneni ortaya vuracak olmann zihinlerde ufak rtularn yapan tartmalard. Rtulu tartmalar iinde El ile ilah arasndaki anlam geimesi yaplp rtulu uzlamalar bitince; ortam yine ilah sylemli dzenlemelere dnecekti. Oysa rtulardan yepyeni bir resim ortaya kacak, anlam tmden deiecek olmakla durum dnlen gibi olmayacakt.

  ttifaklar Birer Referans Noktasydlar 16 (Bayram Kaya) 21 Eyll 2022 Felsefe 

Bu eylem alan iinde ilk kavga; lk kez ilah kardeler arasndaki kavgayd. Yeni alan bu tr eylem, sylem ve dnce alan iindeki atmalar kolektife kar kolektifin maln paylama yznden kan mal kavgasydlar. El alanl sahada Ha El, Ha lah deme dncesinin gerisinde eer mlk sahibi El ise, El, ilah gibi olamaz. El mlkn diledii gibi tasarruf eder denecekti. El dilediine kendi mlknden bol bol verir. Kimine az verir. Kimine de ksar. El in hudutlarna; El 'in iradesine mi karyorsunuz denecekti.

  ttifaklar Birer Referans Noktasydlar 17 (Bayram Kaya) 23 Eyll 2022 Felsefe 

Ya neyi rzk olarak veriyordu El? Kolektif retim hareketi iindeki kolektif gcn birikimlerine gz koyan El, kendisini kolektif gcn mlk sahibi olarak ilan etmesiyle; bu sanal mlkn rzk diye veriyordu. Yani El ortakln kapasite sahiplii iindeki kz, tarlay, ba, baheyi, avadanlklar, bilgiyi, rzk diye, nimet diye, hikmetinden sual olunmaz diye datyordu

  ttifaklar Birer Referans Noktasydlar 18 (Bayram Kaya) 28 Eyll 2022 Felsefe 

Kolektif alan, kendisini zelletiren itaha gre bir kezlik datlyordu. Hikyeye gre ilk datm srecinde kolektif g kimi kiilere verilmiti. Her ey drt drtlk deildi. Bu eylem alanna gre yaandka aksamalarn dnce, eylem, sylem davranlar ortaya konup gelitirilecekti.

  ttifaklar Birer Referans Noktasydlar 18/2 (Bayram Kaya) 28 Eyll 2022 Felsefe 

mann ilk bildirgesi iinde klelerin mlk sahibi efendilerine kar kutsayc bir anlay erevesindeki eylemleriyle efendilerine sadk olmalar artt. Kleler efendilerine teslim olacakt. Hem de kle iman gerei bir kle "teslim olanlarn ilkiyim" diye vnecekti.

  ttifaklar Birer Referans Noktasydlar 18/3 (Bayram Kaya) 1 Ekim 2022 Felsefe 

Kleci paylam hareketi zorunlu olarak kolektif retim hareketi zerine kuruluydu. retim hareketi yoksa ne kle vard, ne kleci vard. Ne enflasyon var ne faiz vard. Bunlar retim nedeni deil aksine retimi hortumlamann aparatlardrlar.

  ttifaklar Birer Referans Noktasydlar 18/4 (Bayram Kaya) 1 Ekim 2022 Felsefe 

Kolektif alana ballk imdi, alak gnlllkle El 'e balla ve El 'e teslim olmaya dnmt! Bu dnme "Verdiim rzk anmazlar m?" diyen minnettarla, kreder oluu atflarla kiilere zerinde bilinmezliin algsna dnmt.

  ttifaklar Bir Referans Noktasydlar 18/5 (Bayram Kaya) 2 Ekim 2022 Felsefe 

Yani ilk kuralarn ekildii srada ekili bir kereliine ve sizin hi bir emek harcanmas yapmadnz durumla size verilenlerdi! Kleci toplum da olsanz sistemin evrimi iin kolektif birikim mutlaka yaplyordu. Ordu besliyorum, maa veriyorum, istihdam alan ayorum vs. ad altnda bir vergi almak yerine, tam 486 tane vergi alnyordu. Bu da yetmezse "biz bize yeteriz" ad altnda iban numaralar veriliyordu. Ne gzel deil mi?

  ttifaklar Birer Referans Noktasydlar 18/6 (Bayram Kaya) 3 Ekim 2022 Felsefe 

Bu nedenler kiilerdeki silinti kazntlarn izlei olan geri gnderili kolektif armlar, kleci sistemin hunharl karsnda kiilerin kolektif dayanmal kolektif vicdanyd.

  ttifaklar Birer Referans Noktasydlar 18/7 (Bayram Kaya) 3 Ekim 2022 Felsefe 

Ama kolektif retim yapmann karl olmas gereken kolektif olucu gerekler, El 'in takdiri olan bir rza anlay iinde kavranyordu. Kolektif olguca gerekler El anlay iinde takdir edilen ve giderek boaz tokluu cret olan bir sylemdi. Kolektif olguya gre olmas gereken paylaan sylemleri, cretle anlyorduk.

  ttifaklar Bir Referans Noktasydlar 19 (Bayram Kaya) 5 Ekim 2022 Felsefe 

Kiilerdeki kolektif vicdan, kolektif bir deer yargsyd. Tekil dnem iindeki gruba ballk iinde bir vicdan kar myd? Pek saylmaz. Yine bir gruba ballk kard. Totem dnemdeki kolektif ileyie bal totem karde bilinci iindeki zlen oluan vicdan bile, grubu dna deil grubu iine dnk deer yargs olan bir vicdand.

  ttifaklar Bir Referans Noktasydlar 20 (Bayram Kaya) 5 Ekim 2022 Felsefe 

nsanln buluncu iinde derinden derine kendisini duyurtup, arada srada her mnasebetsiz durumda (!) su yzne kan kolektif bulun ile kleci buluncun atmas vard. Kolektif bulun kleci acma ve merhamet buluncu iinde akla kendisini yeryzne vakfeden bir insanlk buluncu olmutu.

  ttifaklar Bir Referans Noktasydlar 54 (Bayram Kaya) 5 Ekim 2022 Felsefe 

Vicdan iinde hem kolektif znenin buluncu, hem kiisi znenin buluncu (bilinci) vard. Kolektif vicdanda kolektif bir deer yargs vard. ttifak bir alan iindeki her bir grubun emek gcne karlk (sektr gcne karlk); dier her bir grubun, farkl sektr el alanda farkl bir emek gc vardr.

  ttifaklar Bir Referans Noktasydlar 21 (Bayram Kaya) 5 Ekim 2022 Felsefe 

Vicdan iinde hem kolektif znenin buluncu, hem kiisi znenin buluncu (bilinci) vard. Kolektif vicdanda kolektif bir deer yargs vard. ttifak bir alan iindeki her bir grubun emek gcne karlk (sektr gcne karlk); dier her bir grubun, farkl sektr el alanda farkl bir emek gc vardr.

  ttifaklar Bir Referans Noktasydlar 54 (Bayram Kaya) 9 Ekim 2022 Felsefe 

Bu kleci vicdani muhasebe yeni bir dnce ve eylem, alan aacakt. Bu yeni sylemli eylem alanna gre vicdannz sa elin verdiini, sol el grmesin diyecekti. Ama gzel sz deil mi? Bu gzellikle siz farkna varmadan kolektif referansa gre yanl olan merulayordunuz. Emei gasp edilen dknlerin sadaka alma ii El mant ile merulayordu.

  ttifaklar Birer Referans Noktasydlar 55 (Bayram Kaya) 9 Ekim 2022 Felsefe 

El mant kolektif balay yerine, hibir alma ve gayret gstermeden mlk olan bir mlk sahibini irade sayp mlkten pay datmasyla kleci ilikileri balatyordu. Yani vicdan mlk sahibinin mlkne ortaklar tanmamay baz alp, baz ald anlaya gre szlayacakt.

  ttifaklar Birer Referans Noktasydlar 56 (Bayram Kaya) 9 Ekim 2022 Felsefe 

El, iinde kt kolektif sistemin hafzasn da tayordu. Eski hafzayla kleci hafza elemesi zddna gre armlar olup El zihninin k akmalaryd. Bunun gibi kleci hayatn iindeki kimi kii zihnin de kolektif gemiin arkaik fon kalntlar vard. Baskc El mana anlay karsnda firari arka fon malar kimi kii zihninde zaman zaman hayal meyal silik bir hatrlamann art alan malarn oluuyordu.

  ttifaklar Birer Referans Noktasydlar 57 (Bayram Kaya) 9 Ekim 2022 Felsefe 

Kiilerin zihinleri iinde kleci memlerle, gemi kolektif dnemin arkaik belirmelerinde oluan BR ART ALAN IIMALARI DA VARDI. Art alan masn ortaya koyan arkaik firariler zaman zaman kiilerin zihni iindeki kleci memelerle atacakt. atmalar zihin iinde, zihin armlarna dnyordu.

  ttifaklar Bir Referans Noktasydlar 58 (Bayram Kaya) 10 Ekim 2022 Felsefe 

Miras olmayan ocuk, bir ana babaya miras olabilmek iin o ana babadan domak; o ana babadan doanlarla ve o ana babayla yatmamak zorundayd. Yeni miraslk kendisinde doulan ana ana baba ve o ana babadan doanlarla yatmama kapsamnda bir aitlikti. Bu da imdiki evli eler gereiydi.

  ttifaklar Bir Referans Noktasydlar 59 (Bayram Kaya) 10 Ekim 2022 Felsefe 

lahlar insanlarn kardei deildi. lahlar ilanen karde olduklar kar grubun ilahlaryla yatyorlard. ttifak yasas gerei bu taraftan bir ilah; kar gruba verilmi olan ilah ocuklaryla ittifak kardelerdi. Yasa gerei ittifak kardelerle yatmak meruiyettir.

  Srelere Bir de Byle Bakn 1 (Bayram Kaya) 11 Ekim 2022 Felsefe 

Evrensel olumann dinamizmi ve yasalar u veya bu durumla u veya bu grnmle her eyin temelindeydiler. Ve her ey her bir farkl tekrarlaryla enerjinin ak ynnde gerekleiyordu.

  Srelere Bir de Byle Bakn 2 (Bayram Kaya) 11 Ekim 2022 Felsefe 

Bu nedenle ktle ekim kuvveti ktle bzmeli skma vastasyla kendisini oluan kuvvete kar ters bir s enerjisi ve s basnc retmekle; s ve s enerjisi basnc ktle ekim kuvvet alan etrafnda; ktle ekim kuvvetini adeta elektro motor kuvvetine dnyordu.

  Srelere Bir de Byle Bakn 3 (Bayram Kaya) 11 Ekim 2022 Felsefe 

Gnein ktlesini sktran ktle ekim kuvveti, Gne merkezinde tersine bir s ve s basnc kuvveti ortaya koyana kadar Gne ktlesi bzlmesine devam eder.

