..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
"Usun ve deneyimin aksallarnki gibi, ama yrein masum ocuklarnki gibi olsun." -Schiller
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > nceleme > Kltr atmalar > Abdullah ar ELGN
6 Eyll 2010
sa Kayacan ve Eseri, "Bana Yazlan iirler"  
Abdullah ar ELGN
(2007) teziyle Kayseri Erciyes niversitesi’nde Tuba GNEL’in (2008) deiik ynleriyle hayat ve eserleri “TEZ” konusu yapld. NOSKO Mill Kltr Komisyonu yesi olarak alan Azerbaycan’n bakenti Bak’de bulunan niversitelerce iki ayr “Fahri Doktora”, bir fahri Profesrlk payesi alan ve Ginnes Rekorlar Kitabna Bavuru almalarn srdren KAYACAN’n, Burdur merkez ve Tefenni ilesinde Belediye Meclisleri kararlaryla ad Burdur’da bir caddeye Tefenni lesi ve Ece kynde birer sokaa verildi. Burdur’da l Halk Ktphanesinde bir salona “SA KAYACAN OKUMA SALONU” levhas asld.


:BDIJ:
SA KAYACAN ve ESER, “BANA YAZILAN RLER”
Abdullah ar ELGN
cagrielgun@hotmail.com

HAYATI:
20 Eyll 1943 tarihinde Burdur’un Tefenni ilesine bal Ece kynde dodu. Baba ad Hasan Hseyin, ana ad Gldali’dir.

Lisans eitimini Ankara
niversitesi Ak retim Fakltesi HALKLA LKLER blmnde tamamlad.

Tercman, Sonhavadis, Ortadou, Hergn, Belde, Anayurt Gazeteleri bata olmak zere Ana, Bak, ar, Glpnar, Ece, Kemalist lk, Size, ... gibi dergilerde yazd.
Edebiyatn deiik dallarnda yz yirmi sekiz (128) ayr kitap, Ece adnda aylk bir dergi yaynlad. Ece Haber Ajansnn deneme yaynlarn gerekletirerek “ SA KAYACAN YAZI OFS ” ni kurdu.

Kendi istatistiini tutan adam olarak bilinen sa KAYACAN’n 31. 12. 2009 tarihi itibariyle 41 bin 125 makalesi, bugn kapananlar dahil 3 bin 540 ayr gazete ve dergide yer ald.

31. 12. 2009 tarihi dahil bir ok rekorun sahibi olan ve sadece Azerbaycan iin, bin be yz yirmi (1.520), Irak’taki Trkmenler iin sekiz yz be (805) makale yaynlayan sa KAYACAN, deiik kurululara yirmi dokuz bin dokuz yz yirmi (29. 920) kitap ve dergi banda bulundu.
Yedi bin alt yz otuz be (7.635), kitap ve dergiyle doum yeri olan Ece Kyndeki “ sa KAYACAN Ktphanesi’nin aln gerekletirdi.. Yazlarnda altm drt bin dokuz yz krk kez (64.940) Burdur’dan ve Burdurludan sz eden, Trkiye’nin genelinde 2.750 irin 11.420 iirine gazetelerdeki kesinde yer veren sa KAYACAN iin : “ARLERN BABASI” denildi.

Burdur’da adnn bir eitim kurumuna verilmesi ve heykelinin dikilmesi iin Valilik ve Belediye Bakanlna onlarca imzayla tekliflerde bulunulmutur.

Kendisine posta aracl ile gelen gnderilerin says otuz drt bin iki yz yirmi be (34. 225)’e, kendisinin posta ile gnderdiklerinin says krk be bin yedi yz yirmiye (45.720) ulamas sebebiyle PTT Genel Mdrlnce “sa KAYACAN zel Posta Pulu” baslmas talep edildi..

ve ii Bulma Kurumu Genel Mdrl, Orman ve Sanayi Bakanlklaryla Basn Yayn Enformasyon Genel Mdrl, TRT ve Babakanlkta grev yapan sa KAYACAN, On bir (11) ayr Bakann Basn Danman olarak alt. Bakanlklar aras “En alkan ve Baarl Basn Danman” olarak seildi. Basnda yirmi be (25) “yln eref dl”, bata olmak zere, onlarca dlle iki yz on be(215) Plaket, 259 onur eref ve takdir belgesi ald. Defalarca yln yazar , yln edebiyats, yln airi ve yln editr seildi.

Burdur, Mehmet kif ERSOY niversitesinde Havva Zerhan ZKAN’n yksek lisans bitirme (2007) teziyle Kayseri Erciyes niversitesi’nde Tuba GNEL’in (2008) deiik ynleriyle hayat ve eserleri “TEZ” konusu yapld.
NOSKO Mill Kltr Komisyonu yesi olarak alan Azerbaycan’n bakenti Bak’de bulunan niversitelerce iki ayr “Fahri Doktora”, bir fahri Profesrlk payesi alan ve Ginnes Rekorlar Kitabna Bavuru almalarn srdren KAYACAN’n, Burdur merkez ve Tefenni ilesinde Belediye Meclisleri kararlaryla ad Burdur’da bir caddeye Tefenni lesi ve Ece kynde birer sokaa verildi.

Burdur’da l Halk Ktphanesinde bir salona “SA KAYACAN OKUMA SALONU” levhas asld.
1) Bakanlklar aras en alkan ve baarl BASIN DANIMANI,
2) Meslekte 50. Yl Onur ve eref dl
3) Verimlilie Katk dl,
4) Trk Folkloruna Hizmet dl,
5) Irak Trkmenleri’ne Hizmet dl,
6) Anadolu Basnnn Fahri Hemerisi dl,
7) Azerbaycan Trk Dnyasna Hizmet Diplomas
8) Kanada’dan “Gzel Sz” dlleri ald.
2006 ylnda Ankara ve Burdur’da: “Trk Kltr ve Basn- Yaynnn 50. Hizmet Ylnn kutlanmas sebebiyle:
Adna iki belgesel film hazrlanan,
Srekli basn kart (Basn eref Kart) sahibi olan,
Yzlerce gazetenin, yazar ve bayazar kadrosunda yer alan sa KAYACAN iin “BR GN ONU ANLATABLECEK BR SZCK veya BR TERM BULUNURSA, O SZCK veya TERM ASRIN CADI OLABLR.” denildi.
(KAYACAN, sa “ BANA YAZILAN RLER” s.8, Ankara, 2010)

SA KAYACAN HAKKINDA ESER YAZAN KLER:     
iir yazma adetinin okluu srasyla, hakknda yazlm iirler ve airleri:
Yz otuz (130) air ve ozann yazd iki yz krk iki (242 sa KAYACAN iiri, ierisinde yaplan deerlendirme sonunda be ve yukar sayda iir bulunanlarn sralamasnda:                          
Birinci: On (13) iirle; Antalya’dan Mustafa CEYLAN,
kinci: On iki (12) iirle; Aydn’dan Fuat GRSOY,
nc: Sekiz (8) iirle; Eskiehir’den Dursen MERT (k Nurah)
Drdnc: Yedi (7) iirle; Burdur’dan Sebahat GM,
Beinci: Altar (6) iirle;
Avanos’tan Hseyin FT,
Adana’dan Mansur EMEK,
Burdur’dan Durmu CAL,
sparta’dan Melhat ECEVT,
Ankara’dan Ali BOZKURT
Altnc: Beer iirle:
Ankara’dan Ziya YCEL
Burdur’dan Mzeyyen DDK
Tek iir ve anlatm uzunluu sralamasnda:
Birinci: Elli bir (51) drtlkle, Eskiehir’den Mahmut AKAY
kinci: Yirmi dokuz drtlkle, Adana’dan Mansur EMEK,
nc: Elli (53) beyitle Hseyin YURDABAK
lkretim rencileri Sralamasnda:
Birinci: Burdur Merkezden, Seza Tutku AZAKLI,
          Burdur / Tefenni’den, Duygu Esra ERSOY,
          Ankara’dan, Nazl AYKUT.
(KAYACAN, sa “ BANA YAZILAN RLER” s.7. Ankara, 2010)


