..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Tarihten reniyoruz ki tarihten hibir ey renmiyoruz. -Hegel
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > yk > An > Hakan Yozcu
14 Mays 2024
Adn Sen Koy  
Bir 74 Bar Harekat yks

Hakan Yozcu


Komutan, burada kendilerine heyecan verici bir konuma yapt: Arkadalar, byk ve kutsal bir grev iin burada toplandk. Biraz sonra Kbrsa bir karma yapacaz. Orada bulunan soydalarmza zgrlk, huzur ve bar vermek iin bir harekt yapacaz. Bu harekt, tamamyla Bar amal bir harekt olacaktr. Kbrsl Trkler zulm altndadr. Tedhi altndadr. Her gn onlarca, yzlerce Kbrsl Trk ldrlyor. Bizim bu harektmz, buna bir son verecektir. Adada huzuru ve bar salayacaktr. Size silah sklmadka siz de kar tarafa silah skmaynz. Size kar gelinmedike siz de kar gelmeyiniz. Yallara, kadnlara, ocuklara dokunmayacaksnz. Sizden aman dileyenlere kt muamele etmeyeceksiniz. Trkn insanln, efkatini ve sevgisini onlara gstereceksiniz. Unutmaynz, biz oraya istila iin deil, bar iin gidiyoruz. Sizlerin sayesinde adaya bar, huzur ve mutluluk gelecektir.


:ACJ:

               
Bir 1974 Bar Harekt yks.

