..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Sanat doaya eklenmi insandr. -Bacon
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > yk > An > Hakan Yozcu
6 Nisan 2022
Ky retmenleri  
Hakan Yozcu
Okula geldiklerinde aknlklar bin kat daha artt. Okul demeye bin ahit isterdi. Brakn duvarlarn boyasn, svalar dklyor, demirler pas tutmu, iskelet gibi grnyordu. Snflara be masa konularak bir snf havas verilmiti. Duvarda bir kara tahta bile yoktu. Kara tahta olmayan bir yerde tabii ki tebeir olmas beklenemezdi. Ne yapacaklard? Bu kadar yoklukta nasl eitim verebileceklerdi? Okul sorumlusu Koray retmenle grtler. O da greve balayal birka gn olmutu. leri ok zordu. Ama umutluydular. yimserdiler.


:FEJ:

Asla unutamadm ky retmenlerim
Sayn Fevzi Derat ve Sayn Mukaddes Derat Hocalarma

Her ikisi de retmendi. Yeni mezun olmular, retmenlie ilk admlarn atmlar ve hemen evlenmilerdi.
retmenlik yapmak iin ilk nakillerini almlar, yeni okullarn grmek iin yola dmlerdi.
Gvercinlik adnda bir kyn ilkokulu idi yeni grev yerleri. Gvercinlik, Gazimausann 12 km kuzeyinde Lefkoa Anayolunun biraz ierisinde bir kyd. Yerleime yeni almt. 1975 ylnda Trkiyeden gelen gmenler ikamet ediyordu burada.
retmenlerimiz, bu ky hi bilmiyorlard. lk defa geliyorlard buraya. Sadece Gazimausaya yakn olduunu duymulard. kisi de Lefkoalyd.
Lefkoa Mausa yoluna girip ilerlediler. 45 dakika sonra Mausaya yaklatlar. ehre 8-9 km uzaklkta yol kenarnda Gvercinlik levhasn grdler. Yavalayp sa tarafa doru dndler.
Yol, toprak ve tal bir yoldu. Adann yolu asfalt olmayan ender kylerden biriydi. 3 km kadar toprak yolda ilerlediler. Ta dolu yolda yavaa ilerlediler. Ky, nihayet grnd. Bir tepenin zerine kurulmutu.
Ky giriinde bir yoku vard. Yava yava bu yokuu ktlar. Yol, kk bir yarm daire iziyordu. Yokuu kar kmaz kyn ilk evleri grnmeye balad. Kerpi evler, beton evler i ie gemiti. Bakml bir ky grnm yoktu. Ky yolu toprak olmasna ramen, kyn ii tamamen asfalt kapl idi. Bu gzeldi. En azndan kt bir grnt yoktu.
Sokaklar neredeyse sszd. Arada sokakta oynayan yaln ayakl ocuklar grnyordu. Bazen de ellerinde kovalarla su tayan kadnlar grnyordu. Bunlar ky meydanna gelen ve halka su datan tankerden su alyorlard. Demek ki kyde su sknts yaanyordu.
Ky meydanna geldiler. Birka tane gen meydanda sohbet ediyorlard kendi aralarnda. Onlara okulu sordular. Genler, okulu tarif ettiler. Az ileride kyn sonuna doru ilerleyeceklerdi. Okul karlarna kacakt.
Kyn hibir alt yaps hazr deildi. En bata su yoktu. Temizlik iin su gerekti. Brakn temizlii, imeye su bulamyordu kyller. Haftann belirli gnlerinde Gazimausa Belediyesinin gnderdii su tankeri ile idare ediyorlard. Hatta su alrken, bazen kavga dahi kyordu.
Kyde hibir vasta yoktu. ehre gidecek olanlar, erken kalkp 3 km yrdkten sonra anayola varyor, oradan bulduklar aralarla ehre iniyorlard. Peki, acil hastas olanlar ne yapyordu? Durum onlar iin ok zordu. Bu nedenle mmkn mertebe hasta olmamaya dikkat ediyorlard.