  Bir Ahlak ve Vicdan Sorunu Olan Utan 1 (Bayram Kaya) 12 Ekim 2022 Felsefe 

"Servet dman, millet dman, ezan, bayrak dman" diye gruba ballk duygularnz bilisel dzeyde azalttklar gibi; Yine "vatan sevgisi, millet sevgisi lrsem cennetliim gibi ehitlik" sylemleriyle gruba ballk temelli utanma duygularnz bilisel olarak oaltrlar.

  ttifaklar Bir Referans Noktasydlar 60 (Bayram Kaya) 12 Ekim 2022 Felsefe 

Kardeiyle evli olduu belirtilen brahim figr, ilahi dnemin hukukuyla anlatlan bir hikyecilikti. ttifak dnemin ilanen kardeleriyle temasn kopyalayan kleci balangcn kleci sylemidir.

  ttifaklar Bir Referans Noktasydlar 61 (Bayram Kaya) 12 Ekim 2022 Felsefe 

Bunlar kleci srecin hemen banda olan sylemlerdi. Arada geen onlarca sene sonra deien nesille birlikte unutulanlard. Kolektif gemiin motifleri kleci manta adapte olmu kiiler elbette abuk sabuk gelecekti.

  ttifaklar Bir Referans Noktasydlar 62 (Bayram Kaya) 13 Ekim 2022 Felsefe 

Kleci mantk, Sara-Hacer anlatmndaki kadnn tarihsel roln bilmiyordu. Kleci yap, iinde koptuu kolektif yapda anlatlm olan Sara hikyesini bilse bile; Sarann ocuk vermeme olgusu, kleci sistemin miras hukuklu ihsas kurallarna aykryd.

  Sre Balatan Yap 1 (Bayram Kaya) 14 Ekim 2022 Felsefe 

Kleci sistem yanlsatc bir imajd. Kleci sistem kendisinin ezelden beri var olmasn sylemekle, gya kolektif sisteme aklama olmutu! Oysa kleci sistem gerei perdeler.

  Sre Balatan Yap 2 (Bayram Kaya) 14 Ekim 2022 Felsefe 

El mana anlay iinde eksik olan ortaklamayd. Ortaklama sreci zaten doaya ynelimle olan kiilerin ynelimle olan eylemlerini ortak atryordu. Ortaklama karlkl olarak kiilerin eksiini birbirinde tamam ettii srelerdi. Ortaklatrma kendi kendisini balatan ve kendi kendisini devam ettiren sreti.

  ttifaklar Birer Referans Noktasydlar 63 (Bayram Kaya) 14 Ekim 2022 Felsefe 

Kamu zenginliini datacak olan kleci dnsel, eylemsel olgular; zaten adm adm gelitirilen sre iinde kolektif kapasiteye sahip kmak isteyen kii ya da kiilerin, kurguladklaryd.

  ttifaklar Birer Referans Noktasydlar 64 (Bayram Kaya) 16 Ekim 2022 Felsefe 

Kleci sistem iinde ana baba mirasl kleci anlaya uygun EYLEM VE SYLEM ALANI ortaya konmasayd; ne aldatan, ne aldanan sylemli su eylemleri de olmayacakt. Zina sylemi olmayacakt. Olmayan zina suuna recmetme cezas da verilmeyecekti.

  ttifaklar Birer Referans Noktasydlar 65 (Bayram Kaya) 16 Ekim 2022 Felsefe 

Ne kadar kundura demekten kast; kunduray yapan sektrn nfus says kadar bir nfusun besin teminini kar taraftan budayla karlanmas demek olan MANA anlayyd. Ya da buday reten sektrn nfus says kadar bir nfusun kundurasn da kunduraclarn salayp giydirme yapaca MANA anlaydr.

  ttifaklar Birer Referans Noktasydlar 66 (Bayram Kaya) 16 Ekim 2022 Felsefe 

Buradaki kkerlerin tarmclar giydirmesi. Tarmclarn da kkerleri beslemesindeki MANA anlay vicdani deer yargs iinde adalet, sadaka, acma, ltfetme, velinimeti olma, hayr dua alma gibi kleleii absrt anlamlaryla, yoktular.

  ttifaklar Birer Referans Noktasydlar 67 (Bayram Kaya) 19 Ekim 2022 Felsefe 

Her ey enerjinin scak-souk; az-ok; masif-seyreltik gibi kendi niceli durumlar iinde deiir. Dnr. Her ey geride, kemdi tarihin iinde neettir. Ama eyler de geriye indirgenmezler. Geriyle ayn olmazlar. eyler yepyeni olgu ve olaylar elikisi yansma girime olmakla; yeni yeni eylem alan aan, bir dzlem alann biimleniidirler.

  ttifaklar Birer Referans Noktasydlar 68 (Bayram Kaya) 19 Ekim 2022 Felsefe 

Yksek potansiyelin dk enerjili (alk veya boluk) alana doru olan ak nedenle yksek enerji burada alk gibi bir para beliriler (enerji zayfl olmakla) eksii tamamlayacak yeni bir olgu ve olaylarn biimleniine ynelmekle hayat, (aln, olgu ve olay) doygunluuna (arjna) dnr.

  ttifaklar Birer Referans Noktasydlar 69 (Bayram Kaya) 19 Ekim 2022 Felsefe 

Bilgi, bulu, tasarm, aratrma gelitirme u veya bu biimde, eninde sonunda insanln gelimesi ve insanln kullanm oluyordular. retim hareketi olan eylemler, kiisi akl, kolektif akl, teknik teknolojileri etkiliyordu. Kiisi akl ve kolektif akl da; retimi, bilii, buluu ve teknolojik eylemleri etkiliyordu. Bunlar bir sarmal ve zorunlu olarak karlkl bant girimeydiler.

  ttifaklar Birer Referans Noktasydlar 70 (Bayram Kaya) 20 Ekim 2022 Felsefe 

Oyunda ben de varm diyen El, bu oyunda gizletilmi bir mana itaht. Kolektif kapasiteye sahip olmann gizletilen mana itahyd. Bu balam ile sanald. Ayn zamanda da El mana anlay, her bir Nemrutla, her bir firavunla, brahimle vs. de somut bir anlamd.

  ttifaklar Birer Referans Noktasydlar 71 (Bayram Kaya) 20 Ekim 2022 Felsefe 

Yeryz size deil, "yasalara" boyun eiyordu! Siz de yle. Saniyede 11,3 km hza kmadan yani yer ekimi yasalarn uyan kural amadan yeryzn terk edemiyordunuz.

  ttifaklar Birer Referans Noktasydlar 72 (Bayram Kaya) 20 Ekim 2022 Felsefe 

Enerji birikebilir, toplanr, karlr olduu iindir ki kolektif yasalar ve kolektif birim zamann deie bilirlii vard. Kolektif bilin bu aklar zerine bindiri edilen manayd. Avc toplayc emek zaman bu bindiriler nedenle hem birbiri zerine transfer deiimiyle; birikebilir, harcanr (karlr) ve toplanr bir kolektif emek (enerji) oluyordu.

  ttifaklar Birer Referans Noktasydlar 73 (Bayram Kaya) 21 Ekim 2022 Felsefe 

Kolektif alan; kolektif etki ile yardmlac ina kalbn kotarr bir alan-hacim ynlendiricisidir. Kolektif alan kolektif balaml dzenlemeler zerinde ve kolektif balam iinde enerjiye ak yaptrc bir etkidir.

  ttifaklar Birer Referans Noktasydlar 74 (Bayram Kaya) 22 Ekim 2022 Felsefe 

El mana anlay ideolojik dnceleriyle kolektif akldan kopmutu. Mlk sahibi bazl sylem ve fiili kolektif alann merkezine oturtmutu. Mlk sahibi gibi yanlsamalar nedenle inanc dnce nereden kalkp; nereye gelmiti? Kolektif alandaki reten kolektif dncelerden kalkp, sonu gelmez hayallere yelen fikir vlamas kmazn ksr dngs iine gelmilerdi.

  ttifaklar Birer Referans Noktasydlar 75 (Bayram Kaya) 22 Ekim 2022 Felsefe 

Alk (enerji salama ve enerji dnm) dediimiz mana duyum, hayatn ve trmzn zerinde; kolektif yaplarn, kolektif bilincin, kolektif zekl, kolektif davranyla; kolektif ina sisteminin temelidir. Hayatn enerji salama ve enerjiyi harcama ii; yine hayatn beslenme, savunma, barnma, neslin devam gibi bencil olula korunan, iimizdeki yasalarn korunmasna doru olacakt.

  ttifaklar Birer Referans Noktasydlar 76 (Bayram Kaya) 24 Ekim 2022 Felsefe 

nanlar, belli bir dnce ve sylem evrimi iinde sonu gelmez dnce vlamalarna dmeden, kendimizi sorgulara kapamakt. Elbette ksa bir sreliine bu da bir yoldu. Fakat kiisi dnceyi deil de kolektif dnmeyi nadasa alrsak bu durum da kmaz sokak olur.

  ttifaklar Birer Referans Noktasydlar 77 (Bayram Kaya) 25 Ekim 2022 Felsefe 

Groteskti dnem iinde, evrenin sahibi varm yokmu trnden fikirler hi kimseyi ilgilendiren bir anlama ve anlatm konusu deildi. Groteskiler iin nemli olan evrenin sahibini bilmek deil, nerede nasl yiyecek bulabileceini bilmekti. Ya da groteskiler gven iinde ihtiyalarn giderecek, motivasyonlarn salama derdindeydiler.

  ttifaklar Birer Referans Noktasydlar 78 (Bayram Kaya) 26 Ekim 2022 Felsefe 

Tabii ki. Kiinin bir gnde mutlaka yapmas gereken eylemlerine "bir birim zaman" diyelim. Bu bir birimlik zaman iinde de var sayalm ki u paral organizasyonlar olsun: 1-Besin bulacak bir paral zaman. 2-Savunma yapacak bir zaman. 3-Yavru bakm.4-Barnak ve barnan korunmas.5-Uyku-dinlenme gibi be paral zamann kii zerinde be tane basks vardr.

  ttifaklar Birer Referans Sistemiydiler 79 (Bayram Kaya) 26 Ekim 2022 Felsefe 

Oysa tekil bir kii be basky e anl ve ayn zamanda balatmas gerekir. Yani ava kan kiinin ayn zamanda gvenlik nlemlerinin alnmas gerekir. Gznn geride kalmamas iin yavrusuna baklmal. Tekil kiinin av sresi boyunca ve avdan sonra gvenle dinlenmeye ekilecei bir barnma yerinin korunmas gerekir. Av boyunca yavru bakmnn yaplmas gerekir. Oysa bir kii ayn anda hem avda, hem barnma alannda, hem de yavru bakm zerinde olamaz.