Uak, havada ku gibi szlerek hareket ediyordu. Yolcular normal yolculardan ok farklyd. Bildiimiz turistik yolcu deildi bunlar. Uaktakiler, byk bir amaca hizmet etmek iin uaa binmiler, sonunun ne olacan bilmedikleri bir yolculua kmlard.
Uakta yaklak 50 kii ile birlikte uak personeli vard. Byk bir sessizlik iinde yolculuk ediyorlard. Kimseden t kmyordu
Esat, Tekirdal idi. Yannda eitimlerde tant Nusret vard. Her ikisi de komando idi. Eitim taburunda tanmlar ok iyi iki arkada olmulard. ok yakn gemite birlikte parat eitimi de almlard. Her ikisi de sessiz sedasz yan yana oturuyordu.
Esat, dncelere dald. Gerilere, ok gerilere gitti. ocukluu gzlerinin nne geldi. Evlerinde bulunan tahta kapl byk radyoyu dinliyordu. Evin tek elencesi bu radyo idi. Bu radyo sayesinde dnyadan haber alyorlar, mzik dinliyorlar ve hoa vakit geiriyorlard.
O gn, radyoda haber program dinliyordu. Haberlerde: Kbrsta toplumlar arasnda atmalarn olduu, Burada yaayan Trklerin Rumlar tarafndan hunharca taciz edildii, onlarn acmadan ldrld, burada yaayan Trklerin yardma muhta olduu, bu amala Trk uaklarnn Kbrs semalarnda utuu, Yzba Cengiz Topelin uann bu esnada dt ve Yzbann Rumlar tarafndan esir alnarak ikenceler sonucu ldrld bildiriliyordu.
Esat, bu haberi duyunca heyecanlanm, Yzbann ehit olduunu duyunca zlerek gzyalarna boulmutu. Kck yrei bu acy kaldramam ve hkrarak alamaya balamt. te o zaman iinden Tanrya dua etmi nallah komando olur, Kbrsa giderim demiti.
Askerlik yoklamasna gittiinde Komando olmak istediini sylemiti. Neden? diye sorulduunda Komando olmay ok sevdiini, bunu ok istediini ve ocukluundan beri hep bunun hayaliyle yaadn belirtmiti.
Esat, iri yar, gl bir genti. Uzun boyluydu. evik biriydi. Ta sksa suyunu karacak gc vard. O, bir komandonun olabilecei her trl zellie sahipti . Bu istei kabul edildi. Onu komando olarak yazdlar.
Komando belgesini alarak Eirdirde bulunan Komando Okuluna gitmiti. Orada uzun bir eitimden gemiti. Her trl zorlua gs germesini renmiti. Zorluklar karsnda neler yaplacan ok iyi biliyordu. Ala, susuzlua, ikenceye nasl kar koyabileceini, neler yapmas gerektiini ok iyi renmiti.
Esat, komando eitimini tamamladktan sonra Parat Komando Taburuna verildi. Burada da parat eitimini ald. 15 gnlk bir eitimden sonra tm komandolar, 19 Temmuz akam Kayserideki askeri havaalanna gtrld.
Komutan, burada kendilerine heyecan verici bir konuma yapt: Arkadalar, byk ve kutsal bir grev iin burada toplandk. Biraz sonra Kbrsa bir karma yapacaz. Orada bulunan soydalarmza zgrlk, huzur ve bar vermek iin bir harekt yapacaz. Bu harekt, tamamyla Bar amal bir harekt olacaktr. Kbrsl Trkler zulm altndadr. Tedhi altndadr. Her gn onlarca, yzlerce Kbrsl Trk ldrlyor. Bizim bu harektmz, buna bir son verecektir. Adada huzuru ve bar salayacaktr.
Size silah sklmadka siz de kar tarafa silah skmaynz. Size kar gelinmedike siz de kar gelmeyiniz. Yallara, kadnlara, ocuklara dokunmayacaksnz. Sizden aman dileyenlere kt muamele etmeyeceksiniz. Trkn insanln, efkatini ve sevgisini onlara gstereceksiniz. Unutmaynz, biz oraya istila iin deil, bar iin gidiyoruz. Sizlerin sayesinde adaya bar, huzur ve mutluluk gelecektir. Allah bizimle beraberdir. Hakknz helal edin. Benim, size bir hakkm gemise helal olsun. dedi.
Tm askerler hep birlikte Helal Olsun diye bard.
Komutan, askerlerin iinde bulunan imam ard. Kuran okumasn istedi. mam Besmele ekip Kuran okumaya balad. Byk bir sessizlik kt birlie. Kimseden t kmyordu. Sadece ulvi bir ses yaylyordu havaya. Kuran ayetleri askerleri duygulandryordu. Birok asker gzyalarna hkim olamamt. Biraz sonra bir bilinmezlie uacaklard. Bu yolun sonu nereye varacakt kimse bilmiyordu. Birou ehit olacak ve cennet makamna ulaacaklard
Kuran okunmas bitince askerler, yakn arkadalaryla birbirine sarlarak helalleiyordu. nk onurlu, byk bir ama uruna canlarn hie sayyorlard. Vatan sa olsun sesleri g nlatyordu.
Helallemeden sonra herkes kendilerine den uaa biniyordu. Esat da Nusret ile ayn uaa binmiti. Kader, bu iki arkada hi ayrmyordu.
Esat, ocukluunda nallah komando olur Kbrsa giderim diye dua etmiti ya, ite bu duas kabul olmutu. Komando olmu ve Kbrsa gidiyordu.
Askerler sessizce oturuyorlard. Hepsi farkl dncelerdeydi. Kimisi, anasn babasn dnyor, kimisi de karn burnunda olan eini dnyordu.
Mehmet, bunlardan biriydi. Teskeresi gelmiti. Bu harekt olmasayd. Teskeresini alp kyne gitmi olacakt. Ama gidememiti ite. Tm izinler ve teskereler ikinci bir emre kadar iptal edilmiti. Mehmet Vatan sa olsun diyordu.
Esat ile kar karya idi.
Esat: Memleket nere hemerim? diye sordu.
Mehmet: Adanalyg garda?
Esat: Allahna gurban. Desene Allahn adamyk?
