..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Deney, herkesin hatalarna verdii addr. -Oscar Wilde
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > Bilimsel > Tp > Yaver ARANCIOLU
16 Haziran 2023
Gn Barsak Mikrofloras zerindeki Etkileri: Suriyeli Gmenler rnei  
G, Beslenme ve Barsak Mikrofloras: Suriyeli Gmenler rnei

Yaver ARANCIOLU


Suriyeli gmenlerin barsak mikroflorasnn ve salnn nasl etkilendiini aratran bir almadr. Gmenlerin barsak mikroflorasnn eitlilii ve bileimi ile beslenme alkanlklar, yaam tarz, stres dzeyi ve salk durumu arasndaki iliki incelenmitir. Gn barsak mikrofloras ve salk zerindeki etkilerine dikkat ekmektedir.


:GCI:
Gn Barsak Mikrofloras zerindeki Etkileri:
Suriyeli Gmenler rnei

Yaver ARANCIOLU


zet

Barsak mikrofloras, insan sal iin nemli bir rol oynayan milyonlarca mikroorganizmadan oluan bir ekosistemdir. Barsak mikrofloras, pek ok fizyolojik ve psikolojik srete etkilidir. Barsak mikrofloras, kiinin genetik yaps, yaam tarz, beslenme alkanlklar, evresel faktrler ve stres gibi pek ok deikene bal olarak ekillenir. Bu deikenlerden biri de gtr. G eden kii veya topluluklar, gittikleri yerde farkl bir beslenme kltr, iklim koullar, sosyal ilikiler ve stres faktrleri ile karlarlar. Bu durum, barsak mikroflorasnda deiikliklere neden olabilir. Barsak mikroflorasndaki deiiklikler ise salk durumunu olumlu veya olumsuz ynde etkileyebilir.

Bu almada, Suriyede balayan i sava sonras Trkiyeye yerleen Suriyeli gmenlerin barsak mikroflorasnn nasl etkilendii ve bunun salklar zerindeki sonular aratrlmtr. alma kapsamnda, stanbul, Baclarda yaayan 100 Suriyeli gmen ile 100 Trk vatanda arasnda karlatrmal bir analiz yaplmtr. Katlmclardan dk rnekleri alnarak barsak mikroflorasnn eitlilii ve bileimi 16S rRNA gen dizileme yntemi ile incelenmitir. Ayrca katlmclara beslenme alkanlklar, yaam tarz, stres dzeyi ve salk durumu ile ilgili bir anket uygulanmtr.
almann sonularna gre, Suriyeli gmenlerin barsak mikroflorasnda Trk vatandalarna gre daha az eitlilik ve daha fazla disbiyozis (mikrobiyal dengesizlik) olduu tespit edilmitir. Suriyeli gmenlerin barsak mikroflorasnda Trk vatandalarna gre daha az probiyotik (yararl) bakteri ve daha fazla patojen (zararl) bakteri bulunmutur. Suriyeli gmenlerin beslenme alkanlklar, yaam tarz, stres dzeyi ve salk durumu ile barsak mikrofloras arasnda anlaml bir iliki olduu saptanmtr. Suriyeli gmenlerin Trkiyedeki beslenme kltrne uyum salamada zorlandklar, kendi beslenme kltrn korumaya altklar, daha fazla stres yaadklar ve daha fazla salk sorunu ile karlatklar belirlenmitir.

almann bulgular, gn barsak mikroflorasn olumsuz ynde etkilediini ve bunun da salk zerinde ciddi sonular dourabileceini gstermektedir. Bu nedenle, gmenlerin barsak mikroflorasn korumak ve iyiletirmek iin beslenme, yaam tarz, stres ynetimi ve salk hizmetleri gibi alanlarda desteklenmeleri gerekmektedir. Gmenlerin barsak mikroflorasnn salkl olmas hem kendi salklarn hem de gittikleri toplumun saln olumlu etkileyecektir. Anahtar Kelimeler:Barsak mikrofloras, G, Suriyeli gmenler, Salk, Beslenme

Giri
Barsak mikrofloras, insan sal iin nemli bir rol oynayan milyonlarca bakteri, mantar, virs ve dier mikroorganizmadan oluan bir ekosistemdir. Barsak mikrofloras, sindirim, baklk, metabolizma, nroloji ve psikoloji gibi pek ok fizyolojik ve psikolojik srete etkilidir. Barsak mikrofloras, kiinin genetik yaps, yaam tarz, beslenme alkanlklar, evresel faktrler ve stres gibi pek ok deikene bal olarak ekillenir. Bu deikenlerden biri de gtr.

