..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Yaamdan korkmayn ocuklar. yi, doru bir ey yaptnz m yaam yle gzel ki. - Dostoyevski
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > yk > An > Hakan Yozcu
15 Mays 2024
Vatan Sa Olsun  
Hakan Yozcu
Necdet: Burada asker var m? diye sordu. Kadn anlamad. Bo gzlerle Necdete bakt. Necdet, kendi askerlerini gstererek Asker. Bunlar bizim asker. Sizin asker nerede? dedi. Kadn anlad. No, No diyordu. aretlerle burada asker olmadn, katklarn sylemeye alyordu. Birka asker ieriyi kolaan etmiti. Kadn doru sylyordu.


:BCD:


Bir 1974 Bar Harekt yks.

Necdet, Mua bal Yaclar Beldesinde domu, lise ikinci snfa kadar okumu; ama eitli nedenlerden dolay okula ara vermi bir genti. Uzun boylu, yaz, zayf biriydi. Henz 18 yandayd.
Liseyi brakr brakmaz askerlik yoklamasna arlm ve bota olduu anlalnca askere alnmasna karar verilmiti.
Necdet, askerlie kabul belgesini eline alm son gnlerini evde ailesiyle geirmek iin ky olan Yaclar Beldesine gitmiti.
Yaclar Beldesi Mua ok yakn bir belde idi. Dalarn ortasnda bir ova ky idi. Etraf yeil aalarla evrili kk bir yerleim birimiydi. Burada yaayan kyller, geimlerini hayvanclk ve tarmla salyorlard. Mutluydular. Huzurlu bir yaamlar vard.
Kyn hemen yaknnda Douya hayat veren Murat ve Karasu nehirleri bulunuyordu. Necdetin ocukluu bu ovada hayvan otlatarak, bu nehirlerde imerek gemiti.
Necdet, son iki gnn evinde annesi, babas ve kardeleriyle geirdi. Dac Ailesi, kalabalk bir aile idi. Anne, baba ve 11 kardeten ibaretti. Necdet, bu 11 kiinin en by idi. Ailenin aabeyi idi.
Ailesine askere arldn syledi. Babas: Askerlik vatan grevidir. Kutsaldr. Bizde askerlik yapmayan adamdan saylmaz, ona olgun denmez. Hayrlsyla git, hayrlsyla gel. Biz de seninle onur duyalm. dedi.
O geceyi sohbet ederek geirdiler. Necdet askerliini huzur iinde yapacakt. Sonra kyne dnecekti. leriki yllarda evlenecek ve oluk ocua kararak yaamn idame ettirecekti. Tm aile bu hayal iinde yayordu.
Ertesi gn birliine teslim olmak iin yola dt. Askerlik ubesine teslim oldu. Onu Acemi Birliine gtrdler. Burada 15 gn kadar temel eitimini ald.
Yaz mevsimi henz kendini gstermeye balamt. Usta Birlii olarak Osmaniye 50. Piyade Alayna verilmiti. Burann Alay Komutan Albay Halil brahim Karaolanolu idi. Deneyimli, askerlii iyi bilen bir komutand.
Necdet, ksa zamanda askerlikte gsterdii baarlardan dolay avu rtbesine ulat. Haziran ay balarnda tatbikat yapmak iin Mersine gtrlmt. Burada denizde karma tatbikatlar yaplyordu.
Tatbikatlar o kadar gereki yaplyordu ki adeta sava iinde imi gibi hissediyordu kendini. Bunun nedenini sonra anlayacakt. Komutanlar Tatbikatta ter dkmeyen savata kan dker! diyordu.
Tatbikatlar, Temmuz ayna kadar devam etti. 14 Temmuz gecesi, Alay Komutan Halil brahim Karaolanolu btn alay toplad.
ok akll, askerlikte deneyimli, ne yaptn ok iyi bilen, askerleriyle ok iyi geinen ve kendini onlara sevdiren bir komutand. Deyim yerinde ise ok iyi bir asker, tam bir liderdi.
