..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Yaamn her an hakkn ister. -Goethe
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > Eletiri > Trkiye > Akakiy Akakiyevi
28 Nisan 2011
Muhaliflikten Muktedirlie,maduriyetten Mtegallibelie  
Akakiy Akakiyevi
Yukarda bahsedilen btn olumsuz deerlendirmelere ramen slamc kesimin gerekten demokratik hak ve zgrlkleri geniletecei safsatasna inanmak mmkn mdr! zellikle 2002 ile 2005 yllar arasnda demokratik toplum ve demokratik devlet iin greli olarak atlan admlarn devam neden gelmemitir.2007 ylndan itibaren neden gem azya alnm ve rvanist tutumla hareket edilmeye balanmtr. Gemiin hesabn anti-demokratik yollarla sormann Trkiye’ye kazandraca ne gibi faydalar olabilir. Maduriyetin sebeplerini sorgulayarak ortaya karmak ve bir daha yaanmamas iin gerekli nlemleri almak, deiiklikleri yapmak yerine neden mtegallibeliin yollar aratrlr. Btn bu sorular tatminkr cevaplara muhta Trkiye’nin gelecei iin nemli sorulardr.


:BECG:
Muhaliflikten Muktedirlie, Maduriyetten Mtegallibelie

Cumhuriyet tarihinin btnne bakld zaman, Trkiye’de siyasal slam genel olarak muhalif bir hareket olarak her zaman var olmutur. Tek partili siyasi hayatta sistemsel olanakszlk nedeniyle meru zeminde tebarz edemese bile, zellikle fikir hareketi bakmndan varln korumu ve zamanla glenme temayl gstermitir. ok partili siyasi hayatla birlikte, partileme yoluyla topluma hitap etmi ve nemli bir muhalefet hareketi haline gelmitir. Siyasal slamclar 1970’li yllardan itibaren koalisyon orta olarak iktidar olmulardr. zellikle MC hkmetleri ierisinde Trk sann slamc-muhafazakr bileeni olarak faizan bir konuma gelmilerdir.12 Eyll 1980 askeri darbesinden en az zarar gren siyasi hareket slamclardr. Siyasi yasaklarn kalkmasndan sonra hzla toparlanarak yine partileme yoluyla topluma hitap etmilerdir.1990’l yllarda nemli bir yerel seim baars ve devamnda nihayet iktidar orta olmulardr. Hkmet orta iken askerin siyasete mdahalesi sonucu iktidar brakmak zorunda kalmlardr. Daha sonra da partideki baz “yeniliki kanat” ayrlm ve baka bir parti ile 2002’de tek bana iktidar olmulardr.

Siyasal slam 1970’li ve 1990’l yllarda iktidar orta olduysa da genel olarak muhalif bir hareketin tesine geememitir. Resmi ideolojiye kar radikal eletiriler ve farkl bir toplum tahayyl ortaya koyma abalar muhalifliin temel gstergeleridir. Bu itibarla iktidara geldikleri zaman bile aslnda sisteme muhalif bir konumda bulunuyorlard. Muhalifliklerinin temel nedeni ise Dnya grlerinin ve yaam biimlerinin devlet ideolojisine, Kemalizm’e aykr grler iermesiydi. slamc hareketin bir tara ideolojisi olan Siyasal slam’ evreden merkeze tamak istemesi ve merkezin de bu ideolojiye ve taycs olan siyasi kesime kar tepkisi slamclar muhalefet etmeye yneltiyordu. zellikle, trban zerinden yrtlen tartmalar, yaam biimlerini kamusal alana daha fazla yanstmak istemeleri, slami sembollere yaplan atflar bu balamda deerlendirilebilir.