Kyde bir binay kahvehane yapmlar, akamlar orada toplanyorlar, kyn sorunlarn tartp zm bulma yolunu aryorlard. Kyde televizyon da yoktu. Adeta dnyadan uzak bir ekilde yayorlard. Medeniyet, sanki bu kye uramam, hi selam vermemiti. Kyde henz bir dzen salanamamt. Herkes sefil, herkes yoksuldu.
Ky, ikamete yeni ald iin kyllerin bir ii de yoktu. Gmen olduklar iin, ayn belirli gnlerinde hkmet, bu insanlara yiyecek yardmnda bulunuyordu. Ya, un, eker, pirin, makarna, fasulye, nohut, konserve balk ve st gibi erzak datyordu. Ama bu durum nereye kadar srecekti?
Fevzi Bey ile Ei Mukaddes Hanm, kye girdiklerinde adeta bir harabe ky ile karlatlar. aknlktan ne yapacaklarn bilemediler. nk ky bakmszd. Yokluk her haliyle kyde kendini gsteriyordu. Biliyorlard ki bu durumun dzelmesi uzun srerdi. Neticede kendileri de bu kyde yaayacaklar ve bu kyn bir paras olacaklard. Hele de kyn bu kt durumunu grnce iyice akna dnmlerdi. Bu skntlara, dertlere ve yoklua kendileri de katlanacaklard? Buna nasl gs gereceklerdi bilmiyorlard.
Okula geldiklerinde aknlklar bin kat daha artt. Okul demeye bin ahit isterdi. Brakn duvarlarn boyasn, svalar dklyor, demirler pas tutmu, iskelet gibi grnyordu. Snflara be masa konularak bir snf havas verilmiti. Duvarda bir kara tahta bile yoktu. Kara tahta olmayan bir yerde tabii ki tebeir olmas beklenemezdi.
Ne yapacaklard? Bu kadar yoklukta nasl eitim verebileceklerdi? Okul sorumlusu Koray retmenle grtler. O da greve balayal birka gn olmutu. leri ok zordu. Ama umutluydular. yimserdiler. Bu zorluu aacaktlar. Kendilerine gveniyorlard. nk meslekleri retmenlikti. Kutsald. Elbette bu gln stesinden geleceklerdi. Gelmek zorundaydlar. Yoksa ky retmeni olmann hibir nemi, hibir zellii kalmayacakt.
Koray retmen, lerinin zor olduunu sylyordu. Ama yapacaklard ite. Oturup uzun uzun konutular. Uzun ve ksa vadeli plan ve projeler yaptlar. Bir liste hazrladlar. htiyalar, eksikleri kalem kalem tespit ettiler. Bakanla giderek bunlar temin etmeye baktlar. Birounu buldular. Bulamadklarn da kendi imknlaryla hallettiler. Tandklar iadamlarna, ticaret ile uraan kiilere, marketlere, krtasiyelere gittiler. Onlardan yardm aldlar.
rencilerin hibirinde okul kyafeti yoktu. Kimilerinin ayanda terlik vard. Kimileri kendilerine byk gelen ayakkablar, pantolonlar veya gmlekler giyiyordu. Masum, gariban ylece gelip gidiyorlard okullarna. nce bunlara kyafet bulunacakt. Sonra defter, kalem, silgi, anta gibi zaruri ihtiyalar giderilecekti.
Okulun suyu yoktu. Su temin edilecekti. Salkl denebilecek bir tuvalet yoktu. Derme atma bir tuvalet vard. ocuklar salkl deildi. rencilerin hepsi bir salk kontrolnden geirilmeliydi. Dorusu yaplacak ok, ama ok i vard. Bunlar hep bir plan erevesine koydular. Zamanla hepsini zeceklerdi
Koray retmen, Mausal olduu iin arabas ile gidip geliyordu. Onun iin kyde kalma sorunu yoktu. Ama Fevzi Bey ve Ei iin durum yle deildi. Onlar Lefkoal olduklarndan her gn gidip gelemezlerdi. Her ikisi iin de bu, zor olacakt. O nedenle kyde kalmak zorundaydlar.
lk gn akn akn Lefkoaya dndler. Kendilerine gre ihtiyalarn belirleyip ertesi gn geldiler kye. Muhtarla grtler. retmenlere ayrlan lojmann anahtarn muhtardan aldlar. Lojman temizleyerek yerletiler. Muhtar da onlara kyl birka bayan vererek yardmc oldu.
