..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Dnyaya geldiinden, dnyada bulunduundan, dnyadan gideceinden honut olan bir kimse grmedim. -Namk Kemal
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > nceleme > Eitim > Mevlt Tok
25 Kasm 2010
Szlemeli retmen  
Hamal-retmen

Mevlt Tok


Alayarak dnyaya geliriz bir ebenin ellerinde. Acaba dnyay beenmediimizden mi aalarz yoksa yaamaya deer bir yer olarak grmediimizden mi alarz hi bilemedim. Eitim daha dnyaya gelmeden bile balar. Dil renmeye daha anne karnnda balarz. Srekli annemizin evresinde konuulanlar dinliyerek annemizin dilinin seslerine alr kulamz nce. Doduktan sonra da uzun sre dinleriz. lk retmenlerimiz sevgili annelerimiz.


:BDDE:
Alayarak dnyaya geliriz bir ebenin ellerinde. Acaba dnyay beenmediimizden mi aalarz yoksa yaamaya deer bir yer olarak grmediimizden mi alarz hi bilemedim. Eitim daha dnyaya gelmeden bile balar. Dil renmeye daha anne karnnda balarz. Srekli annemizin evresinde konuulanlar dinliyerek annemizin dilinin seslerine alr kulamz nce. Doduktan sonra da uzun sre dinleriz. lk retmenlerimiz sevgili annelerimiz.

Doumumuzla balayan eitim yaam boyu srer. lnceye kadar da bir eyler reniriz. Eitim yaamboyu bir sretir. Yaam koullar deiir, yeni teknolojiler ortaya kar ve bizler bilgimizi srekli yeniler ve gncelleriz. Yaamn her aamasnda aralksz eitim vardr. stelik eitim yalara gre ivmesi deise de, yalandka yavalasa da her yata srdrlr. Yani eitim kurumlar yalnzca diplomalar veren okullar deildir. Bizi yaama hazrlarlar. Bize yaammz kolaylatracak bilgi ve deneyimi kazanmamz salarlar. En nemlsi de yaamdaki ilevlerimize gre kiisel ve toplumsal sorumluluklarmz yerine getirmeye yarayan mesleki eitimimizi de verirler. Okullarn da ba kahraman retmenlerimiz. Annemizden sonra gelen ikinci annemiz, babalarmzdan sonra gelen ikinci babamz sevgili retmenlerimiz.

Baz remenlerimiz var yalnzca okul zamanlarnda maa alrlar. Tatiller gelince okullarmz onlar bir kenara atp unutur. Szlemeli retmenlerimiz. Mevsimlik tarm iileri gibi. Bir sre isiz ve aresiz kalrlar. Oysa ki eitim sreklilik sterir. Yaamn her mevsiminde hatta tatilde bile reniriz bir eyler. Yaz tatillerinde de eitim bir biimde srdrlebilir. Bu szlemeli retmenlerimize de yllk izinlerini kullandktan sonra yaz okullarnda grev verilebilir. Yani onlar bir vey veya ksz ocuk gibi itilip kaklmamal. Ayrmcla uramamallar. retmenlerimizin bir blm z dier yars vey olamaz. Onlar da bu lkenin eit haklara sahip yurttalar. Kn snfta eitim veren szlemeli retmene yazn tencere tabak, kabak patates sattrmamalyz. Hen buras Hindistan deil ki nereden kt bu kast rgt gibi kadrolu retmenlerin yannda szlemeli retmenler. Eitim yaamboyu sren bir geliim srecidir yleyse retmenlerin de hepsi srekli retmen olmaldr.

retmenlik sreklilik gsteren bir meslektir. Yaamnzn bir blmn retmen dier bir mevsimde baka bir blmn hamallk yaparak geiremezsiniz. retmenlik temelde kadrolu yaplan bir meslektir. Bir gn retmen, baka gn marangoz, br gn doktor olunmaz. Meslekler uzmanlama gerektirir zel alanlarda. Uzmanlamak iin yllarn vermi bir meslek sahibine de geici i veremezsiniz vasfsz iilere verdiiniz gibi. gvencesi olmadan hi bir meslek salkl olarak yrtlemez. Yarn ne olacam kaygs varsa o meslek sahibi alannda kendini gelitirip daha yararl olaym diye dnemez. Gnlk ve ksa soluklu olur plan ve dnceleri. Uzun soluklu projeler ve dnceler ortaya koyamaz. Yarn leceim diye dnen bir hastann yaamdan ne beklentisi olabilir ki? Yaama nasl sk sk tutunabilir ki?