Akam karanl idi. Gkyz yldzlarla doluydu. ok gzel bir ay manzaras vard. Scak bir yaz akamyd. Yaz mevsiminde Adana-Mersin ok scak olurdu. Burada adeta cehennem scaklar yaanrd. Glgede dahi oturulamaz, buram buram terlenirdi. yle ki insan terden srlsklam olur, suya girip km gibi grnrd.
Komutan, ortada bulunan bir tankn zerine kt. Gr bir sesle askerlere seslendi: Kardelerim, ben, Alay Komutannz Albay Halil brahim Karaolanoluyum. Gnlerdir burada beraberiz. Zor artlar altnda tatbikatlar yapyoruz. nk her an her eye hazr olmak zorundayz. Ne kadar hazrlkl olursak, ne kadar eitimli olursak o kadar gl oluruz. Gcmz ile de dosta gven, dmana korku veririz.
Yllardr yaptmz tatbikatlar bugn son bulmutur. Kbrstan gelen son haberlere gre, Kbrsta yaayan soydalarmza tedhi, bask ve soykrm yaplyormu. Her gn onlarca, yzlerce soydamz ldrlyormu. Evlerinden kan Trkler, bir daha geri evlerine dnemiyormu. Rumlar, kendilerini adann tek sahibi grp soydalarmza ciddi ekilde zarar veriyorlarm. Adada hi bir Trk kalmayana kadar bu zulme devam edeceklermi. Cinayetlere son vermeyeceklermi. Diyorlarm ki Trkler, adaya geldiklerinde kurtaracak bir Trk bulamayacaklar te bu duruma bir son vermek iin harekete geiyoruz. Kbrsta yaayan Trk soydalarmz korumak, adada Trk varln srdrmek iin Kbrsa bir karma yapacaz. dedi.
Tm askerleri bir heyecan sard. Kutsal bir grev verilmiti kendilerine. Soydalar iin, vatanlar iin, bayraklar iin mcadele edeceklerdi. Bundan daha byk, bundan daha onurlu bir ey olamazd. Sevindiler. Birbirlerine sarldlar.
Komutan gkyzne bakt. Gkyznde ay ve yldzlar birbirine ok yaknd. yle bir tesadft ki ay ile hilal yan yana gelmi Trk bayran andrmt. Komutan bu ay ve hilali gstererek: Baknz, ay ile yldz yan yana gelmi. Tpk bizim bayramz gibi sarma dola olmular. Evlatlarm, grdnz bu ay ile yldz, bizim zaferimizin bir iaretidir. Hepiniz helallein. Kucaklaarak birbirinize hakknz helal edin. Benim hakkm hepinize helal olsun. dedi.
Askerler: Sa ol! diye bardlar. Birbirlerine sarlp helalletiler. Kendi aralarnda akalaanlar da oluyordu.
Gece, tatbikat yaptklar karma gemilerine bindiler. Her blk, kendilerine gsterilen gemiye biniyordu. Gemilere yerleme ii bitince denize aldlar.
Blk komutan: Herkes silahn hazrlasn. Herkese yeteri kadar cephane verilecek. inizde terhise ayrlacak arkadalar var. zinler ve terhisler yeni bir emre kadar durduruldu. Eer iinizde korkan, kendini hazr hissetmeyen veya dnmek isteyen varsa imdiden sylesin, evine gitsin dedi. Kimseden ses kmad. Herkes bu kutsal grev iin can atyordu. ehitlik mertebesine ulamak iin dualar ediyordu. Kimsede bir korku belirtisi yoktu. Aksine heyecan vard. Gzler akmak akmak idi.
Komutan: u an kendi karasularmz iindeyiz. Harekt balaynca adaya ilk kan bizler olacaz. Bizleri neyin karlayacan, bize neler olacan bilmiyoruz. Soydalarmza yardm iin gidiyoruz. Onlar kurtarmak amacyla gidiyoruz. Gerekirse savaacaz. Bu uurda geri dnmek yok. Son kez soruyorum dnmek isteyen var m? Varsa imdi sylesin. dedi.
Btn asker hep bir azdan: Dnmeyeceiz. Soydalarmz iin, vatanmz iin, bayramz iin savamak istiyoruz! diye haykrd.
Komutan: Gazamz mbarek olsun dedi.