O gn iin acil ihtiyalaryla birlikte bir de yatak getirmilerdi. Dier malzemeler zamanla tanacakt.
O geceyi gaz lambas altnda geirdiler. Elektrii balatamamlard. Bir gn sonra o ii de hallettiler. Kyde elektrikten anlayan bir gen muhtarla birlikte geldi. Elektrik direinden bir kablo ile elektrik baladlar.
Evde su olmad iin temizlik tam anlamyla yaplmamt. Muhtar, o konuda da yardmc oldu. Bir tankerle eve su getirmi ve su ihtiyac giderilmiti. Tabii bunlar geici bir zmd. Su, yeteri kadar yoktu. Ancak imeye, bulak ykamaya yetiyordu.
Mukaddes Hanm, eline sprgeyi alm ve temizlie balamt. Ama istedii gibi temizlik olmuyordu. nk imknlar yok denecek kadar azd. Ev, bir trl istedii kvama gelmiyordu. Etraf, hala toz iindeydi. Mukaddes Hanm ne kadar uratysa da ev, bir trl temizlenmiyordu. lla da su gerekiyordu. Evin her yerini su ile bir gzel ykamak gerekiyordu.
Bizdeki ansa bak diyordu Fevzi Bey. Kurada eke eke nereyi ektik?
Mukaddes Hanm, onu teselli edercesine:
zlme. Baa gelen ekilir. Artk bir sene buna katlanacaz. Birka gn sonra alr gideriz diyordu.
Aradan birka hafta gemiti artk. Bu dzene iyice almlard. Evi, yava yava tertipleyip kvamna getirmilerdi. Kyller de onlara iyice almlard. Gelip gidenler oluyor, yardm ediyorlar, evlerine davet ediyorlard.
Kyller ile iyi anlamlard. Kendilerini sevdirmilerdi. Onlardan ayr, uzak kalmyorlard.
Hafta sonlarnda Lefkoaya gidiyorlar, dnte eksik olan ne varsa, onu alp getiriyorlard. Bu arada bir de eski bir televizyon uydurmular, eve getirerek dnya ile irtibat kurmulard. Kyde televizyon da olmadndan kyllerden televizyon izlemek iin gelenler oluyordu. Kendileri de bu duruma memnun oluyorlard.
Okulu da hep birlikte dzene koymulard. Srekli bakanlk ile gryorlar ihtiyalarn tamamlyorlard. Defter, kalem, silgi, tebeir, boya takmlar, cetveller, bol miktarda top tedarik etmilerdi. Eitim, okulda artk resmen balamt. Bakanlk da renciler iin okul kyafeti gndermi, bylece bu eksiklik de giderilmiti. Artk her rencinin bir nl vard. Ayakkabsz kimse kalmamt. ocuklarn yz glyordu. Mutluluklar gzlerinden okunuyordu.
Fevzi Beyin en ok sevindii olay da rencilerinin ok zeki ve alkan olmasyd. Koray retmen de ayn durumdan memnundu. Bunlarn iinden ilerde mutlaka nemli mevkilere gelebilecek ocuklar var. diyordu.
Bir defasnda okula mfetti gelmi, okulun durumu hakknda bir rapor hazrlamt. Bu arada birka renciye sorular sormu, hepsinden de ok doru, olumlu ve mantkl cevaplar almt. Snf iinde hepsine birden teekkr etmi, tm renciler hep bir azdan Sa ol! diye barmlard.
Mfetti, o kadar memnun kalmt ki tm okul personeline bakanlktan bir teekkr kd gndertmiti.
Koray retmen, sabah trende bu teekkr belgesini tm rencilere okumutu. ocuklar alklayarak sevinlerini ortaya koymulard. O gn bambaka bir ders ilemilerdi hep birlikte.