“ SA KAYACAN, GUINNES, REKORLAR KTABINA GRMEYE ADAY

2007 sonu itibariyle; toplam 39 bin 425 makalesi yaynlanan GUNNES Rekorlar Kitabna bavuru hazrlklarn srdren onlarca rekorun sahibi; Gazeteci-Yazar Prof. Dr. sa KAYACAN, Azerbaycan'a 1.436. Irak'taki Trkmenlere 762 makale...
* Sovyet Dnemi ve Bamszlk Sonras Dnem dahil hibir yazar sa KAYACAN kadar, Azerbaycan ile ilgili yaz yazp yaynlamamtr.


“YEN SKE
HABER MERKEZ
ANKARA-     (Ece Ajans): Gazeteci - Yazar Prof Dr. sa KAYACAN'n. Trk Dnyas ile ilgili, zellikle Azerbaycan arlkl; yazp yaynlad makalelerinin says bin drt yz otuz altya (1.436) ulat.
Bu konuda yaplan deerlendirmelere gre sa KAYACAN'n;

19     80. 1990.1991.1992 ve 1993
Yllarnda Orta Asya Trk Cumhuriyetleriyle ilgili (Azerbaycan arlkl) yazp yaynlad makale says 204.

2001. 20O2. 2003. 2004 (Haziran sonu) yllarnda yazp yaynlad makale says 691.
01 Temmuz 2004-30 Eyll 2005 tarihleri arasnda yazp yaynlad makale says 217.
01 Ekim 2005-31.12.2007 tarihleri arasnda yazp yaynlad makale says 324.
GENEL TOPLAM:

Azerbaycan arlkl 1.436 makale, ortalama be ayr gazetede (bazlar 10-15) gazetede yaynlanm olup:


Toplam: 1436 x 5= 7180 gazete / gn saysnda yer almtr.
31.12.2007 tarihine kadar Azerbaycan'daki deiik kii ve kurululara gnderdii yaynlanm kendi makalelerinden oluan kupr (kitap) says: 26.420'dir.
31.12 2007 tarihi itibariyle, Trkiye genelindeki (kapananlar dahil) 3.540 bin be yz krk gazete ve dergide toplam 39.425 otuz dokuz bin drt yz yirmi be, ayr makalesiyle, 121 ayr kitab yaynlanan, Guinnes Rekorlar Kitab'na bavuru hazrlk almalarn srdren, Burdur Merkez. Tefenni lesi ve Ece kynde heykellerinin dikilmesine ilikin teklifler gnderilen. Gazeteci-Yazar Prof. Dr. sa KAYACAN'n bu yayn almalaryla lgili olarak, Azerbay-can'daki yetkili evreler:
"Sovyet dnemi ve bamszlk
sonras dnem dahil, hibir yazar sa KAYACAN kadar Azerbaycan’la ilgili yaz yazp yaynlamamtr. Bu rekorun sahibi de tek bana sa KAYACAN'dr." eklinde yorum yapmaktadrlar.

Bak'deki Asya niversitesiyle Vektr Bcynelhalg Elm Merkezinden, iki Fahri Doklorayla bir Fahri Profesrlk payeleri alan, Irak'taki Trkmenler’e ait yedi yz altm iki (762) ayr makale yazp yaynlayan, Gazeteci Yazar emsettin KZECi'yle birlikte yaynlayacaklar 'MZDEK KERKK" adl kitab bask aamasna gelen sa KAYACAN; "Orta Asya Trk Cumhuriyetleri" (993). "zmz, Szmz, Gzmz-Azerbaycan, Azerbaycan Can Azerbaycan" (2003). adl kitaplarn yaynlarken: Azerbaycan Yazlan- 1-" ( 2006) adl kitab da Bak'de yaynlanmt.
KAYACAN'n dier iki kitab: "Efsane nsan sa KAYACAN ve Azerbaycan" (2005). "sa KAYACAN'n Azerbaycan yazlar I, (2006), kitaplar da Bak’de yaynlanmt.
sa KAYACAN’n “Ginnes Rekorlar Kitabna aday olduuna ilikin, YEN SKE GAZETES’nde 11 Ocak 2008 tarihinde yaynlanan haber.
YEN SKE
Gnlk Bamsz Siyas Gazete
11 Ocak 2008, Cuma ”
(KAYACAN, sa “ BANA YAZILAN RLER” s.274, Ankara, 2010)


KTABIN ARKA KAPAINA YAZILAN BR YAZI
(KLTR DOKTORU, SA KAYACAN)

Isa KAYACAN, isminin himmeti ve azminin gcyle, baarnn snrlarn paralayan bir kltr dehasdr. O, dnya kltrnde ve edebiyatmzda ei benzerine rastlanlmam, Trkiye Cumhuriyeti'nin folkloruna, sanatna, kltrne ve edebiyatna en ok katk salayan bir kltr doktorudur. O, Trkiye snrlar ierisinde Trk edebiyatlarn, air ve yazarlarn, yazd gazete kelerinde tantp, gazete ve dergileri ilgilisine gndererek, binlerce lira posta bedelini, kendi cebinden karlayan bir insan hizmetkrdr.

O, insanst bir iradeyle, yllardr yaplamayan yaparak, Anadolu'nun 81 ili ve 957 ilesine (01 Adana'dan - 81 Dzce'ye kadar) yazlaryla kusursuz hizmet veren bir kltr eri, bir basm cengveridir.

Bizler, Prof. Dr. sa KAYACANLAR gibi nice deerlerin farknda olmadk, olamadk. Kyaslamalarmz yanl yapp, yanllar da hep doru bildik! Bu, olaanst ahsiyet hakknda, Burdur ve Tefenni Belediyelerine "Heykellerinin meydanlara dikilmesi" hususunda ilk neri mektuplarn yazanlardan biri olmaktan da ayrca gurur duyuyorum.

Prof. Dr. sa KAYACAN bize; azmin gcn, zirvenin tesini ve ulalmazn tlsmn gstermitir. Bylesine kudretli bir kltr dehsn yetitirdii iin, Trkiye Cumhuriyeti, onunla iftihar etmeli diye dnyorum.
Bahtn ak, ahtn ak, tahtn ak olsun, gzeller gzeli, hocalarn hocas, dostum, sa KAYACAN.
(Mansur EKMEK - Adana)
(KAYACAN, sa. “BANA YAZILAN RLER”,‘Arka Kapak’taki Yaz’, Ankara, 2010)

SANATIYI TANIYANLARIN SYLEDKLER :
“Beynini trnaklaya trnaklaya yazd, btn memleket sathna, bir k yamuru gibi serptii binlerce makale, yzlerce kitap. Bunlar ayak izleri sa KAYACAN’n. O, ziervede imdi. Dan en yksek noktasnda, bir heykel gibi gururla duruyor. (Emekli Eski Vali, Rza AKDEMR, Ankara 2004)”
(KAYACAN, sa “BANA YAZILAN RLER”, s. 2. Ankara, 2010)

