..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Yaamn her an hakkn ister. -Goethe
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > yk > ocuk > Serdar Yldrm
1 ubat 2024
Atatrk'n ocukluk Anlar: Byk Kurtarc  
Serdar Yldrm
ATATRK'N OCUKLUK ANILARI BYK KURTARICI Atatrk'n kz kardeleri Makbule ile Naciye tartyordu. Naciye: Abla, son gnlerde annem ve babamn konumalarndan u sonuca ulatm: Osmanl ktye gidiyor ve nlem alnmazsa sonumuz bir felaket. Bunun zerine Makbule: Dorudur. Bir kt gidiat var ama nlem alnmyor.


:DCA:

ATATRK'N OCUKLUK ANILARI
BYK KURTARICI
Atatrk'n kz kardeleri Makbule ile Naciye tartyordu.
Naciye: Abla, son gnlerde annem ve babamn konumalarndan u sonuca ulatm: Osmanl ktye gidiyor ve nlem alnmazsa sonumuz bir felaket.
Bunun zerine Makbule: Dorudur. Bir kt gidiat var ama nlem alnmyor. Saray yabanc kadnlarla doluymu. Padiahn annesi yabancym. Annemiz Zbeyde Hanm bir Trk. Biz de Trkz diyoruz. Annemiz fransz veya rus olsayd, biz de fransz ve rus olurduk. Fransa'ya ve Rusya'ya hizmet ederdik. Trkleri kendimize dman bilirdik.
Naciye: Abla, sen bunlar biliyorsun. Sadrazam ve vezirler de biliyor. nlem alsalar ya.
Makbule: Naciye, biliyorsun, ben Osmanl tarihini aratrdm. Belli bir dnemden sonra ka tane Trk sadrazam ve vezir ad syleyebilirsin?
Naciye: ou baka milletlerden, aralarnda Trk yok gibi.
Makbule: Bunlardan Osmanl Devleti yklmasn demesini bekleyemezsin.

---------------------------------------------------------------------

BEN BEBEK MYDM?
Yl 1872. Evde oturmaktan can sklan Fatma'y annesi Selanik sokaklarnda gezmeye kard. Sokaklar bombotu, Arada bir tek tk adamlar geiyordu. Bu Selanik'te kadn yok muydu? ocuklar evet ocuklar hani neredeydi? Neden eve kapatlmt? Bu durum Fatma'nn kafasna takld. Annesine yle bir soru sordu: Yemeklerimi yemiyordum ya o zaman ben bebek miydim? Zbeyde Hanm derinden etkilendi. Bilmem ka zaman nce Fatma ile byle bir fikir alverii olmutu. Fatma, yemeklerini neden yemiyorsun, demilii vard ama Fatma'nn bunu hatrlamas olanakszd. Zbeyde Hanm, Fatma'sna skca sarld.
Daha sonra sahile ktlar. Boylu boyunca Ege Denizi nlerinde uzanyordu. Vur patlasn, al oynasn elenen, gnn yirmi drt saati etkinliini gsteren sahil gazinolarnda ermeni, rum, yunan ve dierleri coku doluydu. Zbeyde Hanm kz Fatma'nn elini skca tuttu. Eve doru yneldi. Ali Rza Bey iten dnm ve yorgun olmalyd. O geldiinde mutfakta olmamak yakk almazd.