  ttifaklar rer Referans Noktasydlar 80 (Bayram Kaya) 26 Ekim 2022 Felsefe 

Burada bir geri balanm yapp unu da belirtmeden geemeyeceim. Kolektif alan oluurken kiinin bir birim ve be paral bitiik zaman tek tek dzenlemeye tabi olur. Be paral zaman tek tek e gdmle balayan zamana dnr. te tekil kiiler zerindeki be paral bitiik zaman, kolektif alan iinde ayr ayr zaman olgularna dnecekti. Ayr ayr ama birbirine bal oluan bu olgular tek tek savunmac, bakc, avc gibi isim alacakt. Hem de reten ilikinin bileen ayrlan dalm yansmalar iinde daha ad yokken demet edilen ekinin gibi anlatmlarla sre isim koymann ve tekil kii ile bitiik zamann kolektif organizasyonla ayrmann yaratl hikyelerine dneceklerdi.

  ttifaklar Birer Referans Noktasydlar 81 (Bayram Kaya) 27 Ekim 2022 Felsefe 

"Bu aamada be para zamana ait her bir paraya dek srenin azl, okluu" hi nemli deildi. Bu aamada her bir para zamana bal niceli durumlar inaclarn aklna gelip itiraz olan bir durum deildiler. Neden mi? Hem yeni srecin aksa bilinmiyordu. Hem de ina iin nemli olan eitletirme deil kolektif bir karl olmay ina edebilmekti. Nesnel olumann eitliki bir mant yoktu. nemli olan ilk kes bir kolektif etkiyi ortaya koyacak olan ilk admn atlyor olmas ve organizasyonun kuruluyor olmasdr. Zaten byle bir itiraz ortaya konsayd eer, sre hi balamadan dalrd. Toplumlarn yerinde yeller eserdi.

  ttifaklar Birer Referans Noktasydlar 82 (Bayram Kaya) 28 Ekim 2022 Felsefe 

Tekil durumla davranan kiilerin zerinde be bask vard. Tekil kii kolektif alan iine gelince bu be bask tekil kii zerinde kalkmyordu. Tekil kii zerindeki bitiik zamanl be bask ilk kolektif alanlar iinde birbirine bal kalmak kouluyla ayrp, birbirine gre be tane organizasyonu oluturacaktlar.

  El Felsefesi ve Tarihsel Yaratl 1 (Bayram Kaya) 28 Ekim 2022 Felsefe 

Yaratma srelerinin ou erken dnem iindedir. lki groteski alglar kolektif alg mantna dnp kolektif sreci balatan anlatmlard. Yaratma anlatmlar kolektif dilin bileen, ayran, yeniden bileeninin ifade dilidir. lk yaratma dnemi ilk kolektif oluumun balanm srelerini anlatmann, diliydi.

  El Felsefesi ve Tarihsel Yaratl 2 (Bayram Kaya) 28 Ekim 2022 Felsefe 

4 yaratma anlatm vard. Anlatmlar groteskti kiinin alglarna gre kolektif alglar yaratacak dilinin sylemleriydi. Bu anlatmlarn 3 erken dnem iindeydi. Erken dnem groteski dnemi; ilk kolektif dnemi; reten ilikileri ve retim hareketine bal ittifaklar ierir.

  El Felsefesi ve Tarihsel Yaratl 3 (Bayram Kaya) 29 Ekim 2022 Felsefe 

Kolektif alan kuvveti hem birletirici, hem ayrtrc, hem de ilk balangc (kiilere dek temel z) koruyan bir l kuvvetti. Kolektif alan sabit dzlem alan gibi almyordu. Kolektif kuvvet kiileri birletirmiti. Kiiler zerindeki bir birim zaman be ayr bee ayrm ve bu bekleri be ayr iin eylem grubuna dntrmt.

  El Felsefesi ve Tarihsel Yaratl 4 (Bayram Kaya) 29 Ekim 2022 Felsefe 

Kii zerinde paral olup giden organize eylemeler kii zerinde boluk brakr. Brakln boluun kendisini aran (z yineleyici) oyuk gerilmesi nedeniyle kiiler de; kendisinden gidenleri, farkl kullanm ve tketim salamalar olarak geri arr.

  El Felsefesi ve Tarihsel Yaratl 5 (Bayram Kaya) 29 Ekim 2022 Felsefe 

Yani oyuk eylemi tekrar oturulmay arr. Bu olgu da z yineli hareketlerin temelidir. Bu kendisini aran temel zerine bindiriler yaplr. Ntr olmu ikili durum yklerine dtan bir kuvvet uygularsanz ntr durumlu ykn biri ntrlkten ayrlp bir alan iinde gider.

  El Felsefesi ve Tarihsel Yaratl 6 (Bayram Kaya) 31 Ekim 2022 Felsefe 

Doyma hali zamanla ve trl enerji sarflar nedenle eksilir. Boalr. Bileenlerine ayrr. yani eksilme; boalma, ackma olarak ayrr. Her iki tr belirme uyarlm iyon hareketidir. yonize eylemler seme ayklama yapacak ekme-itme yapmann iyon hareketine dnrler.

  El Felsefesi ve Tarihsel Yaratl 7 (Bayram Kaya) 3 Kasm 2022 Felsefe 

Bileim hareketleri gel yapan eylemlerdi. Gel yapan bileimler git yapan her iki hareketiyle ayrma bileme eilimi iinde enerji sarf eden srelerdi. Ayran belirimiyle oluan duygu dta istek belirendi eksiiyle, eksiini tamamlamaya uyarlm bir yneylemdi. Dta salamasn yapt eksii ile tekrar bileime gidecek eilim zerinde enerji salayc srelerdi. Enerji salayc sreler dta uzun sreler iinde gel-git yapan biriken, tekrarl srelerdi. Birikimli sreler kiisi, sosyal ve kolektif davranl eilimlerdi.

  El Felsefesi ve Tarihsel Yaratl 8 (Bayram Kaya) 3 Kasm 2022 Felsefe 

Sndrlen lastik ya da gerilen yayadaki gibi git olup itilen kuvvetler, merkezdeki konuma doru ekilen hareketler fizik dilinde alan ve gerilimdir. Kimya dilinde proton elektron yk hareketidir. Kii znesi ve kii sosyo toplumu iinde gdlerin, isteklerin duygularn beliren eilim ve karlanmas olan bilin, zne dzeyidir.

  El Felsefesi ve Tarihsel Yaratl 9 (Bayram Kaya) 3 Kasm 2022 Felsefe 

Kolektif bir alandaki reten iliki eer buday yetitiriciliiyse, bu durumda kendilikten imik gelime ve karl olan bir konum eylem olarak yle sonular ortaya koyacakt. 1-Buday yetitiricilii bitiik zamanl sreti. Bitiik zaman iinde nce tarla ekime hazrlayacakt. Tarlann ekime hazrlanmas ii bir ayrmay ortaya koyacakt. 2- Sonra bu bitiik zaman iinde tohumu ekecek bir ayrma ortaya konacakt. 3-En sonunda da haslatn biilecek olduu ayrmay ortaya konacakt.

  El Felsefesi ve Tarihsel Yaratl 10 (Bayram Kaya) 5 Kasm 2022 Felsefe 

ttifaklar kendi iinde totem kltrler dzleminde ayrtrlacakt. ve bu ayrma isimlendirilecekti. Kltrel yaradll ayrmalar iinde sofra dzeninde ayrma vard. Giyecek dzeninde ayrma vard. Renk dzeninde ayrma vard. Amulet dzeninde ayrma vs. olacakt.

  El Felsefesi ve Tarihsel Yaratl 11 (Bayram Kaya) 5 Kasm 2022 Felsefe 

Drdnc yaratl nce El 'e yeni isim vermenin ve El in arkasnda duracak bir El ahit anlamas iinde ayrmayla balad. Bu yaratl tutumu kleci hkimiyeti. El Hakemi pekiir olacak El sahipliini belirtir olacak kleci ulamlardan bei yleydi.

  El Felsefesi ve Tarihsel Yaratl 12 (Bayram Kaya) 5 Kasm 2022 Felsefe 

El e kulluk (vatandalk) zerinde efendi kle eitleri olmay ittifak etmekten daha geerli bir mlk sahibi tann l ve kaderleri belirleyen rzk datma tanml icat edemezdiniz. Kleci sistem eskiyen yerine yeni szck retiyordu. Mlk sahibini kutsayan tanklkta alan bir kez almt. Bu alan iinde kalmak kouluyla hangi tr szckle ne yana koarsanz koun hep ras kan olursunuz!

  El Felsefesi ve Tarihsel Yaratl 13 (Bayram Kaya) 7 Kasm 2022 Felsefe 

Kullukta eitleme dncesinde neler neler doacakt. Kle bu eitleme gayreti iinde, kleci alan iinde kalmak artyla efendisine "rzkm veren Hudadr (El 'dir) kula minnet eylemem" diyen bir sesle meru bir direni balatyordu.

  El Felsefesi ve Tarihsel Yaratl 14 (Bayram Kaya) 7 Kasm 2022 Felsefe 

Eitleme yansmasnda M. 73 de Spartaks gibi, MS.840-886 yllar arasnda kuzey Afrika ve Irakta Abbasi Halifelerine kar balatlan zenc ayaklanmas gibi "direnler" kacakt. Biat yansmasnda kadere boyun eiin tevekkl kacakt.

  El Felsefesi ve Tarihsel Yaratl 15 (Bayram Kaya) 9 Kasm 2022 Felsefe 

Kii yaamn temel aldmzda, kolektif yaam artrlm bir hikye gerekiliini anlatmann konusu olacakt. lk kolektif yaam tipleri doada ortak salama yaptklar bir totem alanlard. Ortaya kan kolektif kuvvet nedenle bu durumda kutsanan kolektif ilikiler, ilkin totem kutsamas olarak ne kar. Totem kutsamas kii yaamna gre kolektif kuvvetin doada yapt grup salamalarn temel alan bir kutsamadr.

  El Felsefesi ve Tarihsel Yaratl 16 (Bayram Kaya) 9 Kasm 2022 Felsefe 

Organize iler iine tanan enerji, burada ie, uraa, olgu ve olayn gereklemesine dnmekle bir sonu rn ortaya konur. Ykn brakan yk tayclar, gerisin geri ilk ntr duruma doru arlrlar.

  El Felsefesi ve Tarihsel Yaratl 17 (Bayram Kaya) 9 Kasm 2022 Felsefe 

Bylece ykseltgenmekle ayran enerji paketleri i yaptktan sonra indirgenip ilk durumun ntr haline geerler (geri balanm yaparlar). Ayran sre oyuk ve yk hareketinin tekrar birbirini tamamlamasyla sonulanr.

  Kolektif Alan 46 B (Bayram Kaya) 13 Mays 2023 Felsefe 

Mlke doru ekilim eksiklerinizin tamamlanmas olarak ikame edilmi ikinci tuzakt. Kleci dnem iinde kredilen ve ilenilen ey neydi? Kolektif kapasiteli yapabilirlikten yoksun kalmayd. Kolektif kapasiteli yapabilirlik paydal GZL ZNEYD. Kolektif kapasiteli yapabilirlik imdi mlk sahibinindi.