Post-modern 28 ubat srecinden sonra slamc siyasi hareket revizyona ve “yenilenme” ihtiyacna gerek duydu. Reel siyasi sistemle uzlamadan sadece muhalefet ederek belirli bir yere varlamayaca anlald. Bu sebeple eski tarz siyaset yapan partiden kopmalar balad.2001 ylnda kurulan ve sistemle uzlaarak siyaset yapmay temel ilke olarak belirleyen “yeniliki kanat”,”milli gr” gmleini kararak parti kurdu.2002 ylnda yaplan genel seimlerde de iktidar oldular. zellikle 2007 ylna kadar siyasi sistemle mcadele ettilerse de muktedir olmay baaramadlar.2007’de yaplan Cumhurbakanl seimi ve 27 Nisan’da asker tarafndan yaynlanan e-muhtraya kar verilen tepki, iktidarn muktedir olma yolunda belirli bir eii getiini simgeliyordu. Nihayet 2007’de yaplan genel seimlerde de ezici bir ounlukla iktidar olunca slamc kesimin muktedir olma dnemi balyordu. Ergenekon soruturmasnda muvazzaf subaylarn gzaltna alnmas, darbe teebbslerinin ortaya karlmas ve yarglanmas, zellikle brokraside trl yollarla kendi yneticilerini devletin st kademelerine getirerek karar alma mekanizmasn kendi lehlerine evirmeleri ve kendi iktidarlarna muhalefet edenleri ftursuzca bertaraf etmeye almalar slamc kesimin artk muktedir olduunu gsteriyordu.

slamc kesim zellikle 2007’ye kadar siyasi arenada maduru oynamay bir tr siyaset yapma biimi olarak kulland. slami hassasiyetlere vurgu yapan siyasi partilerin, laik devletin temellerini sarsarak laiklie aykr eylemlerin oda olduklar iddiasyla, srekli olarak kapatlmas ve zellikle trbann siyasi simge olduu iddiasyla kamusal alandan dlanmas gibi aleyhlerine olan baz olgular iyi kullandlar. Her frsatta madur bir siyasi hareket olduklarn dillendirdiler. slamc hareketin madur bir konumdan tam tersi bir konuma yani mtegallibe konumuna gelme sreci arasnda ok ince bir izgi vardr. Bu izgi ise anti-demokratik bulduklar mevcut siyasi rejimin enstrmanlarn kendi lehlerine evirdikleri zaman aldklar tavrda gizlidir. Zira maduriyetten kurtulur kurtulmaz mtegallibeliliin yolu almaktadr.

Mtegallibelik pratie ok eitli biimlerde yanstlmaktadr. Toplumsal hayatta kendileri gibi yaamayan insanlara gerek “mahalle basks” yoluyla gerekse ekonomik yaptrmlar yoluyla tagallp etmektedirler. Kamu kurumlarnn anti-demokratik bulduklar yapsn deitirerek demokratik bir hale getirmek yerine, toplumun sair kesimleri zerinde bask arac olarak kullanmaktadrlar. Trkiye toplumunun sorunlarn zmek vaadiyle etnik-dinsel gruplar maniple etmektedirler. Beklenti oluturup ve bu beklentiyi de boa kararak toplumsal huzursuzlua zemin hazrlamaktadrlar. Emeki ve ezilen kesimlerin haklarn trpanlayarak toplumda fakirlemenin nn amakta ve hatta daha da derinletirmektedirler. Demokrasi isteyen insanlara bozguncu muamelesi yaparak iddetle bastrmaktadrlar. Eletiriye dahi tahamml gstermemekte, iktidarlarn ve icraatlarn eletirenleri mmkn mertebe sindirmeye almaktadrlar. Btn bunlar gstermektedir ki slamc hareket maduriyetten mtegallibelie terfi etmitir.