---------------------------------------------------------------

BR TORBA BALIK
Ali Rza Bey ile olu Ahmet o sabah erkenden kalkt. Akamdan szlemilerdi, yarnki balk tutma ii iin. nceleri Zbeyde Hanm kar kmt. Ne gerei var canm, sabah erken kalkmann. Biraz uykunuzu alp bir iki saat ge kalksanz da olur. Sanki Ege Denizi'nin balklar Ali Rza Bey ile Ahmet gelecek ve biz onlarn oltasna ilk taklan olacaz, m diyecekler dediyse de dinletemedi. Zbeyde Hanm onlar sabah erkenden yolcu etti.
Ali Rza Bey ile Ahmet ok hrslyd. Ellerinde birer olta ve gelsindi balklar, atlsnlard oltaya, bakalm kim, ka balk yakalayacakt?
Aradan saatler geti. Ali Rza Bey ve Ahmet saatlerdir denize olta atyordu. Oltann ucundaki yem yeniyor ama balk yakalanmyordu. Kavanoz iinde getirilen yemler bitmi ama ortada balk yoktu.
kindi vaktini gemiti. Ali Rza Bey ve Ahmet, bu balklar bizi sevmedi. Yem yiyor ama kayorlar. Anneni ben severim, sen de seversin. Dnerken balk alalm, annen de sevinsin ama aramzda sr. Aradan yz yl gese bile anneye sylemek yok.
Bunun zerine Ahmet, merak etme baba. Bizim balk almamzn kimseye zarar yok.
Ali Rza Bey ile Ahmet, akamst bir torba balkla eve giri yapt. Zbeyde Hanm onlar cokuyla karlad. Akam yemeinde bol bol balk yediler.

---------------------------------------------------------------------------

AL RIZA BEY'N OCUKLUU
Ali Rza on drt yandayd. Arkada Osman'la komu kye gitmi ve yalnz geri dnyordu. Gk grlemeye balad. Belli yamur geliyordu. Ali Rza admlarn hzlandrd. Kyne daha yol vard. Bir saak alt, bir girdap bulup yamurun dinmesini beklemeliydi. Karda bir nar aac grd. Onlarn yzlerce yl yaayan vard. Ne frtnalar, yamurlar atlatrlard. Hem bu nar aac tam bir saak altyd. Oraya snrsa yamurun damlas demezdi. Aniden gkyznde bir imek akt. Sonrasnda uzaklara yldrm dt. leride gkyz daha karayd. Ksa bir sre sonra doa gerek gcn gsterip yamur damlalarn arlatrrd. Pek ok imek aktrp yldrm drr ve baz canllarn yaamlarn sonlandrrd. Ali Rza oralarda bir ukur bulup iine sindi. Zaten srlsklam slanmt. Yamurdan korkusu yoktu. O'nun dncesi yldrmd. Her imek aknda korkmuyordu ama rperiyordu.
Al Rza bir anlk zaman diliminde ban yukar kaldrp ileri bakt. Adamn biri hzla gelerek narn altna snd. Saniyesinde imek akt ve yldrm dt. Bouk bir feryat duyuldu ve adam yere yld.
Ali Rza: Vay anasn, demek ben oraya nce varsaydm yldrm bana decekti. Beni bu hayattan silip sprecekti. Ben bu hayatta var olmalym ve en azndan ocuklarm olmal.
Sonradan yamur dindi. Ali Rza ukurdan kt, narn altna gitti. Yldrm adam yakm ve ikiye blmt. Daha sonra kyne doru yneldi. Ky kahvesinde olanlar anlatt ve yardm etmelerini istedi.
Ali Rza evine vardnda annesi Aye Hanm olanlar dinleyince ok ard. O, insan hayatnn doa tarafndan bu kadar kolay yok edilemeyecei dncesindeydi. Kulaktan dolma deerlerle hayat ekillendirirdi. Ali Rza'nn anlatt bu olay ve yorumu hayatna deiik bir bak as kazandrmt.
Ali Rza bir sre daha hayata devam edebilecei dncesindeydi. Belki bir gn evlenir, ocuklar olurdu. Eer ocuklar olursa, onlar ok sevecekti.