Gemi, gecenin karanlnda deniz dalgalarn yararak sessizce ilerliyordu.
ki gn denizde hareket ettiler. 20 Temmuz sabah gne domadan gkyznde Trk jetlerini grdler. Jetler byk bir uultu ile geminin stnden geti. Kbrs semalarnda szlerek ilerliyordu. Kbrsa bar, zgrl, umudu ve huzuru gtryordu.
Komutan anons ederek Bu uaklar, Trk uadr. Bizim ocuklardr. Harekt, an itibaryla balamtr. Beparmak Dalarn bombalayarak bize yol aacaklar. Karaya kp soydalarmza yardm edeceiz. Onlarn yarasna merhem olacaz. Hepimize hayrl olsun. Allah yardmcmz olsun. dedi.
Karanlk, gmleini yrtm, aydnlk yzn gstermeye balamt. Beparmak Dalar uzaktan alev alev yanyordu. Kzl ate, gkyzne doru byk bir trman iine gemiti. Uaklar, grevini yapm, tm Beparmaklar bombardman altna almt. Koskocaman da, alev topuna dnmt. Grnt, cehennemi andrr olmutu.
Gemiler, imdiki ad Yavuz kartma Plaj olan Piladini Plajna yanat. Asker, ilk defa buradan karaya ayak basacakt. Gkyznden uaklar, paratle asker yadryordu aaya. Rumlar, Beparmak Dalarndan, ova arasnda saklandklar mevzilerden ateler ediyordu. Ama bu ateler, Trk askerine, ummandaki bir katre etkisi dahi yapmyordu.
Atlan mermiler gemilerin sana soluna dyor; ama ana gemilere bir zarar vermiyordu. Gemiler, Plaja doru kararllkla ilerliyordu. Artk savan gerek yz grnmt.
Paratle yere inen askerler, hemen toparlanm, tedbirlerini alarak gelecek emirleri bekliyordu.
Gemiler plaja girdi. Komutan hoparlr ile tm askere: Herkes denize insin, karaya yrsn. Gazanz mbarek olsun diye emir veriyordu. Askerler byk bir eviklik iinde, ustalkla ve hzla denize indiler. ki dakika iinde deniz asker doluydu. Gslerine kadar suya batan askerler, silahlarn havaya kaldrm vaziyette, hi zorlanmadan karaya kt. Karaya kan her asker hemen mevzi ald.
Gemiden inen dozerler, gemiden inecek aralar iin nce topraklarla bir iskele yapt ve sonra yol at. Her ey planland gibi gidiyordu.
Askerlerin karaya kmasyla scak atma resmen balamt. Rumlar ate ediyor, Trk askerini pskrtmeye alyordu. Trk askeri ise korku nedir bilmeden dman zerine yryordu. 20- 30 metre ilerde portakal ve limon aalaryla kapl bir arazi vard. Dan yksek noktalarndan aaya ate ediliyordu. Bu atma leye kadar srd.
Trk askeri srama yaparak aalarn iine girdi. Gemiden inen aralar da burada mevzi ald. Btn silahlar, mermi ve mhimmatlar karaya karld. 100 metre ileri gidildi. lk gn geceyi burada geireceklerdi. O nedenle siperler yapld. Bu arada atlan mermilerden 3 askerimiz ehit oldu. Bu durum askerdeki morali bozsa da endieyi ortadan kaldrd. Onlarn intikamn almak iin adeta g birlii yapld. Arkadalarnn ehadete ermesi askerimize manevi bir g verdi. Manevi ynden duygular artt. Bozulan moraller ksa bir sre sonra tekrar yerine geldi.
Temmuz mevsimi ok scakt. leye doru gne tepeye kyor ve kavurucu bir scak yayyordu etrafa. Asker, kan ter iinde kalmt. Su ve yiyecek sknts da ba gstermiti. Bu scak havada su yetmiyordu. Askerin devaml su imesi gerekiyordu. Bir matara su ksa bir sre iinde bitiyordu. Scak yemek henz verilmemiti. Asker, antasndaki peksimetlerle n idare etmiti.
lk geceyi bu halde geirdiler. Gece olunca bir nebze de olsa dinlenmi oldular. Nbetiler nbetlerini byk bir sorumlulukla yerine getirmiti. Dimdik ayakta bekliyor, dikkatlice etraf gzleriyle taryorlard. En ufak bir kprty dahi dikkate alarak alarma geiyorlard.
afak skerken taarruz emri alnd. Birliklerimiz Beparmak eteklerine doru ilerleyecekti. Bulunduklar yer kk tepecikler olan bir yerdi. Beparmak dalarna daha vard.
