..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Dnyada birbirinin ei ne iki gr vardr, ne iki sa kl, ne de iki tohum. -Montaigne
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > yk > Toplumcu > Hakan Yozcu
30 Eyll 2016
Emanet  
Hakan Yozcu
Ali Aa ayaa kalkt. aknln hala zerinden atamamt. nk evine ilk defa bir Rum geliyordu. Ne yapacan ard. Ksa bir sre sonra aknln zerinden att. Yz itenlikle glmee balad. Rumlara dnerek: -Vay benim gardam! Velcome, velcome. Ho geldiniz, ho geldiniz, dedi. Onlar samimi bir ekilde karlad. Buyurun oturun. Bir aymz, gahvemizi iin. Ali Aann bu samimiyeti Rumlara da bir gven vermiti. lerindeki tereddtler de tamamen ortadan kalkmt. Ne de olsa nasl karlanacaklarn bilmiyorlard. nk bu insanlar hakknda olmadk hikayeler dinlemilerdi yllarca. Oturdular. Yar ngilizce, yar Trke, daha ok Rumca dertlerini anlatmaya altlar.


:AHGC:


Ali Aa, elli-elli be yalarnda biriydi. Salar dz, akaklar kar beyazyd. Bembeyaz kar taneleri, adeta byklarnn u ksmna da yamt. Bu zellik, daha baka bir olgunluk vermiti Ali Aaya.
Otuz yl nce Anavatan Trkiyeden gelmiti. Bir ev tahsis edilmiti Ali Aaya. O zamanlar, daha genti. Sksa, tan suyunu karrd. Uzun boylu, yaz, mert, delikanl biriydi. Tarla da vermilerdi Ali Aaya. On tane kadar da koyun takviye etmilerdi kendisine.
alt Ali Aa. Otuz yl didindi durdu. Tarlay, ekti her sene. Kimi zaman iyi mahsul kaldrd. Kimi zaman eli havada, gzleri hep bulutlarda oldu. Bir damla yamur iin defalarca dua ettii gnler olurdu. Kuraklk uzun srerdi. Bazen yedi seneyi bulurdu.
Umudunu hibir zaman kaybetmemiti Ali Aa. krederdi Yaradanna. Bilirdi ki O, alan yolda brakmazd. Tarlasn ekti, biti her yl bu nedenle Koyunlarn oaltt. Srsne sr katt. Bir kap kapanrsa bin kap alrd onun iin. Azimli olmalyd insan. ok almalyd. Azmini hibir zaman kaybetmedi yreinden.
Aradan otuz yl geti. Burada, bu kyde kkleti Ali Aa. Topram dedi. Vatanm dedi. Benimsedi Kbrs. Artk o da Kbrslyd.
O gn Ali Aa kahvehaneden kt. Gri renkli bir pantolon giymiti. zerinde beyaz bir gmlek ve onun zerinde de lacivert bir yelek vard. Bandan apkas hi eksik olmazd. Elinden de kk tesbihini drmezdi. Ayakkabsnn kesine hep basard. ocukluktan gelen bir alkanlkt bu. Belki de doup byd yerlere has bir gelenekti.
Ellerini arkasna atm, birbirine balam vaziyette evinin yolunu tuttu. Tesbihini de srekli ekiyordu.
Yolda yrrken son gnlerde Rum tarafndan kylerine ziyarete gelen arabalara rastlad. Her geen gn artyordu bu arabalar indekiler selam veriyordu.
-Yassas!
-Aleykmselam, diye cevap veriyordu onlara Ali Aa. Merakla da bakyordu bu insanlara. Kyn her sokandan mutlaka birileri kyordu. Kimileri, kameralarla filme alyorlard ky. Kimileri de durmadan fotoraf ekiyordu. Bunlar, eskiden bu kyde yaayan Rumlard. Yan komulard. Otuz yldr hep yan yana yaamlard onlarla. Kaplar, hep kapal olduundan birbirlerine gidip gelemezlerdi Trklerle Rumlar. Artk Rumlar birka gndr rahatlkla gelmeye balamlard.
     Kbrsl Trkler, barseverliini bir kez daha gstermilerdi dnyaya. Bir iyi niyet gstergesi olarak snr kaplarn amt Rumlara. Onlar da koarak gelmilerdi. Snr kaplarn doldurarak, kuyruklarda, saatlerce sra bekleyerek gelmilerdi.
Onlar da zlem iindeydiler. ocukluklar bu kyde gemiti. Anlar vard bu sokaklarda. Nasl gelmesinlerdi?
Nasl da aldatlmlard yllarca. Trkler kt denilmiti. Trkler barbar, Trkler katil denilmiti. Gitmeyin, huzurunuz kaar, Gitmeyin soyulursunuz, ldrlrsnz demilerdi. Onlar fakir dediler. Yoksul, perian dediler. A, sefil dediler... Trkleri ktledike ktlediler.