--------------------------------------------------------------------------

GAGASI OLMAYAN KARTAL
Atatrk'n abileri Ahmet 9, mer 8 yandayd. Kardeleri 2 yandaki Mustafa'nn elinden tutarak mutfaa gittiler. Annelerinden bir hikaye anlatmasn isteyeceklerdi ama anneleri mutfakta yoktu. Odalara baktlar, evde yoktu. Yatak odasna yneldiler. Babalar Ali Rza Bey orada olmalyd. Kapy aldlar, ieriden buyurun, gelin denince ieri girdiler.
Ali Rza Bey: Krallarm benim, ahlarm, padiahlarm! Siz nz bir anda tarih sahnesinden silinseniz, ben kime olum derim? Kim benim adm tarih karsnda yarglar? Kim benim adm tarihe sabitler? Siz olumdan en az biri byk iler baarsn ve benim adm da bu O'nun babasdr diye anlsn. Tarihe gesin. Yzyl sonra yeniden dnyaya gelsem ve adm kitaplarda yoksa hakkm helal etmem bilmi olun.
Bunun zerine Ahmet: Baba, yzyl sonra bizim admzdan yola karak tarih kitaplarnda bolca varsan ne diyeceksin?
Ali Rza Bey: O kadar mutlu olurum ki herhalde kanatlanp gkyzne uarm.
Sonrasnda derin bir sessizlik oldu.
mer: Annem mutfakta yoktu. Hikaye anlatmasn isteyecektik. imdi buraya geldik. Baba, bize bir hikaye anlatr msn?
Ali Rza Bey: Canm oullarm, siz isteyin ben size sabaha kadar on tane hikaye anlatrm, dedi ve bir hikaye anlatmaya balad:
Kendini gkyznn hakimi sanan bir kartal vard. ok bykt. Kanat akl on metreyi buluyordu. Aslanlar, kaplanlar ondan korkard. Penelerine yakalanan hibir canl sa kurtulamazd.. Yalanan kartaln gagas dyordu ya ite bu kartal da yalannca gagas dt. Gagas olmayan bu kartal yeni bir gaga kmas iin, aylarca bekledi. Sonunda beklemekten skld. Timsah dolu bir nehre atlad ve timsahlar onu yedi. Hikayemiz burada bitti.
Ahmet sordu: Baba, bu anlattnz hikayeden nasl bir ders karmalyz?
Ali Rza Bey: Hikaye anlatmam istediniz, ite hikaye anlattm. Varn tesini de siz hesap edin. Ne anladysanz onu anlatmmdr.

------------------------------------------------------------------------

AL RIZA LE ZBEYDE'NN AKI
Ali Rza memur olmutu. Kazanc iyiydi. Mahalle arkadalar, tandklar, amca ocuklar evlenmiti. Arkadalarndan ikinciye ocuu olan vard. Dnlerde kzlarla dans eder, ark sylerdi. Akn ve an yaatlmas taraftaryd.
Babas ve annesi nice zamandr Ali Rza'ya kz buluyor, Ali Rza kz gryor ve evlenilecek nitelikte bulmuyordu. Ali Rza'ya kz beendirmek ok zordu. Yan otuz oldu, evlen artk Ali Rza, diyorlard.
Gnlerden bir gn babas iten dnmemiti, annesi olunu karsna ald: Bak Ali Rza, komular dediydi, sar sal, mavi gzl, dnya gzeli bir kz var. Ad Zbeyde. Gittim, grdm. Terbiyeli, saygl. Baban, sen, ben evlerine gidelim, kz bir de sen gr.
Ali Rza: Olur anne, istersen yarn gidelim, ne dersin?
Annesi: Tamam, yarn gidelim.
Ertesi gn Ali Rza, annesi ve babas, Zbeyde'nin evine gitti. Ali Rza, Zbeyde'yi grnce beyninden vurulmua dnd.
Bu kz geen gece ryasnda grd kzd.
Selanik'te bu kadar gzel bir kz varm da benim haberim yokmu, diye kendi kendine hayfland. Ali Rza'nn babas Ahmet Efendi, isterseniz gidin bahede bir gezin gelin, dedi ve genler baheye kt. Ali Rza, Zbeyde ile aalardan, ieklerden bahsederek bahenin sonuna kadar gitti. Dn yolunda Zbeyde'ye evlenme teklif etti: Zbeyde, benimle evlenir misin? dedi.
Zbeyde: Niyetli olmasaydm buraya gelmezdim, dedi. Ali Rza ylece kalakald. Bundan sonra ne yapmas gerektiini bilemedi.
Daha sonraki gnlerde Ali Rza ile Zbeyde, Selanik sokaklarnda gezdiler, dolatlar. Zbeyde'nin evinde nian treni yapld. Zbeyde dn istemedi. Ali Rza, seninle olduum her gn bana dn dedi ve Zbeyde'den tarafa kt.
Aradan gnler, aylar, yllar geti. Onlarn alt tane ocuklar oldu. Hepsi birbirinden deerliydi. Mustafa da bunlardan biriydi. Daha sonra Mustafa Kemal adn alacak ve yurdu istila edilen Trk'n Kurtulu Sava'n balatacakt.

