..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Mutlu insanlar tatl eylerden sz ederler. -Goethe
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > Eletiri > Gnlk Olaylar > Vildan Sevil
19 Mart 2017
18 Mart 1915. anakkale O Gn Geilmedi. Ya Bugn?  
Birgn kp geldiler (H.H.Korkmazgil)

Vildan Sevil


1990l yllarda, olumun okuluna, Galatasaray Lisesine gittike o kocaman tablonun nnde durmadan geemezdim. ok uzun bir liste vard o tabloda. Olum gibi genceciktiler. lkeye nice aydn, devlet adam yetitirmi, Mekteb-i Sultani (Galatasaray Sultanisi-Galatasaray Lisesi) rencileri, gnll olarak savaa gitmiler, bir daha geri dnememilerdi.


:AEEB:
Sen ne cmert topraklarsn ey ortadou / sen ne ok soyulansn ve hi uyanmayansn
( Hasan Hseyin Korkmazgil/ Kzlrmak iirinden)


Birinci Paylam Sava. 18 Mart 1915.

ngilizler, Franszlar gemileriyle, toplaryla, askerleriyle, subaylaryla geldiler. Geldiler de anakkale Boazn geemediler.

Almanyann Rusyaya sava ilan etmesinin ertesi gn Enver Paa sayesinde apar topar Almanyann yannda, tilaf Devletlerinin karsnda yer alan Osmanl Devleti, topun azna oturmutu. tilaf Devletlerinin amac, Boazlarn kontroln ele geirmek ve Almanyaya kar arlk Rusyasna destek vermekti.

anakkale Boaz geilseydi, 1918e gelmeden stanbul ve Osmanl topraklar daha nce tmden igal edilecek, ar devrilmeyecek, sosyalist devrim olmayacak, Balkan Savalarndan balayarak tm sava boyunca Anadolu topraklarna sktrlan Osmanl Devleti, Anadolu ve Trakya topraklarnda da yerle yeksan olacakt.

arlk Rusyasnn yerine yeni kurulan Sovyet Devletinin byk destei olmadan Kurtulu Sava baarlamayacak, imdi tekrar yok edilmek istenen Trkiye Cumhuriyeti kurulamayacakt.

O yaanlan, zorlu, acl sreten sonra 20 Ekim 1927de, tam doksan yl nce Mustafa Kemal Atatrk Genlie Hitabesinde sanki bugnleri grm gibi genlie yle sesleniyordu:

Bir gn, stikll ve Cumhuriyeti mdafaa mecburiyetine dersen, vazifeye atlmak iin, iinde bulunacan vaziyetin imkn ve eritini dnmeyeceksin! Bu imkn ve erit, ok nmsait bir mahiyette tezahr edebilir. stikll ve Cumhuriyetine kastedecek dmanlar, btn dnyada emsali grlmemi bir galibiyetin mmessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatann, btn kaleleri zaptedilmi, btn tersanelerine girilmi, btn ordular datlm ve memleketin her kesi bilfiil igal edilmi olabilir. Btn bu eritten daha elm ve daha vahim olmak zere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dallet ve hatt hyanet iinde bulunabilirler. Hatt bu iktidar sahipleri ahs menfaatlerini, mstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr zaruret iinde harap ve btap dm olabilir.

Ancak bilgiyle donatlm bir dehann dile getirecei bu mthi ngrde bugn fazla olan, gereki olmayan ne var?

Birgn kp geldiler (H.H.Korkmazgil)
Gelmediler mi?
Birgn kp geldiler ()
sonra gzel gzel sava uakla-
rn - radarlar rampalar atombombalarn - denizalt de-
nizst bireylerini - bilinalt bilinst hereylerini -
piekslerini bitekslerini bitpazarlarn - eroinlerini kokain-
lerini getirip braktlar - hergn hergn yeniden getirip
braktlar-
ve sonra ekilip gitmediler gemilerine
ve sonra ekilip gitmediler gemilerine
ve sonra ekilip gitmediler gemilerine
ve artk okadar ok ey getirdiler ki
ve artk okadar ok ey getirdiler ki
ve artk okadar ok ey getirdiler ki
bamszla yer kalmad lkemde
( H.H.Korkmazgil / Kzlrmak iirinden)

ekilip gittiler mi? Bamszla yer kald m lkemizde?
...................................