Mehmet: He baba. Aynen. Allahna gurban dedi.
Biraz sonra Mehmet ban ne drm ylece dnyordu.
Esat: Daldn dedi.
Mehmet: Yok Garda. Askerliim dn bittiydi. Hanm, garn burnunda beni bekliyor. Allah nasip ederse bu gn yarn baba olacam. Onu dnyordum. ocuumu gucama alacam anlar hayal ediyordum dedi.
Esat: Allah nasip eder inallah. Ben bekrm. Geride bir anam, bir de babam var. Tek isteim, ehadet erbetini imek. Bu kutsal uurda ehit dersem ne mutlu bana. Allah nasip eder de sa kalrsam Gazi olurum.
Mehmet: Vatan sa olsun garda. nallah Allah bize de nasip eder. dedi.
Uaa yine bir sessizlik kt. Uan iinde elik bir halat vard. Askerler, bu halatn yanlarndayd. nk paratleri bu halata balyd. Asker aa atlaynca, parat, bu halattan kurtuluyor ve otomatik olarak alyordu.
te o an gelmiti. nce serbesti paratler atlad. Onlar daha yksekten uuyordu. Yere nceden inip geriden gelenlere toplanma yerlerini hazrlyorlard.
Serbestiler atlam, aada almalarn yapm ve toplanma yerlerini hazrlamlard. Bu arada uaktan atlayan askerlere Rumlar, bulunduklar siperlerden silahlarla ate amaya balad. Uaktan atlayan askerlerimizde korkunun zerresi yoktu. Byk bir cesaretle atlyorlar ve canlarn hie sayyorlard.
Esat da ilk atlayan askerlerden biri oldu. Sra Nusrete geldi. Fakat Nusret bir trl atlamyordu.
Komutan: Nusret, niye atlamyorsun? Hadi atla diye bard.
Nusret: Komutanm, ok yksek. Bende ykseklik korkusu var. Atlayamyorum dedi.
Komutan Atla! diye emir verdi.
Nusret: Korkuyorum dedi.
Komutan, Nusreti uan kapsndan aa doru itti: Trk askeri korkmaz! dedi.
Nusret aa dt. Parat otomatik olarak ald iin hibir sorun olmad. Nusrette artk korku denen bir ey kalmamt. Burada yaayan, zulme uram, tedhie uram, cinayete uram soydalar iin mcadele edecekti. inden Allaha dua etti: Allahm, sen bizi muzaffer eyle!
Gkyz binlerce parat ile dolmutu. Adeta aaya yamur gibi asker yayordu. Dua ederek nazl nazl szlerek iniyorlard.
Rum askerleri, Beparmak Dalarndan aalar iinden silahlarla ate ediyordu. Binlerce mermi askerlerimizi hedef almt. Daha aaya inmeden isabet alp da ehit olan askerlerimiz oldu. sabet almayan askerler, byk bir cesaretle aaya iniyorlard
Ksa bir sre sonra hepsi aaya indi. Paratlerini toplayp harekete getiler.
Nusret, inince yal bir kadn grd. Kadnn banda beyaz bir yazma vard. zerinde tek para, siyah bir elbise bulunuyordu. Kadn Trk myd; yoksa Rum muydu bilemiyordu. Kendilerine kesin talimat verildii iin herhangi bir ey yapmyordu. Kendilerine ate edilmedii srece kimseye ate amayacakt. stelik bu bir kadnd. Kadna iddet gstermek onun zihniyetinde yoktu.
Kadn, Nusrete sevinerek bakt. Byk bir heyecanla: Trk msnz? diye sordu.
Nusret: Evet, Trkz dedi.
Kadn: Ho geldiniz, Sizi bekliyorduk. dedi.
Nusret Ho bulduk dedi.
Nusret: Trke konutuuna gre Trk olmalsn dedi.
Kadn elbisesinin iinden bir Trk Bayra kard: Trkm dedi. Hep sizi bekledik. Gzlerimiz havada kald. Ellerimiz Tanrya ald. Hep dualar ettik. ok ektik. ok zulm grdk. Rumlar, bizi ldrecekti. Adada bir tane Trk brakmayacaklard. Onlar iin en iyi Trk, l Trk idi. krler olsun geldiniz. dedi.
Nusret Geldik bacm. Artk aclarnz son buldu dedi. Huzura ve bara kavuacaksnz.
Kadn: llerimiz var. Rumlar, kaarken nne gelen her trk acmadan ldrd. Eimi ve kardeimi vurdular. Ltfen bize yardm edin dedi.
Nusret, kadn alp komutana gtrd. Telsiz ile yaplan haberlemeden sonra ehitler alnarak defnedilmek zere gvenli blgeye gtrld.
Blk, St Hilarion Kalesinin yaknna konuland. Orada bir Rum mevziisi vard. Bu mevziden kendilerine silah sklyordu. Komutan, bu mevziinin susturulmas iin emir verdi.
Yaplan bir mdahale ile bu mevzi ele geirildi. Mevzide Rum askerleri ve Yunanistandan gelmi askerler vard. Trk askerlerini karlarnda grnce korktular. Bizi ldrmeyin diyorlard kendi dillerince Bilmiyorlard ki Trk askeri, dnyann en merhametli askeriydi. Onlar, kendilerine teslim olan dman ldrmez, onlar korur ve onlara misafir muamelesi yapard. Nitekim bunlara da yle yaptlar.
Esat, Mehmet ile birlikte bu esirlerden sorumlu oldular. Bunlar alp kontrol altnda tuttular. Dier askerler dinlenmeye ekilmiti.
ok gemeden 3 Rum askeri gizli olarak farkl yerden geldi. Sessizce Trklere yaklatlar. Esir Rumlar kurtarmak iin Trk askerlerine ate atlar.
Mehmet, bu ate sonucunda gsnden isabet ald. Mehmetin ac l Esatn yreine dokundu: Yandm anam! diye bard Mehmet.
Esat haykrd: Dayan Adanalm. Dayan gardam! Allahn izniyle kurtulacaksn diyor, bir yandan da dmana ate ediyordu.
Dier askerler de hemen silaha sarlm ve atee karlk vermiti. Ksa bir sre de dman etkisiz hale getirildi.
Esat Mehmetin yanna kotu. Onu kucana alarak Kurtulacaksn garda dedi.