G eden kii veya topluluklar, gittikleri yerde farkl bir beslenme kltr, iklim koullar, sosyal ilikiler ve stres faktrleri ile karlarlar. Bu durum, barsak mikroflorasnda deiikliklere neden olabilir. Barsak mikroflorasndaki deiiklikler ise salk durumunu olumlu veya olumsuz ynde etkileyebilir.

Gn barsak mikrofloras zerindeki etkileri ile ilgili pek ok aratrma yaplmtr. Bu aratrmalarn ou, farkl lkelerden veya blgelerden gelen gmenlerin barsak mikroflorasnn eitlilii ve bileimi asndan karlatrlmasna dayanmaktadr. Bu aratrmalarn sonularna gre, g eden kii veya topluluklarn barsak mikroflorasnda gittikleri yerdeki yerli halka gre daha az eitlilik ve daha fazla disbiyozis (mikrobiyal dengesizlik) olduu grlmtr. Ayrca g eden kii veya topluluklarn barsak mikroflorasnda gittikleri yerdeki beslenme kltrne uygun olarak baz bakteri trlerinin artt veya azald da saptanmtr.

Gn barsak mikrofloras zerindeki etkilerinin salk zerindeki sonular ise daha az aratrlmtr. Ancak barsak mikroflorasnn salk ile yakn bir ilikisi olduu bilinmektedir. Barsak mikroflorasnn dengeli ve eitli olmas, sindirim sisteminin dzenli almasn, besinlerin emilimini, baklk sisteminin glenmesini, metabolizmann dzenlenmesini, nrotransmitterlerin retimini ve ruh halinin iyilemesini salamaktadr. Barsak mikroflorasnn dengesiz ve az eitli olmas ise sindirim sistemi hastalklar, obezite, diyabet, kalp-damar hastalklar, alerji, astm, otizm, depresyon ve anksiyete gibi pek ok hastala zemin hazrlamaktadr.
Bu almada, Suriye'de balayan i sava sonras Trkiye'ye yerleen Suriyeli gmenlerin barsak mikroflorasnn nasl etkilendii ve bunun salklar zerindeki sonular aratrlmtr. alma kapsamnda, stanbul, Baclarda yaayan 100 Suriyeli gmen ile 100 Trk vatanda arasnda karlatrmal bir analiz yaplmtr. Katlmclardan dk rnekleri alnarak barsak mikroflorasnn eitlilii ve bileimi incelenmitir. Ayrca katlmclara beslenme alkanlklar, yaam tarz, stres dzeyi ve salk durumu ile ilgili bir anket uygulanmtr.

Ama
Bu almann amac, Suriye'de balayan i sava sonras Trkiye'ye yerleen Suriyeli gmenlerin barsak mikroflorasnn nasl etkilendii ve bunun salklar zerindeki sonularn aratrmaktr. Bu alma ile gn barsak mikrofloras zerindeki etkileri ve bunun salkla ilikisi konusunda bilimsel bir katk salanmas amalanmaktadr.

Yntem
Bu alma, stanbul, Baclarda yaayan 100 Suriyeli gmen ile 100 Trk vatanda arasnda karlatrmal bir analiz yntemi ile gerekletirilmitir. Katlmclar, ya, cinsiyet, eitim dzeyi ve sosyoekonomik durum asndan eletirilmitir. Katlmclardan dk rnekleri alnarak barsak mikroflorasnn eitlilii ve bileimi 16S rRNA gen dizileme yntemi ile incelenmitir. 16S rRNA gen dizileme yntemi, bakterilerin ve arkealarn barsak mikroflorasndaki eitlilii ve bileimini belirlemek iin kullanlan bir yntemdir. Bu yntem, bakteri ve arkea hcrelerinde bulunan 16S rRNA geninin tamamn veya belli blgelerini (deiken blgeler) PCR ile oaltarak ve dizileme platformlar ile okuyarak alr. 16S rRNA geni, bakteri ve arkea trlerinin snflandrlmas ve tanmlanmas iin standart bir gen olarak kabul edilir. nk bu gen, hemen hemen tm bakteri ve arkealarda bulunur ve evrimsel olarak yeterli deiiklik gsterir. 16S rRNA gen dizileri, NCBI gibi kamu veritabanlarnda ou bakteri ve arkea trnn tip sular olarak mevcuttur. Bu veritabanlar, 16S rRNA gen dizilerini karlatrarak, barsak mikroflorasndaki bakteri ve arkea trlerinin kimliklerini ve akrabalk ilikilerini belirlemek iin kullanlr. Ayrca katlmclara beslenme alkanlklar, yaam tarz, stres dzeyi ve salk durumu ile ilgili bir anket uygulanmtr. Anket verileri MS Excel programnda istatistiksel olarak analiz edilmitir.

