..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Yaamm boyunca, ondan birey renemeyeceim kadar cahil bir adamla karlamadm. -Galilei
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > yk > Dinsel > Kemal Yavuz Parackolu
22 Austos 2016
Kur'an Ayetlerinden  
Kemal Yavuz Parackolu
Babillilerin detlerine gre; bayramlarda herkes bir yerde toplaarak bayramlayordu. Hi kimse evinde oturmazd. O gn, Hz. brahim, evinden kmamaya karar verdi ve hadi gidelim, diye gelen komularna itirak etmek istemedi.


:AFCG:

Babillilerin detlerine gre; bayramlarda herkes bir yerde toplaarak bayramlayordu. Hi kimse evinde oturmazd. O gn, Hz. brahim, evinden kmamaya karar verdi ve hadi gidelim, diye gelen komularna itirak etmek istemedi.
O zamanlar yldzlara bakarak, hareket etmek modayd. brahim, hasta olmad halde, hastaln olacan grmt yldzlarda.
Komular, "biliyorsun, bugn evde durmak yasak. Sen gitmiyorsan dar k, kapy skca kapayalm," dediler.
brahim’de dar kt. Komular, kapy salamca kapadlar, bayram yerine gittiler.
brahim, komular gidince dedi ki:
ENBYA(21)/57:"Andolsun Allah’a, sizler dnp gittikten sonra, putlarnza tuzak kuracam."
Ve kendi kendine yle sylendi:
"Siz, evimin kaplarn bana kar salamca kapattnz, ama ben de vallahi, siz gidince puthanenizin kapsn aarm. Putlarnz krar, parampara ederim. "Onun byle sylendiini puthane hizmetilerinden birisi duymutu. Adam, "Bu ocuk delidir! Ne sylediini bilmiyor." dedi. nem vermeden gitti. O da, bekiler gzden kaybolunca, puthaneye gitti. Kapsn at. eri girdi. Elinde balta vard. Putlara bakt, nlerine, trl trl yiyeceklerin konulmu olduunu grd. Kfirlerin deti u idi ki, bayram iin ne yiyecek piirirlerse, byk puta ondan bir pay ayrrlard. Her putun nne de, o yemeklerden biraz koyarlard. Sonra o yiyecekleri alarak: "lhlarmzn bak ile bereketlenmitir," derlerdi. Onlar saklar, kendileri yerlerdi.
brahim baltas elinde, putlara yle seslendi:
"Niin bu yiyecekleri yemiyorsunuz? Niin cevap vermiyorsunuz? Sylesenize! Ama doru! Yiyemezsiniz! O halde bu halka nasl ilhlk edersiniz?"
Baltay sa eline ald. Putlara saldrd. Balta ile kiminin ban krd. Kiminin ayan kesti. Kimini belinden ikiye ayrd. Kiminin ban ikiye bld. Kimisini de yzst brakt. Byk puta ise ilimedi. Onu, altn bir tahtn stne oturtmulard. Trl mcevherlerle de o putu sslemilerdi. Baltay, onun boynuna ast. Sonra dar kt. Kapy, bekilerin kapad gibi kapad. Darda oturdu, bekledi.
Puthane hizmetileri geldii zaman, o hali grnce arp kaldlar. Feryada baladlar. Hemen, o saatte gidip ’Nemrut’a haber verdiler:
"Putlar krlm!"
’Nemrut’, hemen yerinden frlad. Puthaneye geldi. O hali grnce arp kald. Ve:
ENBYA(21)/59: "Dediler ki: ’Bunu ilahlarmza kim yapt? Muhakkak o, zalimlerdendir.’"
Nemrut hizmetilere kzd:"Bunu yapan kim ise onu bulup, getirin!"
brahim’in, Siz gidin, ben de putlarnz krarm, dediini iiten beki, Nemrut’a: "brahim adl bir genten, putlarnz ben kracam!" diye sylendiini iittik, dedi.
Nemrut, "brahim’i bana getirin! Eer bu sz doru ise, iitenler tanklk etsinler! Ben onun cezasn veririm!" dedi.
ENBYA(21)/61: "Dediler ki: ’Onu, insanlarn gzleri nne getirin. Umulur ki onlar, ahitlik ederler."
Nemrut, ne kadar kfir ise de, iki kii tanklk etmeyince hkm vermezdi. Hem de yle dnd: "Bu gen, Vezir’in oludur. Sulu deilse cezalandrmayalm."
brahim’i getirdiler.
ENBYA(21)/62: "Dediler ki: ’Bunu ilahlarmza sen mi yaptn, ey brahim?’"
