..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
nsan melek olsayd dnya cennet olurdu. -Tevfik Fikret
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > yk > ocuk > Veysel Baer
28 Ekim 2018
O ey  
Veysel Baer
Yemek yiyen adamlardan birisi, ban ucunu batrarak alp rt sofrasna koydu birkan. Bakla bld onlar. Be alt kiiydiler. Hemen yemeye koyuldular. O eyleri azna atanlar, parmaklarn da yalyordu. Demek ki ok tatl eydi o yedikleri. yle bir can ekti ki olann, az suland


:ACII:


lkokul ikiye gz yal balad Veysel. Yamal st ba ve arkla. Gzyalarna dayanamayan dedesi,
Dumlupnar pazarna gtrp, yeni elbise ve ayakkab alvereceini sylediinde dnyalar onun oluverdi...

Okula baladktan drt gn sonrayd. Veysel, Dumlupnar pazarna gitmek zere dedesiyle birlikte tan yeri aarrken kt avlu kapsndan. Ebesinin hayr dualaryla Pazara gitme heyecanyla sk sk uyanp, afak skyor mu diye pencereden bakt halde, uyku mahmurluu iinde deildi. toklu,* ikisi ksr koyun be kkba hayvan ve bir eekle koyuldular yola. Kyn harman yerine varnca dier pazarclarn arasna kartlar. Satlmaya gtrlecek epey hayvan vard harman yerinde. Kk bir koyun ve kei srs gibiydi toplu srlenler. Drt be dana da, sahiplerince yedilerek gtrlyordu. Pazarclar, harman yerini geride braktklarnda, gnein ilk klar da Murat Dana merhaba diyordu... Kyn mezarl geilirken bykleri gibi Veysel da, llerin ruhuna dua okudu.

Bir sre gittikleri ky yolundan ayrlp, Dumlupnara kestirmeden ulaan da yoluna sapt pazarclar. Hem dar hem de baz yerleri epey dik, kannn zor gidip gelecei yolda yryorlard. Veysel gibi, eek ya da beygir zerinde gidenler de vard. Ormanlarn iindeki bu yoldan gidilirken kk bir alanda mola verildi. Hayvanlar yaylma brakld. A karnna yola kanlarca yer sofralar kuruldu. Veysel, dedesinin hazrlayverdii, ii tereyal bazlamay itahla yedi. zerine de, emenin buz gibi suyunu iti.
Hayvanlar otlatla otlatla yol alnd iin akam karanlnda, etraf karaam aalaryla evrili, olduka geni Arpagedii Alanna varld. teki kylerden getirilen hayvanlarla doluydu alan. Yaklan atelerin banda ynla insan vard. Alan ayran yolda ilerlerken, Veyselin burnuna yle gzel bir koku geldi ki,.. Kokladka iine ekti kokuyu imdiye kadar hi duymad bir yiyecek kokusuydu bu. Yolun yan tarafnda yaklan bir atee yaklatka burnuna daha fazla gelmeye balad koku. Atee yaklarken ban evirip bakt. Atein kznde bir eyler piiyordu. Pierken tten ve gzel koku yayan eydi onlar Et kokusuyla birlikte sarmsak ve kekik kokusu da yaylyordu o pien eylerden Yemek yiyen adamlardan birisi, ban ucunu batrarak alp rt sofrasna koydu birkan. Bakla bld onlar. Be alt kiiydiler. Hemen yemeye koyuldular. O eyleri azna atanlar, parmaklarn da yalyordu. Demek ki ok tatl eydi o yedikleri. yle bir can ekti ki Veyselin, az sulanverdi. Blnen eyi olduu gibi yerdi. Belki verirler diye durup bakt o eyi yiyenlere. Baknrken yutkunduunu grdkleri halde bir tkm bile vermediler Arkasndan gelen kyls, Yr, deyince, boynunu bkerek, aznn suyunu yutarak yrd Giderken, o adamlarn yediklerinden belki bizim kyllerde de vardr. Yerlerken bana da verirler diye umut etti