  Kopya Yaplar 1 (Bayram Kaya) 25 Kasm 2022 Felsefe 

Hi kukusuz ki canl veya canszlar ntr durumuyla en az bir enerji tketimi iinde olurlar. Evrendeki yldzlar, kara delikler gibi enerjisi ok ok artm enerji bekleri, ntr veya dzenli yaplarn enerji verici beslenim kaynadrlar.

  Kopya Yaplar 2 (Bayram Kaya) 28 Kasm 2022 Felsefe 

Canszlar elektron transferli "+ ve - yk balamnda ve molekler balamla" aktif veya inaktif dzenli olup "seici" olmaya hem pasif hem de aktif eylemleriyle ynelimlidirler.

  Kopya Yaplar 3 (Bayram Kaya) 28 Kasm 2022 Felsefe 

Bu durumda sizin daa trmanmanz entropinin scaktan soua doru olan yn akmna aykr bir durum gibi grnr. Ya da sizin daa trmanmanz entropi nedenle her ey yoku aadr tr sylemelere aykr gibi grnr. Oysa evrensel entropi karsnda zel durumlar iinde sizin daa trmanmanz, entropinin bu iki kuraln ve evrensel entropiyi ihlal etmez. Edemez de. Evrendeki artan entropi ve yoku aa olan entropi herhangi bir zamanda ve ileride olmak zorunda. Yani artan entropi 10 ss 123 yl gibi bir gelecek iinde olacaktr. Bunun 10 ss 103 yl gemitir. Entropinin ak yn zamann da ynn gsterir.

  Kopya Yaplar 4 (Bayram Kaya) 30 Kasm 2022 Felsefe 

Yaz tura gibi para frlatma rnei makro durumu deitirmez. Oysa para atma yerine iki atomu srecin iine dhil edersek atomlar giriir. Girime sonrasnda mikro durum, yani z deiir.

  Kolektif Alan 01 (Bayram Kaya) 30 Mart 2023 Felsefe 

Salama ve reten ilikiler, retim nesneleri, bilgi vs. toplumun hacim boyutu olup; kolektif yap bylece boyutlu bir hacim yzey gerilmeli alan etkisine sahiptirler. Zamana bal alan imdilik atlyorum.

  Kolektif Alan 02 (Bayram Kaya) 1 Nisan 2023 Felsefe 

Kolektif yap bir etki alandr. Kolektif yapnn etki alan olmas nedenle, kolektif yaplar da bir etki-tesir alandrlar. Tm giriimler gibi hem etkilenirler hem etkilerler. Bu nedenle her oluum pasif veya etkin bir etki ve etkilenme alandrlar. Bir etkime ve bir etkilenme ile sinerji kaynadrlar.

  Kolektif Alan 03 (Bayram Kaya) 2 Nisan 2023 Felsefe 

Yamacmzdaki kii veya kiilerin bize sunduu yavru bakm tarz bir enerji salama ii, bizim zerimizde onlara besin salama ii anlamna bir "modlasyonun yk enerjisine dnr. Yani bir tarafta boalan yk enerjisi, baka tarafta baka tr bir enerji ile transfer dolumlar yapmaktadr. Bu hal karlkl olutur.

  Kolektif Alan 04 (Bayram Kaya) 3 Nisan 2023 Felsefe 

Mlkn sahibi sylemli sistem kolektif sistem iinde kimi kiileri mlk sahibi yaparken, ounluu mlkten yoksun klmay modle eden tasavvurdur. Bu tr sistemi viral etme yansmas beraberinde El adaml gibi retmeyen, bilgi teknolojilerinden uzak inandrma-kandrma zerine oluan asalak bir lmpen snf yansmasn da ortaya koyar.

  Kolektif Alan 05 (Bayram Kaya) 4 Nisan 2023 Felsefe 

Para adamlyla birlikte sisteme sahiplik balamnda yeni bir mana modlasyonu yklenmiti. Bu anlay "para sahibi Mamon" sylemli olan bir maneviyat anlaydr. Kleci mlkn sahibi El' e kar, burjuva atfl para sahibi Mamon'du.

  Kolektif Alan 06 (Bayram Kaya) 5 Nisan 2023 Felsefe 

Oysa kr hrsyla boaz tokluuna altrdklar ezilen snfn iine dt kska karsnda lmpenler hibir ierii olmayan clz bir sesle; "anlnn teri kurumadan alann cretini verin" diyordu! Kleci mktesebatta ezilenlere olan ilgisi bu kadard! "Alnlarnn teri kurumadan cretlerini vermekti!

  Kolektif Alan 07 (Bayram Kaya) 6 Nisan 2023 Felsefe 

zel mlkiyet kavram iinde sevgi, efkat, merhamet, rzk, kader, ahlak, ahlakszlk, iyilik, ktlk, zulm gibi ikence,erdem gibi stelik saln bozucu melanet etkilerin tm kleci sistemin kolektif bazl alan ileyii iine yansmalar dizayn olarak zerk edilmitir. Bu ve bu gibi dizaynlarn tm "mlk sahipli lmpen snf modlasyonudurlar.

  Kolektif Alan 08 (Bayram Kaya) 7 Nisan 2023 Felsefe 

Buna modlasyonla duyu denir. Bu modlasyon hem hafzanzdr. Hem yol tututur. Hem kolektif sistemin kritii seme ayklamadr. Hem balang motivasyonu vs. Bu gibi modlasyon direnciyle ya da modlasyon kolaylatrmasyla kolektif ak kontrol edilir (hafza edilir).

  Kolektif Alan 09 (Bayram Kaya) 8 Nisan 2023 Felsefe 

Kolektif alann merkezinde, kolektif alann merkez yzey dzlemine doru girien enerji ak (bilgi ak), kolektife edilmi modlasyon direnli uygulamalarla kontrol edilir.

  Kolektif Alan 10 (Bayram Kaya) 9 Nisan 2023 Felsefe 

Kleci sistem iinde efendinin iki kutuplu gerilimi devam ettirici tutumlar nedenle veya kleci sistemde yoksulluu en az enerji durum iinde tutacak olmann sahiplii iin efendinin ba yapc cmertlii vardr. Mlk sahibi efendinin sadakas, zekt vardr. yilii, ktl, merhameti, efkati vs. vardr. Tm bunlar kleci sistemi ayakta tutucu ve kleci sistemi srdrc gn birlik olan kleci payandalardr. Viral olmu kolektif alan iindeki mlkn sahibi anlayl sistem; ktlk, merhamet gibi kendi ahlaki yansmalarn verecektir.

  Kolektif Alan 11 (Bayram Kaya) 10 Nisan 2023 Felsefe 

Gerekte ise toplumlar san kanya gre deil kolektif yasalara gre retirler. nanclar mamul olan paylarken kolektif bilincin gereklerine deil mlk sahibinin keyfi iradesine gre datmaya inanmtr. te bu nedenle kleci ve kapitalist siyaset Ali Cengiz oyunu olan bu inandrlmadadr.

  Kolektif Alan 12 (Bayram Kaya) 11 Nisan 2023 Felsefe 

Yer ve gk kavram eskinin depo hafzas iinde ilk ittifak yapan aa topraklardaki tarmc gruplarla yukar topraklardaki tarmc gruplara sylenen ayrt edici, tasnif edici bir sylemdi. Yer kavram Smer grubu ifade ediyordu. Gk kavram yukar topraklardaki Gkl oban Akatl grubu ya da kiileri ifade ediyordu. te El bu kabilden Yer ve gk topraklarn size verdim diyordu.

  Kolektif Alan 14 (Bayram Kaya) 13 Nisan 2023 Felsefe 

Seilmi mesajc (vahiyce) g Ben de sizin gibi bir insanm dese de seilmi zel mlk sahipliine akl erik misyonlaryla ortam etkileyenler kavim st oluyordular. Mesajclar (apilular) ittifaklar nce mlkn sahibi ekseninde paralayacaklard. Sonra ganimete bir mlk sahibi ekseninde tevhit inancna dnecektiler.

  Kolektif Alan 13 (Bayram Kaya) 12 Nisan 2023 Felsefe 

Yer tanm Akatl gruba gre aa toraklarda oturanlard. Genellikle tarmc ve balk reticisi gruplard. Yerden ge, yukar topraklara kanlard. Gk te Smerlere gre yukar topraklard. Yukar toprakta oturanlard. Yani Gkllerdi. Gkte oturanlard. Gkten yere inenlerdi. Gk yerliler genellikle oban toplumlard. El kolektif sahibi yete, yani zaten sizin ittifaknz olan ve sizin ittifak gcnz olan kolektif bir Yer ve Gkn girime ilikisine; Yeri g size verdim diyordu. Yeri Gk bugnk anlamyla anlamaynz. Bili olan, hayranlk uyandran konu; doann akseden yer gk uzam deildi

  Kolektif Alan 15 (Bayram Kaya) 15 Nisan 2023 Felsefe 

te gemie dek unutturulan kolektif girimeli, kolektif bazl deiilebilir paydal, kolektif kii emek transferleri; mlkn sahibi El kavram iinde imdi rzk ve rzk verme ile dile getirilir olmutu. ttifaka dek ttifakn insan da kul veya kle olarak dile getirilir olmutu. Bilgi iyiden iyiye karartlmt.

  Kolektif Alan 16 (Bayram Kaya) 15 Nisan 2023 Felsefe 

Nemrut Firavun kleci sistemin ceberrutluuydu. kleci sistem mlk sahipliinde vaz gemeyen brahim'in "brahim sofras ile kolektif gemie uzanan ikilemi" ile yine mlk sahibinin Nemrutlaan ikilemini dile getirmektedir. Bu nedenle brahim ve Nemrut misyonu zt kiiliklerde beliriyordu.

  Kolektif Alan 17 (Bayram Kaya) 16 Nisan 2023 Felsefe 

Nasl ki ortak bencil arclar kiilerin balanm enerjisi etrafnda kolektif balanm enerjisine dnt iseler; kolektif alann nce salasan, sonra reterek salasan ilikileri iinde kiilerin evresine ok kkl ve ok ynl analitik bakar olmalarna neden olmutu. reten salasan iliki evreyle girien kii ile kiinin yaln anlamas arasna fark dnce koyan bir ilikiydi. Fark dnce farkl totem mesleklerinin farkl ileyen bileiminden ileri geliyordu. Yani karmak dnme fark koyan enerji potansiyeliyle ortaya konacakt. reten salasan fark iliki de ancak kolektif alanla birlikte olasyd.