     “sa KAYACAN, bir iir doktoru. Anadolu basnnn hastalklarna kar ila, reete... Moral ve tevik pirimi reticisi. Yaz ve dost hamal. Marko Paa’nn Anadolu basnndaki adresi. Her ileye kadar uzanm imzasyla yazann ve okuyann duayeni. sa KAYACAN. nannca “Kayadan can” karan bir dost. (Mehmet UZER, zmir, 2006)”
(KAYACAN, sa “BANA YAZILAN RLER”, s. 2. Ankara, 2010)

     “sa KAYACAN, kylerdeki verimli harmlar (tarlalar) gibidir. Drt mevsim rn verir. (Osman KSEOLU, Bursa, 2010) ”
(KAYACAN, sa “BANA YAZILAN RLER”, s. 9. Ankara, 2010)

     “sa KAYACAN, Burdur’un Tefenni lesinin Ece Ky’nden aryla, yrtk poturu, yamal gmleiyle km, insan st bir irade. Ylmak, yorulmak bilmeyen bir alma (aba) ile komu, koltuk deneine dayanmadan: “Ben de varm!” diyebilmi, ipek bcei gibi kozasn rm, bal ars gibi peteini balla doldurmutur. (Ahmet Tufan ENTRK, Ankara)”
(KAYACAN, sa “BANA YAZILAN RLER”, s. 9. Ankara, 2010)


     “Oturdum bir hesap yaptm. Ne mi? Nasl m? Biliyorsunuz ben ayn zamanda mhendisim. Yaptm hesaba gvenebilirsiniz. Asla yanlmam:
Hesap u: ayet sa KAYACAN, bir mr harcad katlar, yazmayp sadece bir yerde toplasayd, lkemizin en byk kat tccar olurdu; veya bu katlar satp parasyla inaat yaptrsayd, sekiz(8) adet saray, on (10) adet yat ve yirmier(20) katl doksan adet(90) apartmann sahibi olurdu diyorum. Bunu iddia ediyorum. Siz bu hesabn zerine bir de kitaplara harcad zaman yirmi sekiz(28) say sren “Ece Sanat Dergisi”ni de paraya evirerek ekleyin. Neler neler greceksiniz...

sa KAYACAN bir yaz fabrikatrdr. Anadolu basnnn hamisi, babas ve fikir hocasdr. Trkiye’nin hangi iline giderseniz gidiniz orada bir gazete yaynlanyorsa, mutlaka KAYACAN’n bir kesi vardr. Hem de gnlk olarak makale yazlan bir ke. Bu kadar il ve ile gazetesinde hem de gnlk ke yazar olmak Trkiye’de hibir yazara nasip olmamtr; ve hibir yazar bunu baaramamtr. Bunu sadece, sa KAYACAN gibi bir yaz fabrikatr baarabilirdi. Baard da...(Mustafa CEYLAN, Ankara)”
(KAYACAN, sa “BANA YAZILAN RLER”, s. 9. Ankara, 2010)

     “sa KAYACAN, hem lkemiz hem kltrmz hem edebiyatmz hem de geleceimiz iin bir kazantr. Ne mutlu ki lkemiz sa KAYACAN gibi bir insan yetitirdi; ve ne mutlu ki gelecek nesiller iin rnek gsterilebilecek yegne insanlardan birine sahibiz. (Nur SMYRA, Ankara)”
(KAYACAN, sa “BANA YAZILAN RLER”, s. 9. Ankara, 2010)

“Herkesin diyemedii bir szck var aklmn ucunda: ‘sa KAYACAN, Peygamber gibi adamdr…’ Duygusall, incelii, yardmseverlii; ve sabr ile bu unvan hak etmiyor mu?.. (nal hret DRLK-Fethiye)
(KAYACAN, sa “BANA YAZILAN RLER”, s. 9. Ankara, 2010)

Trkiye’nin en sratli yazar ve airi… sa KAYACAN’n yazarlnn ibresini, 200 Km’yi gsteren bir otomobil olarak grrsek, Onun otomobilini 160-170 km sratle kullandn syleyebiliriz. (Kerim ZBEKLER-Nazilli)
(KAYACAN, sa “BANA YAZILAN RLER”, s. 10. Ankara, 2010)

Anadolu’nun kalbi olan Dr. sa KAYACAN, “te Hayatm” adl eserinde, usta kalemin yaam ve snrlar tesindeki baarlar, lkesinin tantmnda oynad rolleri anlatyor. Onun Burdur’da ve Trkiye’nin her kesinde, antnn, heykelinin dikileceini, kendisine Profesrlk nvan verileceini dnyorum. (emsettin KUZEC-Ankara)
(KAYACAN, sa “BANA YAZILAN RLER”, s. 10. Ankara, 2010)

“Gerek Trkiye, gerekse dier Trk Dilleri lkelerinde sa KYACAN isminin bu gibi; veyahut buna benzer oklu sayda rneklere rast gelmek mmkn olmuyor. O, “ada Trk Edebiyatnn- matbuatnn canl klasii, ada matbuatnn Yunus Emresi, destanlam, efsanev insan; veyahut Trk matbuatnn imparatoru.” Unvanlarn z zahmetli, z istidad, z helllii, z samimiyeti ve z gayreti ile kazanmtr.
sa KAYACAN, insanlk adna yaraan yeryzndeki btn deyimlerin hepsini, ana st gibi hell ve hak etmitir. (Prof Dr. skenderzde, Bak-Azerbaycan) ”
(KAYACAN, sa “BANA YAZILAN RLER”, s. 10. Ankara, 2010)

“sa KAYACAN tevzu perdesi altnda, kendisini bideletiren ahsiyettir. (Abdullah SATOLU-Ankara)”
(KAYACAN, sa “BANA YAZILAN RLER”, s. 287. Ankara, 2010)

     “Bir aa meyve vermee balad m her sene rnn artrr.” Dncesinin doruluunu KAYACAN Hoca, yazd yazlarla gstermee devam ediyordu. “iirimizin Ba Arlar” balkl yazsnda, iir ve airleri eletiriyor, bugnk Trk airlerinin dt durumda, kimlerin pay olduunu yazyor ve yazsnda nemli tespitlerde bulunuyordu.
     sa KAYACAN Hocann edebiyatmz, iirimiz ve edebiyat tarihimiz asndan stne deni, yaptn, bir ok konuda onunla ayn eyleri dndm gnl rahatl ile syleyebilirim. O, doru bildiklerini her platformda, hibir eyden korkmadan syler. (Mehmet Nuri PARMAKSIZ-Ankara)”
(KAYACAN, sa “BANA YAZILAN RLER”, s. 287. Ankara, 2010)

     “Mkemmel bir insan, ok iyi bir dost olan sa KAYACAN, Trk basnnda hakknda en ok yaz yazlan kiidir. Onun dostluu, kar ilikisine dayanmamaktadr. (Prof. Dr. rfan nver NASRETTINOLU –Ankara)”
(KAYACAN, sa “BANA YAZILAN RLER”, s. 287. Ankara, 2010)
     
     “Ulusal ve yerel basn - yayn organlarndaki yazlaryla, Trk okurlarna k tutan el, kol, gz olan, kalem erbab, lkemiz basnnn deerli mensubu “Ordinarys Yazar” sa KAYACAN’dr. (Cemal TUZCUOULLARI –Ankara)”
(KAYACAN, sa “BANA YAZILAN RLER”, s. 287. Ankara, 2010)


SA KAYACAN’a YAZILAN RLERDEN RNEKLER:
Prof. Dr. sa KAYACAN’A
Evvel zaman iinde yerler zifiri karanlk, gkyz sis duman iinde iken, Burdur dalarnn ardndan beliren gne Tefenni’nin stne der. avk –i Ece Ky’n, KAYACAN ALES’ni onurlandrr. Baba oca enlenir. Kk sa belenir bembeyaz belee. Daha o gn; Hk tarafndan insanlk lemi iin insanlara, bir sa KAYACAN mjdesi verilmitir.

sa byd geliti ilk mektebini kyde bitirdi. Sonra kynde oban oldu.