ENBYA(21)/63: brahim: "Bilakis, onlarn by bunu yapt. ayet konuabilirlerse, onlara sorun." dedi. Sonra yle ilave etti:
-Onlar, syleyemeyecek olursa, o byk puta sorun! Bu ii niin yaptn, sylesin!
ENBYA(21)/65: "Sonra balarn evirdiler. ’Sen gerekten bilirsin ki bunlar konuamazlar!’" dediler.
brahim, bu szleri iitince, yle dedi: "Bu putlar, mademki konuamaz bunu biliyorsunuz, o halde kimseye fayda ve zarar veremeyecek eyleri niin lah ediniyorsunuz?"
O zaman putlar krann brahim olduu anlald. Nemrut:
"Bunu cezalandrn, ikence edin!" dedi.
Bundan sonra da brahim, peygamberliini aa vurdu. Halk, Hakka ard. Babilliler, brahim’e:
"Atamzn, anamzn dinini brakmamz m istiyorsun?" dediler.
O da: "Ana ve atalarnz da sizin gibi sapknlk iindedirler. nk yle bir eye tapyorlar ki, onlara ne faydas, ne de zarar vardr! Nitekim Allah(c.c) yle buyurur:
ENAM(6)/ 83: "Biz bu delillerimizi, kavmine kar brahim’e verdik. Biz, dilediimiz kimsenin, derecelerini ykseltiriz. Muhakkak, senin Rabbin, Hakim’dir, Alim’dir."
Ve yine Allah(c.c) yle buyurmutur:
ENAM(6)/ 80: "Onun kavmi, onunla mcadele etti. (brahim) dedi ki: ’Allah, beni doru yola iletti. Siz, O’nun hakknda, benimle mcadele mi ediyorsunuz? Ben, O’na irk kotuunuz eylerden korkmuyorum, ancak, Rabbimin dilemesi mstesna. Benim Rabbim, ilmiyle her eyi kuatmtr, dnmyor musunuz?’"
Nemrut, brahim’e:
"Senin lahn ne yapyor ki bende onu yapaym?" dedi.
Nitekim Allah(c.c) yle buyurdu:
BAKARA(2)/258: "Allah’n, kendisine mlk verdii o kimseyi, grmedin mi? Ki o, brahim’le Rabbi konusunda mcadele ediyordu. brahim dedii zaman, benim Rabbim O ki, diriltir ve ldrr. (Nemrut) dedi ki: ’Ben de diriltir ve ldrrm.’"
Nemrut, zindandan iki kii getirtti. Birisini ldrtt:
-te, dedi. Diriyi ldrdm!
Sonra tekisinin ellerini zdrd:
-te, ly de dirilttim! nk elleri bal olan ldrlecek kimseydi. imdi onu baladm, salverdim. Bylece ona hayat verdim! Dedi. Bunun zerine brahim, Nemrut’a tekrar yle hitap etti:
BAKARA(2)/258: ".brahim dedi ki: ’Muhakkak benim Rabbim, Gnei, doudan getiriyor, sen de onu, batdan getir.’ (Bunun zerine) o Hakk rten, ard. Muhakkak Allah, zalim kavmi hidayete erdirmez. "
Nemrut, buna cevap veremedi, sustu. O cebbar Nemrut’un dili sanki tutuldu. brahim, bundan sonra yine halk,slam’a ard. Fakat hi kimse, olumlu cevap vermedi. nk Nemrut’tan korkuyorlard. Nemrut: "brahim’i bir eve kapatnz!" dedi.
Bir kapal yere brahim’i kapattlar, bekiler koydular. Elini, ayan salamca baladlar. Halktan insafl, merhametli kimseler, onun yanna grmeye gelirlerdi. O da onlar, slam’a davet ederdi.
brahim, o hapishanede, bu ekilde bir sre kald. Bir sre sonra, babas Azer ld. Nemrut’ta, brahim’e ikence etmeye ve ldrmeye niyetlendi. Bu nedenle de atee atmaya karar verdiler ve yle dediler:
ENBYA(21)/68: "ayet yapacaksanz, onu(brahim’i) yakn! Ve ilahlarnza yardm edin!"
Sonra, Nemrut’un emrince, yksek bir yer yapld. Ate yaklacak yeri evirdiler.
Nitekim Allah(c.c) yle buyurur:
"’(brahim) iin bir bina yapn da onu atee atn!’ dediler."
Atein evre duvar, yaplp- tamamlannca, Nemrut emretti. Ate iin odunlar tand. Oraya odun gtrmek iin odun yklenen develer, odunlarn, brahim’i yakmak iin tandn bildiklerinden, srtlarndaki yk yere drrlerdi, gtrmek istemezlerdi. Bundan tr brahim, onlara hayr duada bulunurdu. Ancak katr, hrsla ve gnlden odun tamt. brahim, katrlara lanet etti. Bu odunlar, bir yl boyu tand. brahim’in, atee atlacann btn lkede bilinmesi ve halkn orada hazr bulunmas iin i uzatld. Beli bklm, ihtiyarlar, hastalar srne srne giderler, dadan srtlarnda birer, ikier odun getirirlerdi.