Yarg olarak baka mesleklerden rnein bir retmeni szlemeli yarg olarak atayabilir misiniz? Veya bir bir albay olarak bir beden eitimi retmenini atayabilir misiniz? Kukusuz uygun olmadn sylediinizi duyuyor gibiyim. Ama Trkiye’de yllar boyunca ngilizce retmeni olarak kaymakam, mhendis, eczac gibi deiik mesleklerden kimseler ngilizce dersleri verdiler okullarmzda. Eitimcilik retmenlik formasyonu gerektiren bir meslektir. Ama yllarca formasyon nemsenmedi ve her meslekten insanlara retmenlik grevi verildi. Baknz ana dili ngilizce olan birisi bile ngilizce retmenlii yapamaz nk ingilizce retmenlii iin retim teknikleri ve metotlar konusunda eitim almanz gerekir. ok eskiden ‘’Amerikan Kltr’’de ngilizce retmeni olarak almtm. Bir gn kurum mdr beraberinde ngilizce derslerine giren Amerikal bir evhanmn ok deneimli olan bir Trk retmene stajyer olarak verdi nk derslerde baar olamamt. Siz nasl ngilizce retiyorsanz ona anlatn. O da yle retsin dedi. Bura grld gibi bir dili ana dil olarak bilmek de retmenlik yapmak iin yeterli deildir. Kesinlikle retmenlik ir uzmanlk mesleidir.

retmenlik bir boyac fsna sokup karlp elde edilecek bir sonu deildir. retmenlik heves, ruh, ak gerektiren bir meslektir. Eitim personeli devirme usul toplanarak elde edilen kadroyla yaplacak bir i de deildir. retmen okullarndan balayarak eitim fakltelerinde kesintisiz srdrlen bir mesleki eitimden geirilmesi gerekir. Her trl meslekten personeli toplayp bir atamayla retmen yapamazsnz. Baka meslekten gelenler en az bir yl eitim formasyonundan geirilmelidir. Usta bir retmenin denetiminde birlikte derse girip kmaldr. Bu lke ne gnler grd. Hzlandrlm (sulandrlm) eitimler. ayda retmen yettirildii yllar da grd bu lke. Ulusal bir retmen yetitirme politikamz olmad hi bir zaman. Baz yllar mhendislerin, biyologlarn, muhasebecilerin bile retmen olduunu grd bu lke. Siz byle alel acele toplama ve devirme bir eitim ordusuyla nasl eitim utkusunu elde edebilirsiniz? Eitim uranda utkuya ulaabilmek iin alannda eitim grm, deneyimli retmenlere geresinim vardr.

retmenler zel kiilik testlerinden geirilerek seilmesi gereken meslek sahipleridir. ocuu sevmeyen, zverili davranamayan iinde insan sevgisi olmayan kimseler retmen olamazlar. Ben retmen okulu mezunuyum ve o yllarda retmen okullarna ne kadar ince eleyip sk dokunarak renci seildiini ok iyi anmsyorum. Biz iki aamal bir snavdan geirilmitik. nce blgelerimizde genel bir snava alndk. Kazananlar –ben Antalya, Aksu ilkretmen Okulu’nda- snava alndk. Ama ne snavd o! Her bakmdan adaylar lp biiyorlard. Kekeme mi? ine kapank m, konukan m? nder zellikleri var m, toplumu painden srkleyebilir mi? Karlkl konuarak bire bir szl snavla setiler adaylar. Neden retmen olmak istiyorsun? Onlar inandrman gerekliydi bu mesli severek yapaileceine. Neden da banda cra bir kye gidecektin? Eitim alannda lklerin var myd? Hepsini aratrarak ok tutarl seimler yapyorlard. retmenlik rastlant sonucu seilecek her hangi bir meslek deildir.

