..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
En gzel zgrlk d, hapishanede grlr. -Schiller
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > yk > Toplumcu > Hakan Yozcu
30 Eyll 2016
Gulit  
Hakan Yozcu
Kyde ocuklarn da maskotu haline gelmiti Gulit. Yoldan geen ocuklar, ona bakmadan edemiyor, ona dokunmadan, okamadan, sevmeden yapamyorlard. Her ocuun aznda: - Gulit gel! Gulit gel! Gulit! Gulit! Gulit!... gidiyordu. Gulit arada srada koyun gtmeye de giderdi. Burhann koyunlar vard. Her koyuna gittiinde Guliti de gtrrd. Gulit de sahibiyle birlikte giderdi. stelik de ok mutlu olurdu. Gulit olduu zamanlar, Burhan pek fazla yorulmazd. nk verilen btn komutlar Gulit yerine getirirdi: Gulit ko! Gulit koard. Gulit, koyunlar evir! Gulit evirirdi. Gulit otur Gulir otururdu.


:BJJH:


Adn Gulit koymulard kpein. Tyleri altn sarsyd. Kulaklar dik bir Alman kurt kpei idi. Sadece sahibinin elinden yerdi

yiyeceklerini. Bakas verdi mi yemezdi; bakmazd bile. Hi oral dahi olmazd.

     Sahibi, onu, ok iyi terbiye etmiti. nsancld. Kimseye zarar vermezdi. Ama sahibine zarar vermeye kalkan olursa onu

kimse tutamazd. En vahi kpeklerden bile vahi kesilirdi. O kadar balyd sahibine. Bu nedenle Burhana kimse bir ey yapamaz, kimse bir ey

diyemezdi.

     Sahibinin ad Burhand. Burhan, kpekleri seven biriydi. Onlar dost bilirdi. nsanlardan ayrmazd. Kendisi ne yerse

kpeine de aynsn verirdi.
Gulitin ayr bir yeri vard yannda. Akll kpekti. Gzel kpekti. Grenin, ona sahip olmak istedii bir kpekti.
Defalarca karlmasna ramen, tekrar evine geri gelen bir kpekti. Mmkn yok baka birinin kpei

olamazd. Gzn am Burhan grmt. Belki de lene kadar baka birini grmeyecekti.

     Kyde ocuklarn da maskotu haline gelmiti Gulit. Yoldan geen ocuklar, ona bakmadan edemiyor, ona dokunmadan, onu

okamadan, sevmeden yapamyorlard. Her ocuun aznda:

-     Gulit gel! Gulit gel! Gulit! Gulit! Gulit!... gidiyordu.

Gulit, arada srada koyun gtmeye de giderdi sahibiyle birlikte. Burhann koyunlar vard. Her koyuna gittiinde Guliti de gtrrd. Gulit

de sahibiyle birlikte koyun gderdi. stelik de ok mutlu olurdu. Gulit olduu zamanlar, Burhan pek fazla yorulmazd. nk verilen btn

komutlar Gulit yerine getirirdi:

Gulit ko! Gulit, koard.

Gulit, koyunlar evir! Gulit, evirirdi.

Gulit otur Gulit, otururdu.

Ne denirse Gulit, onu yapard. Bu yzden sahibi de fazla yorulmazd. Onunla koyunlara gitmek, ovada yrmek, kr havasn

teneffs etmek daha bir bakayd.

Ne olduysa o gn oldu. Burhan, zel bir ii iin Mausaya gitti. Koyunlarna bakacak kimse olmad iin annesi ovaya

gtrecekti. Annesi, sert ve otoriter bir kadnd. Trk film yldz Aliye Rona karakterinde biriydi. Aklna deni yapard. Dncelerinden kesinlikle taviz vermezdi. nk ona

gre en doruyu, en gzeli kendisi yapard.