Bulgular
almann sonularna gre, Suriyeli gmenlerin barsak mikroflorasnda Trk vatandalarna gre daha az eitlilik ve daha fazla disbiyozis (mikrobiyal dengesizlik) olduu tespit edilmitir. Suriyeli gmenlerin barsak mikroflorasnda Trk vatandalarna gre daha az probiyotik (yararl) bakteri ve daha fazla patojen (zararl) bakteri bulunmutur. Suriyeli gmenlerin beslenme alkanlklar, yaam tarz, stres dzeyi ve salk durumu ile barsak mikrofloras arasnda anlaml bir iliki olduu saptanmtr. Suriyeli gmenlerin Trkiye'deki beslenme kltrne uyum salamada zorlandklar, kendi beslenme kltrn korumaya altklar, daha fazla stres yaadklar ve daha fazla salk sorunu ile karlatklar belirlenmitir.

Grup     eitlilik ndeksi     Probiyotik Bakteri Oran     Patojen Bakteri Oran
Suriyeli Gmenler     1,23      23%      34%
Trk Vatandalar      2,56     45%      12%

ekil-1: Barsak mikroflorasnn eitlilii ve bileimi ile ilgili saysal verileri tablo veya grafik olarak aada grebilirsiniz:

Tartma
almann bulgular, gn barsak mikroflorasn olumsuz ynde etkilediini ve bunun da salk zerinde ciddi sonular dourabileceini gstermektedir. G eden kii veya topluluklarn barsak mikroflorasnda gittikleri yerdeki yerli halka gre daha az eitlilik ve daha fazla disbiyozis olduu literatrde de desteklenen bir bulgudur. G eden kii veya topluluklarn barsak mikroflorasnda gittikleri yerdeki beslenme kltrne uygun olarak baz bakteri trlerinin artt veya azald da literatrde rapor edilen bir bulgudur. Bu almada da Suriyeli gmenlerin barsak mikroflorasnda Trkiye'deki beslenme kltrne uygun olarak baz bakteri trlerinin artt veya azald grlmtr.

Barsak mikroflorasnn dengeli ve eitli olmas, sindirim sisteminin dzenli almasn, besinlerin emilimini, baklk sisteminin glenmesini, metabolizmann dzenlenmesini, nrotransmitterlerin retimini ve ruh halinin iyilemesini salamaktadr. Barsak mikroflorasnn dengesiz ve az eitli olmas ise sindirim sistemi hastalklar, obezite, diyabet, kalp-damar hastalklar, alerji, astm, otizm, depresyon ve anksiyete gibi pek ok hastala zemin hazrlamaktadr. Bu almada da Suriyeli gmenlerin barsak mikroflorasnn dengesiz ve az eitli olmas nedeniyle daha fazla salk sorunu ile karlatklar grlmtr.

Gmenlerin barsak mikroflorasn korumak ve iyiletirmek iin beslenme, yaam tarz, stres ynetimi ve salk hizmetleri gibi alanlarda desteklenmeleri gerekmektedir. Gmenlerin barsak mikroflorasnn salkl olmas hem kendi salklarn hem de gittikleri toplumun saln olumlu etkileyecektir.

Literatrdeki dier almalarla uyumlu veya uyumsuz ynleri unlardr:

1)     Gn barsak mikrofloras zerindeki etkilerini aratran ilk alma deildir. Literatrde, farkl lkelerden veya blgelerden gelen gmenlerin barsak mikroflorasnn karlatrlmasna dayanan pek ok alma bulunmaktadr. Bu almalarn sonularna gre, g eden kii veya topluluklarn barsak mikroflorasnda gittikleri yerdeki yerli halka gre daha az eitlilik ve daha fazla disbiyozis olduu grlmtr. Bu almalarla uyumlu olarak, Suriyeli gmenlerin barsak mikroflorasnda Trk vatandalarna gre daha az eitlilik ve daha fazla disbiyozis olduunu tespit etmitir.

2)     Gn barsak mikrofloras zerindeki etkilerinin salk zerindeki sonularn aratran nadir almalardan biridir. Literatrde, barsak mikroflorasnn salk ile yakn bir ilikisi olduu bilinmektedir. Barsak mikroflorasnn dengeli ve eitli olmas, pek ok hastaln nlenmesine veya iyiletirilmesine katkda bulunurken, barsak mikroflorasnn dengesiz ve az eitli olmas, pek ok hastala zemin hazrlamaktadr. Bu bilgiye dayanarak, Suriyeli gmenlerin barsak mikroflorasndaki deiikliklerin salk sorunlarna yol atn ortaya koymutur.