Bizde bir hayrda bulunalm. lahlarmza yardm edelim. Onlarn dmann atete yakalm, derlerdi. Bu yolda bir yl tamamlannca, odunlar bir da gibi yld. Sonra bu odunlar, atee verildi. yle bir yan yand ki, alevleri gkyzn sard. Daha sonra brahim’i, zincirlerle bal olduu halde, o atee atmaya getirdiler. Nemrut halk, onu grnce sevindiler. brahim’i sevenler ise gizli gizli alar, Allah’a yalvarrlard.
brahim’in atee atlmasna gelince, scaklndan tr kimse yanaamad. Ne kadar altlarsa, onu atee atamadlar. Aciz kaldlar. eytan, brahim’in atee atlamadn grnce, hemen, kendisini nemli bir kimse ekline soktu. nemli bir insan havasnda, Nemrut’un karsna geti.
Nemrut ona:
-Sen kimsin, ne kiisin? Diye sordu.
eytan:
-ittim ki, u byc kimseyi, atee atmak istemi, atamamsnz. Sana, onu atee atmann yolunu gstermeye geldim, dedi.
Nemrut:
-Yntemin nedir, syle bakalm! Dedi.
eytan:
-O’nu mancnklarla atn! Diyerek Nemrut’a mancnn yaplmasn retti.
Mancnk yaplnca, Nemrut emretti, brahim’i, zincirlerle bal olarak getirdiler. Mancna koyup, atmak istediler. Lkin mancnkla da atamadlar.
Tekrar aciz kalnca, yine eytan ie kart ve yle dedi:
-Bir erkekle bir kz karde, burada iftlemeli ki, bunu atee atabilesiniz!
Nemrut onun dedii gibi biri kz, biri erkek iki karde buldurttu. in ile Gane adl iki karde bu ii yapt ve ingeneler de onlarn soyundan tredi.
brahim, sonra mancnn iine konuldu ve atee atld. brahim mancnktan frlatlnca, havada atee doru ilerlemeye balad.
Allah(c.c), Cebrail’e emretti:
"Yeti! brahim havadayken tut!"
Ona: "Ben Cebrail’im de! Benim yapabileceim bir dilein var m? Diye sor", dedi.
Cebrail, hemen o anda, brahim’e yetiti:
-Ey brahim! dedi. Ben Cebrail’im! Allah(c.c.)’nn emriyle sana geldim. Benden ne dilersen dile!
brahim:
-Benim dileim, Allah(c.c.)’na dr, sana deildir. Ben O’nun klesiyim! Atete O’nundur! Nasl dilerse yle yapsn! Dedi.
brahim, Allah’tan baka kimseden yardm dilemeyerek:
"Ben sadece Allah’tan yardm isterim dedii iin Allah(c.c.), ona, "Halilim" (dostum)dedi ve ad "Halilullah"(Allah’n dostu) oldu.
Allah(c.c.), o zaman atee yle emretti:
ENBYA(21)/69: "Biz syledik: ’Ey ate, brahim’in zerine souk ve selmet ol!’"
Ve brahim, atein ortasna dnce, ate drt yana ekildi. Atein ortasnda bir yer ald. Gzel bir pnar kt. evresi yeillendi. O da geldi, pnarn yanna oturdu. Ayandaki zincir balar zld.
Nemrut, yksek bir saray yaptrmt. O sarayn stne, aatan yksek bir sedir yaplmasn emretti. O yksek yere karak, atei grmek istedi.
Hem de yle dedi: "brahim’in ate iindeki halini greyim! Acaba yanp kavruldu mu?"
Nemrut, atein iine bakt. Ate ortasnda, pnar ve yeillii grd. brahim’de, sa olarak pnarn yannda oturuyordu. Nemrut, bu hal karsnda ard, kald.
-Ey brahim! diye bard.
brahim’de: "Ey Allah dman! Ne diyorsun?" diye cevap verdi.
Nemrut, "Bu atei senin iin kim byle yapt?" diye sordu.
O da: "Atei Yaratan!" dedi.
Nemrut, "O Yaratann hakk iin atein iinden dar k. Seni greyim!" dedi.
brahim kalkt. Atein iinde yrd. Nereye
ayakbastysa, o yerdeki ate snyor, oras imenlik oluyordu. Bu suretle brahim, dar kt, durdu.
Nemrut, "Ey brahim! Sana ne syleyeyim! Senin yce bir Rabbin varm. imdi dileim, senin Rabbine konukluk etmektir!" dedi.