Mehmet tatl bir tebessmle Hi kendini yorma garda. Buraya kadarm. Allah, bana ehitlik rtbesini nasip etti. dedi.
Esat: Dayan garda, dayan. Kurtulacaksn dedi.
Mehmet: Olumu cennette grmek nasipmi. Hakkn helal et. Vatan sa olsun. "Ehed en la ilahe illallah ve ehed enne Muhammeden abdh ve resulh. dedi. Ruhunu teslim etti.
Esat, sessizlie gmld. Ruhun ad olsun dedi.
Harektn ikinci gn 28. Tmene bal askerler ald emir zerine ilerliyordu. Beparmak Dalar sarp dalard. Aalk yerdi. Pusuya elverili bir yerdi. Rumlar, aalar arasna gizli mevziler yapm grd Trk askerine ate ayorlard.
28. Tmen askerleri ilerlerken mevzilere siper alm Rum askeriyle karlatlar. Rumlar uzaktan havan atlar yapyorlard. Trk askeri hemen siper alp savunmaya geti.
Nusret de bir kayann arkasna siper ald. Karsndaki tepede bir Rum mevziisi vard. Burada 3 dman askeri grnyordu. Durmadan ate ediyorlard. Havan toplaryla Trk askerini zorluyorlard.
Komutan, koar admlarla Nusretin olduu yere geliyordu. Gizlenen Rum askerlerini grmemiti. Havan mermileri komutana isabet edecekti. Nusret bunu anlaynca, komutana zarar vermemesi iin Siper aln komutanm! diye bard.
Havanlar tekrar gelmeye balamt. Olacak gibi deildi. Komutanlar mermiler altnda kalacakt. Nusret, komutann korumak amacyla ona doru kotu. Sarlarak onu yere yatrd. Ama bu arada mermilerden biri Nusretin sa koluna isabet etti. kisi bir yuvarlanarak yere dt.
Nusret: Komutanm, iyi misiniz? diyordu.
Komutan: Ben iyiyim. Sen naslsn? diye sordu.
Nusret: Benim iin sorun yok komutanm. Siz iyisiniz ya Allahma krler olsun diye aclar iinde kvranyordu.
3 Rum askeri etkisiz hale getirildi. Yarallar hemen alnarak tedavi iin hastaneye gnderildi.
Nusret de bunlar arasndayd. Sa kolu gitmiti. Kolun ne nemi vard ki onun iin. nemli olan vatand. nemli olan komutanyd. Bu vatan iin asker yetitiren, cann hie sayan, lmeyi kutsal bir grev bilen komutan kurtulmutu. Gerisi teferruatt.
Birka gn iinde sava hzn drm ve bar grmeleri iin ate kes ilan edilmiti. Komutan sabah askerlerini toplam ve onlara teekkr ediyordu.
Komutan: Yce Trk Milletinin kahraman evlatlar. Ksa bir sre iinde byk bir kahramanlk rnei gsterdiniz. Vatanmz, bayramz, onurumuzu en iyi ekilde korudunuz. Byk aclar eken Kbrs Trkne bar, huzuru, gveni ve mutluluu getirdiniz. Bu millet, size minnet duyuyor. Sizlerle gurur duyuyor. ehit den arkadalarmza Allahtan Rahmet diliyorum. Biliniz ki onlar lmediler. Kutsal kitabmzda da sz edildii gibi onlar yayorlar. Onlar doru cennete gideceklerdir.
Nusret arkadamz ok kr gazilik mertebesini almtr. Bu vatana borcunu sa kolunu vererek demitir. O, kahraman bir gazimizdir. O, bu onuru, mrnn sonuna kadar beraberinde tayacaktr. Salk durumu gayet iyidir. Merak etmeyiniz.
imdi, size, elimize ulaan bir mektubu okumak istiyorum. Bu mektup, iki gn nce ehit den Adanal arkadamz Mehmetin babasndan geliyor.
yle diyor: Olum Mehmet. Askerliin bitti ama eve dnmedin. Biz biliyoruz ki, kutsal bir ama uruna terhisini biraz geciktirdin. Olsun. Vatan uruna biz her eye katlanrz. Yiidim, aslanm, artk sen de bir babasn. ocuun dnyaya geldi. Senin gibi yiit bir erkek ocuu verdin ailemize. Adn daha koymadk. stedik ki adn sen koyasn. Kulana ezan sen okuyasn. O nedenle sana sormak istedim. ocuun adn ne koyalm? Sen ne dersen onu koyacaz. Dn tan, ne dersen onu koyacaz. Allah, ocuumuzun adyla, anal babal yaamasn nasip etsin inallah. En ksa zamanda grmek zere Allaha emanet ol.
Baban
Birlie derin bir sessizlik kt. Kimse azn amyordu. Nefes dahi almyorlard sanki. Mehmet ve onun gibi birok kahraman arkadalar artk yoktu. Onlar ecel erbetini imilerdi. Onlar sorgusuz sualsiz cennete gitmilerdi.
Komutan devam etti: Bu babaya bir cevap vermek lazmd. Ben de bu grevi yerine getirdim. Ona u cevab yazdm:
Saygdeer bym, olunuz byk bir ama uruna Yavru vatana geldi. Allahn ok sevdii bir kul imi ki birok kimseye nasip olmayan ehitlik mertebesi ona nasip oldu. Olunuz, kahramanca mcadele etti. Vatan iin, bayra iin, namusu iin cann hie sayd ve bu uurda ehitlik erbetini iti. Ben de onun komutan olarak diyorum ki ocuun adn sen koy. Ona, babasnn adn koyun. Kahraman Mehmetin ad bundan byle olunun zerinde yaasn. Ne mutlu o ocua ki byle kahraman bir babann evlad olarak dnyaya geldi. Mehmetimizin ruhu ad, mekn cennet olsun. Bamz sa olsun. Vatan Sa olsun.
Bu gibi kahramanlarn sayesinde Kbrsa bar, huzur ve mutluluk geldi. O tarihten itibaren Trkler kendi blgesine, Rumlar kendi blgesine tand. Ve o gnden bu gne, bir daha tedhi olaylar yaanmad. Hi kimsenin burnu dahi kanamad.
Bugn Kbrsta bar, huzur, gven ve mutluluk vardr. Herkes sevgi, sayg ve huzur iinde yaamn srdrmektedir.

