..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
nsanl tanmak insanlar teker teker tanmaktan kolaydr. -La Rochefoucauld
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > yk > Toplumcu > Kemal Yavuz Parackolu
26 Austos 2016
Krallarn Kraliesi  
Kemal Yavuz Parackolu
"Tm korkun ve garip olaylara kapmz ak, ama konfordan rahatsz oluruz.'' Cleopatra


:AHGG:

"Tm korkun ve garip olaylara kapmz ak, ama konfordan rahatsz oluruz.'' Cleopatra

Benim adm Cleopatra! skenderiye’de dodum. (M 69) Msr'a Byk skender’le birlikte gelmi olan (M..300) Makedon kkenli bir soya mensup olmamza karn mensup olduum hanedan Msr'da hkmran.
Benim adm Cleopatra! Ben on sekiz yamdayken babam Kral XII. Ptoleme ld. (M.51) Krallk bana ve 12 yandaki kardeim XIII. Ptoleme'ye kald. Benim, hanedanlk geleneklerine gre, bir kadn olarak, yanmda bir kral olmakszn lkeye tek bama hkmetmem mmkn deildi. Bu kral, bir evlat ya da bir karde de olabilirdi. Bu art gerei kardeim XIII. Ptoleme ile evlenmem gerekiyordu. Bu evlilik gerekleti ve Msr kraliesi olarak tahta oturdum. Krallk artk benim olmutu.