     O gn koyunlar ald, ovaya otlatmaya gtrd. Yardmc olur dncesiyle Guliti de yanna ald. Nedense Gulit hi gitmek

istemiyordu. Kulbesinde oturup, sahibinin gelmesini istiyordu. Burhan bekliyordu. Adeta bana gelecekleri nceden biliyordu. Zorla gtrld Gulit. Tasmas kafasna geirildi. Oysa sevmezdi tasmay. Bundan hi holanmazd. nk zgrl elinden alnyordu. Her tasmas balandnda Gulit, saatlerce havlard. Onu susturmak

ne mmknd? Sadece Burhan geldii zaman susar, ona doru koar, yanna gelince de kuyruk sallard. Burhan eilir, elleriyle onu

okar, tasmasn hemen orackta karverirdi. nk kpeinin dilinden ok iyi anlard. Gulit, alkn deildi byle balanmaya.

Esaret demekti bu. Esaret de onun iin lm demekti.

     O gn tasmas boynundayd Gulitin. Ne zor durumdu bu, onun iin. Koyunlarn ardndan giderken usul usul, ayaklar geri

gidiyordu. oban kpei deildi o. Giderse de sadece sahibiyle giderdi. Almamt byle eylere. Hele de u boazndaki tasma denen nesneye. Gck oluyordu.

Neden boazna geiriliyordu sanki? Hayvanlarn da zgr olmak hakk deil miydi? O da bu dnyann bir paras deil miydi?

O da Tanrnn yaratt mahlklardan biri deil miydi? yleyse neden bu tasma taklyordu? Neden zgrl elinden alnyordu?

Bu hak myd? Bu reva myd? Hayvanlara uygulanan ifte standarttan baka neydi bu?

     O gn ovada verilen komutlarn hi birini yerine getirmedi Gulit. Ne denildiyse yerinden dahi kmldamad. Oturdu yle

miskin miskin. Yedii tekmelere de aldr etmedi pek. Kafasna atlan talara da Kendisine verilen kemiklere de, yiyeceklere de rabet etmedi. Ksmt

ite kendince. Dnya batsa umurunda olmayacakt. Sahibi yannda yoktu ya; onun da tad yoktu. Sahibi gitmiti ya; sanki onun da

ruhu onunla birlikte gitmiti. nad inatt ite. Hibir eye karmayacak, hibir denileni yapmayacakt. Yapmad da...

     le zeri olmutu. Kadn, torbasndan azn kard. Domates, peynir, yumurta, zeytin gibi yiyecekler vard torbada.

Bunlar karld, yenildi bir bir. Karn da doyunca bir arlk kmt kadna. Koyunlar da zaten karnlarn doyurmular le

istirahatine gemilerdi. Bazlar yatm gevi getiriyor, bazlar da oralarda dolanyorlard usul usul. Kadn da frsat bilip uzanverdi

orackta. Gzleri gidiverdi. Uyuyakalmt ylece...
     
Biraz sonra baka kpekler de gelmiti yanlarna. Onlar sinsi idi. Dman idi. Ka gndr a geziyorlard dalarda. imdi

karnlarn doyuracak et bulmulard ya saldrvereceklerdi zavall hayvancklara. Nitekim yle de yaptlar. Saldrdlar, nerde gsz,

krpe hayvanck varsa zerlerine.

     Aman Gulit, yaman Gulit! Gsteriver kendini. Yem etme u krpecik kuzular, u minnack yavrular bu dada gezen

babo hayvanlara.

Durur mu Gulit? Atmtr miskinliini zerinden. Yem etmeyecektir sahibinin hayvanlarn vahi kpeklere.

Saldrr o da hemcinslerine. Frsat vermez onlara. Ama ne yaptysa da; ne ettiyse de birini alamaz ellerinden. Kaptrr bir krpecii zalim kurtlara.