  Kolektif Alan 18 (Bayram Kaya) 17 Nisan 2023 Felsefe 

Bir kolektif alan iinde, enerji geiiyle transfer edilen enerji kuplaj (balants, aktarm, yansmas) yk enerjisidir. Yk enerjisi kiilerini karlk ve denk bir sorumlulukla davrandrr. Kiilerin yklendii bu ykler kiileri belli sorumluluklar iinde eylemli klacak olan yklenme hareketleridir. Yklenme hareketleri kolektif birim zaman nedenle zne etrafnda bo zaman etkinlii ortaya kor (artk zaman ortaya kor).

  Kolektif Alan 19 (Bayram Kaya) 18 Nisan 2023 Felsefe 

Bir zne iinden dna doru savunma, beslenme gibi paral, ynelici eim, eylem ve gerilimlerle vard. Bu gerilimler d bir etki alan iinde giriirler. Dtaki girime salnmlar zneye gre tehdit olan salama olan, holanma olan, kanma olan trden duygularla paral durumlarla belirir. znenin d ortam iinde giritii hava, su, aydnlk, karanlk, da, bayr, ini, k gibi salm alanl giriicilerden birisi de dtaki dier hemcins znelerdir. Hemcinsler kii iin dtaki giriici alanlardan sadece birisidi

  Kolektif Alan 20 (Bayram Kaya) 19 Nisan 2023 Felsefe 

Birbirini tamamlayan olgu ve olaylar; birbirini aran, birbirini eken ve birbirine karlk olan salnmlard. Yani d dnya ve iinizde birbirini tamlayan birbirini aran paralarn salnm uyartmas vard.

  Kolektif Alan 21 (Bayram Kaya) 19 Nisan 2023 Felsefe 

Pythagoras evren bir say uyumudur derken belki de Pythagorasn sezgisel olan saysal mistisizmi; evrensel salnmn paral salnmlar eklinde kesikli (yaltml) srekli bant olmasndan ileri geliyordu.

  Kolektif Alan 22 (Bayram Kaya) 19 Nisan 2023 Felsefe 

znenin d ortam iinde giritii hava, su, aydnlk, karanlk, da, bayr, ini, k gibi salm giriicilerinden birisi de dtaki dier hemcins znelerdir. Hemcinsler kii iin dtaki alan giriicilerden birisidir.

  Kolektif Alan 23 (Bayram Kaya) 20 Nisan 2023 Felsefe 

Kolektif alanda beslenme, barnma, gvende olma, savunma, eitim, salk vs. her biri bir i gcyle paral kolektif etki alanyd. Kolektif etki alanlar; transferci yardmlama, dayanma, i blm gibi yaklac holanmann kolektif etkileriyle vardlar. Kolektif etki av bulma gibi kimi gerilimleri kii zerinde boaltrken, savunma gibi kimi gerilimleri de kii zerine ykler.

  Kolektif Alan 24 (Bayram Kaya) 22 Nisan 2023 Felsefe 

DI DNYA YKSEK ENERJ ALANIYDI. DNYA YAN HAYAT ALAK VE TAMAMLANACAK OLAN ENERJ ALANIYDI. Dtaki GERLML ENERJ FARKI olan enerji yksek basnl d dnyadan, alak basnl i dnyaya doru akan paral bir yk enerjisiydi.

  Kolektif Alan 25 (Bayram Kaya) 22 Nisan 2023 Felsefe 

DOAL ALAN BELRLYOR, YNLENDRYORDU. AMA DOAL ALAN DA BELRLED VE YNLENDRD BAIL ZNELER NEDENLE, DOAL ENERJ AKIININ, KOLEKTF ENERJL AKI OLMASIYLA BELRLENYORDU.

  Kolektif Alan 26 (Bayram Kaya) 23 Nisan 2023 Felsefe 

DI DNYA YKSEK ENERJ ALANIYDI. DNYA YAN HAYAT ALAK VE TAMAMLANACAK OLAN ENERJ ALANIYDI. Dtaki enerji yksek basnl d dnyadan, alak basnl i dnyaya doru akan paral bir yk enerjisiydi.

  Kolektif Alan 27 (Bayram Kaya) 24 Nisan 2023 Felsefe 

DOAL ALAN BELRLYORDU. DOAL ALAN YNLENDRYORDU. AMA DOAL ALAN DA KEND BELRLED VE KEND YNLENDRD ZNELER TARAFINDAN BELRLENYORDU. ZNELER DOAL ALANIN NE KADAR KOLEKTF NE KADAR ZEL LEY VE NE KADAR UYGULAMALARLA NASI OLMASI GEREKTN BELRLER. TEMEL ZNELLK, TABAN ALANIN KOLEKTF ENERJL AKI OLMASIYLA BELRLENYORDU.

  Kolektif Alan 28 (Bayram Kaya) 25 Nisan 2023 Felsefe 

Doal alan zne davrann saysal uyumlu kodlarla belirlemiti. zneler kolektif alanda kodlanm durumlaryla ve zne davran ynelimleriyleydi. zneler kolektif ba enerjisi iindeydiler. znelerin kolektif ba iinde yapaca salamalarna dek kullanm ve tketimlerinin neye gre, nasl bir etki sel dalmlarla ortaya konacan kolektif zne bilinci belirliyorlard.

  Kolektif Alan 29 (Bayram Kaya) 27 Nisan 2023 Felsefe 

Kolektif yaplarn temeli sistemin kolektif dzenli kolektif enerjili olmasyd. Kolektif dzen i blm gibi paydalk gibi herkesin ihtiyacna ve yeteneine gre paral olmakt. Ve besin bulmak gibi, gvenlii salamak gibi, savunma gibi eitli enerji takaslaryla paral kolektif enerjiliydi.

  Kolektif Alan 30 (Bayram Kaya) 27 Nisan 2023 Felsefe 

DNCELER, OSLASYONA GRE FARK DNME ZERNDE PITIRCIKLANIYORDU. DNME DE FZKSEL ALANLI SALINIMLARI BOYUTLU MOLEKLER KMYA YANSITMALI BR ZELLE EVRMENN YEN BR ENERJ FORM DURUMUYDU.

  Kolektif Alan 31 (Bayram Kaya) 28 Nisan 2023 Felsefe 

Kolektif alanl ve kolektif katlml kolektif arlk merkezinin iinde nce zorunlu bir zne nesnel salama hareketi ve totem imgeli totem imleci vard. Salama hareketi sonrasnda da kolektif arlk merkezi iinde hacimce retim ilikisi olutu Arlk merkezi iindeki retim ilikisi de giderek yeniden ve daha uzam sal (boyut sal) byyen bir retim hareketini olutu.

  Kolektif Alan 32 (Bayram Kaya) 29 Nisan 2023 Felsefe 

lk soyutlamalar byk lde groteski anlaml ve bencil zne tabanlyd. Bencil tabanl soyutlamalar iteki bencil olua gre iten da doru ynelimleydi. kinci tr soyutlamalar totemi mana anlayyla balamakla, kolektif tabanl salasan ve reten ilikiler soyutlamasyd. kinci tr soyutlama dmzdaki sosyo-kolektif zneli tabandan iimize doru ben merkeze ynelimlidir.

  Kolektif Alan 33 (Bayram Kaya) 29 Nisan 2023 Felsefe 

Grup tzel liginin totemde anlam bulan "doruluk pay" ifadesi iradenin olmad dnem iinde totemi sylem olmakla dokunulmaz (kutsal-mbarek) bir tabuydu. Salatan sosyal ortam da geri balanc bilgi sel salama yapmann bask ve basnc nedenle, kiilerin totem karsnda fikir yrtme, karar alma, irade kullanma davran yoktu. Bu balamla totem, atalar deneyiminden oluan yoldu.

  Kolektif Alan 34 (Bayram Kaya) 30 Nisan 2023 Felsefe 

Kleci anlayta grubun tzel mal sahiplikleri, kii sahipli (ilah sahipli) zel mlkiyete evirecekti. Bu zelletirmeci viral enfeksiyondaki mal sahibi ilahn yeni ad EL' di. El mlkn sahibi demekti.

  Kolektif Alan 35 (Bayram Kaya) 1 Mays 2023 Felsefe 

Kolektif eylemli ve kolektif uygulamal akln iinde kendi eylemleri olmayan ama kendi eylemleriyle de girien, kendi dnda oluan bir kolektif bilin ve kolektif zne vard. Bu girimelerden kolektif akl ile kolektif sonular karyorlard.

  Kolektif Alan 36 (Bayram Kaya) 2 Mays 2023 Felsefe 

Kleci etki alan iinde diyelim ki aylk 15 000 lira geliriniz var. Buna mukabil para para 4000, 3000, 2000, 1000 liradan oluan toplam 10 000 liralk aylk bor demeniz olsun. 10 000 lira borcunuz nedenle gelirinizin tmn ihtiyacnza harcayamazsnz.

  Kolektif Alan 37 (Bayram Kaya) 3 Mays 2023 Felsefe 

Alan merkezi ya da kolektif arlk merkezinin tm sizin istemlerinizden olumaz. Yani znel modleler alan merkezi sizin istemlerinizden ok byk. Alan merkezi sizin tm isteklerinizi ierir. Ama sizin isteminiz olmayan alann byk ksm sizi iter. Alan merkezi tm isteklerinize cevap vermekle de sizi kendisine eker.

  Kolektif Alan 38 (Bayram Kaya) 4 Mays 2023 Felsefe 

Kleci sistem kolektif alan bilmezden grmezden gelir. Kolektif olgular mlk sahiplii, ltuf, ihsan, rzk, rzkn arama gibi sylemleriyle; kolektif zneyi kendisine ve toplumuna yabanc klar. Demokrasi bilinli veya bilinsiz edimlerle bozulan kolektif dengelere ve balang koullarna gitme araydr.

  Kolektif Alan 39 (Bayram Kaya) 5 Mays 2023 Felsefe 

Kolektif bencillik kolektif yarar gzetmekle kolektif arln iindedir. Kiisel yarar (bencillik) kii kaynakldr. Hayatta kalma ilkesidir. Kiisel yarar kolektif alan iinde El retisi, El adaleti, El takdiri ltuf veya Kayra olarak dile getirilen sahteciliktir.

  Kolektif Alan 40 (Bayram Kaya) 6 Mays 2023 Felsefe 

Geri etkimeli kolektif alann zorunlusu imdi, demokratik etki iinde alamayana mama verilmez eidinden anlam arptlmasyla gayri ciddi isteme dnmtr. Kleci sistem kolektif olanlarn, tepe taklak edilmiidir. Kolektif alanda alamanzdan tr deil, kolektif emeiniz nedenle mamanz vardr.