     Geldiler ve grdler. Burada da yaayan insanlar var. zgr, mutlu, refah, bayndr insanlar. Bir devlet olmann her artn yerine getiren azimli insanlar... Yrekleri insanlk sevgisi ile dolu, barsever insanlar.
Ali Aa yava yava evine geldi. Hanm ierde tek bana oturuyordu. O da yalanm, mrn bu eve vermiti. Kz, darda tavuklara yem vermekle meguld.
     Biraz sonra hanm, yemeini hazrlad. Ali Aa, hep yer sofrasnda yerdi yemeini. Byle grmt, byle renmiti. Bu yzden hi alamad masada yemee. Sofra, yere serildi. Kendisi bir ucuna oturdu, bada kurdu. Hanm da karsna geti. Beraberce yemeklerini yediler afiyetle.
kreden biriydi Ali Aa. nk bunu bulamayanlar da vard. imdi kim bilir, dnyann hangi lkesinde, hangi insan alktan lyordu? Kendisi bir lokma yiyecek bulmutu ya daha ne isterdi?
Yemekten sonra tavankan ay da imilerdi. Derin bir sohbete balamlard karsyla. Ali Aa, gemi gnlere, taa ocukluuna dalmt ki kap almaya balad. Hanm Aye Teyze, kapya ynelerek, kzna bard:
-Gzm, gap alyor gap! Bir bakver.
-Tamam ana! diye cevap verdi kz dardan.
Arkasndan hemen heyecanla barmaya balad:
-Anaa ! Gavurlar geldi! Gavurlar geldi ana!
-Ne gavuru gz?
-Urumlar! Urumlar!
Ali Aa bu kelimeyi duyunca akn akn hanmna bakt:
-Hayrdr? Ne Urumu Hanm? Harb mi kd? dedi. Hanm da akn akn baknyordu. Kyde gezmelerine almlard; ama eve kadar geleceklerini de beklemiyordu dorusu.
eriye bir kadn ile bir erkek girdi. Erkek siyah ceket, siyah pantolon giymiti. Altnda beyaz gmlek vard. Gzne siyah bir gzlk takmt. Otuz be, krk yalarnda, esmer, orta boylu biriydi. Gle yzlyd.
Kadn da, otuzun zerinde, ksa boylu, buday tenliydi. Salar dz ve ksayd. zerinde gzel ve pahal bir eofman takm vard. Ayanda da spor bir ayakkab bulunuyordu.
Kadn, yetmi drtten nce bu evde oturan ailenin kzyd. O zamanlar daha kkt. Yanndaki de kocasyd. Kaplarn almasndan dolay, nceden kendilerine ait olan evlerini ziyarete gelmilerdi.
Erkek seslendi:
-Yassu re gumbaro!
Ali Aa ayaa kalkt. aknln hala zerinden atamamt. nk evine ilk defa bir Rum geliyordu. Ne yapacan ard.
Ksa bir sre sonra aknln zerinden att. Yz itenlikle glmee balad. Rumlara dnerek:
-Vay benim gardam! Velcome, velcome. Ho geldiniz, ho geldiniz, dedi. Onlar samimi bir ekilde karlad. Buyurun oturun. Bir aymz, gahvemizi iin.
Ali Aann bu samimiyeti Rumlara da bir gven vermiti. lerindeki tereddtler de tamamen ortadan kalkmt. Ne de olsa nasl karlanacaklarn bilmiyorlard. nk bu insanlar hakknda olmadk hikyeler dinlemilerdi yllarca. Oturdular. Yar ngilizce, yar Trke, daha ok Rumca dertlerini anlatmaya altlar.
     Erkek nce kendini, sonra karsn gstererek:
-Andreas, Maria; Andreas, Maria , diyerek kendilerini tantt.
Ali Aa:
-Annadm. Ben de Ali. Bu da hanmm Aye, dedi. Trke yok mu Trke? Trki, Trki? diye sordu.
Andreas:
-ok az biliyo ben Trke...Maria benim es. Bu evin kizi. ok var grmedi bu evi. Kk gitti burdan. Var, siz izin vermek, Maria evi dolasmak, gezmek. Eski gnleri hatrlamak. Ana, baba, kardes hatrlamak... dedi.
Ali Aa:
-Tabi tabi gezebilirsiniz. Siz, bizim Tanr misafirimizsiniz. Bizde misafir nemlidir. Ba tacdr. Dman da olsa geri evrilmez, dedi.
Maria, byk bir heyecanla odalar gezmeye balad. Bir o odaya giriyor, bir bu odadan kyordu. ocuklar gibi mutluydu. Eline cep telefonunu alm hemen kardeini aramt. Telefonda, kardeine durmadan anlatyordu. Arka arkaya konuuyordu. Nefesi tkeninceye kadar konuuyor, sonra yine nefes alyor ve yine konuuyordu. Duvarlar anlatyor, odalar dile getiriyor, avluya kyor, oradan oraya kouyor, anlatyor, anlatyor, anlatyordu... Biraz sonra gzlerinden yalar akmaya balamt. Duygular had safhaya ulamt. Alaya alaya anlatyordu. Arada bir kocasna geliyor ona da bir eyler sylyordu. Elindeki fotoraf makinesi ile de her eyi grntlyordu.