Bu kyn pazarclar da yer buldu alanda. Hayvanlara ot verildi. Ate yakld. Veysel, kokusu hl burnunda olan o eyden piirileceini umuduyla atein bana tnedi. Ate biraz harlaynca, genie bir rt serildi ortaya. Torbalardaki yiyecekler konuldu stne. Peynir, soan, domates, biber, halanm yumurta. Kokusu pek gzel eyin kyllerinde olmadn, atein de, aydnlk vermek zere yakldn anlaynca i geirdi Veysel. Dedesinin uyarsyla sofraya oturdu. Karn a olduu halde, yiyeceklerden yemek istemedi can. Kzde pien, gzel kokulu o yiyecek gznn nnden gitmiyor, can onu ekiyordu. Garip garip baknrken;
Yesene olum, dedi dedesi.
Bir tek yumurtaya gitti Veyselin eli. O bile zor geti boazndan. Dedesinin kulana, iinin geldiini syledi. Birlikte teye gittiler. Geri dndklerinde dedesinin; Otur. Karnn iyice doyur, demesine ramen sofraya oturmad. Atein bana meldi. Sofra kaldrldnda, dedesinin serdii kepenein iine bzld.
O gzel koku burnundayd hl. Atete pien nefis kokulu o eyler geldi gznn nne.
Az gine suland

     afak skerken uyand Veysel. i yapmak iin az tedeki drt am aacna doru giderken sanc hissetti nnde. am aacnn arkasna geti. kn karrken daha fazla ac duydu. i yaparken de ac biber srlm gibi yand k. Eilip baknca rpertiyle korktu. Sidiini stne serptirdi. k, kocaman olmutu. Fazla oynaynca ya da baz sabahlarda ierdi emme hi byle olmazd. Bu defa pek beter ikindi. Alayacak gibi oldu. Kyden bakalar olmasayd, alayarak dedesine giderdi ama, kyllerim renir, elenir diye alamad...
     Utand iin knn itiini dedesine syleyemedi Veysel. Gece uyurken bcek srm diye yordu ikinlii. Geer diye umut etti. Eee binince, semerin n hepten actt ikin kn. Yryeceini syledi dedesine.
Yolumuz epey uzak. Yorulursun, dedi dedesi.
Yorulmam, dedi Veysel. Eekten inerken de acd n. Yrd. Bacaklarn aa aa Henz snnet olmad halde, yeni snnet olmu olan ocuu gibi
     Geceyi yaylada geiren pazarclar, kuluk vaktinde indiler Dumlupnara.
     Hayvan pazarna geni sokaktan gidiliyordu. Yrrken etrafna da baknyordu Veysel. Evler, kydeki evlerden daha gzeldi. ou beyaz badanalyd. Baz pencereler boyalyd. Sra sra dkkanlar vard. Cami, pek heybetli ve gzeldi. Mektep, iki katl koca bir hanay gibiydi. Bahesi geniti. Ta duvar zerinde duran, belden yukars olan bir adam takld gzne. Durup, daha dikkatli baknca az ak kalverdi. Atatrkt grnen heykel adam. Atatrk canl gibi grmekle pek sevindi. Esas durua geerek ban fazlasyla eerek Atasn selamlad. apkal olduunu anlaynca, kasketini karp, ikinci defa selamlad Atasn. Kyllerinden bazlarnn glmsediini, hafiften gldn grmedi. Kasketini giydi. Ayrlacakken, ngrakl ses duyunca ne diye merak edip yerinde kald. Okulun geni kapsndan kouarak kan rencilerle cvl cvl oluverdi bahe. ocuk bolluuna hayret etti Veysel. Epey kz vard. Balar akt. Kydeki okulda kz renci yoktu hl. Bykler, Kz ksmnn mektepte ne ii var, dermi. Ondan dolay okula gnderilmiyormu kzlar. Dumlupnarda, kz ocuklarnn da okutulmasna nedense sevindi Veysel. Buradaki talebelerin hepsi nlklyd. ounun ayakkabs parlak boyalyd. Bakt kald Veysel. Demek ki kasaba ocuklar byle oluyormu diye yordu grdklerini. Keke biz de kasabal olsaydk Ben de bu ocuklar gibi olurdum Daha iyi okurdum Beyaz yakal nlm olurdu dedi iinden. Kyls kolundan ekince yrd. Okulun bahesinde oynayan ocuklara baka baka Bacaklar birbirine deince n fena acd.
Kasaba okulunun gzel giyimli ocuklarndan uzaklatka ii daha ok acd

     lk defa tren grd Veysel. Gzden kaybolana kadar bakt durdu. Hayvan pazarna geldiklerinde at kald yine. nsandan geilmiyordu. Saymakla bitmeyecek kadar hayvan vard pazar yerinde. Ne ararsan. Deve bile. Kitapta resmini grd deveyi canl grnce iyice bir bakt. Tavuk satan kadnlara glesi geldi.