1990l yllarda, olumun okuluna, Galatasaray Lisesine gittike o kocaman tablonun nnde durmadan geemezdim. ok uzun bir liste vard o tabloda.

Olum gibi genceciktiler. lkeye nice aydn, devlet adam yetitirmi, Mekteb-i Sultani (Galatasaray Sultanisi-Galatasaray Lisesi) rencileri, gnll olarak savaa gitmiler, bir daha geri dnememilerdi.

Balkan Harbinden itibaren Kurtulu Sava boyunca stanbuldaki liselerden saysz renci gnll olarak savaa katlm. Pek ok okul yllarca ya hi mezun vermemi ya da ok az mezun vermi.

Okuldaki o tablodan kendi el yazmla yazdm ehitler listesini, aradm bulamadm. Aadaki listeyi internetten aldm. Eksiini, fazlasn anmsamyorum.

(278) Mehmet Refik: 1905de Mekteb-i Sultaniden mezun oldu. 1915te anakkalede ehit dt.
(119) Ahmet Refik: 1911de Mekteb-i Sultaniden mezun oldu. Yedek subay olarak katld anakkalede 1915te ehit dt.
(64) Yusuf Cemil: 1913de Mekteb-i Sultaniden mezun oldu. Yedek subay olarak katld anakkalede 1915te ehit dt.
(26) Halid Fuat: Gnll gittii anakkalede 1915te ehit oldu.
(238) Hasnun Galib: Galatasaray kulbnn futbolcularndan; gnll gittii anakkalede 1915te ehit oldu.
(280) Cevdet: Gnll gittii anakkalede 1915te ehit oldu.
(255) Ethem Mehmed: Gnll gittii anakkalede 1915te ehit oldu.
(666) Mehmet Nazmi: Son snftayken gnll olarak Balkan Harbine katld. Sonra orduda kald ve 1915te anakkalede ehit oldu.
(?) Vecdi: anakkalede ehit dt.
(476) Mehmet Ali: Mektepten gnll olarak askere gitti ve 1915te anakkalede ehit oldu.
(252) Aziz Ulvi: Mektepte son snfta iken gnll olarak askere gitti ve 1915te anakkalede ehit dt.
(519) Hsameddin: Gnll gittii anakkalede 1915te ehit oldu.
(670) Mehmet Nzhet: anakkalede 1916 ylnda ehit dt.
(901) mer Seyfettin: 1916 ylnda anakkalede ehit dt.
(43) Besim brahim: 1916 ylnda anakkalede ehit dt.
(472) Ahmet Refik: 1916 ylnda anakkalede ehit dt.
(169) Hasan Tahsin: 1915te anakkalede ehit dt.
(948) Mehmet Muzaffer: Son snftayken gnll olarak katld I. Dnya Savanda 1915te anakkaleye giti. Daha sonra 1917de Gazzede ehit oldu.
(54) Agop Elmaysan: Galatasaray Sultanisinden askeri doktor olarak katld anakkale Muharebelerinde, bombardman altnda yarallar tedavi ederken, 1918de ehitler kervanna katld.
(794) brahim Oran: 1912 mezunu gnll olarak hava subay oldu ve anakkale Savalarnda iki kez yaraland. 1916da Semandirek adas aklarnda, ua ile denize derek Sakz Adasnda ehit oldu. ehit olan ilk Trk havacsdr.
Ayrca okulun mstahdemi iken anakkale Harbine katlan 1915te ehit denlerin isimleri ise yledir: Ahmet Enginli, Rza Kemahl, Mehmet Kemahl, Halid Boyabatl, Selim avu ileli.

anakkale muharebelerine Trkler 310 bin, ngilizler 460 bin (yabanc kaynaklara gre 410 bin), Franszlar 79 bin kiilik kuvvetlerle katlm.