     A kurtlar, muratlarna tam eremeden Gulitin mukavemetiyle karlar. Yenemezlerse de onu, bir tanesini yutuverirler

zavall yavrunun. Arta kalan brakrlar orackta. Kaarlar tekrardan daa. Gulit, zavall. Gulit biare. Malup saymtr kendini. u

zavall krpecii alamamtr onlarn elinden. Kuzu lei yerdedir imdi. Gulit ise banda nbeti.

     Kadn, uyanverir derin uykusundan. Bir de ne grsn. Bir kuzusu yenivermi. Yatyor yle sere serpe. Gulit, banda, sanki

karnn o doyurmu. Kuzuyu orackta devirivermi. Hain Gulit! Kalle Gulit!

     Kadn grd manzara karsnda irkildi. Btn sinirleri bana geldi.

-Ah Gulit! Zalim Gulit!

-Nasl yaptn bunu? Nasl kydn bu zavall krpe kuzuya?

-Bu kadar m cani idin? Bu kadar m vahi idin? Yazk deil mi idi o, krpe kuzuya?

Kadn sinirini alamad. Eline ne geirdiyse savurdu Gulite. Gulitin bandan talar yad. Sert sert topraklar yad. Kna ard ardna tekmeler

savruldu. Vurduka vuruyordu kadn. Hrsn alamadka vuruyordu. Hiddeti gittike artyordu. Arttka da vuruyordu. Gulit, sessizdi. Masumdu. Anlayamamt

neden dayak yediini. Onca ta, onca tekmeyi neden yemiti? Suu neydi? Nasl bir kabahat ilemiti bilmiyordu. Kalkmak istedi yerinden. Kalkamad. Bir eyler

anlatmak istiyordu anlatamad. Ac ac inledi sadece.

     Kadn bununla da yetinmedi. Ta, tekme, sopa ne ile vurduysa alamad sinirini. Yattramad kendini. yle ya, her eyin dorusunu o bilirdi. Her eyin en gzelini o yapard. imdi

yapt da doruydu kendince. Ne yaptysa fkesini dindiremedi. Atamad iinden. Soumas gerekiyordu. Souyamyordu.

     Elini torbasna att kadn. Kocaman bir bak. Deil bir kpei, yetikin bir insan bile hemencecik deviriveren bir bak. kard. Eline ald. Din, iman,

vicdan yoktu. Hepsi de orackta kp gidivermiti kadnn iinden. Acma duygusu krelmiti. Sevgi namna zerre kalmamt iinde. Bir kin vard. Gittike byyen,

bydke artan bir kin. En zalim bir dmana bile gsterilmeyen, en kt insanlara bile duyulmayan bir kin vard.

     O kinin esiri olmutu kadn. Sanki ruhunu eytana satmt. nnde yatan bir melek parasyd sanki. Sessiz, konumayan, hareket etmeyen, mazlum bir

melek paras. eytan emretti kadna:

     -Vur!

     Kadn, tuttu kpein ayaklarn, vurdu ba boazna. Scack, smscack kan fkrd boazndan kpein. Mazlumdu, zavallyd. Ne yapmt,

ne etmiti de byle ac bir sonu hak etmiti?

     Sahibi geldi gzlerinin nne. Biricik dostu. Vefal arkada. Ah ne vard beni byle koyup gidecek? u zalim kadnn eline brakacak? Ne vard

sanki kendisini de gtrseydi gittii yere. En ok da onu dnd, u son anlarnda. Gzlerinden yalar geldi kpein. Alyordu. Bir insan gibi alyordu.

Ne yapacakt imdi Burhan onsuz? Birbirlerine de o kadar almlard ki? Arttk dnyann da bir anlam kalmyordu. Peki, br tarafta ne olacakt? Kendisi gidiyordu.

Sahibi olmayacakt. O geride kalyordu. Gzleri yalar iinde kapanmaya balad. Daha hi bu kadar mazlum olmamt. Hi bu kadar aresiz, hi bu kadar kimsesiz,

hi bu kadar sessiz olmamt. Ylp kalvermiti Gulit olduu yere.