--------------------------------------------------------------------------------

GEREK OLAN NEDR?
Ali Rza ile Zbeyde nianlanal bir ay olmutu ki bunlar Selanik sokaklarnda gezmeye kt.
Ali Rza: Zbeyde istersen urada oturalm. Ege Denizi nmzde, Selanik arkamzda biz hayattan baka ne bekleriz?
Bunun zerine Zbeyde: Ali Rza, hayattan istenecek ok ey var ama hayat bunlar bir anda bize vermiyor. Ksm ksm veriyor. Bazen hi vermez.
Ali Rza: Bilirim Zbeyde, bilirim. Onun yle olduunu bilirim.
Zbeyde: Biz hayat olsak hayat kurgulasak. Hayat kt olsa iyi insanlar ktle ynlendirse isiz braksa soygun yaptrsa sen buna iyidir diyebilir misin?
Ali Rza: Annesi hasta olan gen adam isizdi, paras yoktu. Bu gen eczaneye girdi. Eczacya reeteyi gsterdi, gerekli olan ilalar ald. Drt kutu ila. Para vermeden kp gitti. Zbeyde, sen hakim olsan bu genci hapse atabilir misin? Belki annesi ertesi gn kalkp yryecek. Zaten eczac ikayeti olmam.
Zbeyde: Bak Ali Rza, bunlar greceli kavramlar. On kii olsa bei evet der, bei kar kar. Herkes akl fikir dzeyi, zeka seviyesi asndan fikir ileri srp yorum yapar. Ama gerek olan nedir?

-----------------------------------------------------------------------------------

DNE DRT GN KALDI
Ali Rza ile Zbeyde iin, gndz nikah, gece dn trenine drt gn kalmt. Bunlar yine bir frsatn bulup yalnzla adm atmt.
Ali Rza: Zbeyde sen byle konular konumaktan holanmazsn ama ben yine de sormak istiyorum. Biz evlenince ka ocuumuz olsun istersin?
Zbeyde: Aman Ali Rza, hele bir ocuumuz olsun, ben onu el bebek, gl bebek beslerim. Aratrdm ve buldum. Yeni evli iftlerin ilk ocuklar yzde yetmi ihtimalle kz oluyormu. Belki yz yl sonra bu yzde seksene karm. Ali Rza, ilk ocuumuz kz olsa sen bundan rahatsz olur musun?
Ali Rza: Byle bir ey kesinlikle sz konusu deil. Zbeyde, sen beni iyi tanmamsn. Kzm olsun, olum olsun onu barma basarm.
Sonunda o drt gn geti. Ali Rza ile Zbeyde evlendi. lk ocuklar Fatma oldu. Ali Rza ile Zbeyde onu barna bast. Gelecekte onlar mutlu gnler bekliyordu.
Aradan yllar geti. Fatma drdnc ya gnn kutluyordu. Zbeyde Hanm yapt pastann stne drt mum dikmiti. Fatma mumlar fledi ve drt yana girdi. nnde uzun bir yaam vard ve O bu ansn sonuna kadar kullanrd.