Kars dolarken Andreas, Ali Aaya bakt:
-Sa olasiniz. Sizler ok iyi insanlarsnz. Sizi, bize byle anlatmamislardi. ok ktlediler sizi. Barbar, cani, yamyam, hirsiz dediler. Gvenmeyin dediler. Onlarn olduu yere gitmeyin dediler. Bizim polis ok urat gelmeyelim. Ama hepsi yalan. Siz ok iyi insanlar, dedi.
Ali Aa,
-Bak Andreas garda! Bunlarn hepsi palavra, dedi. Her eyden nce hepimiz insanz. Durup dururken niye birbirimizle dmanlk yapak? Niye kt olak? Bakn evime gelmisiniz, misafirim olmusunuz, ne gzel. Byle safsatalara bizim karnmz tok. Dosta geldiiniz mddete kapmz size her zaman ak.
Andreas armt. Hi beklemedii, ummad bir insanlkla karlamt. Trklerin misafirperver olduklarn dedelerinden duymutu ama bu kadarn da beklemiyordu dorusu.
Biraz sonra Maria da geldi yanna. ok mutluydu. Dnyalar verseler bu kadar mutlu olamazd. Annesi hep anlatrd burasn. Geni bir avlusu vard. nnde iekler doluydu. Kendisi daha bebekti. Annesinin kucandan dmezdi. Aabeyi de avluda oynar koard. Adeta hibir ey deimemiti. Her ey anlatld gibiydi. Uzun uzun bakm, incelemiti evi. Gemiten bir iz yakalamt sanki.
Kalkmak iin izin istediler. Yollar uzundu. Daha Lefkoaya gidecekler, oradan da Rum tarafna geeceklerdi.
Ali Aa:
-Durun, bende yllardr bekleyen bir emanetiniz var. Onu da vereyim yle gidersiniz dedi.
Andreas da Maria da armlard. Ne emanetiydi bu? mrlerinde bu insanlar, ilk defa gryorlard. Anne ve babalar da tanmazd bunlar. yleyse ne emanetiydi bu? Kim brakmt? Ne brakmt? Niin brakmt? aknlkla birbirlerine bakyorlard. Ali Aa, dier odaya gitmiti. Gitmesi fazla uzun srmedi. Elinde bir takm eya ile geri dnd. Bunlar da neydi byle? Meraklar gittike artmt.
Ali Aa, elindekileri Andreasa uzatt. Eski, soluk bir fotoraf albm, eitli resimler, birka yrtk mektup ve bir tane de altn bilezik vard.
-     Andreas garda! Buraya otuz yl nce ilk geldiimizde bunlar burada dolaptayd Bunlar herhalde size ait olacak. Otuz yldan bu yana, nasl olsa bir gn gelirler, diye sakladm durdum. Artk u emanetinizi aln da ben de Allahn huzurunda rahata kavuaym, dedi.
Andreas, hayretle ald albm Mariaya uzatt. Maria albm heyecanla at:
-Oh manamu! Anne, baba, kardes, diye barmaya balad.
Gzyalarn tutamaz oldu. Hkrklara bouldu. Bir yandan alyor, bir yandan resimlere bakyordu. Annesinin, babasnn, kardeinin ve kendisinin resimleriydi bunlar. Otuz yl ncesinin resimleriydi. Mektuplar okudu. Babasna gelen mektuplard. Bilezik annesine aitti. Bu gne kadar kalmt. Ve bu insanlar bunlar korumu, saklamlard. imdi de gerek sahiplerine iade ediyorlard.
Ne yce bir davrant bu. Ne asillik, ne byklkt...
Ali Aa da, hanm Aye Teyze de alyorlard onunla birlikte. nsanlk sevgisi birletirmiti onlar. imdi btnlemilerdi. Sanki ayr milletten deil de ayn milletten birer insandlar. Dil, din, rk ayrm kalmamt aralarnda. Bir btn oluvermilerdi. Sevgi, stn gelmiti. Sevgi, birbirlerine balamt bu insanlar. Doruluk, drstlk, insanlk galip gelmiti.
Maria, sarld Ali Aaya yanaklarndan pt. Aye Teyzeyi de sarmt kollaryla iyice. Ayrlmak istemiyordu sanki onlardan.
Andreas, einin omzuna kolunu att. Bir eliyle de elini tuttu. Birbirlerine sarldlar. Sessizce darya ktlar.
Ali Aa ve Aye Teyze arkalarndan yolcu etmek iin kt darya. Maria bu insanlara ilk kez konutu. stelik Trke:
-Biz, yok dsman. Biz dost. Biz kardes. Baris, mutluluk. Ben tesekkr ediyor hepinize, siz Trkler ok iyi insanlar, dedi.
Arabalarna binip ayrldlar.
Biraz sonra herkes kendi evinde olacakt. Mutlu, huzurlu, bar iinde. Sevgi iinde.
Sevgi her zaman olduu gibi her zorluu yenecekti.
Sevginin gcn kimse kramayacakt.      