Yukarda bahsedilen btn olumsuz deerlendirmelere ramen slamc kesimin gerekten demokratik hak ve zgrlkleri geniletecei safsatasna inanmak mmkn mdr! zellikle 2002 ile 2005 yllar arasnda demokratik toplum ve demokratik devlet iin greli olarak atlan admlarn devam neden gelmemitir.2007 ylndan itibaren neden gem azya alnm ve rvanist tutumla hareket edilmeye balanmtr. Gemiin hesabn anti-demokratik yollarla sormann Trkiye’ye kazandraca ne gibi faydalar olabilir. Maduriyetin sebeplerini sorgulayarak ortaya karmak ve bir daha yaanmamas iin gerekli nlemleri almak, deiiklikleri yapmak yerine neden mtegallibeliin yollar aratrlr. Btn bu sorular tatminkr cevaplara muhta Trkiye’nin gelecei iin nemli sorulardr.

Avrupa Birlii yolunda yaplan reformlar neden unutulmutur ve devam getirilememitir ya da getirilmemitir. slamc hareketin Trkiye’nin eksenini Avrupa’dan Ortadou’ya kaydrmasnn sebepleri nelerdir. Tercihini demokratik lkelerin oluturduu birlikten yana kullanan bir iktidar neden ikircikli tavrlar taknr. siyasette olduu gibi d siyasette de ikilem iinde kalan, gidecei yn tayin edemeyen, demokratik lkelerin oluturduu bloktan gitgide uzaklaan, otoriter-totaliter devletlerle ibirliine soyunan slamc hareket Trkiye’nin ufkunu daraltmaktan teye gitmemektedir.

Son tahlilde denilebilir ki, slamc hareket Trkiye’nin geleceini ipotek altna almaktadr. Daha demokratik bir lke ve toplum ideali iin almak yerine rvan nasl alrm kaygsyla hareket etmektedirler. Siyaset yapmay bir tr spor karlamas gibi addederek insanlara “senin taraftarn” ,”benim taraftarm” gzyle bakmaktadrlar. Toplumsal kutuplamay artrmaktan baka bir ey dnmemektedirler.Farkl bir iktidar ihtimali de ufukta gzkmediine gre Trkiye’nin gelecei belirsizdir.

28 Nisan 2011


.Eletiriler & Yorumlar

:: nemseyip aklk getirdiiniz iin teekkrler..
Gnderen: Vildan Sevil / , Trkiye
4 Mays 2011
Kusuruma bakmazsanz, baz kayglarm dille getireceim. Kreselletirmenin bitii rolleri kabul etmeye zorlandmz bir dnemden geiyoruz. Tm varlklarmz, deerlerimiz, dilimiz, kltrmz hara mezat pazarlanyor. Dilimiz; “ses bayramz”, dncemiz, duygularmzdr bizim. Osmanlnn “aslan torunlar” olarak, efendilerin istedii yne iteklenirken, mr oktan bitmi Osmanlca, ne yazk ki kimi aydnlarmz(!) tarafndan zel bir abayla canlandrlmaya uralyor.Bat dillerinin etkisi bir yandan. Dil araclyla,anlamamaya, anlamamaya, anlalmamaya ynlendiriliyoruz. Kaygm bundan kaynaklanmaktadr. Yazlarnzda dile getirdikleriniz, her yatan okura, yaln, ak ve abuk ulamal diyorum. Ne Orta Asya Trkesidir savunduum, ne de dilin zorlanmasyla tretilip dilde yerleememi szckleri kullanmak. Bugn en iyi anlayacak ve anlatacak dilden sz ediyorum. Tahayyl, dediniz. Yerine gre :dlem>dlemek>dlemlemek ya da imge>imgelem>/imgeleme/k...Hi deilse bizim olan “etmek” yardmc eylemiyle yaplm “hayal etmek”...Elbette kalem, beeni, seim sizindir...Yazlarnz sevmeseydim, bunlar yazma gerei duymazdm. Dost ac syler, bilirsiniz. imdiye dein okuduklarm gibi nice doru, gzel yazlara sevgili yazar...Dostlukla...