Yamal pantolonu, cebi skk gmleiyle dalarn yamacnda koyun gtt.
Zaman geldi byk mektebe gitti. lim meclisinde okudu. Bilgiyi sevgi ile dokudu. Rehberi Muhammed, ada sa oldu. Yol ald, ilim ile irfan ile sevgiyi kalplere iledi nak ile dev-u devran safa srd.

Bizim sa, cef ekti ah ile!.. Menziline varmak iin, Hakk’a ulamak iin alt. Emek verdi, sevgi verdi, ar oldu petek verdi, bal verdi. Tabip oldu. Yaralara merhem, gnllerde baht oldu.

Ellinci ylnda ar brakt, var brakt, yr brakt; ve ardndan, iz brakt...

GNLLER SERVER SA KAYACAN
Srr hakiktle geldi meydana
Erenler hemberi, sa KAYACAN
Tarikat izinden geldi meydana
Gnller serveri sa KAYACAN

Burdur’dan Ece’ye bir gne dodu
Baba ocan sevince bodu
Nurlu cemalinden bereket yad     
Gnller serveri sa KAYACAN.

Doarken ham idi, bir kar cce
Srra mahzar oldu imdi bir yce Azmiyle ulat snrsz gce
Gnller serveri sa KAYACAN.

Evvel oban idi, oldu bir melek
Rehberi doruluk, nderi felek     
Profesr oldu kuand yelek
Gnller serveri sa KAYACAN
     
Cahili brakp kmille gezdi
bin gazetede makale yazd Yobazn, fetbazn iini bozdu Gnller serveri sa KAYACAN.

Basm fabrikas, kltr elisi
airin, yazarn ylmaz bekisi
nsan hizmetkr kalem iisi
Gnller serveri sa KAYACAN.

lml dnyann insan beer
Bir mre sdrd yz yirmi eser
Pirin himmetiyle soluklar keser
Gnller serveri sa KAYACAN.
     
"Elli hizmet yl" mbarek olsun
Dmann, gururda muhabbet bulsun
tikat temelin nur ile dolsun     
Mansur'un serveri sa KAYACAN.
Mansur EKMEK, (20.12.2006-Adana)
(KAYACAN, sa“BANA YAZILAN RLER”, s.19-20 Ankara, 2010)

GZYALARI GLD BUGN
Kara bir gnd o gn
Yreklerin skld,
Gzyalarnn dkld,
Gnd o gn.

nanmak zor olsa da
Duyuldu ac haber,
“ld!” dediler Sebahat Ana!..
Duyuldu ac haber.
“ld!” dediler Sebahat Ana!..
Allah’n sen sabr ver.
Sabr sana.
sa KAYACAN karde,
Yrein koptu bugn,
Sevdiin, bir tanen yoktu bugn.
Gzeller gzeli gelin alp,
Yastna ba koyduun.
Yllardr yreinde duyduun,
Hep gz gze.
Hep el ele olduun.
Bir mr yaayp
Glkleri ap geldin.
mr boyu kendisiyle
Mutlulua erdiin,
Eim, canm dediin,
Dnyalar kadar sevdiin,
Gnlnn sevdas,
kznn anas,
Hayatnn mns.
Sabah’n gitti bugn...
Bir mr bitti bugn.
Allah’tan rahmet ona,
Allah’tan sabr sana.
Sabahat Ana,
Gzel gzleriyle
nsanlara candan bakard.
Kalbindeki sevgisi ak pnar olup:

“sa!.. sa!..” diye akard.
Ruhum daha gen, derdi
ilk gnk gibi heyecanla, akla
sa sn severdi.
Huzur, mutluluk doluydu evleri
Dostlar onlara gpta ederdi.
Ein, dostun sevdii,           
"Sabahat Ana" dedii
yi dost, iyi e, iyi ana
Hep mutluluk verdi sana.
Kaderini byle yazm yazan
Elden ne gelir?
Bu gn sala ile okundu ezan
Sabahat'n ld bu gn
Gzyalar gld bugn,
Mezarna konarken de
sa'sna gld bu gn.
zkan der ki
Ey sa Karde!
Gzyalarn dinsin

Sen imanl birisin
Dua et O'na
Allah'n rahmeti
Bulsun Sabahat’
Mekn Cennet olsun
Hepimizin ba saolsun.
Sabahat'n ld bugn
Gzyalar gld bu gn
Mezarna konarken de
sa'sna gld bu gn.
zkan GNLM (Ankara-12.02.2002)
(Burdur Gazetesi Denizli, 19.03.2002), Meydan Gazetesi (Denizli,20.03.2002), nder Gazetesi, (Kean, Fotorafl, 30. 03. 2002)
KAYACAN, sa “ BANA YAZILAN RLER” s.245. Ankara, 2010

KYE ZLEM... SA KAYACAN'A (1)
Moraran dalarn esmer ocuu,     
Yaln ayak gezen tarlada benim.     
Unutmam gerek dostlarn ou,
Tutuur gzlerim slada benim.
     
Ba bozum vaktini geti sanmm,     
zmleri salkm salkm anmm,     
zlemiyle ate olup yanmm,     
Ayaklarm tozlu yollarda benim.

apaya giderdim "imece" tutup,     
Ekin ynnda kendim unutup,     
Askere gidince yazdm mektup,     
Okunur dayda, halada benim.

Bilirim, kanlar dilsiz yatyor,
ekirge bozkrda kan atyor,
Ramazan akam gm gm atyor
Yreim Ezanda-Sal'da benim.
     
emelerde testi testi sularm,     
Yayla akamnda tm uykularm,     
Yetimler alasa bende alarm,
Yamal giyside, yoksulda benim.
     
Sizin olsun, beton yn "eer"
Gemii yaamak mmknse eer,
Byl gzlerim alnmdaki ter,
Duruyor kilimde-palada benim.
Mustafa CEYLAN (1986)
KAYACAN, sa “BANA YAZILAN RLER” s.65, Ankara, 2010

Dostum, Hocam, Prof. Dr. sa KAYACAN’a;
SA KAYACAN
Her kim ki bir kitap yazmsa eer,
evk ve g vermitir ona KAYACAN,
Bir kere nmez yaptklaryla,
Koyar hep kendini sona KAYACAN.

Top ile yklmaz bu sessiz kale,
Yzden fazla eser smaz hayle,
Otuz bini akn onca makale,
Sabr, tembellii vana KAYACAN

Uzatsa elini arz gelir ona,
Dostlarna vef farz gelir ona
Doktorluk, Profluk az gelir ona,
Lyktr her trl ana KAYACAN

Kr deilsen a gzn bak da gr.
ster bir mum ister lamba yak da gr
Bunca air, bunca yazar, usta, amatr,
Emek vermi nice cana KAYACAN.

Vefasz ellerde krlm dal,
Hep hsran hep elem kmtr fal,
Nasl anlatmal, nasl yazmal?..
Smaz ki mekna, ana KAYACAN.