Gnler gelip geiyordu. Kyller de bulunduklar ortam en iyi ekle getirmeye alyorlard. nce kyde bir kooperatif kurmular ve kalknmaya balamlard. Kye bir otobs alnmt. Kooperatif adna birka tane traktr alnmt. Bir de kooperatif kalknma bakkaliyesi almt. Kyller, ufak tefek ihtiyalarn buradan gidermeye balamlard. Artk yok kelimesiyle karlamyorlard.
Kyde, genler arasnda, niversiteye giden bir iki kii de vard. Bunlar, liseyi Trkiyede bitirmiler, snava girerek okul kazanmlard. Tm yokluklarna ramen aileleri onlar okutmak iin abalyordu.
Genler, kyde bir araya gelip vakitlerini en iyi ekilde deerlendirmeye alyorlard. Aldklar bir futbol topuyla kendi aralarnda bo bir arsada ma yapyorlard. Kyde yapacak baka bir i olmad iin genelde herkes top oynuyordu. Bazen de voleybol ma yapyorlard. Neredeyse hemen hepsi isiz olduu iin yapacak baka eyleri yoktu.
Fevzi retmen, kahvehaneye ktnda bu genlerle konuuyor, onlara akl fikir vererek yol da gsteriyordu. Kendilerine spor yapmalarn, bol bol kitap okumalarn, bo vakitlerini en iyi ekilde deerlendirmelerini sylyordu. Hatta bir spor klb kurmalarn teklif etmi, bunun iin de neler yapmalar gerektiini tek tek anlatmt. Genler de kendilerine sylenileni yapm ve kyde bir spor klb kurmulard. ehirde kaymakamla giderek klbn resmi tescilini de yaptrmlard.
Fevzi retmen, genlere her trl konuda yardmc oluyor, onlara aabeylik yapyordu.
Ksa bir sre sonra kyde kurulan Gvercinlik dmanyurdu Spor Kulb adn tm adaya duyurmaya balamt. Futbol takmlarnn yan sra birok spor faaliyetleri de yapyorlard. Bunlarn banda voleybol, atletizm ve tekvando sporu geliyordu.
Fevzi retmen futbol takmnn ilk antrenr olmutu. Haftann belirli gnlerinde onlara antrenman yaptryor ve futbolu retiyordu. Hafta sonlar dier kylere dostluk malar yapmaya gidiyorlard.
Kendi yaratt bu takm Kbrs liglerine sokmay istiyordu. Ama bu genler, byle bir ykn altndan nasl kalkacaklard? Ne aralar, ne paralar vard. Forma, futbol ayakkablar dahi yoktu. Hakem parasyd, deplasmana gitmeydi, toptu, formayd, ayakkabyd bunlarn hi biri yoktu onlarda. Sadece arzu ve istekleri vard. Ama bunlar da bazen yeterli olmuyordu ite. Biliyordu ki bu durum, tatl bir hayal olarak kalacakt belleklerde Onlar iin imknsz olan maddi klfetin altndan hibiri kalkamazd.
Bu kadar da yaplmt ya yeterdi imdilik bu kendisi iin.
Sporun yan sra kltrel faaliyetlere de heveslendiriyordu genleri. Kitap okumalarn istiyordu. Onlara getirip okuduu kitaplar veriyor, deiimli olarak hepsinin okumasn salyordu. Onlar da okuyordu. ehirden getirdii gnlk gazeteleri okuyunca gtrp kahvehaneye brakyordu. Bylece herkes bu gazetelerden faydalanyordu. Gazeteler, bazen eski oluyordu. Varsn eski olsundu. Okunmam her gazete yeni saylrd onun iin. Okumann snr yoktu. Ancak okuma ile insan bir yere varrd. Bu bilinci alad onlara.
Kyde halk oyunlar dahi balatmt. Bir folklor ekibi kurarak gerek Kbrs Halk oyunlarndan, gerekse Trk halk oyunlarndan retti genlere. Genler de becerikliydiler. Her gsterileni hemen kavrayp yapveriyorlard. Genlerle ok iyi anlayordu. Tm genler ona sayg duyuyordu.