retmenin bilgi donanm ve meslek deneyiminin yan sra toplumdaki saygnl toplumdaki konumuna ve gelir dzeyine de baldr. retmenin gelir dzeyi emeklilii beklemeden bir ev alabilecek, ikinci bir ie gereksinim duymuyacak kadar yksek maa almaldr. retmen srekli kitap alan ve okuyan bir meslek sahibidir. Karnn doyurmaya yetmeyen bir maala nasl kitap alabilir, nasl tiyatroya ve sinemaya gidebilir. Yaam ufkunu geniletmek iin hangi parayla ehirleraras ve lkeleraras gezilere kabilir? ngilizce retmenleri hi yurtdna kmadan, rettikleri dilin lkesini ve o dili konuan halk grmeden ve onlarla hi konumadan o yabanc dili retmektedirler.

retmen eitimde baarl olabilmesi iin yaam, geim ve yarn kaygs ierisinde olamamas gerekir. Toplumda belli bir yeri ve saygnl olmas gerekir. Saygn olmayan kiiler iyi bir retmen olamazlar nk retmenler toplumda yknlmesi gereken model insanlar olmaldr. ok iyi anmsyorum. Baz retmenlerimiz bacak bacak stne atamazlard. Sayg ile ilgili kayglarndan tr deil. Ayakkab tabanlarndaki delikleri ve yamalar grmeyelim diye. Bir matematik retmenimiz vard. ok iyi anmsyorum Mithat retmeni. Beyaz bir gmlei vard. Patavatsz bir renci arkadamz retmenin gmleine mrekkep damlatmt da retmen ne kadar fkelenmiti hem de ne kadar zlmt. Giyecek fazla ymlei de yoktu belki. Toplumda nder ve model olacak retmenler en st dzeyde insanlar olmaldr ve geim sknts ierisinde de olmamamaldr. Fransa’da retmen birinci derecede kamu grevlisidir. Eitim orada ok ciddi ve nemli bir meslektir.

Yaam ve yarn kaygs ierisinde olan retmenler ikinci bir i daha bulup geimlerini salamak zorunda kalacaklarndan btn g ve emeklerini eitime veremezler. Bazan da kendi snflarndaki rencilere zel dersler vermek zorunda kalarak onurlarndan dn verebilirler. Veya kendi snfndaki bir renciye bir dersanede ders vermek zorunda kalabilirler. Bu da snavlarda rencilerin farkl notlar almalarna neden olabilir. retmen tek i yapmaldr ve baka bir dersanede veya evinde zel ders vermesine gz yumulmamaldr. Eer rencilerin dzeyinin ykseltimesi ve ayn zamanda retmene ek gelir salanmas isteniyorsa kurslar okul ierisinde dzenlenmelidir. retmen ya okulda ya da dersane ve kurslarda alabilmelidir. Okul retmeninin hi bir zaman yarm zamanl bile olsa baka bir kurs veya dersanede ders vermesine izin verilmemelidir. Ayn tam zamanl alan doktorlarn zel muayenehanelerini kapatmak zorunda olduklar gibi. Nasl doktor nce muayenehaneme gel, sonra hastaneye yatraym diyebilecei gibi retmenler de dersaneye gel daha baarl olup snf geebilirsin diyebilirler.

retmen seimindeki snavlar da retmenleri nitelikli olarak seememektedir. Her brantan retmene ayn sorular yneltilmektedir. Snavlar en azndan blmden olumaldr. A) Hukuk ve vatandalk B) Genel Eitim ve Eitim Ynetimi C) retecei dal bilgisi (ngilizce, Matematik, Corafya... v.b.). ngilizce retmen adaylarna TOEFL veya KPDS snav uyguland gibi her dalda retmen adaynn retecei dalda yeterliliini len snavlardan geirilmelidir. Bu gn yabanc dillerin youn olarak retildii Anadolu Liseleri’nde bile retmenler yabanc dil yoksunudur. Bir oklarnn KPDS puanlar bile yoktur. Yabanc dilde yeterli saylabilecek belli bir dzeye kamam bir retmen snfta o yabanc dili nasl retebilir?