1974 Mutlu Bar Harekt Gazilerimizden
Nusret Yuca, Esat Dnki ve Kadir Dedeoluna Bar Harektyla ilgili anlarn benimle paylap bu esere hayat vermeme vesile olduklar iin sonsuz teekkrlerimi sunuyorum.

Hakan Yozcu
28 Nisan 2023
GazimausaSyleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn an kmesinde bulunan dier yazlar...
Vatan Sa Olsun
Kadirli'de Bir Gece
Iskadro (Siil)
Kbrs Ada K
Cassandra Hotel Bodrum
Gzel Bir Dnya
Futbol Ma
Lahmacun
13. Maa
"Kuzucuk Ky"nde Sabah Kahvesi

Yazarn yk ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Dut Aacna Asma As
Nur - Ik
Ritsa Gl Efsanesi
Gle Gle Omarm
Sevgisiz Sevgi
Gulit
randan Ac Bir Ak Hikyesi
Sevginin Ad Baka
Emanet
Aksilikler

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Yreimde htilal Var [iir]
Hayat Seni zemedim [iir]
Helallik stiyorum [iir]
Nasihat 2 [iir]
Yrk Kz [iir]
Seninle Olaym [iir]
Geliyoruz [iir]
Nasihat [iir]
Ak Var m? [iir]
Minik Bir aire Rastladm [iir]


Hakan Yozcu kimdir?

1964 doumluyum. Kuzey Kbrs'ta yayorum. 1988 Erzurum Atatrk niversitesi Fen Edebiyat Fakltesi Trk Dili ve Edebiyat Blmnden mezun oldum. 20 yl eitli okullarda edebiyat retmenlii yaptm. Uzun yllar Yenivolkan ve Gne Gazetelerinde ke yazarl yaptm. u an Habearkbrsl ve Gncelmersin Gazetelerinde yazyorum. Birok internet gazete ve sitelerinde yazlarm yaynlanyor. iir, yk ve tiyatro oyunlar yazyorum. Bu alanlarda eitli dllerim var. Kendime ait baslm "Gzel Bir Dnya" ve "Mesela Baka" isimli iki adet yk kitabm var. 7 tane tiyatro oyunum var. 6 yl Kbrs Trk Devlet Tiyatrolar Genel Mdrl grevinde bulundum. Halen Babakan Yardmcl Ekonomi, Turizm, Kltr Ve Spor Bakanl'na bal Mavirim.

Etkilendii Yazarlar:
...


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Hakan Yozcu, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.