Karlarna kan Rum mevzileri makineli silahlarla imha edildi. Askerler etkisiz hale getirildi. 2 Rum ky ele geirildi. Asker daa doru ilerlemeye balad.
Makineli tfeklerle karlarna kan Rum mevzilerini imha ettiler. Akam olunca bulunduklar tepenin eteklerinde yeni mevzi yaptlar. Blk ile irtibat, ellerinde bulunan sahra telsizi ile salyorlard. Blkten, geceyi orada geirmeleri emri geldi. Geceyi burada rahat bir ekilde geirdiler.
Savan ikinci gn tepeler arasnda karlarna bir ky kt. Kyde bir kilise bulunuyordu. 50 kadar ev vard. Bu ky kuattlar. Ky hayalet gibiydi. Adeta boaltlmt. Bir iki yal kadndan baka kimse yoktu.
Necdet, bir evin iine girdi. Bir yal kadn kendisine korkulu gzlerle bakyordu. Necdet, tedbirli bir ekilde el iaretiyle Korkma! demek istedi. Kadnn dar kmasn iaret etti. Kadn tedirgin bir ekilde dar kt. Giyimi klasik Rum kadnlar gibiydi. Siyah, uzun tek para bir elbise, banda beyaz bir yemeni, ayaklarnda terlie benzer bir nesne vard.
Rum kadn: Turko? dedi.
Necdeti: Trkz. Rahat durursan sana zarar vermeyeceiz dedi. Kadn anlam gibi ban evet anlamnda sallad.
Necdet: Burada asker var m? diye sordu. Kadn anlamad. Bo gzlerle Necdete bakt. Necdet, kendi askerlerini gstererek Asker. Bunlar bizim asker. Sizin asker nerede? dedi.
Kadn anlad. No, No diyordu. aretlerle burada asker olmadn, katklarn sylemeye alyordu. Birka asker ieriyi kolaan etmiti. Kadn doru sylyordu. Baka kimse yoktu.
Rum kadn. El iaretiyle Necdete Gel dedi. Necdet, kadn takip etti. Kadn bahede bir kuyu gsterdi. Eliyle iaret ederek su aln demek istedi. Necdet, kuyuya bal bir bakra ile su kard. Btn mataralar doldurdular. Su, yerden geldii iin souktu. Necdet, el iaretiyle suyu, nce kadnn imesini istedi. Kadn, bir tas su alp iti. Bylece suyun gvenli olduu anlalmt. Artk rahatlkla iebilirlerdi.
Kadn, bu sefer, kmesi gsterdi. Kmeste tavuklar vard. Asker, a idi. Ama o srada tavuk dnecek vaziyette deillerdi. Tavuklara dokunmadlar. Kadn, iaretle Aln, yiyin demek istedi. Necdet, tavuu ald. Hemen orackta tfeinin sngs ile kesti. Tylerini yolup tavuu i i yediler. Piirmeye vakitleri yoktu. Kadna bir zarar vermedikleri iin, kadn da onlara dosta davranmt.
Necdet, bu kadn kendi ninesine benzetti. Duruu, konumas, yz ekli, giyimi ile ayn ninesiydi. Biraz da o nedenle kadna sevgiyle bakt.
Geceyi burada geireceklerdi. Toplanp vaziyet aldlar. Necdet nbetileri yerletirdi. Dier askerler dinlenmeye geti.
Necdet, telsizciyi ard. Ble rapor verecekti. Telsizin karsndaki ses 50. Piyade Alay Komutan Albay Halil brahim KARAOLANOLU, 20 Temmuz 1974 tarihinde Kbrs Bar Harekt Esnasnda geri tepmesiz top mermisinin, yaknnda bulunan bir binaya isabet ederek patlamas sonucu ehit olmutur. Bamz sa olsun diyordu.
