..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Yaama kar smscak bir sevgi besliyorum... -Dostoyevski
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
zEdebiyat - Yazar Portresi - Bayram Kaya
Bayram Kaya - Balamyla
Site i Arama:


Ana Sayfa
  Kolektif Alan 46 B (Bayram Kaya) 13 Mays 2023 Felsefe 

Mlke doru ekilim eksiklerinizin tamamlanmas olarak ikame edilmi ikinci tuzakt. Kleci dnem iinde kredilen ve ilenilen ey neydi? Kolektif kapasiteli yapabilirlikten yoksun kalmayd. Kolektif kapasiteli yapabilirlik paydal GZL ZNEYD. Kolektif kapasiteli yapabilirlik imdi mlk sahibinindi.

  Kolektif Alan 41 (Bayram Kaya) 7 Mays 2023 Felsefe 

Bylece kolektif bir alan iendeki kiiler, yeni bir potansiyel durumla paydal organik alanlar oluurlar. Organik potansiyelli alan iindeki kolektif sinerji nedenle yoku aa etki alanlarn olutuklar gibi organik potansiyelli arlk merkezi iindeki bizim dmzdaki kolektif znelerin haklarnn korunmas nedenle; arlk merkezi bencillii itmekle, kolektif alan koruyucu bir yoku yukar etki alandr da

  Kolektif Alan 42 (Bayram Kaya) 8 Mays 2023 Felsefe 

Sre kendisini srdrrken enerji tketir ve enerjiye gereksinim duyar. Enerji salama sreci daima yoku yukar olan eylemin zorluudur. Kesikli sreklilik iinde srp giden ilevler giderek adeta yoku yukar etki gibi kendisini snrlayan, kendisini zorlayan, kendisini tketen direnle, kendisini frenleyip; kendisini durduran etkilerdir. znenin da doru olan kendi eilimlerini karlayacak olma ynelimleri her zaman yoku yukar olan enerji etkisine maruz kalr. Yoku yukar olan enerji, her glkle bir kolaylk vardr dncesi misali yoku aa enerjiyle evrede vardr.

  Kolektif Alan 43 (Bayram Kaya) 9 Mays 2023 Felsefe 

Bylece dsal alann zorluu ile yaknsatc olan ini aa enerji durumlu iki girime kolektif alann olumasn balatr. Alan eylemlerini durdurur etkimeler olurlar. Sistemin birinci aksa evrensel dokudan geliyorsa, sistemin ikinci aksa da fiziki alan ile zne arasnda olumaktadr. Sistemin nc aksa da kolektif sistem iinde zneler aksa nedenle enerji salama, enerji tketme aksadr vs.

  Kolektif Alan 44 (Bayram Kaya) 10 Mays 2023 Felsefe 

Kolektif ba ilikisi sinerji verir. Sinerji kii zerindeki salama zorluu olan enerjiyi, yoku aa enerji kolaylamasna evirir. Yk kolaylatrma sinerjisi olduka ekici bir sosyal ba ve kolektif ba ilikisidir. Kii ve kiiler kii sel duyum ve kii sel doyum farklar nedenle, kolektif alann hem aksadrlar hem dzenleyicisidirler.

  Kolektif Alan 45 (Bayram Kaya) 11 Mays 2023 Felsefe 

Kolektif alan, znelerle birlikte giderilmesi gereken temel kayglarn karlanmas iinde sinerjini bir durumdu. Sadaka verme ii kleci paylaml yansmayd. Sadaka verme, ltufta bulunma tarz kleci alan iine alan nilerdi. Nilerin ii istendii gibi eylem, sylem ve dncelerle doldurulacakt. Niler bu tarz inanc dnce ve eylemlerin kullanm alanlarydlar. Sadaka birok para bileenli dncelerdi.

  Kolektif Alan 46 A (Bayram Kaya) 12 Mays 2023 Felsefe 

Kolektif alan kolektif emek gc zerine mlkl mlksz diye paral edilmiti. Kolektif emek, kolektif kapasiteyle; kolektif yapabilirlikti. Mlksz lk duygusu kiileri kolektif alandan raksatan dnceydi. Iraksama mlk sahibini yaknsatan dnceydi.

  Totemi Dil 1 (Bayram Kaya) 13 Mays 2023 Felsefe 

Groteskti mana anlayl dillendirme, isel duyulu isel okuyuun, i seslendirmeli mana diliydi. Totemi mana anlay tarihte ilk kez semboller zerine mana bindirme dili olma iiydi. Dtan zneler aras ortak anlamann mana diliydi. Ksacas Totemi dil, semboller zerinde anlatmann mana diliydi.