Kyde ok skntl gnler yayorlard. Ama bu skntlara almlard. Onlar da kyn bir paras olmulard. Kyllerle iyi bir iletiim kurmulard. Kyller sevmiti bu retmenleri. ekilen skntlar ayn olunca onlar da bu kye balanmt adeta.
rencileri de iyi idi. Ama devamszlklar ok oluyordu. Nerdesin? diye sorunca alnan cevap hep ayn idi. Goyun gdmeye gettim retmenim. Bunu duyunca glmsyordu iten. Eh artk o kadar olacakt. Kyn baka geim kayna yoktu ki. Tek kaynak hayvanclkt. Hemen her ailenin be on kadar koyunu vard. Ve bu koyunlar mutlaka ovaya gtrlp otlatlmas gerekiyordu. Bunu da genelde ocuklar yapyordu. Bu ocuklar, daha imdiden sanki geim sknts nedir biliyorlarm gibi ailelerine byle de olsa yardmda bulunuyorlard. Fevzi Bey, ok iyi biliyordu ki bunlarn birou yksek tahsil yapacak ve bir yerlere geleceklerdi. Makam mevki sahibi olacaklard. O kapasiteye sahip ocuklar vard. Bu yzden bunlarla ok yakndan ilgileniyordu.
Son snfta okuyan 5-6 kii vard ki bunlardan mutlaka baaracakt. Hakan, Ekrem, Adnan bu kapasiteye sahipti. Drde gidenlerden de Burhan, Recep, Zeki, Tahir, Mahmut, Cengiz alkan renci idiler.
Derslerde hepsi istekliydi. Sorulan her soruya cevap veriyorlard. Elleri havadan hi aa inmiyordu. Sanki birbirleriyle yaryorlard. lkokul rencileri olmalarna ramen kapasiteleri daha yksekti. Ortaokul ve lise dengindeydiler adeta. Veya retmenleri hep yle dnyordu
Bu ocuklarn heba olmalarn istemiyordu Fevzi Bey. Okusunlar istiyordu. u kyden, doktor, retmen, avukat, polis, subay ksnd. Bunlarn eksik yanlar yoktu. Mutlaka okumalydlar. Bir yerlere gelmeliydiler. niversiteye girmeliydiler. zel bir biimde ilgileniyordu bunlarla.
Derken koca bir yln sonuna gelmilerdi. Son snftaki rencilerine evinde zel ders vermeye balamt. Her akam ocuklar evine geliyordu. Fevzi Bey, avluya sandalyeler koyuyor, onlar iin zel yapt bir tahta zerinde ders veriyordu. ocuklar, utana skla retmenlerini dinliyordu. t kartmadan sessizce derse katlyorlard.
Fevzi Bey, gerekten byk fedakrlklar yapyordu. Bu ie gnll olarak soyunmutu. ini de sonuna kadar yapacakt. Eer ocuklardan biri o akam derse gelmez de kaytarrsa evine gidiyor, ailesi ile grp annda alp getiriyordu. nk kolej snavlar yaklayordu. Btn bu gayreti, ocuklarn daha iyi bir eitim yapabilmelerini salayabilmekten ileri geliyordu.
Eskiden kolej snavlarnda kan sorular srekli zyor, ocuklarn pratik kazanmalarn salyordu. O kadar ok soru zmlerdi ki artk sorular ocuklara ok basit gelmeye balamt. Benzer sorular annda zp doru cevaba ulaabiliyorlard. Bunu gren Fevzi Bey, her geen gn daha ok umutlanyordu.
Mukaddes Hanm da hi einden geri kalmyor, o yaanan zorluklar iinde ocuklarla ilgileniyordu. Mola saatlerinde ay yapyor, ocuklara kendi elleriyle yapt keklerden veriyordu. Usanmadan adeta onlara hizmet ediyordu. Bu durumdan da byk bir keyif alyordu. En azndan evin ii dopdolu oluyordu. Onlarla sohbet ediyor, dertleiyordu. Derdi olann derdine areler buluyordu. ocuklar, kendine kar ok saygl davranyordu. Bylece ektii skntlar da bir nebze unutuyordu.