Necdet, bu haberi duyunca adeta ykld. Daha birka gn nce tankn zerinde grd o grkemli, o muhteem, o byk komutan demek ehitlik erbetini imiti. i szlad Necdet, alamak istedi ama alayamad. nk komutan byk bir dava uruna, vatan iin ehit olmutu. Artk mekn cennetti. Cennette peygamber Efendimize komu olacakt.
Necdet, ayaa kalkt. Sayg duruuna geti. Yanndaki dier askerler de sayg duruuna geti. Vatan Sa olsun diye hep birden bardlar. Necdet: Ruhun ad olsun komutanm. Seni hibir zaman unutmayacaz dedi.
Sava, tm hzyla devam ederken savan sona ermesi iin diplomatik grmeler de yaplyordu.
ki devletin st yneticileri bar grmeleri iin bir araya gelecekler ve anlama yolu arayacaklard. Bu nedenle atekes ilan edildi.
Austos mevsimi Kbrsta cehennem gibiydi. Yakyor, kavuruyordu. Scak, insan bunaltyordu. Askerimiz arazide adrda ve mevzilerde her an tetikte bekliyordu.
14 Austos sabah Trk uaklar Alayky civarn bombalad. Grmelerden bir sonu alnamamt.
kinci harekt balad. Karatepe denen yerde youn top ve havan atlar balad. Sava btn iddetiyle yeniden balad. Tepeleri ele geirmek amacyla Trk askeri taarruza geti. leye kadar iddetli bir arpma oldu. Her taraftan mermi yayordu. yle ki bu mermilerden her taraf toz bulutu iinde kalmt. Gz gz grmyordu. Havada mthi bir barut kokusu vard.
Askerimiz korkusuzca bu mermilerin iine dald. Abdullah Onba, bu mermilerden biriyle vurularak ehit oldu. Necdet avu, srnerek Abdullahn yanna geldi
Necdet: Abdullah Onbam iyi misin? diye sordu. Cevap yoktu. Abdullah Onba ehit olmu, ylece yatyordu. Tra olamad iin sakallar da bymt. Yznde bir huzur, bir mutluluk vard sanki. Necdet, onu, geri ekip kurtarmak istiyordu. Ama maalesef yapacak hibir ey yoktu.
Necdet: Gardam, meknn Cennet olsun. dedi. O anda bir mermi Necdetin miferinde patlad. Mifer, adeta Necdetin kafasnda tur att. Ba mthi bir ekilde uuldad. Ama bir ey olmamt. Elini miferine gtrd. Miferin ie doru bkldn grd. Hemen olduu yere iyice eildi. Yerle bir oldu. Srne srne geri gitti. Vuruldum! diyen arkadalarnn sesini duyuyordu. Bu da onlar daha ok hrslandryordu. Necdet, silahn alp tepeye doru hcum emrini verdi. Tm asker Allah Allah! nidalaryla tepeye taarruza geti. Ksa bir sre iinde tepeyi ele geirdiler.
Yunan Subaylar buradaki Rum askerlerine Trkleri oyalama grevi vermiti. Bu askerleri de kamasnlar diye zincire balamlard. Kamalarna imkn brakmamlard. O nedenle bu Rumlar, Trk askeri kendilerini etkisiz hale getirene kadar silah sktlar. Ama gl, imanl ve inanl Trk askerinin karsnda hi anslar yoktu. Ve etkisiz hale getirildiler.
Mevzide bulunan uaksavar silahn ters yne evirip kaan Rum askerlerine ate atlar. Rum askeri korku iinde kayordu. Tek dertleri canlarn kurtarmak olmutu. Kaan kurtuluyordu nk
Trk askeri gece, Ayvasl kyne girdi. Burada bulunan bir askeri kla teslim alnd. Kla gvenli hale getirildikten sonra Trk taburu buraya yerletirildi.
Necdet, telsizin bana geti. Ayvasl Kyne girdiklerini. Bir klay gvenli hale getirdikten sonra askerin buraya yerletiini bildirdi.