Bu muharebelerde tilaf kuvvetleri, Trk kaynaklarna gre toplam 180 bin (ngilizler 155 bin, Franszlar 25 bin), yabanc kaynaklara gre de toplam 252 bin (ngilizler 205 bin, Franszlar 47 bin) zayiat vermi. Trkler ise kara muharebelerinde 57.084, deniz muharebelerinde 179, toplam 57.263' ehit, geri kalan yaral, esir ve kayp olmak zere 211 bin kayp vermi.

ocuk, gen, yal, onlar yurtlarn savunmak iin ldler. O gnn politikaclarnn uygulad yanl politikalar nedeniyle ama sonuta yurtlarn savunmak iin ldler.

Bugn yine genlerimiz lyor. Ayn topraklarn ocuklar birbirini ldryor. Snr telerinden saysz ehit cenazeleri geliyor, saysz ocak snyor, gzyalarmz dinmiyor, dinmiyor

Onlar da gnll m gidiyor, gnll m lyor?

Ne uruna?

19.03.2017
Vildan Sevil


Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn gnlk olaylar kmesinde bulunan dier yazlar...
Referandum Gnnden Ho Sedalar
30 Mart 1972 Kzldere Katliam (Dev, Ba stiyor/ G. Akn)
Birgn Ben, Belki Bir Srck Kolonisinin inde, Belki Yldzlarla Birlikte Gklerde
Sultanahmet"ten Femen Geti Amma!.. Biz Ne Anladk Bu ten?
Tahir Eli ve Kendi Masumumuz, Kendi Mazlumumuz
Twetterdan Esinlenerek 32 Ksm Tekmili Birden Sorular
Ah Sevgilim, Akm Benim! 14 ubatta Nerelere Gidelim?
Almanya, Hollanda, Trkiye Gerginlii ve Ah u Benim eytan
eri Alnan Gazeteci Says Altm Olmu = Ben Bu Filmi ok Grdm
Yazarn, Kitabn ilesi ve Okurun l

Yazarn eletiri ana kmesinde bulunan dier yazlar...
N. !.. N. !.. N. "ler!.. Hepimiz Tecavzcyz!..
Gemiin zdmnde Bir Ksr Dng
zedebiyat yelerine Ak Mektup: Koun, Face Dayatmasna Kar Durun!..
Erkek Egemen Toplumdan Erkek Dininin Egemen Olduu Topluma
zedebiyat Ynetimine ve yelerine Ak Mektup
Cumhuriyetin Rvan Ya da eriata Doru Adm Adm M?..
Teslis Sendromu >> cretsiz E - Kitap: Hulki Can Duru
Savc Mehmet Kiraz, afak, Bahtiyar, Elif ve Dn, Bugn, Yarn
Elsa"nn Gzleri, Yeni Bir eviriyle iir Dnyamzda = Hulki Can Duru: Franszca Aslndan Elsa"nn Gzleri
Kadn Sorunlar, Piyasa ve reme Organlarmz/ (8 Mart Yazlar - IV)

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Duruma [iir]
Dedem Dlerime Giriyor [yk]
ocuklarn lndan Gklerin Tlsmna [yk]
Dolunayda Uyku Tutmaz [yk]
lk Sosyalist Muhtar Fevzi Aabey [yk]
Oy Madimak, Madimak!.. Sen Artk Trklerle Deil, Atelerle Anlmaktasn [yk]
Dselin Gereinde, Gerein Dselliinde [yk]
Ben lrken [yk]
Gece, Mehtap, Selene, Apollon ve Ben [yk]
Ak"a Geldin, Ho Geldin!.. [yk]


Vildan Sevil kimdir?

Kouturmaktan yoruldu. Altmndan sonra, ok yabancs olduu teknolojiyle, sanal ortamda kalem oynatmaya kalkt. letiim kurmak, duygu, dnce, birikim paylamak, gen kuaklardan yeni eyler renmek istedi. Yazarlk deneyimine burada adm att. te byle snr tanmaz bir "dinazor ". . . Baarr m acaba ?

Etkilendii Yazarlar:
Marx, Engels, Freud, Nietzsche, Adorno, Horkheimer, Foucault, Antik Grek, Rus , Fransz yazn, Amado, Marquez, Llosa, Asturias, Lbnanl Amin Maalouf...Elbette Nazm, Aragon, Neruda ve nice ozan/air...


yazardan son gelenler

yazarn ktphaneleri 

 

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Vildan Sevil, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.