Bir gn Fevzi Bey, yz kpkrmz gelmiti eve. Gzleri adeta imiti. Alam bir insann durumu vard yznde. Belli ki bir eye can sklmt.
ocuklara Bu akam, ders almaya gelmeyeceksiniz demiti sklarak. Bir sululuk duygusu vard yznde. Sesi bir bakayd. Alamaklyd. Ses kmyordu sanki azndan. Skntlyd. i iini kemiriyordu.
ocuklar sevinmilerdi o gn dinleneceiz diye. Ama ertesi gn de Fevzi Bey, Derse gelmeyeceksiniz demiti. Ertesi gn de Daha ertesi gn de
Neler oluyordu? Fevzi Bey, neden derslere ara vermiti? Neden ocuklar grnce yz rengi atyor, sklyor, biimden biime giriyordu?
ocuklar anlamlard. Yolunda gitmeyen, ters olan bir eyler vard. Kendi aralarnda konusalar da bir cevap bulamyorlard. Neydi yolunda gitmeyen bu terslik? retmenleri de bir ey demiyor, bir ey anlatmyordu. Sanki retmenleri kendilerini grnce onlardan yzn karyor, arkasn dnyordu. Bir su ilemi gibi ocuklardan kayordu.
Hafta sonu idi. Bayrak treni bitmi, herkes evinin yolunu tutmutu. ocuklar, kendi aralarnda anlam, okuldan ayrlmayp retmenleriyle konumak istemilerdi. Sessizce Fevzi Beyin yanna gelmiler ve byk bir sayg iinde ona sormulard: Neden derslere ara verilmiti?, Kendisi neden kayor bir ey sylemiyordu? Bir hata m yapmlar veya bilmeden bir su mu ilemilerdi?
Bunlarn nedenini renmek en doal haklaryd.
Fevzi Bey, ocuklar dinledikten sonra hi konumad. Uzun bir sessizlik yaad. ok ac dncelere dald. En nihayet konumaya balad:
Evet ocuklar. Haklsnz. Ne olduunu bilmeniz, renmeniz gerekiyor. Hata benim. Hepinizden ok zr diliyorum. Ben, snav gnn nmzdeki hafta biliyordum. Meer geen hafta snavlar yaplm. Dolaysyla hibiriniz snava giremediniz. Tm emeklerimiz boa gitti. Tekrardan hepinizden zr diliyorum. ok zgnm dedi.
ocuklar, byk bir olgunluk gsterdiler:
retmenim, siz hi zlmeyin. Sizin, bizim iin yaptklarnz biz biliyoruz. Gecenizi gndznze kattnz. Bize bir eyler verebilmek, bir eyler retebilmek iin ok aba harcadnz. Adeta yoktan var ettiniz. Yaptklarnz asla unutamayz. Buras olmazsa baka yer olur. nemli olan temeli alabilmektir. Siz, bize en salam temelleri verdiniz. Sayenizde bilgi daarcmz zenginleti. ok ey rendik. Artk nereye gidersek gidelim baarl oluruz. Bunu da size borlu olacaz. Her ey iin size teekkr ederiz. Bize ok byk eyler verdiniz. Emeiniz bizde ok byk. zerimizde hakknz var. Biz, sayenizde mutlaka yksek tahsilimizi yapacaz. Size sz veriyoruz. dediler.
Bu ne ycelikti? Bu ne olgunluktu? Bu ne sayg, bu ne terbiye idi? Fevzi Bey, gururla ocuklarna bakt. ok duyguland. Gznden kk kk zerrecikler akmaya balad. Ama ocuklarn nnde alamak istemiyordu. Kendine hakim oldu. Onlara Size gveniyorum. Mutlaka baaracaksnz. Yolunuz ak olsun. dedi.
Artk Fevzi Beyin tek arzusu, bu ocuklardan hi deilse bir ikisinin yksek tahsil yapm olmalarn grmekti.
Okullar kapanm, ocuklar mezun etmilerdi. Bunlar, kyn dalndan den ilk meyveleriydiler. Gerekten farkl dncelere, farkl yapya sahiptiler. Mkfatsz kalmamalydlar.