Okullamada meslek okullar daha byk bir orana kartlmaldr. Herkes toplumdaki stlenecei ilevlere ve stlenecei sorumluluklara dayal olarak ilgili bir meslek lisesine ynlendirilmelidir. Bu meslek okullarna da eitim ve retim alanna bal olarak bu okullara seilecek retmenler de o okul trnn gerektirdii dallarda en baarl retmenlerden seilmelidir. retmenlerde kariyer basamaklar daha belirgin ve yaygn olmaldr. Orta retimde baarnn ykseltilebilmesi iin Meslek okullarna alannda master ve doktora yapm retmenler atanmaldr. Ayn orduda olduu gibi eitimde de kurmay retmenler olmal ve eitimi alannda uzmanlam retmenler yrtmelidir. Ayn aratrma hastanelerine olduu gibi meslek okullarnda btn retmenler alanlarnda uzmanlatrlmaldr. Anadolu Lisesi’nde alacak bir ingilizce retmeni dalnda en az master veya doktora yapm olmaldr. Bu da eitime yatrmn yaplmasn gerektirir. Yani nitelikli eitim geici ve szlemeli retmenlerle yrtlebilecek kadar basit bir i deildir.

retmenlerin meslek yaamlarnda kendilerine gveni olan zgven sahibi kimseler olmaldr. zveni olmayan bir retmen doru bildiklerini kararllkla savunamaz. Her yl szleme kaygs olan bir retmen okulda, retmenler kurulunda doru bildiklerini ba dik olarak nasl savunabilir. retmenleri szlemeli ve cretli olarak alrsanz her gn kiilik anmasna urar ve zgvenini yitirir. zgveni olmayan retmen de gerei gibi snfta eitimde etkin olamaz. Yneticilerinin karsnda el pene divan duran, her sylediklerine emret efendim diyen, eletiri yeteneinden yoksun bir insan kitlesi retmi oluruz.

Szlemeli retmen alm aileleri de paralamaktadr. Bir ok bakanlklarda szlemeli alnan personel atama yaptramamakta ve evlense bile aile bir araya gelememektedir. Bu durum kesinlikle ailenin btnlne zarar vermektedir. Aileden sorumlu devlet bakannn ivedilikle bu konuya el atmas gerekmektedir. Hkmetler bu konuda anayasal su ilemektedirler. Aileleri bilerek ve kasten paralamaktadrlar. Peki bu insanlar birlikte yayamyacaklarsa neden evleniyorlar?

Eitim alannda alacak retmenler kesinlikle eitim fakltelerinden yetimi olmaldr. Edebiyat Faklteleri’ne ok fazla renci alnmamaldr. Eitim fakltelerine de atama yaplabilecek sayda renci alnmaldr. Eitim Fakultesini bitiren hi bir aday retmen akta kalmamaldr. Harp Okuulu’ndan veya Polis Akademisi’nden mezun bir kimse atama kaygs ekmekte midir? Veya mezun olan birisi akta kalmakta mdr? Hayr yle bir ey olamas dnlemez bile. DPT ne i yapar bu lkede? TK ne i yapar bu lkede? Neden meslee ynlendirmede onlarn verilerini kullanmayz? Eczaclar ve Noterler bu ii ok gzel yapyorlar. Nfusu gz nne alarak dalm yapyorlar.

Dnyann baka neresinde var yle rezil bir uygulama? M.E.B. szlemeli retmen altryor. ok ucuza ve yazn maasz. Bu hangi insanla ve vicdana sar? Bu akas devletin aciz ve aresiz kalan vatanda smrmesidir!