-----------------------------------------------------------------------------

AL RIZA BEY'N OCUKLUU
Ali Rza Bey, Selanik'te dnyaya geldi. lkokulu Mahalle Mektebi'nde okudu. 12 yana gelince arkadalar arasnda parmakla gsterilirdi. ok iyi tekmk oynard. ( imdiki futbol ma ) Mahalle malarnda ba nde sahadan hi ayrlmamt. Ma balaynca geri gelir, kendini kaybettirir, sonradan ileri kar, ataklara katlrd. Takm ileri kmken, rakip takm savunmas buna nem vermez, defans elemanlar yannda olmazd. Top, Ali Rza'y severdi. Rakip kale nnde bo pozisyonda durur ve topun gelmesini beklerdi. Hata affetmez ve soukkanl bir vurula gol atard. Gool diye yle bir barr ve kaard ki, en hzl koan arkada O'na yetiemezdi.
Gnlerden bir gn Ali Rza evde ders alyordu. Kap alnd. Ali Rza yan pencereden bakt. ki arkada bekliyordu. Annesi Aye Hanm kapy at. ocuklardan biri atld: Ali Rza evde mi? Mamz var da. O'nu armaya geldik. Arkadalar bekliyor.
Aye Hanm: Ali Rza'nn dersleri okmu. Yarn imtihan varm. Bouna beklemeyin gelemez.
Aradan dakikalar geti. Ali Rza odann iinde drt dnd. Eer arkadalar gitmezse ben giderim, diye dnd. Dnmeye devam etti. Ali Rza sonradan yan pencerenin perdesini aralayp kap nne bakt. Arkadalar gitmemi ve bekliyordu. Demek ki i ciddiydi. Ma iddialyd. Ali Rza odadan kt. Mutfakta duran annesinin yanna gitti: Anne, arkadalar kapda bekliyor. Derslerimi bitirdim. mtihana hazrm ve en yksek notu ben alacam. Maa gideyim ha, ne dersin?
Annesi olur deyince Ali Rza bir sevindi ki sormayn.
Man oynanaca yere merdivenli yokutan inilirdi. Ali Rza yokuun banda grnnce arkadalar arasnda bir dalgalanma oldu. te Ali Rza gelmiti ve bu ma kazanlrd. Kar takmn golcs Necdet uzun boyluydu ve elleri belinde bekliyordu. Ali Rza'ya bakt. O'nu kk grmedi ama byk de grmedi. Arkadalarnn neden Ali Rza'ya bu kadar nem verdiini anlamad. Her zaman olduu gibi gollerini birbiri ardna sralar ma kazanrd.
Ma balayal on dakika olmutu ki Necdet ikinci goln att. Sonrasnda takm rehavete kapld ve Ali Rza sahneye kt. ahlanan takm arkadalaryla ileri atld. Ali Rza'nn att drt golle ma 4-2 galibiyetle sonuland.
Ali Rza iddia gazozunu ierken, kimseyi alaya almad. Daha sonra arkadalarndan ayrlp eve gelince annesi sordu: Ali Rza ma kazandnz m?
Ali Rza: Evet anne, kazandk. Onlar iki att, ben drt attm ve ma kazandk.
Annesi: Byle olaca belliydi. Ben senin kaybettiini hi duymadm.