  Kolektif Alan 41 (Bayram Kaya) 7 Mays 2023 Felsefe 

Bylece kolektif bir alan iendeki kiiler, yeni bir potansiyel durumla paydal organik alanlar oluurlar. Organik potansiyelli alan iindeki kolektif sinerji nedenle yoku aa etki alanlarn olutuklar gibi organik potansiyelli arlk merkezi iindeki bizim dmzdaki kolektif znelerin haklarnn korunmas nedenle; arlk merkezi bencillii itmekle, kolektif alan koruyucu bir yoku yukar etki alandr da

  Kolektif Alan 42 (Bayram Kaya) 8 Mays 2023 Felsefe 

Sre kendisini srdrrken enerji tketir ve enerjiye gereksinim duyar. Enerji salama sreci daima yoku yukar olan eylemin zorluudur. Kesikli sreklilik iinde srp giden ilevler giderek adeta yoku yukar etki gibi kendisini snrlayan, kendisini zorlayan, kendisini tketen direnle, kendisini frenleyip; kendisini durduran etkilerdir. znenin da doru olan kendi eilimlerini karlayacak olma ynelimleri her zaman yoku yukar olan enerji etkisine maruz kalr. Yoku yukar olan enerji, her glkle bir kolaylk vardr dncesi misali yoku aa enerjiyle evrede vardr.

  Kolektif Alan 43 (Bayram Kaya) 9 Mays 2023 Felsefe 

Bylece dsal alann zorluu ile yaknsatc olan ini aa enerji durumlu iki girime kolektif alann olumasn balatr. Alan eylemlerini durdurur etkimeler olurlar. Sistemin birinci aksa evrensel dokudan geliyorsa, sistemin ikinci aksa da fiziki alan ile zne arasnda olumaktadr. Sistemin nc aksa da kolektif sistem iinde zneler aksa nedenle enerji salama, enerji tketme aksadr vs.

  Kolektif Alan 44 (Bayram Kaya) 10 Mays 2023 Felsefe 

Kolektif ba ilikisi sinerji verir. Sinerji kii zerindeki salama zorluu olan enerjiyi, yoku aa enerji kolaylamasna evirir. Yk kolaylatrma sinerjisi olduka ekici bir sosyal ba ve kolektif ba ilikisidir. Kii ve kiiler kii sel duyum ve kii sel doyum farklar nedenle, kolektif alann hem aksadrlar hem dzenleyicisidirler.

  Kolektif Alan 45 (Bayram Kaya) 11 Mays 2023 Felsefe 

Kolektif alan, znelerle birlikte giderilmesi gereken temel kayglarn karlanmas iinde sinerjini bir durumdu. Sadaka verme ii kleci paylaml yansmayd. Sadaka verme, ltufta bulunma tarz kleci alan iine alan nilerdi. Nilerin ii istendii gibi eylem, sylem ve dncelerle doldurulacakt. Niler bu tarz inanc dnce ve eylemlerin kullanm alanlarydlar. Sadaka birok para bileenli dncelerdi.

  Kolektif Alan 46 A (Bayram Kaya) 12 Mays 2023 Felsefe 

Kolektif alan kolektif emek gc zerine mlkl mlksz diye paral edilmiti. Kolektif emek, kolektif kapasiteyle; kolektif yapabilirlikti. Mlksz lk duygusu kiileri kolektif alandan raksatan dnceydi. Iraksama mlk sahibini yaknsatan dnceydi.

  Totemi Dil 1 (Bayram Kaya) 13 Mays 2023 Felsefe 

Groteskti mana anlayl dillendirme, isel duyulu isel okuyuun, i seslendirmeli mana diliydi. Totemi mana anlay tarihte ilk kez semboller zerine mana bindirme dili olma iiydi. Dtan zneler aras ortak anlamann mana diliydi. Ksacas Totemi dil, semboller zerinde anlatmann mana diliydi.

  Totemi Dil 2 (Bayram Kaya) 1 Haziran 2023 Felsefe 

Simgeler dili bundan sonra oluacak deneyimlerin ayrntlarn artk i seslendirmeleriyle deil de dtan seslendirmeler totemi mana dili zerinde kendisine hareket alan bulacakt.

  Totemi Dil 3 (Bayram Kaya) 1 Haziran 2023 Felsefe 

Aslan biyolojik komplikasyonlu ilevlerin kimini bastrm olmas nedenle kkryordu. D ortamda olama uygun komplikasyonlar srdrecek olan kolektif bir balanm olmamas gibi nedenle ve olam komplikasyonlarn fazla enerji tketmemesi gibi nedenle aslandaki kimi olas biyolojik ilevler basklanmt.

  Kolektif Alan 46 C (Bayram Kaya) 14 Mays 2023 Felsefe 

reten kamu kaynaklar gc (kolektif kapasite) ihale ve zelletirme ad altnda ballandra ballandra sekin kiilere aktarlr. Kamu zenginlikleri ihaleler, zelletirmelerle bir taraf zerinde biriktirilirken, dier bir taraf da bu zenginliklerden mahrum braklr. Kleci smrnn ileyi kural budur.

  Kolektif Alan 46 D - E (Bayram Kaya) 17 Mays 2023 Felsefe 

Ama siz 3 saatlik alma yerine 8 saat almakla, siz 5 saatlik fazla bir alma yaparsnz. te karl olmayan bu 5 saatlik alma EMEK GCNZD. Kolektif bir alanda emeiniz saatle snrl. Emek gcnz 24 saatle snrldr. 5 saatlik fazla alma art emekti. Demek ki kolektif bir alanda zenginlik be parman beinin de bir hnerle olmamas nedenle ya da tembellik ve alkanlktan doan bir durum deildir. Kolektif bir karl verilmeyen 5 saat boyunca allan art emee el konmasdr.

  Kolektif Alan 46 F_g (Bayram Kaya) 18 Mays 2023 Felsefe 

Emek ve emek gcnz kolektif bir alan iine de bir deerdir. Emek ve emek gcnz kolektif alanda komu kaynaklar ile girimekle verimli ve bal enerjilidir. Rzk diye datlanlar kolektif kaynaklar ya da kamu kaynaklaryd. Kamu kaynaklarnn retim ve tketim gc girimesinden yoksun braklan kesimler, emek glerinin karlnda (almalar karlnda) mlk sahibine teslim olurlar. Dini sylemle mlk sahibine snm olanlar ben teslim olanlarn ilkiyim diyerek iman ve inan deklarasyonunu ak ak ilan ederler.

  Kolektif Alan 47 - 48 (Bayram Kaya) 19 Mays 2023 Felsefe 

lahlara geien kamusal yapabilirlik gc enerjisi ile (muktedirlik gc enerjisi ile) ilahlar; "kendi kendilerinde bir g vehmettiler". Bu vehimler kimi kiiler zerinde kimi kiileri "ne oldum delisi" yapt. Kimi ilahlardaki ne oldum delilii olan kibir kiileri sosyal duygudalktan kopartp; kiiyi ayr bir yere konumlamakla kiilerin de "byklk hastaln, ycelik duygusunu (megalomaniyi)" oluturdu. Ne oldum delillii megalomanisi, mlkn sahibi olmann byklk, ycelik ve tasm kibriyle mlkn sahibi olma sylemiyle kendisini da vurdu. Vehmedilen mlk sahiplii gc kolektif alann kiilere ykledii sinerjin gten daha kapsaml bir g olan "yneten g" zehirlenmesinin "geien yk enerjisiydi".

  Kolektif Alan 49 (Bayram Kaya) 20 Mays 2023 Felsefe 

Kimi ilahi grup temsilcileri srayla ynetime gelseler de sray i sinmeyip kolektif gcn kullanmn yitirmek istemiyorlard. lahi dnemin sonuna doru bu trden vehimleri iinde olan ilahlar, g zehirlenmesine uradklar bu vehimle "kolektif sahiplik" yerine "kiisi sahiplikle"; "kolektif gc" tmden kendi ellerine geirmeyi, ynetimlerini srekli klmay dndler.

  Kolektif Alan 50 (Bayram Kaya) 21 Mays 2023 Felsefe 

Eksiini tamamlamak iin evreye ynelimli kiiler, kolektif alanda bu eksiklerini birbiri zerinde karlkl transfer emek ve emek gc zerinde karlyorlard. Transfer emek evredeki kiiler zerinde dzenli bir bal dolamla kendi zerine kendi etkimeli bir salamayd.

  Totemi Dil 4 (Bayram Kaya) 1 Haziran 2023 Felsefe 

Dil olarak sadece bu hiyeroglif ve ideografi gelime bile mthiti. Mucize izole totem alanl etkideydi. Kolektif akldayd. Kolektif akl biyolojik komplikasyonlar harekete geiren zellemi uyartmlard. Gnmzde de zellemi kolektif bilgi tayan uyarmlar teknik bir yaz, elektrik ve manyetik ifrelere dkmekle zel bir biliim dili ortaya koymaktadr. Trmz biyolojik analojini maymundan ayran fark da trmzn toplumsal yapsyd. Organik ve inorganik eyler evrensel dokudan yaltmlarla yerellik (yaltm, zel) bants iindeydiler. Evrensel dokunun z de dalga hareketiyle titreen frekanslardand. Titreim de her eyle, her eyde vard. Tala da aslanla da bcekle de bakteriyle de insanla da vard. Evrensel doku canl cansz olgularn titreim hareketleri zerinde ne konumalarna engeldi. Ne de u var olu ekli konuur, ama bu tr var olu ekli konumaz gibi bir tercihleydi. Hayat kendi yaltml nileri iindeki ihtiyalarna gre biyolojik eilimlerini snrlyor veya snrl bir zel durumla eilimlerine yol veriyordu. Hayat bu yol verme iinde kimi zelliklerini ne karr. Kimi zellikleri en az dzeyde kstlar. Kimi zellikleri de enerji tasarrufu nedenle basklyordu. Tm eyler tm bu komplikasyonlar titreen frekansn zellikleri ile ortaya koyuyordu. Hayatn ve var oluun temeli titreimdi. Titreimler burada sayamayacam denli ok kuantumla fizik belirmelerinin iinde kendisini yenileyen, kendisini aran, kendisini kopyalayan vs. bir dalgalanmayd. Evrensel doku yerellemedike olmalarla (olamlarla, hibir eyle belirlenmemilerle) potansiyel bir ilerlikti. Hayat ve trler her bir durumlaryla ve zerresiyle bu olmalar tayan yerellik iinde ksmi bir evrensel dokuylaydlar. Her titreim bir renk, bir frekans, bir yk ve bir sesti. Yeter ki bu titreimler nicelimi iinde hayat ni sel ortam ile birlikte kendi zorunluluklarna ve niceli durumlarna denk gelesinlerdi. Titreimdeki nicel durumlu zorunluluklar kuantum ssel durumlar sekisiydi. Mikro kuantum dnya hari, makro dnya da hibir ey kendi ncesi srelerde u vermeden birdenbire puf diye bir belirme deildi. Kolektif alan, kolektif dnce, kolektif akl, kolektif zne, kolektif yapabilirlik vs. toplum sal alanla kendi ncesinin totem alanyla, kendi sonrasnn biliim ana doru belirmesinin bir u vermesiydi.