     Orackta yle brakt kadn kpei. Akama doru koyunlarn alp kyn yolunu tuttu.

     Burhan, evde bekliyordu. Geldiinde Guliti evde bulamamt. Bulamamt ya iine bir alev dmt. Neredeydi? Kiminleydi? Ne yapyordu?

     Biraz sonra anas geldi. rendi ac gerei:

     -Anaaaaaaa! diye haykrd Burhan. Sen ne diyon? Sen ne yaptn ana?

     Arabaya atlad Burhan. Hemen ovaya kotu. Bir kede ylm grd Gulitini. Yerde yatan bir kpek deildi. Burhann kendi canyd. Hayatyd.

imdi can da, hayat da elinden alnmt. Kvranm yatyordu yerde Gulit. Belli daha lmemi can ekiiyordu. Gzlerinde yalar vard zavall hayvann.

Belli ki alamt. nsan gibi ilenmiti.

     Alad Burhan da onu yle grnce. Beddualar etti anasna. Haykrd. Lanetler okudu.

     -Ellerin krlsn ana! Dnyan bana yklsn ana! Nasl kydn, nasl yaptn bunu ana?

     -Senin oluna bunu yapsalar, napardn ana?

     -Senin cann yaksalar ne ederdin ana?

     Beddualar, beddualar yadrd. Sonra neden piman oldu sylediklerinden. Ne de olsa anasyd. Varlnn tek sebebiydi. Onu dnyaya getirendi.

Analara dil uzatlmaz, laf sylenmezdi. zr diledi Yaradanndan. Kendisini affetmesini istedi.

     Gulit iin yapacak artk bir ey yoktu. Daha fazla ac ekmesini nlemek gerekiyordu. Burhan cebinden tabancasn kard. Yal gzlerini

kapad.

     - Affet beni Gulit! diyebildi.
     Ksa bir sre sonra gkyznn sessizliini bir el silah sesi bozdu:
-     Bang!


     


     Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn toplumcu kmesinde bulunan dier yazlar...
Nur - Ik
Emanet

Yazarn yk ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Kadirli'de Bir Gece
Dut Aacna Asma As
Iskadro (Siil)
Kbrs Ada K
Cassandra Hotel Bodrum
Gzel Bir Dnya
Futbol Ma
Lahmacun
13. Maa
Ritsa Gl Efsanesi

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Yreimde htilal Var [iir]
Hayat Seni zemedim [iir]
Helallik stiyorum [iir]
Yrk Kz [iir]
Nasihat 2 [iir]
Geliyoruz [iir]
Seninle Olaym [iir]
Nasihat [iir]
Ak Var m? [iir]
Minik Bir aire Rastladm [iir]


Hakan Yozcu kimdir?

1964 doumluyum. Kuzey Kbrs'ta yayorum. 1988 Erzurum Atatrk niversitesi Fen Edebiyat Fakltesi Trk Dili ve Edebiyat Blmnden mezun oldum. 20 yl eitli okullarda edebiyat retmenlii yaptm. Uzun yllar Yenivolkan ve Gne Gazetelerinde ke yazarl yaptm. u an Habearkbrsl ve Gncelmersin Gazetelerinde yazyorum. Birok internet gazete ve sitelerinde yazlarm yaynlanyor. iir, yk ve tiyatro oyunlar yazyorum. Bu alanlarda eitli dllerim var. Kendime ait baslm "Gzel Bir Dnya" ve "Mesela Baka" isimli iki adet yk kitabm var. 7 tane tiyatro oyunum var. 6 yl Kbrs Trk Devlet Tiyatrolar Genel Mdrl grevinde bulundum. Halen Babakan Yardmcl Ekonomi, Turizm, Kltr Ve Spor Bakanl'na bal Mavirim.

Etkilendii Yazarlar:
...


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Hakan Yozcu, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.