Bu olay ivedilikle soruturulmal ve bu konuda sorumluluu olanlar hukuk karsnda hesap vermelidirler. Bir insan yaam bu kadar ucuz olamaz.

Hi bir meslei aalamyoruz. Herkes aln teriyle ocuklarnn nafakasn kazanyor. Ancak sz konusu olan eitim ve retmen olunca durup 2-3 kez dnmek gerek. retmenlik ve hamallk... Ey M.E.B.'nn en tepesindeki sorumlu kii! sen kadrolu retmenine hamallk yaptryor musun? Okuldaki btn bedenen yaplan ileri mstahdemlere yaptryor musunuz? Bu ne itir ki sz konusu szlemeli retmen olunca ona hamallk da yaptryorsunuz. Bu durumdaki retmenler eitim-retim dnemi balaynca nasl rencilerinin karlarna kyorlar? Eitim-retim ii bu kadar basite alnan bir i midir? retmeni toplum ierisinde hak ettii dzlem ve konuma getirmedike eitimde baarya ulaamazsnz.

Askerlik yaptm. ok iyi hatrlyorum. Ordunun erefine glge der kaygsyla astemenken elimizde ar yk tamamza bile izin verilmezdi. Evet TSK personeli bu kadar erefliyken, eitim ordusu (M.E.B.) personelinin erefi bu kadar m olmalyd? Eitim ordusuna deer vermeyen hi bir devlet yeni kuaklar yetitirmekte baarya ulaamaz.

Bu ne demek? Yeteri kadar retmen yetitiremiyorsunuz. Sokaktan hamallar toplayp retmenlik yaptryorsunuz. Ya da geri kalm Afrika lkalarinden daha geridesiniz ve yeterli maa vererek tam donanml retmen altramyorsunuz. ok tuhaf bir durumla kar karyayz. Eitimi hi nemsemeyen bir dnce yapsyla kar karyayz!

Daha da garip ve anlalmaz olan: kalp krizi geiren hamal-retmenin iki adm tedeki salk ocanda apak ihmal ve sorumsuzluktan tr yaamn yitirmi olmas. Hem Salk Bakan hem de Milli Eitim Bakan balarn iki ellerinin arasna alp derin derin dnsnler. Bir vicdan muhasebesi yapsnlar. Bence hi vakit geirmeden ya sorumlular bulsunlar, ya da bulamadklar takdirde her ikisi de grevlerinden istifa etsinler.

Ben emekli bir retmenim... Vicdanm kanyor. Eitim ve eitim veren hamal-retmenin yaam bu kadar hafife alnamaz.

Btn retmenlerimin retmenler gnn kutlar ellerinden saygyla perim. Ayrca rencilerimin gzlerinden sevgiyle perim!Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn eitim kmesinde bulunan dier yazlar...
Askerlii Gereksiz Yere Uzatmak Yersizdir

Yazarn nceleme ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Wikileaks, Mossad ve Ca birlii
Kzlca Kyamet: Biliim Kyameti
Skn Ky'nn Boynu Bkk Tarihi Camisi!
Halk Ne Denli Varlkl ve Eitim Dzeyi Yksekse, Ynetim Biimi de O Denli Demokratiktir
11 Eyll Karartmas, Amerika Birleik Devletleri ve srail
Yoksullua Kar Savata Din Grevlilerinin nderlii
ok - Kltrl Toplumlar
Din Grevlisi Kanaat nderi Olmaldr
Uygarlklar Dayanmas m Yoksa Uygarlklar atmas m?
Ekinlerleraras likiler: Erime veya Btnleme

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Ozymandias [iir]
Pars! Pars! [iir]
Ak Gvercinim, zgr Yiidim! [iir]
l Olma Yolunda lerleyen Silifke [Deneme]
Cayr Cayr Yanyor lkemiz u Lanet Terr Yangnnda! [Bilimsel]


Mevlt Tok kimdir?

Emekli ngilizce okutmanym. 1954 Mersin doumluyum. Bu sayfalarda eviri denemeleri yapmak istiyorum.


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Mevlt Tok, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.