  Totemi Dil 5 (Bayram Kaya) 2 Haziran 2023 Felsefe 

Yani totem alan iinde totemilerin duygular da yaltma edilmiti (tecridiydi). Duygularnz sadece gruba ait olanlara gsterilen bir alakayd. Grubunuz dndaki hemcinsleri avlayp yiyebilirdiniz!

  Totemi Dil 6 (Bayram Kaya) 4 Haziran 2023 Felsefe 

topyalar anlatp "Atlantis lkesi" gibi topyalar yazacakt. Gemiin kolektif anlar iinde kolektif krntlardan ne kalmsa; bu dnsel krntlarn adeta "hologram yansmalar ile bezeli" olan sylemler iinde "altnda bal erbetinden, araptan akan rmaklar" syledii beldeler lkeler anlatlacakt.

  Totemi Dil 7 (Bayram Kaya) 4 Haziran 2023 Felsefe 

Yoksa gemisi karaya oturan(!) Nuh, gemiden kar kmaz ba dikmeyi, arap yapmay sarho olmay nerden bilecekti? Bunlar Nuh'un kolektif alanda araklad ve araklad kolektif bilgiydi. "El retisi" diye herkese yutturduu bilin dzeyi aslnda kolektif kapasiteli bilintiler.

  Totemi Dil 8 (Bayram Kaya) 5 Haziran 2023 Felsefe 

Bu bilgi ve teknoloji karanlkta braklan kolektif organizmal organizasyonun TERMAL izleriydi. Gnmzde termal izler deil teknikle, belli bir tarih bilinci olan aklla bile llyordu!

  Totemi Dil 9 (Bayram Kaya) 6 Haziran 2023 Felsefe 

Musa retisinde de korkutma sindirme gibi Nuh tufan motifi benzeri motifler burada da vard. Smeri sinek basmas, Smeri kan basmas, ktlk, suyun kan ve irin akmas trnden irendiriciler Musa retisiyle Msrn bana getirilen motif sel felaketlerdi. Her baskc her haksz reti fiziki iddetin yannda korkutma, sindirme anlatml motifleri hep kullanr. Herkes Smeri kan basma yksn hi duymam olabilirler. Ama dinler bu trden baskc ve iddet dilini kullanmann herkes tarafnda en iyi bilinen rekleridirler.

  Totemi Dil 10 (Bayram Kaya) 7 Haziran 2023 Felsefe 

Zaten monari de bu bilinenler zerine "farkl bir paylam" ekli ile ina olutu. Neydi bu farkl paylam? Kolektif emek eksenli iradenin pay ve paydal yerine; mlk sahibi iradesine gre paylamay esas almayd. Sistem kolektif zneleri mlkl olanla mlk olmayanlar diye ikiye ayrd

  Totemi Dil 11 (Bayram Kaya) 8 Haziran 2023 Felsefe 

Kiilerin kolektif kapasiteden koparlmas mlksz kiileri endie iine dryordu. Kolektif kapasitenin kolektif bilgi akndan yoksun kalan kiiler alk gibi temel karlanmalarn gnlk salamasn yapamaz oldular.

  Totemi Dil 12 (Bayram Kaya) 10 Haziran 2023 Felsefe 

Bylece kayglar ve madurluklar baskn olan kiiler; klelii ve kulluu ile vnecektiler. Yalvarmaya balayp, yalvarmalaryla; mlk elinde tutma katl olan efendileri yumuacktlar.

  Totemi Dil 13 (Bayram Kaya) 10 Haziran 2023 Felsefe 

dem hikye anlatm iinde anlald gibi dem topra ekip dikme ve inaat iiyle urayordu. Bu kolektif bilgi nedenle dem kolektif bir alann rahleyi tedrisatndan gemiti. dem kolektif bilinli, diyalektik aklc bir kiiliktir.

  Totemi Dil 14 (Bayram Kaya) 11 Haziran 2023 Felsefe 

Tpk geriye doru gittiimizde "yumurtlayan bir tek tavuk rnei" bulamayacamz gibi geriye doru gidildiinde bir tek insanms tr de bulamayz. Geride yumurtlad halde emziren bir tek deil birok trler buluruz. Yavrulad halde emzirmeyen birok trler buluruz. Alt milyon yln balangcnda "birok primatlar" biyolojik olarak imdiki insana gre insanmsdrlar. Ve insanmslar da hibir zaman "tek bir tr" temsilciliiyle "tek bir tane" deildiler.

  Totemi Dil 15 (Bayram Kaya) 12 Haziran 2023 Felsefe 

Kleci sistemin en byk zelliklerinden birisi de sadaka kltryd. Sadaka kltr ne totem dnem iinde ne totem meslekli ittifaklar iinde hi bilinmeyen bir durumdu. Sadaka kle kiilere eeini buldurma hilesiydi. Sadaka kltr insan aalayan, insan minnet ve mihnet iine sokucu onur krc bir durumdu. Sadakann onur krc davran olmas yannda sadaka El 'in inan figr olarak emreyledii gzel huy ve hidayet yoluydu!

  Totemi Dil 16 (Bayram Kaya) 13 Haziran 2023 Felsefe 

nsanlar ittifak iinde iki isim kullanlyordu. simlerden birisi totem grup aitlii olan lahi isimdi. rnein, buday totemdi ilahi grup adnzd. Veya ylan totemdi ilahi grup adnzd. Marul totemdi ilahi grupla sosyolojik totem grup adnzd vs.

  Totemi Dil 17 (Bayram Kaya) 13 Haziran 2023 Felsefe 

dem totem ad ylan olan bir grup ya da grup temsilcisi kii tarafndan aldatlyordu. Gerek dem gerek Ylan grup insancl ve grup temsilcilikler teklemi yalnlam giydirilmi isimlerdi.

  Totemi Dil 18 (Bayram Kaya) 18 Haziran 2023 Felsefe 

Totem grup kendi totem dili iinde kendisiyle benzer ortamdaki her hemcins grubun bildii bir yiyecek tr ile isimleip, ayrt edici oluyordu. Totem dilinin hem grup iine hem grup dna bir mesaj vard.

  Totemi Dil 19 (Bayram Kaya) 22 Haziran 2023 Felsefe 

Aldatma ve aldatlma tuza El mant iinde cari olan bir sylemdi. Bylece yasa ama zorunluluu iinde yasak olan totem yiyecei bir grup tarafnda dier gruba sunulmas iiyle, seremoniye edilmiti.

  Totemi Dil 20 (Bayram Kaya) 22 Haziran 2023 Felsefe 

Kleci gei ritelleri korunan eski mktesebatlar nedenle, haliyle yeni anlatm arptan yansmalard. Bu nedenle nceden doadan yansmalarla ifade edilen isim vermeler imdi de reten totem meslekli isimlerin ayns benzer biimde kleci sistem iinde de zikredilen anlatm ve kalplard.

  Totemi Dil 21 (Bayram Kaya) 22 Haziran 2023 Felsefe 

demin yasak elmay yemesi, hafzalarda kalan yasak totem yiyecein ilahi ittifak adna delinmesini simgeleyen gei ritelinin uzlatrc ifadesidir. dem ve Hava ya da Dumuzi ve nanna yasak olan yiyecek ayrln delmeyi simgeleyen, ittifak eden totemi meslei sahibi gei dnemi gruplaryd.

  Totemi Dil 25 (Bayram Kaya) 23 Haziran 2023 Felsefe 

Mlk sahibi zaten emek kavramnn armlarn unutmanz istiyor. Tpk rzk sylemiyle kolektif paynz ve kolektif paydalnz unutturduu gibi. Emek dendiinde iverenin paras ya da mlk sahibinin mlk karsndaki aln terini anlamanz istiyor. Burada kolektiflikten eser yoktur. Ksacas tarihsellik emek dediiniz zaman kolektif alan, transfer kii emeklerini, kolektif balac pay ve paydalnz arrken; aln teri iverenin parasnn, mlk sahibinin mlk karsndaki aczi yetinizi haklaama gayretidir. Oysa emein zorunlu ve somut bir kolektif pay ve paydalk karl vardr.

  Totemi Dil 26 (Bayram Kaya) 23 Haziran 2023 Felsefe 

Kolektif ise hi kimsenin olmayan ve herkesle olan. Herkesle ortaya konandr. Tek bana hi kimsenin kolektiflii ortaya koymas olanakl deildir. Bu nedenle verili dzlem olan doada hibir zaman emek yoktur. Dalda koparp yediiniz elmaya harcadnz ie kimse emek diye, aln teri diye pay vermez.

  Totemi Dil 22 (Bayram Kaya) 24 Haziran 2023 Felsefe 

dem ve Hava birok gei dnemlerini ifade eden hikye sanat syleyiiydi. Hikye bir ittifak olay karsnda, eski totem yasan ama iiydi. dem ve Hava reten zt gruplard. dem ve hava reten, kendi meslek ekicilii iindeki ztlarn izole ayrtrc l ve yine ztlarn cinsel ekicilii zerinde yaknsayan gei srecini motif etmenin dil anlatmyd.

  Totemi Dil 22/b (Bayram Kaya) 16 Temmuz 2023 Felsefe 

Sunular hep kar Eva tarafndan kar Ademe gruba ya da grup temsilcisi ademe yaplyordu. Sunan ve sunulanlar kar gruptan kar cinslerdi.

  Totemi Dil 23/a (Bayram Kaya) 16 Temmuz 2023 Felsefe 

dem ile Hava hikyesindeki (Dumuzi ile Getinna; Glgam ile nanna hikyesindeki) cennet miti, kleci sistemin cehennem azab iindeki insanlar iin erken dneme ait hafza kaytlarndan ilhamla kolektif yaam imajlarndan karmlard.

  Totemi Dil 23/b (Bayram Kaya) 16 Temmuz 2023 Felsefe 

Totem yasalardan beri oluan cinsel kltrl yasalarn izole kltr zerindeki bask ve basnc mlk sahibini tanyan ahit anlamalar iine doru geerken gei ritelleri iinde anlatclar kendilerini Adam olarak tanmlarken, kar taraf da Eva olarak yani cinsel partneri kadn olarak tanmlyordu.

  Totemi Dil 23/c (Bayram Kaya) 16 Temmuz 2023 Felsefe 

Cennetten kovulmay gerektirecek denli inenen yasaklar neydi? dem ve Hava hikyenin yukarda beri anlatlan tarihsel gemii yoktu. Her ey birden puf diye retilmi olarak ortaya kyordu. nk kleci mantk kendi ncesi tarihi yok sayyordu. Ve kleci tarihi ezeli ve ebedi olan sylemleriyle tarihsel oluu kendisiyle balatan bir hilenin iine giriyordu.