     le ezan sonras koyunlar satld. Her biri krk be liradan Koyunlarn gidilerine zld Veysel. Dedesi, ucuza gittiler ama, satmam lazmd, deyince daha ok yand koyunlara Orman iindeki alanlarda, kopard en iyi otlar eliyle yedirmiti onlara Sk sk bakakalan Veyseli, kaybederim diye elinden tutuyordu dedesi, Hayvanlar iinden geerken yine dn geceki koku geldi Veyselin burnuna. Az gine suland. Karn at. Sabahleyin gelirken, kemirdii peynir ekmekle idare etmiti bu vakte kadar. Kokuyu daha fazla alnca karn guruldad nedense. nsan ve hayvan kalabalndan ktklarnda, sralanm bir sr mangal grd. Gzel kokulu o eylerle et kzartlan mangallarn yanna vardlar. Yine bakakald. Dedesi Sucuk yap, dedi en bataki mangalcya. Adam, ortas delik, olgun ahlat renginde, ocuk bilei kalnlnda yuvarlak bir ey ald uvaldan. Dedesi, Hepsini, deyince, o gzel kokulu eyin sucuk olduunu rendi Veysel

     Veysele gre, bu sucuk da gzel kokuyordu ama dadaki kadar nefis kokulu deildi. Onun kokusu aynen duruyordu burnunda. i pamuk gibi ak ve yumuak pazar ekmei, yedii sucuktan daha tatl geldi. Dadaki o gzel kokuyu bu sucuktan alamad iin
Karnn doyurduktan sonra dedesiyle birlikte ilerideki alla gitti Veysel. i yaparken ac duymaynca eilip bakt nne. Bir sevindi bir sevindi ki

Dede ve torunu, hayvan pazarndan ayrlp eya pazarna gittiler. Eekle birlikte. Dede, ay, ay ekeri, tuz, sabun gibi eve lazm olan eyleri alp heybeye koydu. Yarm okkann yars kadar da akide ekeri. ki tanesini Veysele verdi. Birini de kendi azna att. Daha teye getiler. Eei Veysel yediyordu. Dede, stlkler, yazmalar, kula kula iekli basmalar ve ak bez ald. Hepsini heybenin bir gzne koydu. Ayakkab satlan yere vardlar. Czlavetlerle potinler gcr gcrd. Dede, potinlere hi bakmadan czlavetlerin fiyatn sordu. Adam, baz saylar syledi. Pahal, diyen dede, kara lastiklere yneldi. lk denedii Veyselin ayana denk geldi. stiyorsan karma, dedi dedesi. Eskimesinler diye arklarn giydi Veysel. Kara lastik de olsa yeni ayakkab
alnmasna sevindi emme, potinlerden ok, ileri krmz astarl czlavetlerde kald gz.
     Dede, tezgahtan ald bir pantolonu, Veyselin yamal pantolonuna gre lp bierek ald. Ceketi ise, giydirerek denedi. Dedesi, karma ceketini giydi. Srtnda denenen iki de entariye kavuunca sevinten sulu hemen yaarverdi Veyselin
     Dedesini ok, ok seviyordu

.Eletiriler & Yorumlar

:: Ses
Gnderen: Hacer AKTA / , Trkiye
24 ubat 2019
yle ok uzun bir zaman oldu ki ! Sizden haber alamayal. Hani u Kaypedebiyat.com 'da "kestaneci ve sosyoloji semineri" yazsn yazan ve devamn yazmas iin motive ettiiniz kz vard ya hani? O Hacer ite. Hatrladnz m? Kayp edebiyat ve yorumlarnz ok zledim. Kayp edebiyat da siz de kayptnz epeydir; ben de kayptm galiba.
Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn ocuk kmesinde bulunan dier yazlar...
Aranan?

Yazarn yk ana kmesinde bulunan dier yazlar...
anakkale'nin Bir Baka Yz
oban Lazm 1
Ece ve Trngey
Alkars
Koca Seyit
ise ve Sarkz
Sndrgl Emmi
Esma Kadn
Bir Tutamlk Bulut
valyenin Gc

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Dnyay Sessize Al [Deneme]
Gelin Aalar [Deneme]
ah ve Mat [Deneme]
Kolay Gelsin [Deneme]
Elhamdlillah Mslmanz [Eletiri]
Ana Bayram [nceleme]


Veysel Baer kimdir?

Yazmak kadar eletiri de nemlidir.

Etkilendii Yazarlar:
Atatrk


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Veysel Baer, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.