  Totemi Dil 2 (Bayram Kaya) 1 Haziran 2023 Felsefe 

Simgeler dili bundan sonra oluacak deneyimlerin ayrntlarn artk i seslendirmeleriyle deil de dtan seslendirmeler totemi mana dili zerinde kendisine hareket alan bulacakt.

  Totemi Dil 3 (Bayram Kaya) 1 Haziran 2023 Felsefe 

Aslan biyolojik komplikasyonlu ilevlerin kimini bastrm olmas nedenle kkryordu. D ortamda olama uygun komplikasyonlar srdrecek olan kolektif bir balanm olmamas gibi nedenle ve olam komplikasyonlarn fazla enerji tketmemesi gibi nedenle aslandaki kimi olas biyolojik ilevler basklanmt.

  Kolektif Alan 46 C (Bayram Kaya) 14 Mays 2023 Felsefe 

reten kamu kaynaklar gc (kolektif kapasite) ihale ve zelletirme ad altnda ballandra ballandra sekin kiilere aktarlr. Kamu zenginlikleri ihaleler, zelletirmelerle bir taraf zerinde biriktirilirken, dier bir taraf da bu zenginliklerden mahrum braklr. Kleci smrnn ileyi kural budur.

  Kendime Sayarm (Bayram Kaya) 15 Mays 2023 Toplumcu 

zgecil dayanr Savunurum da Kendine acmazsn Seni kendime mlk gnlm

  Kolektif Alan 46 D - E (Bayram Kaya) 17 Mays 2023 Felsefe 

Ama siz 3 saatlik alma yerine 8 saat almakla, siz 5 saatlik fazla bir alma yaparsnz. te karl olmayan bu 5 saatlik alma EMEK GCNZD. Kolektif bir alanda emeiniz saatle snrl. Emek gcnz 24 saatle snrldr. 5 saatlik fazla alma art emekti. Demek ki kolektif bir alanda zenginlik be parman beinin de bir hnerle olmamas nedenle ya da tembellik ve alkanlktan doan bir durum deildir. Kolektif bir karl verilmeyen 5 saat boyunca allan art emee el konmasdr.

  Kolektif Alan 46 F_g (Bayram Kaya) 18 Mays 2023 Felsefe 

Emek ve emek gcnz kolektif bir alan iine de bir deerdir. Emek ve emek gcnz kolektif alanda komu kaynaklar ile girimekle verimli ve bal enerjilidir. Rzk diye datlanlar kolektif kaynaklar ya da kamu kaynaklaryd. Kamu kaynaklarnn retim ve tketim gc girimesinden yoksun braklan kesimler, emek glerinin karlnda (almalar karlnda) mlk sahibine teslim olurlar. Dini sylemle mlk sahibine snm olanlar ben teslim olanlarn ilkiyim diyerek iman ve inan deklarasyonunu ak ak ilan ederler.

  Kolektif Alan 47 - 48 (Bayram Kaya) 19 Mays 2023 Felsefe 

lahlara geien kamusal yapabilirlik gc enerjisi ile (muktedirlik gc enerjisi ile) ilahlar; "kendi kendilerinde bir g vehmettiler". Bu vehimler kimi kiiler zerinde kimi kiileri "ne oldum delisi" yapt. Kimi ilahlardaki ne oldum delilii olan kibir kiileri sosyal duygudalktan kopartp; kiiyi ayr bir yere konumlamakla kiilerin de "byklk hastaln, ycelik duygusunu (megalomaniyi)" oluturdu. Ne oldum delillii megalomanisi, mlkn sahibi olmann byklk, ycelik ve tasm kibriyle mlkn sahibi olma sylemiyle kendisini da vurdu. Vehmedilen mlk sahiplii gc kolektif alann kiilere ykledii sinerjin gten daha kapsaml bir g olan "yneten g" zehirlenmesinin "geien yk enerjisiydi".

  Kolektif Alan 49 (Bayram Kaya) 20 Mays 2023 Felsefe 

Kimi ilahi grup temsilcileri srayla ynetime gelseler de sray i sinmeyip kolektif gcn kullanmn yitirmek istemiyorlard. lahi dnemin sonuna doru bu trden vehimleri iinde olan ilahlar, g zehirlenmesine uradklar bu vehimle "kolektif sahiplik" yerine "kiisi sahiplikle"; "kolektif gc" tmden kendi ellerine geirmeyi, ynetimlerini srekli klmay dndler.