Fevzi Bey, onlara bir srpriz hazrlamt. Zengin bir hayrsevere rica etmi, ocuklarn btn masraflarn karlatarak onlar Girnede yaz kampna gndermiti. Bylece onlara hayatlar boyunca unutamayacaklar bir yaz tatili hediye etmiti.
Tatil bitince de ocuklar iin son grevini yerine getirmi, onlar yanlarna alarak ortaokula kaytlarn kendi elleriyle yaptrmt. nk ailelerinin imkn olmayacakt. Belki de gtrp kayt yaptran biri kmayacakt. O nedenle ii ansa brakmak istemedi ve bunu onlara kar son bir grev olarak kabul etti.
Sknt, dert ykl bir ders ylndan sonra tayini Lefkoaya kt. Balarda zor bulduu ama zamanla btnletii ve ok sevdii ky imdi geride brakmt.
Bu kye bir daha 15 yl sonra gelecekti. Bu defa Milli Eitim Bakanl lkretim Dairesi Mdr olarak ziyarete gelecekti.
lkokul, hala ayn idi. 15 yl nceki anlar gzlerinin nnden film eridi gibi geti. Hemen rencilerini sordu.
Hakan, Edebiyat retmeni olmutu. Bu satrlarn yazar olarak retmenine kranlarn sunuyordu. Ekrem, biyolog, Adnan, Mahmut, Burhan, Tahir astsubay, Cengiz polis, Recep Doktor, Zeki de profesr olmutu. Buradan mezun olan daha birok rencisi niversiteyi bitirmi ve devletin nemli mevkilerinde grev almlard.
Fevzi Bey, hani ayp olmasa, hani utanmasa bu duyduu haber karsnda lk atacakt. Sadece iinden: Biliyordum, biliyordum. Hepinizin okuyacanz, bir yerlere geleceinizi biliyordum. Bana verdiiniz sz yerine getirdiiniz iin size ok teekkr ediyorum. Azmin karsnda hibir engel duramaz. Aferin size. dedi.Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn an kmesinde bulunan dier yazlar...
Vatan Sa Olsun
Adn Sen Koy
Kadirli'de Bir Gece
Iskadro (Siil)
Kbrs Ada K
Cassandra Hotel Bodrum
Gzel Bir Dnya
Futbol Ma
Lahmacun
13. Maa

Yazarn yk ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Dut Aacna Asma As
Nur - Ik
Ritsa Gl Efsanesi
Gle Gle Omarm
Sevgisiz Sevgi
Gulit
randan Ac Bir Ak Hikyesi
Sevginin Ad Baka
Emanet
Aksilikler

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Yreimde htilal Var [iir]
Hayat Seni zemedim [iir]
Helallik stiyorum [iir]
Nasihat 2 [iir]
Yrk Kz [iir]
Seninle Olaym [iir]
Geliyoruz [iir]
Nasihat [iir]
Ak Var m? [iir]
Minik Bir aire Rastladm [iir]


Hakan Yozcu kimdir?

1964 doumluyum. Kuzey Kbrs'ta yayorum. 1988 Erzurum Atatrk niversitesi Fen Edebiyat Fakltesi Trk Dili ve Edebiyat Blmnden mezun oldum. 20 yl eitli okullarda edebiyat retmenlii yaptm. Uzun yllar Yenivolkan ve Gne Gazetelerinde ke yazarl yaptm. u an Habearkbrsl ve Gncelmersin Gazetelerinde yazyorum. Birok internet gazete ve sitelerinde yazlarm yaynlanyor. iir, yk ve tiyatro oyunlar yazyorum. Bu alanlarda eitli dllerim var. Kendime ait baslm "Gzel Bir Dnya" ve "Mesela Baka" isimli iki adet yk kitabm var. 7 tane tiyatro oyunum var. 6 yl Kbrs Trk Devlet Tiyatrolar Genel Mdrl grevinde bulundum. Halen Babakan Yardmcl Ekonomi, Turizm, Kltr Ve Spor Bakanl'na bal Mavirim.

Etkilendii Yazarlar:
...


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Hakan Yozcu, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.