Oturup dnsek birka saniye,
Bu hasret bu garez bilmem ki niye?
Seni kskananlar ders alsn diye,
Destanlar yazmal sana KAYACAN...
Vedat FDANBOY (Ankara, 26.05.2007)
KAYACAN, sa “ BANA YAZILAN RLER” s.21, Ankara, 2010

SONU OALARAK:
Yukarda yazlan istatistik rakamlar burada tekrarlamak anlamsz; fakat sa KAYACAN kendi cebinden posta masraflarn karlayarak says yz binlere varan insanlara ulaabilmesi, insanolu iin “MKANSIZ” szn lgatlerden silmektedir. Bu durum, insann isteyince yapamayaca eyin “MKANSIZIN” olmadn gstermesi asndan enteresan ve heyecan vericidir.

Prof. Dr. sa KAYACAN, insan bir gayretle, nasl insanst bir alma, disiplin ve baar yakalanabileceini bizlere gsteriyor. “Sz uar yaz kalr.”

“Her insan, braka her yerde bir eser,
Eseri olmayann yannda yeller eser. (Mevln)”
Kimileri ben yle yaptm, byle ettim deyip laf kalabal yaparken o, “Yaptm!..” demitir. nsanlar iin nemli olan, kalc ve gelecekte hatrlanacak izler brakabilmektir.
“Ayinesi itir kiinin, laf’a baklmaz,
ahsn grnr, rtbe-i akl eserinde (Ziya Paa)” dedii gibi, Prof. Dr. sa KAYACAN’n rtbesi ve akl, brakt eserlerde grlmektedir.

2 bin 750 airin, 11 bin 420 iirine kesinde yer verdi.
Sanatlardan kendisine gelen mektup says, 34 bin 225 ve kendisinin sanatlara gnderdikleri postann says ise 45 bin 720’ye ulaarak hafzalara durgunluk vermi ve haberlemede rekor krmtr.

Prof. Dr. sa KAYACAN iin ne kadar sz sylense beyhude olur; nk KAYACAN’n meydana getirdii eserler, bize onun hakknda yeterli derecede bilgi aktarmaktadr.
imdi biz: “YAAYANA VERLEN BR TEK GL, LYE VERLEN TANTANALI ELENKLERDEN OK DAHA KIYMETLDR.” Szn hatrlamalyz.
Ne yapacaz?..
Memlekete malyla, canyla bu denli hizmet eden ve hayatn vatan, milleti, insan uruna SEBL yapan insana, VEF borcumuzu nasl deyeceiz?..
sa KAYACAN yapacan yapt. Yapmaya da devam ediyor.

Peki biz ona ne yapacaz?..

Yaarken biz bunlar yapmaz isek, byk vefszlk olur. O zaman biz de onun hizmet ettii her blgeye HEYKELN DKECEZ. Bata doduu yer, BURDUR; sonra ANKARA ve giderek hizmette bulunduu yer olmak zere ocuklarmza reteceiz. DERS KTAPLARINA alacaz. iirlerle, makalelerimizle tantacaz.

Yeter mi?
Hayr!..
Bunca zaman harcad parann toplamn iki katn kendisine DL olarak vereceiz. Ya ne olursa olsun bir niversitede kendisine bir KRS vereceiz. Bir zengin bulup birka yerden EV balayacaz. Adna bir MZE kuracaz. Yaayan deerlerimiz olarak FLMN ekeceiz, belgesel yapacaz. Kendisine uygun zamanlarda yaz tatilini geirebilmesi iin bir YAZLIK hediye edeceiz. Rahata dolaabilmesi iin iyi bir ARABA vereceiz. T.B.M. Meclisinde kendisine bir oda verilmeli; ve srekli MAVRLK greviyle istediinde gelip burada kalabilmesine ve kendisine her konuda danlabilmesine imkn tanmalyz.

TYB, MESAM, SESAM, LESAM, TRKYE YAZARLAR BRL, LM ve EDEBYAT ESERLER SAHBLER MESLEK BRL, gibi kurulularda adna zel gnler dzenlenmeli, kendisini gen kuaklara RNEK NSAN, RNEK VATANDA, RNEK YAZAR, RNEK SANATI olarak gstereceiz... Buralarda da bu yazarn kendisine ait bir bilgisayar ve alma odas olmas iin giriimde bulunmalyz.

Yaayan deerlerimize nem vermez, hak ettii ilgiyi gstermezsek, yarn bu fedakarl bakalarnn yapmasn, bylesi eziyet ve skntya katlanmasn, gecesini gndzn heba etmesini bekleyemeyiz.

KAYNAKLAR:
1.     KAYACAN, sa “ BANA YAZILAN RLER” ISBN: 978 65 60598 2-7; Sistem Ofset Basm-Yayn San. Ve Tic. Ltd. ti, Srazburg Cad. No: 7/A Shhye, s.288, Ankara, Haziran, 2010
2.     http://isakayacan.blogspot.com/
3.     http://uyeler.antoloji.com/isa-kayacan/
4.     http://www.edebiyatdefteri.com/yazioku.asp?id=52658
5.     http://www.bhaber.net/yazar/7198-iletisimliler-vakfi39nin-meslekte-50-yil-onur-odul.html
6.     http://gruplar.antoloji.com/prof-dr-isa-kayacan/
7.     http://www.isakayacan.com/
8.     http://www.turansam.org/makale.php?id=1289
9.     http://blog.milliyet.com.tr/PROF_DR__Isa_Kayacan_Halk_Kutuphanesi/Blog/?BlogNo=191951

LETM:
Tel: 0312 229 18 81      Fax: 0312 229 63 97
WEB: www.isakayacan.com,
www.isakayacan.blogspot.com
Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.


Yazarn nceleme ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Kerim zbekler Hakknda
afak Sahiplinin zkan Hseyin Hakknda Yazd "lmn stne Yryen Adam" Kitab Hakknda Birka Sz Abdullah a r Elgn
Kbrs Bar Harekat'nn 37. Yl Kutlu Olsun
Songl Dndar'n Hikye Kitab "ofr Aa"
Topyekn Eitim

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
An - Der 2007 iir Antoloji Kitab Hakknda [iir]
Ali Rza Navruz, ksz Uykular Braktm Yatama [iir]
Ankara Sevdam [iir]
Duran Tamer'in Hayat ve iirleri [iir]
Ulviye Savtur'un Hayat ve Eserleri [iir]
Abdullah Satolu'nun Kitab [iir]
Afet Krat'n iirleri Hakknda [iir]
Ltf Develi (Lutuf Veli) 'Nin Eserleri zerine [iir]
Vatan Ak [iir]
k Sezin Ali Ba'n iir Kitab [iir]


Abdullah ar ELGN kimdir?