-------------------------------------------------------------------------------

BR AL RIZA BEY HKAYES
Mustafa 2 yanda, abileri Ahmet 9, mer 8 yandayd. karde annelerinin yanna gitti ve bir hikaye anlatmasn istedi. Anneleri Zbeyde Hanm bann ardn syleyerek ocuklar babalarna ynlendirdi ve unu ekledi: Aman, dikkat ocuklar, ben size genelde insanlar hakknda hikaye anlattm. Babanz tilkili, kulu, rdekli hikaye anlatr ve hikayenin sonu tahminlerin dndadr. ok olursunuz. Dalp da gelirseniz sizi toplayamam bilmi olun.
Ahmet: Sen bizi merak etme anne. Ben ve mer dalmam, Mustafa hi dalmaz. Anlatsn bakalm babam hikayesini ve bizi ok etsin grelim.
Kardeler, babalarnn yanna geldiinde Ali Rza Bey kafasn elleri arasna alm, dnceye dalmt. Ahmet olanlar anlatnca hi armad. nsanolunun zlemeyen sorunlar olunca dnp dolaaca yer benim diyordu. Sonrasnda Ali Rza Bey u hikayeyi anlatt: Bir rdek vard. Yaad aa gre, ileri dzeyde zeka sahibiydi. rdekler etrafnda toplanr, oyunlar oynard. Bu oynadklar oyunlar elence iindi. Bizim rdekle ilgisi yoktu. Bizim rdek hayat kendi kurgulamak isterdi. Bir kader yapcnn var olduunu dnmezdi. Yaadn kader oluyor derdi. Bir gn bu rdek ileri, bir geri yrrken etrafn tilkiler sard. Onlarla sz dellosuna girdi ve onlara sorular sordu. Siz tilkisiniz ama kurttan ne farknz var? ki tilki bir kurt eder diyorlar. Bir tilki bir kurt neden etmesin? nsanlar hayvanat bahesi yapyor ve tilkiyi kafese kapatyor. Neden tilkiler insanat bahesi yapmyor ve insan tutsak etmiyor?
Aradan zaman getii halde rdein sorduu sorular bitmiyordu. Sonunda tilkiler, sensin, dedi ve rdei bir tilkiden yz kat daha zeki tilkiler kralnn huzuruna kard. rdek tilkilere anlattklarn tilkiler kralna da anlatt. Onunla sz dellosuna girdi. Bu durum tilkiler kraln rahatsz etti. u rdek de kimdi ve tilkiler dnyasna hcum etmiti? Bunlardan yz tanesini toplasan bir tilki etmezdi. Tilkiler kral, on yllk krallnn son bombasn patlatt: -- Siz rdekler, kanatlarnz var uuyorsunuz. Kanatlarnz tilkilere verseniz, tilkiler dnyaya hakim olurdu. Neden dnyaya hakim olamyorsunuz? Sizi engelleyen nedir?
-- Tilkiler kral, biz dnyaya hakim olamyoruz, siz de hakim olamyorsunuz. O zaman gcnz kurtlara verin de kurtlar dnyaya hakim olsun, dedi. Bunu duyan kurtlar harekete geti ve dnya ynetimini ald.
ocuklar, ite bundan dolaydr ki, hibir kurdu evciletiremezsin. Sirklerde gsteri yapan aslanlar, kaplanlar evcilletirilmitir. Ben bunca yllk yaamm boyunca hibir kurdun sirkte gsteri yaptn duymadm.

Ali Rza Bey szlerini tamamladnda oullar ok halindeydi. Bildik bilginin dna klm ve kendilerine bilinmedik bilgi verilmiti. Babalarnn yannda ayrlrken, biraz daha zgr ve mutluydular. Tam zgrlk Ali Rza Bey'in hikayelerinde saklyd.

Atatrk'n ocukluu - Ezgi Yaynlar - Yayn Yl: Aralk 1994
Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn ocuk kmesinde bulunan dier yazlar...
Korkak Tavan
Karde Ali - yilik Timsali
Atatrk'n lkokul Anlar: Kaplan
Konuan Leylek
Lepistes - Beta ve Gromi'ye Kar
Kelolan Mcevher Aac
Yakkl Geyik
Ahtapot
Atatrk'n lkokul Anlar
Sivrikoz Zamana Kar

Yazarn yk ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Karagz le Hacivat: ki Elin Nesi Var
Karagz le Hacivat: Harami
800 ve 1500 Metre Trkiye ampiyonuydu
Solar Gezegeni - Serdar Yldrm
Karagz le Hacivat: Karagz Bilmece Soruyor
Hikaye Yazar mer Seyfettin le Serdar Yldrm
Erdemli Olmak
Simiti ocuk - Serdar Yldrm
Sepeti le Zengin Adam
Ressam Van Gogh le Serdar Yldrm

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
23 Nisan ve Cumhuriyet iirleri [iir]
Milli Boksr Mustafa Gen le lgili Bir Hikaye [iir]
Ben Mustafa Kemal Olsaydm - Serdar Yldrm [iir]
Devrimci Olmak stiyorum - Serdar Yldrm [iir]
Atatrk lkeleri - Serdar Yldrm [iir]
Kardelik Hikayeleri [iir]
Kahraman Mustafa Kemal - Serdar Yldrm [iir]
Taarruz Kemal - Serdar Yldrm [iir]
Sava Kahraman Atatrk - Serdar Yldrm [iir]
O Cesur Yrekte Yzlerce Aslan Yatar - Serdar Yldrm [iir]


Serdar Yldrm kimdir?

Hikaye ve masallarm 7'den 77'ye herkesin okuyup keyif alabilecei bir biimde ve maceral olarak yazmaya altm.

Etkilendii Yazarlar:
Kerim Korcan, mer Seyfettin, Hasan Kyafet


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Serdar Yldrm, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.