Biraz sonra Necdet, telsizden Trk askerinin byk bir kahramanlk rnei gstererek amacna ulatn rendi. Aradan ka gn gemiti bilemiyordu. Gnler mi, aylar m, yllar m gemiti?
Zafer bizim olmutu. anl Trk Mehmetii yine tarih yazmt. Necdet, onurland, gurur duydu. Bu baarda kendisi ve btn arkadalarnn katks vard.
Necdet, telsizin bandan kalkt. Gecenin karanlnda yryerek bir tan stne oturdu. Ilk bir yaz gecesiydi. Rzgr lk lk esiyor, Necdetin yzn okuyordu.
Necdet, komutan Albay Karaolanolunu dnd. Tankn zerinde kendilerine yapt konumay hatrlad. Byle yiit, byle cesur, byle iyi bir asker, byle byk bir komutan artk yoktu
Abdullah Onbay dnd. Terhis olup gitmesi gereken arkadann, evine gidemeden ehitlik mertebesine ulamasn dnd. Kendisi de ehit olmak isterdi. Ama Yce Allah, ona gazilii nasip etmiti.
Necdet, ellerini aarak yukar kaldrd. Tm ehit arkadalar iin bir fatiha okudu.
O, artk huzurlu, mutlu bir askerdi. O artk bir gazi idi
Kbrs, onun gnlnde hi bitmeyecek, sonsuza dek yer edecek bir mekn olacakt. nk birok arkadan burada topraa vermiti.
Ayaa kalkt iten gelen gr bir sesle: Vatan Sa olsun! dedi.
Necdet, Kbrstan bir daha hi ayrlmad. Buraya yerleti. Burada evlendi. Burada ocuk sahibi oldu.
Kbrs artk onun vatanyd. Onun canndan bir parayd1974 Mutlu Bar Harekt Gazisi Sayn Necdet Dacya, anlarn benimle paylaarak bu lmsz eserin domasna yardmc olduu iin sonsuz teekkrlerimi sunuyorum.
Hakan YOZCU
27.04. 2024 Gazimausa KKTC
Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn an kmesinde bulunan dier yazlar...
Adn Sen Koy
Kadirli'de Bir Gece
Iskadro (Siil)
Kbrs Ada K
Cassandra Hotel Bodrum
Gzel Bir Dnya
Futbol Ma
Lahmacun
13. Maa
"Kuzucuk Ky"nde Sabah Kahvesi

Yazarn yk ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Dut Aacna Asma As
Nur - Ik
Ritsa Gl Efsanesi
Gle Gle Omarm
Sevgisiz Sevgi
Gulit
randan Ac Bir Ak Hikyesi
Sevginin Ad Baka
Emanet
Aksilikler

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Yreimde htilal Var [iir]
Hayat Seni zemedim [iir]
Helallik stiyorum [iir]
Nasihat 2 [iir]
Yrk Kz [iir]
Seninle Olaym [iir]
Geliyoruz [iir]
Nasihat [iir]
Ak Var m? [iir]
Minik Bir aire Rastladm [iir]


Hakan Yozcu kimdir?

1964 doumluyum. Kuzey Kbrs'ta yayorum. 1988 Erzurum Atatrk niversitesi Fen Edebiyat Fakltesi Trk Dili ve Edebiyat Blmnden mezun oldum. 20 yl eitli okullarda edebiyat retmenlii yaptm. Uzun yllar Yenivolkan ve Gne Gazetelerinde ke yazarl yaptm. u an Habearkbrsl ve Gncelmersin Gazetelerinde yazyorum. Birok internet gazete ve sitelerinde yazlarm yaynlanyor. iir, yk ve tiyatro oyunlar yazyorum. Bu alanlarda eitli dllerim var. Kendime ait baslm "Gzel Bir Dnya" ve "Mesela Baka" isimli iki adet yk kitabm var. 7 tane tiyatro oyunum var. 6 yl Kbrs Trk Devlet Tiyatrolar Genel Mdrl grevinde bulundum. Halen Babakan Yardmcl Ekonomi, Turizm, Kltr Ve Spor Bakanl'na bal Mavirim.

Etkilendii Yazarlar:
...


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Hakan Yozcu, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.