Abdullah (ar) ELGN HAYATI HAKKINDA BLGLER Kayseride dnyaya geldi. Kayseri Atatrk lkokulu, Fevziakmak Ortaokulu, Kayseri Lisesini bitirdi. Ankara Gazi Eitim Fakltesi'nde LSANS, Erciyes niversitesi ve Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstitlerinde Trk Dili ve Trk Dilleri zerine MASTER yapt. lk Yaz Dergisi, Gevher Nesibe Dergisi ve Gevher Nesibe Dergisi Haber Blteni ile Trk Oca Dergisinin Kurucularndan ve Gevher Nesibe Dergisi Haber Blteni ile Gevher Nesibe Dergisi ve Trk Oca Dergilerinin Genel Yayn Ynetmenliini yapt. Erciyes, Glpnar, Hakses, Dou Edebiyat, Kk Dergi, nar, Tre, Kayseri l Yll, Kayseride Salk, Yeilay, Lain, Geit, emen, Yeniden Dirili, Kayseri Kltr Oca, Trk Oca, Aydnlar Oca, Trk Yurdu, Trk Edebiyat, Trk Dnyas Tarih, Art Eitim, Anasam, Orkun, Kurultay, Gkkubbe, lesam Haber, gibi eitli gazete ve dergilerde eserleri ve hakknda yazlar yaynland. Kayseri Hakimiyet, Kayseri Haber, Kayseri Anadolu Haber Gazetelerinde uzun yllar ke yazarl yapt. Kayseri zvatan Haber Blteni, Salk Sen Haber Blteni, Kayseri Devlet Hastanesi Haber Blteni, Hoca Ahmet Yesev niversitesi Haber Blteni, gazete, dergi ve haber bltenlerinde yazlar yazd. Kayseri Halk Aklar Gnn organize etti. Elif Televizyonunda Sal ve Perembe gnleri, Baak Televizyonunda Sal ve Pazar Akamlar drt yl boyunca iir, edebiyat ve aktel konularda, Erciyes Televizyonunda niversitenin akademik personeli ve konusunda uzman olarak tannm kiilerle kltr zerine sohbet programlarn yapt ve ynetti. DENEYMLER ve GREV YAPTII YERLER: GAZ NVERSTES ve ERCYES NVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTLERNDE ayn anda MASTER YAPTI; Bildii Yabanc Diller : NGLZCE, RUSA, TRK VELER (Kazaka, Krgzca, zbeke, Azerice) bilen ELGN; Ankara, Salk Bakanl, Salk Eitimi Genel Mdrlnde RENC LER ile DEERLENDRME UBES MEMURLUU, Ankara, Keiren evre Salk Meslek Lisesi'nde Trk Dili ve Edebiyat retmenlii, Kayseri, l Salk Mdrl, Tayin ve Atamalar DEERLENDRME MEMURLUU, Kayseri, l Salk Mdrl, Genel dare eflii, Kayseri, Salk Meslek Lisesi'nde Trk Dili ve Edebiyat retmenlii, Kayseri, Salk Meslek Lisesi'nde Mdr Yardmcl, Kayseri, Salk Meslek Lisesi'nde Mdr Vekillii, Kazakistan, Abay Devlet niversitesi'nde DOU DLLER DOENTL, Kayseri, Erciyes niversitesi Trk Dili Dersleri Hocal, KAYSER, SALIK ETM ENSTTS'nde TRK DL DERSLER HOCALII, Kayseri, Salk Eitim Enstits MDR YARDIMCILII Kayseri, Salk Eitim Enstits MDRL Kayseri, Kocasinan Grup Bakanl Ayniyat Saymanl, yapt. Halen Ankarada Salk Bakanlnn, ETM UZMANI olarak grevini srdrmektedir. SOSYAL HAYATI: Kayseride Elif TV. Baak TV. Erciyes TVlerinde Tarihten Gnmze Trk iiri, Genel Kltr, Sohbet Programlar Yapt retim yeleri ve Aydn Kesim ve konunun uzmanlar ile GRUP SOHBETLER ile AIK OTURUMLARI ynetti. ERCYES TVde 26 BLMLK ATA YURDUNDA GEZNTݔ belgeseli yaynland. SHOW TVDE EEKL KTPHANE FLM yaynland. Bir ok programlar yneten ve sunuculuunu gerekletiren ELGN, Cumhurbakan Sleyman DEMREL, Babakan Mesut YILMAZ ve hanmlarnn al konumalarnda da sunuculuk yapt. Kayseri Hakimiyet Gazetesinde Gesi Belgeseli ve Belgelerle Ermeni Gnl ad ile fotorafl belgesel yaynlad. Ayn gazetede Ufuklarn tesi ad ile ke yazarl yapt. Kazakistan, Krgzistan, zbekistan, Yakutistan Trk Cumhuriyetleri ile ilgili yirmi alt (26) blmlk Ata Yurdunda Gezinti adl Televizyon Filmi yaynlad. Erciyes niversitesi Sabanc Kltr Sitesinde Fotoraflarla Trk Dnyasndan Grntler ad ile bir Fotoraf Sergisi dzenledi. Kazakistan Almat Televizyonunda Trkiyedeki Cirit Oyunlar konulu bir konuma yapt. Kazakistann Taldkargon ehrinde, Kazak Trkesi ve Trkiye Trkesi ile 20. yy Klasik Trk Edebiyatlar konulu yirmi sayfalk bir Tebli sundu. (Abay Devlet niversitesi Tarafndan Rusa olarak yaynland. ) 1 Nisan Dnya iir Gn Koordinatrl, Erciyes niversitesi Nisan Kltr ve Sanat Haftas iir Koordinatrl yapt. FAALYETTE BULUNDUU DERNEK ve KURULULAR: 1) Kayseri Ju Do Spor Kulb(Ynetim Kurulu; 2) Kayseri Hill Ay Kung Fu Spor Kulb(Ynetim Kurulu yesi), 3) Kayseri Teak Wan-Do Blge Ajanl, 4) Kayseri Kltr ve Turizm Dernei(KTKD), 5) Kayseri, Akkla ve Yresi Trkmenler Dernei, 6) Ankara, Gazi Eitimliler Vakf (GEMVAK), 7) Yrk Trkmenleri Vakf (YRTRK), 8) Ankara Trkiye Gnll Eitimciler Dernei Genel Merkezi, 9) Trkiye Makedon Dostluk Dernei Genel Merkezi, 10) Aydnlar Oca(Bakan Yardmcs), 11) Trk Ocaklar(Ynetim Kurulu yesi, Bakan Aday), 12) Ankara Mekadonya Trk Dostluk Dernei(yesi) 13) Ankara Trkiye Yazarlar Birlii Genel Merkezi(Ynetim Kurulu),(TYB), 14) Ankara, Salk Sen Genel Merkezi (ye) 15)Ankara lim ve Edebiyat Eserleri Meslek Birlii Genel Merkezi(LESAM) vb dernek kurulu ve vakflarda yneticilik ve yelik grevlerinde bulundu. LG ALANLARI: Kazakistan Abay Devlet niversitesi'nde grev yapt srada hazrlad yirmi alt blmlk "ATAYURDUNDA GEZNT" adl Televizyon Dizisi ERCYES TVde be ay sreyle yaynland. Uzun yllardr, KUNG-FU(SYAH KUUK I. GIP), JUDO(SYAH KUUK) ve TEAK WAN DO (II. GIP) Uzakdou sporlar yapt. 1982 ylndan 1986 ylna kadar KAYSER Beden Terbiyesi Blge Mdrl Teak Wan-Do Blge Ajanl grevi