  Totemi Dil 24/a (Bayram Kaya) 16 Temmuz 2023 Felsefe 

Bu nedenle gemiinde; totemi bir meslek sahibi olmas gereken, totemi bir yiyecek ayrl olmas gereken, totemi bir renk, giyecek ayrl olmas gereken, totemi dzleme gre cinsel bir seilim ayrl ve cinsel yasaklar olmas gereken Ylan grubunu El mant; dem ve Hava gibi birbiriyle ittifak etmi, Ortadou kaynakl iki grubun aralarn aan, onlar aldatp fitne karan grup olarak ifade ediliyordular.

  Totemi Dil 24/b (Bayram Kaya) 16 Temmuz 2023 Felsefe 

Sunular, yani kurbanlar veya hediyeler yamyamlarn a ve saldrgan fkesi olan gazab dindiriyorlard. Sunular retici grubun bandaki yamyam belasn defediyordu. te kurbanlarn yamyam tehdidi gibi bir belay defetme iine saddugu diyorlard. Kurban sadakas diyorlard. Yani sadaka verme veya imdiki deyimle vergi verme, ba verme, hara verme, komisyon verme vs.denmi oluyorlard.

  Totemi Dil 24/c (Bayram Kaya) 16 Temmuz 2023 Felsefe 

Cennet ve cehennemin imgeleri hep bu dnyadand. Kleci cehennem kolektif alandan ayrlmay kleci cehennem ile aklayamyordu. Kolektif dzlemle ayn zaman iinde olan kleci cehennem cennetten k aldatlma yznden oldu diye aklyordu.

  Totemi Dil 24/d (Bayram Kaya) 16 Temmuz 2023 Felsefe 

Tekil kii, tekil kii davranlar ortam alanna ilave bir alan ve alan dalgalandrlmasdr. Hemcinsler bir alan dalgalandrmas olarak bir araya gelirler. Bir araya gelme bir g birlii ortaya koyar. Bu g birlii kolektif etkidir. Kolektif etki hareketinde tr, kolektif etki ortamn ntr alan salnmna ilave bir alan dalgalanmas eklerler. Bylece ilave salnm ortam iinde fark bir kolektif alan etkisi ortaya koyar.

  Totemi Dil 24/e (Bayram Kaya) 16 Temmuz 2023 Felsefe 

Totemi nokta (totemi alan) znenin, yani eylemli ben bilinci olan kiinin; elmayla, elmay dorudan yeme girimesi arasna girip yemeyi engelliyordu. Kii yeme iini, elmay totem merkezine getirip de paylaana kadar kiinin yemesini biraz geciktiriyordu. Sosyal etki sosyal renmeydi.

  Totemi Dil 24/f (Bayram Kaya) 16 Temmuz 2023 Felsefe 

Dtan totemi veya ilahi ya da mlk sahibi El merkezine doru olan kuvvet izgileri, istek eilimlerinizle modle edilir. Dm merkezinden size doru olan kuvvet izgileri de isteklerinizin karlanmas olan modlasyonlarla ykldr.

  Totemi Dil 24/g (Bayram Kaya) 17 Temmuz 2023 Felsefe 

NK KRE YZEYL BM TOPLAM KOLEKTF ENERJY HER TARAFA DZGN YAYAR. te ortak paydaln srr dzgn yzeyli alan ve kre yzeyli hacim iindeki enerjinin dzgn yaylmas nedenle kolektif g kolektif alanda herkesin yeteneine, herkesin ihtiyacna gre pay almasna dnyordu.

  Totemi Dil 24/h (Bayram Kaya) 17 Temmuz 2023 Felsefe 

Nasl kolektif g birlii her ynde merkeze doru ve herkesle merkezden evreye doru ortakla slan duygu ve dncenin alan gcne dntyse, evreden merkeze doru birleimle olan alan etkisi de merkezde semboller diline dnt. te groteskti anlat kolektif alan etkisi ile semboller dili olmutu.

  Totemi Dil 24/ (Bayram Kaya) 17 Temmuz 2023 Felsefe 

Totem kardeler olmann nc temel yasas kardeine dokunma meruiyetiydi. Kardeinin verdiini kardeinin dokunduunu yeme, dokunduu herhangi bir kardeiyle cinsel iliki kurma anlayyd. Ya da totemi temel yasann ncs de kardei olmayanlara dokunmama yasayd.

  Kendisini Kopyalama 1 (Bayram Kaya) 14 Austos 2023 Felsefe 

Snrl izole alan davranlar da ba ve sonuyla snrl olmak zorundayd. Ancak izole alan da yeni bir eylem ve dnce alan amakla tekrar snrsz gibi oluyordu. Bu yanslar sizdeki totem dncenin sizler tarafndan ortakla slan kolektif dnce olmasdr.

  Kendisini Kopyalama 2 (Bayram Kaya) 22 Austos 2023 Felsefe 

Totemin yaknsatc, snrlayc, ortaklatr ve transfer emekler zerinde ortak birim zaman ortaya koyucu bu tutumu ile gelecein ve kendi paydal kulvarnn "reten iliki tohumlarn" kendi barnda tayan dnyaya dnecek olan" her bir yol admlarn barnda tayor olmasyd. Bunun byle olduunu ancak biz gryorduk.

  Hemcinslerin Tarihi 3 (Bayram Kaya) 27 Aralk 2023 Felsefe 

Ki bu artk zaman iindeki kiilerin her biri kendi keyifleri ile yapacaklar oyun, elence tr merak giderme steli gayretleri yeni bir yansma durum iinde birok alan amann olanayladrlar da.

  Hemcinslerin Tarihi 1 (Bayram Kaya) 18 Aralk 2023 Felsefe 

Kuantum durum tmden ve ayn anda belirsiz bir olaslklar bulutu iermenin stel durumlardr. Oysa maddenin olaslk dalm belirli bir saysal durumlara kt iin olaslktan ok de termine olmutur (belirli olmutur)

  Hemcinslerin Tarihi 2 (Bayram Kaya) 20 Aralk 2023 Felsefe 

Ve yine kolektif emek zaman imdilik baka hayat zerinde olmamakla sizin zerinize alm stel bir zaman ve zaman tneli olan kurt deliidir.

  Hemcinslerin Tarihi 4 (Bayram Kaya) 30 Aralk 2023 Felsefe 

Kiisel sahiplik, kolektif sahiplik gibi herkesin sahipliini gzetmezdi. Bu nedenle kiisel sahiplik kendisini ihsas ederken; milli piyango biletinin "size de kabilir" reklam gibi mlk sahibine teslim olma zerinde kiilere rzk datmay vaat ediyordu.

  Hemcinslerin Tarihi 5 (Bayram Kaya) 4 Ocak 2024 Felsefe 

Bu kurgular kolektif alan iinde zgecilii geriletip, kolektif gc kullanan kiisi bencillii hortlatt. Tarih bu kurnazca kurgulanm olaylar, kleci sahiplik mant iinde "kurnaz Enki" tamlamas iinde anlatr.

  Hemcinsler A (Bayram Kaya) 31 Aralk 2023 Felsefe 

Hemcinsler doal ortamn iine ne fakir olarak douyorlard; ne de zengin olarak douyorlard. Ne kle oluyorlard; ne kle sahibiydiler. Ne de aradklarn bulduklarnda anslydlar; ne de aramadklarn bilmemekle anszdlar.

  Hemcinslerin Tarihi 6 (Bayram Kaya) 6 Ocak 2024 Felsefe 

ki mknats ubuk arasna onlara deecek ekilde mknats olmayan bir demir ubuu koyun. Biraz sonra demir ubuu mknatslarn arasnda elinizle iterek karn. Artk mknatslar olmasa da mknatstaki tm benzer etki artk demir ubua gemitir.

  Hemcinslerin Tarihi 7 (Bayram Kaya) 11 Ocak 2024 Felsefe 

Kulluk sistemi iindeki uygulamalarla srecin kolektif sahiplikteki anlam gibi bir anlam olmadnn anlalmas ile iin rengi giderek deimiti. Bu deiim kleci sistem iinde byk bir hayal krkl TRAVMA olacakt. Travmann tedavisi de yine imand!

  Hemcinslerin Tarihi 8 (Bayram Kaya) 16 Ocak 2024 Felsefe 

Bylece zel mlkiyeti alan, kolektif g ve kolektif sahipliin muktedir olu "zmnna atfn" tersi olan sylemle tanmlanacakt. Neydi kolektif atf? retim ilikisi baznda ve retilenleri tketme baznda ortaklkt, beraberlikti. Mlk sahibi de bu atfta hareketle kendine "ortak tanmayan" bir sahip olu eklini ilan edecekti.

  Hemcinslerin Tarihi 9 (Bayram Kaya) 16 Ocak 2024 Felsefe 

Feodalizm kolektif gcn smrgeci gelime izgisi iinde para adaml dediimiz burjuvalar ortaya kt. Kolektif g, sanal bir deer anlayyla parann deiim arac olmas zerine yanstlmt.

  Hemcinslerin Tarihi 10 (Bayram Kaya) 18 Ocak 2024 Felsefe 

Trl enflasyon teorisi kleci sapknln kendi kmazdr. Ya da trl enflasyon teorileri smren kleci sistemin kendi smrme mantnn dorularyd.

  Hemcinslerin Tarihi 11 (Bayram Kaya) 18 Ocak 2024 Felsefe 

Heyhat bir ksm para da diten artran alan kesim elinde birikir. Paras biriken kiiler emek hayat iinde ekilir. Emek hayat iinde ekilen kiiler nedenle alan ve smrlen kii says azalr.

  Hemcinslerin Tarihi 12 (Bayram Kaya) 19 Ocak 2024 Felsefe 

Her dallanma atallanma kendi s sel durum yansmasyla vard. retim yaplan ilk dnem iindeki hemcinslerimiz; "avc toplayc elde edilerini, retimi ve retilen kullanmlar ortaklamakla kendisine "paylamac ortaklar tanmakla, kolektif srece baladlar.

  Hemcinslerin Tarihi 13 (Bayram Kaya) 21 Ocak 2024 Felsefe 

Bugnk insan dediimiz trmz homo sapiens denen bir trn sosyal, kltrel ve biyolojik evrimiyle ortaya kmlardr. rnein, az da olsa bu insanmslardan neandertallerin genini tamaktayz.

  Hemcinslerin Tarihi 14 (Bayram Kaya) 21 Ocak 2024 Felsefe 

Ancak hemcinslerin yaam totem dnemle birlikte, hem totem dnemin izolasyon artlarn tayan s sel durumla s sel durumlu izolasyon devinmesi kazand. Hem de izole bir s sel devimin kapasite ve ivmesini kazand.

  l 1 (Bayram Kaya) 2 Mart 2024 Felsefe 

Yani El "L" sesi ile kolektif olan, dorudan olmayan belirsizlie atft. Veya kolektif tzel ligin yanna dorudan kii olana izafeydi., Mlkn sahibi olan tekil bilirlie diyorduk.

 

 

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Bayram Kaya, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.

 

Bu dosyann son gncelleme tarihi: 02.03.2024 18:17:45