:: Osmanlca Kelimeler
Gnderen: Akakiy Akakiyevi / , Trkiye
3 Mays 2011
Saygdeer Hocam, Yazlarmda Osmanlca kelimeler kullanmann zel bir anlam yok.Tarih okumu olmamn etkisi galiba.Tahayyl,tebarz,meyanda,muktedir vb. kelimeleri kullanmaktan zevk alyorum.Bu kelimelerin de Trkenin bir paras olduunu kabulleniyorum.Mesela tahayyl kelimesini karlayacak ztrke bir kelime bulamyorum...Mtegallibe kelimesini zellikle kullandm,zira balktaki her kelimenin "M" harfi ile balamas gerekiyordu... Yorumlarnz iin teekkrler ,sayglar sunuyorum...

:: Katlyorum ama...
Gnderen: Vildan Sevil / , Trkiye
2 Mays 2011
Yazlarnzda, dncelerinizi salam bir mantksal dizgeye oturtmanz, zl anlatmnz beeniyor, ilgiyle okuyor, dncelerinizi paylayorum. Ancak kimi yazlarda, daha anlalr Trke karlklar olduu halde eski szckleri semeninizin zel bir nedeni olup olmadn merak ediyorum dorusu. Sayglar.. (mtegallibe: Zorbalar, zorbalk yapanlar, tagallup:Zorbalk gibi...)
Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn trkiye kmesinde bulunan dier yazlar...
Muhafazakar Tahayylde Osmanl mgesi
Trkiye'nin Yeni Vesayeti: Muhafazakar Hegemonya
Dersim Meselesi,chp'nin Tutumu ve Cumhuriyet Politikalar zerine
Almn Mant ve slamc Muhafazakrlarn Toplum Tahayyl zerine
eriat Deil Muhafazakar Tahakkm Tehlikesi Var
Trkiyenin Demokratik Anayasa Araynn nndeki Engeller zerine

Yazarn eletiri ana kmesinde bulunan dier yazlar...
12 Eyll,anayasa Tartmalar ve 1960 - 1980 Dnemine Dair Baz Deerlendirmeler
Otoriter Demokrasimizin Hal-i Pr Meali
Kldarolu'nun Mevkii Belli Oldu: Sa (A) Ak Oynuyor!
Ramazan Bizim Neyimiz Oluyor?
Alevilik ve Kemalizm
"Yeni" Chp ve Sol Araylar
Nuri Bilge Ceylann "Tara Epii" : Bir Zamanlar Anadoluda
Cumhuriyete Nasl Bakmal?

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Bir Memurun Sabah Mesaisi ncesi Grdkleri,dndkleri [yk]
Alevilik slam'n Dndadr..! [Deneme]
Askeri Vesayetten Sivil Otoriter Vesayete: Ksrdng,imkanlar ve Snrlar [Deneme]
Futbol ve Ben [Deneme]
Trban ve slami Kesim zerine Baz Mlahazalar [Deneme]
Rus Edebiyat'nda Gerekilik Akmnn ncs: Gogol'un Palto'su [nceleme]
Son Otuz Yln deolojisi Yeni Muhafazakarlk [nceleme]
Semen Davranlarnn nemi ve Dp (Akp) 'Nin Nasl Uzun Sre ktidarda Kald zerine Baz Deiniler [nceleme]
ounluk: Trk Kimliinin Sradan Halleri [nceleme]
Son Ekonomik Krizin Dndrdkleri [nceleme]


Akakiy Akakiyevi kimdir?

zellikle eletirel yazmaya zen gsteren,Trkiye tarihi,politika,sinema ve hatta edebiyat zerine kafa yoran ve yazmaya alan ve yazmay nemseyen bir amatr yazar. . .

Etkilendii Yazarlar:
Gogol,Pukin,ehov,Ahmet nsel,Murat Belge,mer Lainer v.b.


yazardan son gelenler

bu yaznn yer ald
ktphaneler


 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2023 | Akakiy Akakiyevi, 2023
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.