mrm biricik Msr'm Roma'nn ezici gcnden korumak iin, ihanetler, suikastlar ve savalarla rl bir sahnede barol oynamaya adadm. Yam kk, ama hayallerim ve ihtiraslarm bykt... Hayallerimi ssleyen, bir dnya imparatorluuydu.
Kardeim/kocam VIII. Ptoleme'nin ismi yannda kendi ismimi hep ne kardm. Sikkelerin zerine sadece benim ismim yer ald. ktidar onunla paylamaya hi niyetim yoktu.
Bu tavrm sarayda bir takm huzursuzluklarn nn amakta gecikmedi. XIII. Ptoleme'nin ismini Msr'n gndelik hayatndan kazm olmam, geleneki saray ayaa kaldrd ve haremaas Pothinus'un liderliindeki bir saray darbesiyle tahttan indirilmem gecikmedi. Kardeim/kocam XIII. Ptoleme, artk Msr'n tek hkimi olmutu.
Benim adm Cleopatra! Yirmi yamdaym. Ben hayallerimle ve ihtiraslarmla yaamaktaym. Hi kimse, hi bir olay beni pes ettiremez...
Beni tahttan edenlere ve kardeime/kocama kar Pelesium'da sadk adamlarmla ve kiraladm askerlerle bir isyana kalktm, ama bu isyan uzun soluklu olmad ve hayatta kalan tek kz kardeim Arsinoe ile birlikte Msr'dan kamak zorunda kaldm.
Benim adm Cleopatra! Yirmi bir yamdaym. Romal Caesar Msr'n bakentine el koyduunda, (M 48) Caesar'n kardeim/kocam XIII. Ptoleme'ye olan fkesinden yararlanmak isteyerek, bakentteki saraya dnmek iin hazrlklara baladm.
Dman hatlarn geerken yakalanmamak iin kendimi bir ran halsna sardrdm, sonra bu hal uaklarm tarafndan Caesar'a sunuldu. Hal ald ve yuvarlana yuvarlana ayakucuna kadar geldiim Caesar'n gzlerinin iine baktm. Ve o an elli yandaki o dev imparatorun akn da kazandm. Roma'nn efendisinin Msr'da kald o bir yllk dnemde Caesar'n ocuunu dourdum. (M 48-47) ocua Ptoleme Caesar adn verdim, ama onu daha ok Caesarion (Kk Caesar) ismiyle anyorduk.
Bu akn sayesinde, dnya iktidar hrsyla yanp tutuan kalbini bir nebze yumuatm olmalydm ki Caesar, Msr' topraklarna katma fikrinden vazgeerek, ocuunun annesi olarak beni, Msr tahtna oturtmaya karar verdi. Belki de bu ekilde, Msr' 'kukla bir rejimle' kendi denetiminde tutmay planlyordu.
Durum, devrik kral kardeim/eski kocam XIII. Ptoleme'nin hi ama hi houna gitmemiti. Ayakland. Ksa sreli bir i savan ardndan geriye kalan, XIII. Ptoleme'nin, Nil nehrindeki timsahlarn dileri arasndaki paralaryd.
Artk eskisinden ok daha gl olarak hkmrandm ama o kanunlar yok muydu o kanunlar? Bu kez de dier kardeim XIV. Ptoleme ile evlenmitim ve yanma iktidar orta olarak o oturmutu...
Caesarion ile birlikte birka kez Roma'y ziyaret ettim. Roma'da kendisinden sonra tahta kmas iin olumuz Caesarion'u varis ilan etmesini istememe ramen, Caesar buna yanamad. Onun yerine yeenlerinden Octavian' varis ilan etti. Bylece olum Caesarion'un dou ve baty birletireceine, Msr ve Roma'nn varisi olacana dair hayallerim Nil nehrinin bulank sularnda kayboldu. Ve Caesar, suikasta kurban gittiinde ben de Roma'daydm.
Msr'da saltanat orta kardeim/kocam XIV. Ptoleme lnce e yneticim ve varisim olarak olumu atadm. Bana bir ey olursa olumun iktidarn engelleyebileceini dndmden, yllar boyunca kader yoldal yaptmz kz kardeim Arsinoe'yu ldrttm...
*
"Roma'nn bakentinde de benim hkmm geecek!" Cleopatra
Benim adm Cleopatra! Yirmi be yamdaydm. Caesar'n suikast ile ldrlmesine (M 15 Mart 44) ahit olan gzlerimle grdm ben, Roma'da kan i sava. Caesar' ldren Brutus ve Cassius'un, Marcus Antonius, Octavian ve Marcus Aemilius Lepidus tarafndan malup edildiini ve galiplerin Roma'y nasl paylatn... Artk Roma'nn batsnn efendisi Octavian, dousunun efendisi Marcus Antonius, Afrika ve ber Yarmadas'ndaki topraklarn efendisi ise Lepidus idi.
Bu karkln iinden lkem Msr'a katm. Kendimin ve olum Caesarion'un geleceini kollamak iin bir gzm Msr'da, dieri Roma'da olmalyd.
Benim adm Cleopatra! Yirmi yedi yamdaydm. Roma'nn dousunun efendisi Marcus Antonius, grmek iin beni Tarsus'a ard. Gittim; giderken zerime lkemdeki en iyi mcevherleri takp taktrdm, ipekten elbiselere brndm. ( M 42) Marcus Antonius'un kstl taktik ve stratejik yeteneklerinden, asalet dknlnden, alkole ar ilgisinden, ihtiraslarndan ve hepsinden te kadnlara olan merakndan fazlasyla haberdardm. Mstehcenlie dkn bir adama mstehcen bir meydan okuma... lk karlamann mmkn olduu kadar arpc olmasn istiyordum, nk Romaly, kimsenin Msr' benden daha iyi ynetemeyeceine ikna etmeliydim. Hedefimdeki adamn zayf noktalarn gayet iyi analiz etmitim. Btn atafatm ve cazibemle Romalnn karsna ktm. Marcus Antonius'u batan kartmam hi de zor olmamt. Birlikte skenderiye'ye geldik ve o k birlikte skenderiye'de geirdik. Roma'dakiler bu birlikteliimizden rahatsz oldularsa da tarih, kendi bildii istikamette akmaya devam etti. Romaldan biri kz biri erkek, ikizlerim oldu: Alexander Helios ve Cleopatra Selene...