srasnda, Blge Ajanl Btesini dzenledi. SPOR OKULLARINI ve SPOR msabakalarn KOORDNE ETT. KAYSERݒdeki TM UZAKDOU SPOR OKULARINDAK rencilerin baar belgeleri ve diplomalarn dzenleyip imza att. Kayseri/Develide, btn Develi halknn katld, ERMENLER ve TEHCR OLAYI konulu bir konferans tertipledi. Develide, Gcekler Gerince Bir lm Trafik, anakkale Geilmez adl piyesleri, Kayseriden ordu komutanlarnn da katld byk bir davette sergiledi. Kayseri Valilii ve l Salk Mdrlnn ibirlii ile dzenlenen 21 Mart 2000 Nevruz Kutlamalarn ynetti ve sunuculuunu yapt. . ALDII DLLER: 1) 1982 Yl Salk ve Sosyal Yardm Bakanl Salk Eitimi Genel Mdrlnn Dzenledii ETM METODOLOJS ve TEKNOLOJSݔ BAARI BELGES; 2) 1984 Yl Salk ve Sosyal Yardm Bakanl Salk Eitimi Genel Mdrlnn Dzenledii REHBERLK ve DANIMANLIK BAARI BELGES; 3) 1984 Yl TC. Genlik ve Spor Bakanl Beden Terbiyesi Genel Mdrl Kayseri Blge Bakanl Cumhuriyetimizin 60. Yl mnasebetiyle STN HZMET ve KRAN BELGES; 4) 1991 Yl Salk ve Sosyal Yardm Bakanl Salk Eitimi Genel Mdrlnn Dzenledii TRK DL ve EDEBYATI HZMET ETM BAARI BELGES; 5) 1994 Yl Erciyes Aylk Fikir ve Sanat Dergisinin 200. sayya ulamasnn ansna TEEKKR BELGES; 6) 1995-1997 Yllarnda Kazakistan Cumhuriyeti Eitim Bakanl Almat Abay Devlet niversitesi REKTRL DOU DLLER BLM, TEEKKR BELGES; 7) 1995-1997 Yllarnda Kazakistan Cumhuriyeti Eitim Bakanl Almat Abay Devlet niversitesi TARH FAKLTES DEKANLII, TEEKKR BELGES; 8) 1995 Yl Bizim Genlik Aylk Kltr ve Sanat Dergisinin dzenledii ARLER ANTOLOJSݔ TEEKKR BELGES; 9) 1999-2000 retim YlndaCUMHURYETN 75. YILI erevesinde dzenlenen retmenler arasnda yaplan Makale Yarmasnda ATATRK ADA ETM ve RETMEN konulu maklesiyle L BRNCL; 10) 2000 Anadolu lim ve Edebiyat Eserleri Meslek Birlii (ANASAM) KAYSER ARLER GNܔ, TAKDR BELGES; 11) 2000 Yl, Kayseri Kltr ve Turizm Derneinin dzenledii 1. DNYA R GNܔ dolays ile TEEKKR BELGES; 12) 2000-2001 Yllarnda OSMANLI DEVLETNN KURULUUNUN 700. YILI erevesinde dzenlenen makle yarmasnda OSMANLI ve VELAHT TRKYE konulu maklesiyle L BRNCL ve Trkiye Genelinde MANSYON ve PARA DLLER; 13) 2001 Yl, Kayseri Kltr ve Turizm Derneinin dzenledii 2. DNYA R GNܔ dolays ile TEEKKR BELGES; 14) 2001 Yl, Erciyes niversitesinin dzenledii 2. KAYSER ARLER GNܔ dolays ile TEEKKR BELGES; 15) 2002 Yl, Kayseri Turizm ve Kltr Derneinin dzenledii 9. DNYA R GNܔ dolays ile TEEKKR BELGES; 16) 2002 Yl ERCYES AYLIK FKR VE SANAT DERGSNN 300. SAYIYA ULAMASINI SALAYAN YAZARLARINA TEEKKR BELGES; 17) 2005 Yl Kayseri Turizm ve Kltr Dernei, Erciyes Aylk Fikir ve Sanat Dergisi, emen iir Dergisi, Yeniden Dirili Kltr Dergisi Ynetim Kurulu Bakanlnn AHMETN AKKILASI kitabnn kna TEEKKR BELGES; 18) 2007 Yl Mustafa Kemal lkretim Okulunun dzenledii R DNLETSݒne katklar iin TEEKKR BELGES; 19) 2007 Yl, Trkiye Yazarlar Birlii Kayseri ubesinin dzenledii Kltr Sanat dlleri erevesinde 2007 YILI KAYSER KLTRNE HZMET DLܔ ; 20) 2008 Yl, Kayseri Turizm ve Kltr Derneinin dzenledii 3. Dnya iir Gn dolays ile TEEKKR BELGES; 21) 2008 Nisan 28 TRKYE BYK MLLET MECLS BAKANLII,nn katklaryla yaplan Bizim ocuklarmz Hikye ve iir Yarmas dolays ile l Sosyal Hizmetler Mdrl ve Trkiye Gnll Eitimciler Dernei desteinde Meclis Toplant Salonunda, Meclis Bakan Kksal TOPTAN tarafndan verilen TEEKKR BELGES; 22) 2009 Mart 14, Sakarya Bykehir Belediye Bakanl ile Trkiye Gnll Eitimciler Dernei ve Sakarya Gnll Eitimciler Dernei tarafndan dzenlenen SAKARYA ARLER BULUMASI na katklar dolays ile verilen TEEKKR BELGES; 23) 2009 Nisan 27 TRKYE BYK MLLET MECLS BAKANLII,nn katklaryla yaplan II. Bizim ocuklarmz Hikye ve iir Yarmas dolays ile l Sosyal Hizmetler Mdrl ve Trkiye Gnll Eitimciler Dernei desteinde Meclis Toplant Salonunda, Meclis Bakan Kksal TOPTAN tarafndan verilen TEEKKR BELGES; 24) 2009 Temmuz 13, TRKYE BYK MLLET MECLSݔ,nn STN HZMET DLܔ n, (TYB) Trkye Yazarlar Birlii Ynetim Kurulu yeleri olarak Meclis Toplant Salonunda, Meclis Bakan sn. Kksal TOPTANn elinden ; plaket ve dlleri almtr. EKT DZ FLMLER: 1) Ata Yurdunda Gezinti (Yirmi Alt Blm) Erciyes TV. de Yaynland. 2) Eekli Ktphane (Dokuz Blm) Show TV. Gsterimi Yapld. YAYINLANMI ESERLER: 1)ELGN, Abdullah ar, "Dten teye, (iir, Aslmlar Matbaas, Ankara 1983); 2) ELGN, Abdullah ar,"Trk Edebiyatnda Sz Sanatlar, ml ve Noktalama(Servet Yayn Datm, stanbul 1988); 3) ELGN, Abdullah ar,"Kltr stils, (Kltr Basn Yayn Birlii, stanbul 1990); 4) ELGN, Abdullah ar, "lk Kble, (Kltr Basn Yayn Birlii, stanbul 1991); 5) ELGN, Abdullah ar, "iirlerle Hemire, (Bizim Ofset, Kltr Basn Yayn Birlii Yaynlar, Ankara 1991); 6) ELGN, Abdullah ar, Mehmet kif, (Kltr Basn Yayn Birlii, stanbul 1992); 7))ELGN, Abdullah ar,"Trk Dili (Geit Yaynlar, Kayseri 1999); 8) ELGN, Abdullah ar,"Edeb Sanatlar, (Lain Yayn Datm, Kayseri 2000); 9) ELGN, Abdullah ar, Duran Karakuun iirleri, (Lain Yayn Datm, Kayseri 2001); 10) ELGN, Abdullah ar, "Trk Dili,( (Geniletilmi kinci Bask) Lain Yayn Datm, Kayseri 2001); 11) ELGN, Abdullah ar, Gesi Belgeseli, (Akn Gnlk, Kayseri 2001); 12) ELGN, Abdullah ar, anakkale (Piyes), (Lain