  Kolektif Alan 50 (Bayram Kaya) 21 Mays 2023 Felsefe 

Eksiini tamamlamak iin evreye ynelimli kiiler, kolektif alanda bu eksiklerini birbiri zerinde karlkl transfer emek ve emek gc zerinde karlyorlard. Transfer emek evredeki kiiler zerinde dzenli bir bal dolamla kendi zerine kendi etkimeli bir salamayd.

  Totemi Dil 4 (Bayram Kaya) 1 Haziran 2023 Felsefe 

Dil olarak sadece bu hiyeroglif ve ideografi gelime bile mthiti. Mucize izole totem alanl etkideydi. Kolektif akldayd. Kolektif akl biyolojik komplikasyonlar harekete geiren zellemi uyartmlard. Gnmzde de zellemi kolektif bilgi tayan uyarmlar teknik bir yaz, elektrik ve manyetik ifrelere dkmekle zel bir biliim dili ortaya koymaktadr. Trmz biyolojik analojini maymundan ayran fark da trmzn toplumsal yapsyd. Organik ve inorganik eyler evrensel dokudan yaltmlarla yerellik (yaltm, zel) bants iindeydiler. Evrensel dokunun z de dalga hareketiyle titreen frekanslardand. Titreim de her eyle, her eyde vard. Tala da aslanla da bcekle de bakteriyle de insanla da vard. Evrensel doku canl cansz olgularn titreim hareketleri zerinde ne konumalarna engeldi. Ne de u var olu ekli konuur, ama bu tr var olu ekli konumaz gibi bir tercihleydi. Hayat kendi yaltml nileri iindeki ihtiyalarna gre biyolojik eilimlerini snrlyor veya snrl bir zel durumla eilimlerine yol veriyordu. Hayat bu yol verme iinde kimi zelliklerini ne karr. Kimi zellikleri en az dzeyde kstlar. Kimi zellikleri de enerji tasarrufu nedenle basklyordu. Tm eyler tm bu komplikasyonlar titreen frekansn zellikleri ile ortaya koyuyordu. Hayatn ve var oluun temeli titreimdi. Titreimler burada sayamayacam denli ok kuantumla fizik belirmelerinin iinde kendisini yenileyen, kendisini aran, kendisini kopyalayan vs. bir dalgalanmayd. Evrensel doku yerellemedike olmalarla (olamlarla, hibir eyle belirlenmemilerle) potansiyel bir ilerlikti. Hayat ve trler her bir durumlaryla ve zerresiyle bu olmalar tayan yerellik iinde ksmi bir evrensel dokuylaydlar. Her titreim bir renk, bir frekans, bir yk ve bir sesti. Yeter ki bu titreimler nicelimi iinde hayat ni sel ortam ile birlikte kendi zorunluluklarna ve niceli durumlarna denk gelesinlerdi. Titreimdeki nicel durumlu zorunluluklar kuantum ssel durumlar sekisiydi. Mikro kuantum dnya hari, makro dnya da hibir ey kendi ncesi srelerde u vermeden birdenbire puf diye bir belirme deildi. Kolektif alan, kolektif dnce, kolektif akl, kolektif zne, kolektif yapabilirlik vs. toplum sal alanla kendi ncesinin totem alanyla, kendi sonrasnn biliim ana doru belirmesinin bir u vermesiydi.

  Totemi Dil 5 (Bayram Kaya) 2 Haziran 2023 Felsefe 

Yani totem alan iinde totemilerin duygular da yaltma edilmiti (tecridiydi). Duygularnz sadece gruba ait olanlara gsterilen bir alakayd. Grubunuz dndaki hemcinsleri avlayp yiyebilirdiniz!

  Totemi Dil 6 (Bayram Kaya) 4 Haziran 2023 Felsefe 

topyalar anlatp "Atlantis lkesi" gibi topyalar yazacakt. Gemiin kolektif anlar iinde kolektif krntlardan ne kalmsa; bu dnsel krntlarn adeta "hologram yansmalar ile bezeli" olan sylemler iinde "altnda bal erbetinden, araptan akan rmaklar" syledii beldeler lkeler anlatlacakt.

 

 

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Bayram Kaya, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.

 

Bu dosyann son gncelleme tarihi: 23.05.2024 03:16:07