Benim adm Cleopatra! Otuz iki yamdaydm. Marcus Antonius, Partiyanlarla (Perslerle) savaa giderken bir kez daha skenderiye'ye urad. likimizi bir kez daha balattk ve o tarihten itibaren Romal skenderiye'ye yerleti. (M 37) Ona yeni bir ocuk daha dourdum: Ptolemy Philadelphia...
Marcus Antonius, Roma'da Octavian'n kz kardeiyle evli iken bir Msr ayiniyle benimle de evlendi.
Benim adm Cleopatra! Otuz be yamdaydm. Marcus Antonius, bana kar Caesar kadar cimri davranmad. Ermenistan' ele geirmesinin ardndan, benim ve Caesar'dan olan ilk olum Caesarion'un, Msr ve Kbrs'n ortak hkmdarlar olarak ta giymemizi salad. Ayrca, kendisinden olan ocuklarmdan Alexander Helios'u Ermenistan ve Parthia'nn (Orta ran), Cleopatra Selene'yi, Cyrenaica'nn (bugnk Libya'nn), Ptolemy Philadelphus'u ise Phoenicia (srail, Filistin), Suriye ve Cilicia'nn (Gney Anadolu) hkimi yapt. Bylece 'skenderiye Balar' olarak bilinen bu uygulamasyla Marcus Antonius, Roma mparatorluu'nun dou blgelerini benim ve ocuklarmn arasnda datm oluyordu. (M 34)
Benim adm Cleopatra! Ben artk, Krallarn Kraliesiydim... Benim byk hayallerim ve ihtiraslarm vard. Kral kardelerimden sonra kral ocuklarmn kraliesi olmakla yetinemezdim. Tm douyu Roma'ya kar ayaklandrmal ve bir intikam savana girimeliydim. Bylece Roma'da yeni bir evrensel krallk ilan etmek istiyordum! 'Dnya mparatoriesi' olma hayaline bir adm daha yaklamtm.
Ne var ki, a gzl, ihtirasl Octavian'n gz de Roma mparatorluu'nun esiz gcndeydi. Marcus Antonius'un benim ve ocuklarm karsndaki cmertliini, kullanarak Roma'nn Msr'a sava amas iin kkrtmalara girimiti. Ve Roma, onun kkrtmalaryla bana ve Marcus Antonius'a sava at. (M 32)
Benim adm Cleopatra! Marcus Antonius'un donanmas ve benim donanmam ile Roma donanmas, Actium aklarnda kar karya geldi. Romallarn devasa gemileri karsnda tarumar olduk. Kaarak kurtuldum. Marcus Antonius da beni izledi. Octavian, bizi Msr'a kadar takip etti. (M..31)
Marcus Antonius, aalanmaktansa lmeyi tercih etti ve kendi klcyla intihar etti. Sevgilim lnce korumasz kaldm.
Benim adm Cleopatra! Otuz dokuz yamdaydm. Atam Byk skender'e nasip olmayan dnya imparatorluunu kurma hayallerim bana pahalya mal olmu ve kanla ykanmt. Bu uurda sevgilim ve ocuklarm lmt. Yakalanarak Octavian'n huzuruna kartldm. Galip Octavian'n, benimle uzlamaya niyeti yoktu. Yapmak istedii gayet netti: Beni, bir zamanlar hkimi olduum ehirlerde kle olarak dolatracakt! Hayr, byle bir eye katlanamazdm. Sevgilim Marcus Antonius gibi ben de intihar etmeliydim. Bunun iin skenderiye’de elimi, Msr kobra ylannn bulunduu bir sepete sokarak, kastl olarak kendimi zehirlettim. Msr inanna gre kobra zehriyle lmek, insan lmsz klyordu. (M 30)Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn toplumcu kmesinde bulunan dier yazlar...
Ekonomik Bamszlk lkesi

Yazarn yk ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Muhittin Amca...
Hempa...
Hanmeli...
Siktiriboktan
Balkonlu Ev...
Basgitar...
Bizim Kyn Aylar... 2.
Nerede O Eski retmenler…
Nil Kraliesi.
Kur'an Ayetlerinden

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Part - Time Sevimeler [iir]
Bir "Hibir ey" Olmak [iir]
Deliler Bayram [iir]
Nazl Nazl Karlar... [iir]
Glbahar'm; Can ieim! [iir]
kimiz in [iir]
Hayatm [iir]
Halepe [iir]
Senden nce, Sensiz [iir]
apkn Kz... [iir]


Kemal Yavuz Parackolu kimdir?

Okur yazar, okuduunu anlar, yazd okunur, emekli bro memurluundan devirerek, kendi kendine oldu yazar. . .

Etkilendii Yazarlar:
Hi kimseden etkilenmemitir, kendine zg bir yaz dili kullanr...


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Kemal Yavuz Parackolu, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.