                                   
Not: Bu yk, Kbrs KIBATEK VAKFI tarafndan dzenlenen Hikmet Mapolar yk Yarmasnda nclk dl almtr.Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn toplumcu kmesinde bulunan dier yazlar...
Nur - Ik
Gulit

Yazarn yk ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Kadirli'de Bir Gece
Dut Aacna Asma As
Iskadro (Siil)
Kbrs Ada K
Cassandra Hotel Bodrum
Gzel Bir Dnya
Futbol Ma
Lahmacun
13. Maa
Ritsa Gl Efsanesi

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Yreimde htilal Var [iir]
Hayat Seni zemedim [iir]
Helallik stiyorum [iir]
Yrk Kz [iir]
Nasihat 2 [iir]
Geliyoruz [iir]
Seninle Olaym [iir]
Nasihat [iir]
Ak Var m? [iir]
Minik Bir aire Rastladm [iir]


Hakan Yozcu kimdir?

1964 doumluyum. Kuzey Kbrs'ta yayorum. 1988 Erzurum Atatrk niversitesi Fen Edebiyat Fakltesi Trk Dili ve Edebiyat Blmnden mezun oldum. 20 yl eitli okullarda edebiyat retmenlii yaptm. Uzun yllar Yenivolkan ve Gne Gazetelerinde ke yazarl yaptm. u an Habearkbrsl ve Gncelmersin Gazetelerinde yazyorum. Birok internet gazete ve sitelerinde yazlarm yaynlanyor. iir, yk ve tiyatro oyunlar yazyorum. Bu alanlarda eitli dllerim var. Kendime ait baslm "Gzel Bir Dnya" ve "Mesela Baka" isimli iki adet yk kitabm var. 7 tane tiyatro oyunum var. 6 yl Kbrs Trk Devlet Tiyatrolar Genel Mdrl grevinde bulundum. Halen Babakan Yardmcl Ekonomi, Turizm, Kltr Ve Spor Bakanl'na bal Mavirim.

Etkilendii Yazarlar:
...


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Hakan Yozcu, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.