Yayn Datm, Kayseri 2001); 13) ELGN, Abdullah ar, Belgelerle Ermeni Gnl, (Aratrma), (Lain Yayn Datm, Kayseri 2001); 14) ELGN, Abdullah ar, "Kazak airleri Antolojisi, (Lain Yayn Datm, Kayseri 2002); 15) ELGN, Abdullah ar, zel retim Metodlar I, (Lain Yayn Datm, Kayseri 2002); 16) ELGN, Abdullah ar, zel retim Metodlar II, (Lain Yayn Datm, Kayseri 2002); 17) ELGN, Abdullah ar, Trk Dilini renmenin Metodlar, (Lain Yayn Datm, Kayseri 2003); 18) ELGN, Abdullah ar, "Akkla Yresi ve Azlar,(Bykehir Belediyesi Kltr Mdrl, Kayseri 2005); 19) ELGN, Abdullah ar, Eekli Ktphane (Bizim Genlik Yaynlar, Kayseri 2005); 20) ELGN, Abdullah ar, Ahmetin Akklas(Bizim Genlik Yaynlar, Kayseri 2005) adl eserleri bulunmaktadr. ESERLERN YAYIMLANDII ve YES OLDUU NTERNET STELER: 1)http://kitap. antoloji. com/kisi. asp?CAS=116889 2)http://www. eren. com. tr/goster/kitap/kisi. asp?CAS=116889&SID=820626336162 3)http://www. eren. com. tr/goster/kitap/kisi. asp?P=2&SER=&CAT=&CAS=116889&PUB=&liste=&SID=517183642810&ara=&yer= 4)http://www. antoloji. com/siir/sair/sair. asp?sair=56366 5)http://www. ideefixe. com/kitap/urun_liste. asp?kid=11707 6)http://bozok. org/modules. php?name=News&file=article&sid=3884 7)http://www. tumkitaplar. com/kitap/index. pl?yazar2=31546 8)http://www. hikayeler. net/arama-sonuclari. asp?cx=partner-pub-9067201929723412%3Agu73my-qrwo&cof=FORID%3A10&ie=ISO88599&q=Abdullah+%C7a%F0r%FD+ELG%DCN&sa=Ara#902 9) http://www. asilkan. org/ (On iki dilde yaynlanan bir site) 10) Zemge Yaynlar 5 24. 07. 2008 Aktif 11) Yreimizden damlayanlar. . . 42 24. 07. 2008 Aktif 12) Yldzlar Salonu 186 31. 07. 2008 Aktif 13) Yetkili airler 4563 26. 05. 2008 Aktif 14) -TRK SANAT MZ Tutkunlar- 256 24. 07. 2008 Aktif 15) Trk Edebiyat 67 03. 06. 2008 Aktif 16) TRK DL ve EDEBYATI SEVGS 2 01. 06. 2008 Aktif 17) 'Trabzon iir Grubu' 29 24. 07. 2008 Aktif 18) iirleri Ayarlama Enstits 15 24. 07. 2008 Aktif 19) iiri Sevenler 12 24. 07. 2008 Aktif 20) iir Gurubu 211 24. 07. 2008 Aktif 21) air Sofras 173 24. 07. 2008 Aktif 22) Sakaryann Gen Kalemleri 11 24. 07. 2008 Aktif 23) Medcezir 4 24. 07. 2008 Aktif 24) Maviye Aklar 28 05. 06. 2008 25) Mavibulvar Boydanboya 478 24. 07. 2008 Aktif 26) Mavi Gller 16 24. 07. 2008 Aktif 27) KAYSERL AR ve YAZARLAR 3 03. 06. 2008 Aktif 28) zmir airleri 185 24. 07. 2008 Aktif 29) iSTANBUL SEVDALILARI 4 24. 07. 2008 Aktif 30) HARMAN iir ve Edebiyat Dergisi 21 24. 07. 2008 Aktif 31) HAK ve HAKKAT'E GNL VERENLER. . 7 24. 07. 2008 Aktif 32) Gne Topla Benim iin 146 24. 07. 2008 Aktif 33) Glmsemek Bir Sihirdir 205 30. 07. 2008 Aktif 34) Felsefe ve Dsnce Tarihi 25 24. 07. 2008 Aktif 35) Es Radyo Siir Gurubu 15 24. 07. 2008 Aktif 36) Elaza Ses Ol 129 24. 07. 2008 Aktif 37) EKN. Doan Deniz 39 24. 07. 2008 Aktif 38) Ege de iir Molas 124 24. 07. 2008 Aktif 39) Edep Dairesi inde nsana Dair Herey 174 24. 07. 2008 Aktif 40) Divan Edebiyat 29 24. 07. 2008 Aktif 41) Dipsiz Kumbara 23 24. 07. 2008 Aktif 42) DiKeNSiZ GLLeR 364 24. 07. 2008 Aktif 43) Bursa 123 03. 06. 2008 Aktif 44) Bakent Gen Sanat Edebiyat 45) Bal ve Gl Edebiyat Sofras 22 24. 07. 2008 Aktif 46) Aziz Trkemiz 16 24. 07. 2008 Aktif 47) Azerbaycan Trklerinin Edebiyyat 62 24. 07. 2008 Aktif 48) Aydnl airler ve iir Dostlar 58 24. 07. 2008 Aktif 49) Ay Karanlk iir Grubu 546 24. 07. 2008 Aktif 50) Aka Sevdallar 380 31. 07. 2008 Aktif 51) Ankaral airler ve Edebiyatlar 245 03. 06. 2008 Aktif 52) ANKARA RZGARI YNETM GRuBU 53) Ankara RZGARI 248 24. 07. 2008 Aktif 54) Ankara Dusler Sokag Saknler 2 24. 07. 2008 Aktif 55) ankarA alT kltR - tutunamayanlaR 3 24. 07. 2008 Aktif 56) Anka Kltr ve Edebiyat Grubu 4 24. 07. 2008 Aktif 57) Anilarda Yasarken 43 24. 07. 2008 Aktif 58) 'Anahtarcym,ilingirim 2 24. 07. 2008 Aktif 59) Anadolu Aklar 78 24. 07. 2008 Aktif 60) Amatr Yazarlar Kulb 5 24. 07. 2008 Aktif 61) 'Altnc ehir' 4 24. 07. 2008 Aktif 62) Alperen Ocaklar 13 24. 07. 2008 Aktif 63) Almanya iirdostlar Grubu 7 24. 07. 2008 Aktif 64) Almanya da Yaayan airler 8 24. 07. 2008 Aktif 65) Ali Aka - lham Perileri iir Grubu 61 24. 07. 2008 Aktif 67) _PaPLLoN_ 5 03. 06. 2008 Aktif 68) ALACA KARANLIK ve AKLARIN MEKANI AYRILIK 4 03. 06. 2008 Aktif 69) ' NE Olursan OL GEL' 108 03. 06. 2008 Aktif 70) -' Mahzendeki araplar Kahve Diye Deviren Sarho Kediler' 48 24. 07. 2008 Aktif 80) ' Balkan Trkleri, Bat Trakyallar ve gmenler 44 03. 06. 2008 Aktif 81) ' 6630 - Nokia ' Program, oyun, tema, klip, vs, vs. . . 7 03. 06. 2008 Aktif 82) ' ` Ak iirleri Antolojisi ` ' 68 24. 07. 2008 Aktif 83) ' ` Birikinti. . . Kenar Kede Kalanlar ` ' 13 24. 07. 2008 Aktif 84) ' ___Gizli Kalm Gerekler ___' 113 24. 07. 2008 Aktif 85) ' '-' Ulalmaza Uzanmak ' '-' 200 24. 07. 2008 Aktif 86) ' ' 'Sinema ve Sinema Kitapsz da Olmaz Haberleme Telefonu: 00 90 532 233 14 13 Emeil: cagrielgun@hotmail. com

Etkilendii Yazarlar:
Yazar, Aratrmac, air


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Abdullah ar ELGN, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.