brahim, "Benim Rabbimin konuklua ihtiyac yoktur." dedi.
Nemrut, "Ben onu konuklasam gerek!" dedi.
Bin at, bin deve, koyun, sr ve kular; yani sultanlar konuklamaya yarar eyleri getirdiler. Hepsini, brahim’in Rabbine kar kurban ettiler. Ancak Allah(c.c.), hi birisini kabul etmedi.
Nemrut, kurbann kabul edilmediini anlaynca, brahim karsnda mahcup oldu. Bu utanla, brahim’in yzne bakamad. gn sarayna kapand. Nemrut, halkn kendisinden yz evirmesinden korktuu iin sabrszland. Saraydan dar kt, hemen adamlarn, drt bir yana mektuplar yazarak yollad:
-abucak ordular gnderin! Tamamen silahlansnlar. Gk Tanrs ile sava etsem gerek! Dedi.
Yz bine yakn talimli asker, Nemrut’un nnde topland. Sonra Melek, Nemrut’un yanna varp:
"Ey zavall, senin gibi bir biareye asker ne gerek! Yce Allah, yaratt en kk bir kuluna emrederse, seni de, askerini de yok eder!" Dedi. Yzn ge yneltti:
"Yarabbi, Sen, bu tautun neler sylediini bilirsin. Bunun helakini, sana havale ediyorum!" Dedi.
Yce Allah, yaratklarnn en zayf olan sivrisinek ordusuna emretti. Akn akn geldiler. Nemrut ordusundaki askerin, yzlerine, gzlerine tler. Sivrisinein okluundan, askerler, birbirlerini grmezlerdi. Her adam ve atn srdnda, acs dayanlmaz olurdu. Bu acyla, hayvanlar aha kalkar, cannn acsndan, askerleri yerlere frlatrd. Bylece, bu zalim ordu, perian oldu.
Nemrut, yapayalnz kald. Kap, sarayna girdi. Kaplar salamca kapatt. O beladan kurtuldum sand. Fakat YceAllah(c.c.), sineklerin en zayfna emretti. yle ki bir gz kr, bir aya topald. Baca deliinden ieri girmi,Nemrut’un dizi stne konmutu. O, onu tutup ldrmek istedi. Sinek utu, yzne kondu. O da onu, yznden kovmak istedi. Sinek yine utu, onun burnunun iine girdi. Oradan beyninin iine kadar yrd. Azar azar beynini kemirmee balad.
Nemrut iki eliyle yzne, gzne vuruyor, acsn bir para dindirmek istiyordu. Sinek, ona, o kadar ikence ediyordu ki, ne zaman ban sallasa, sinein kemirii diniyordu. O da, o zaman rahat ediyordu. Eer bana, bir eylerle vurmazlarsa, sinein beynini yemesi yine devam ediyordu. O zaman, Nemrut’un feryad gklere kyordu.
Sonunda, bana vuracak bir grevli gerekti. Tokmaklar hazrland. Nemrut’un yaknlarndan, nbetle onun bana vuracak kiiler grevlendirildi. Nemrut, hafif vurandan darlr, kuvvetli vurandan memnun olurdu. te kendisini "tanrlatran" ve kendi ann en byk krallnn bandaki zalimin akbeti!

   Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn dinsel kmesinde bulunan dier yazlar...
Nil Kraliesi.
Katil, Herkes...

Yazarn yk ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Muhittin Amca...
Hempa...
Krallarn Kraliesi
Hanmeli...
Siktiriboktan
Balkonlu Ev...
Basgitar...
Bizim Kyn Aylar... 2.
Nerede O Eski retmenler…
pck Tutkusu...

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Part - Time Sevimeler [iir]
Bir "Hibir ey" Olmak [iir]
Deliler Bayram [iir]
Nazl Nazl Karlar... [iir]
Glbahar'm; Can ieim! [iir]
kimiz in [iir]
Hayatm [iir]
Halepe [iir]
Senden nce, Sensiz [iir]
apkn Kz... [iir]


Kemal Yavuz Parackolu kimdir?

Okur yazar, okuduunu anlar, yazd okunur, emekli bro memurluundan devirerek, kendi kendine oldu yazar. . .

Etkilendii Yazarlar:
Hi kimseden etkilenmemitir, kendine zg bir yaz dili kullanr...


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Kemal Yavuz Parackolu, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.