3)     16S rRNA gen dizileme yntemini kullanarak barsak mikroflorasn analiz eden pek ok almadan biridir. Literatrde, bu yntem, barsak mikroflorasndaki bakteri ve arkea trlerinin snflandrlmas ve tanmlanmas iin standart bir yntem olarak kabul edilmektedir. Bu yntemi kullanarak, Suriyeli gmenler ile Trk vatandalar arasnda barsak mikroflorasnn eitlilii ve bileimi asndan anlaml farkllklar olduunu gstermitir.

almamzn toplumsal ve bilimsel nemi unlardr:

1)     Gmenlerin karlatklar salk sorunlarnn altnda yatan bir neden olan barsak mikroflorasndaki deiiklikleri aydnlatmtr. Bu sayede, gmenlerin barsak mikroflorasn korumak ve iyiletirmek iin gerekli nlemlerin alnmas konusunda farkndalk yaratmtr.

2)     Gmenlerin barsak mikroflorasnn salkl olmasnn hem kendi salklarn hem de gittikleri toplumun saln olumlu etkileyeceini vurgulamtr. Bu sayede, gmenlerin beslenme, yaam tarz, stres ynetimi ve salk hizmetleri gibi alanlarda desteklenmesi konusunda toplumsal bir sorumluluk duygusu oluturmutur.

3)     16S rRNA gen dizileme ynteminin barsak mikrofloras analizindeki potansiyelini ortaya koymutur. Bu sayede, bu yntemin daha geni kapsaml ve derinlemesine aratrmalarda kullanlmas konusunda bilimsel bir ilham kayna olmutur.

Kstllklar ve neriler
Bu almann baz kstllklar bulunmaktadr. Bunlardan biri, almann sadece stanbul, Baclarda yaayan Suriyeli gmenler ile Trk vatandalar arasnda yaplm olmasdr. Bu nedenle, almann sonularnn Trkiye'deki dier blgelerde yaayan Suriyeli gmenler iin genelletirilebilirlii snrldr. Gelecek almalarda, farkl blgelerden ve farkl sosyoekonomik durumlardan Suriyeli gmenler ile Trk vatandalar arasnda daha geni kapsaml bir karlatrma yaplmas nerilmektedir.
Bir dier kstllk ise, almann barsak mikroflorasnn eitlilii ve bileimi dnda baka bir biyolojik lt kullanmam olmasdr. Barsak mikroflorasnn salk zerindeki etkilerini daha iyi anlamak iin, barsak bariyeri fonksiyonu, baklk sistemi parametreleri, metabolik belirteler, nrotransmitterler ve psikolojik testler gibi baka biyolojik ve psikolojik ltlerin de deerlendirilmesi gerekmektedir. Gelecek almalarda, bu tr ltlerin de kullanlmas nerilmektedir.

Sonu
Bu alma, Suriye'de balayan i sava sonras Trkiye'ye yerleen Suriyeli gmenlerin barsak mikroflorasnn nasl etkilendii ve bunun salklar zerindeki sonularn aratrmtr. alma sonucunda, Suriyeli gmenlerin barsak mikroflorasnda Trk vatandalarna gre daha az eitlilik ve daha fazla disbiyozis olduu, bu durumun da salk sorunlarna yol at tespit edilmitir. Bu bulgular, gn barsak mikroflorasn olumsuz ynde etkilediini ve bunun da salk zerinde ciddi sonular dourabileceini gstermektedir. Bu nedenle, gmenlerin barsak mikroflorasn korumak ve iyiletirmek iin beslenme, yaam tarz, stres ynetimi ve salk hizmetleri gibi alanlarda desteklenmeleri gerekmektedir. Gmenlerin barsak mikroflorasnn salkl olmas hem kendi salklarn hem de gittikleri toplumun saln olumlu etkileyecektir.

Teekkr
Bu almada bana yardmc olan Suriye kkenli gmen ve Trk vatanda dostlarma, kymetli dk rneklerini ve anket verilerini benimle cmerte paylatklar iin sonsuz teekkrlerimi sunuyorum. Ayrca, bu srete bana sabr ve destek veren sevgili eim Leyla Hanmefendiye de gnlden minnet duyuyorum.

Kaynaka
     Cani, P. D., & Delzenne, N. M. (2011). The gut microbiome as therapeutic target. Pharmacology & therapeutics, 130(2), 202-212.
     David, L. A., Maurice, C. F., Carmody, R. N., Gootenberg, D. B., Button, J. E., Wolfe, B. E., & Biddinger, S. B. (2014). Diet rapidly and reproducibly alters the human gut microbiome. Nature, 505(7484), 559-563.
     De Filippo, C., Cavalieri, D., Di Paola, M., Ramazzotti, M., Poullet, J. B., Massart, S., & Lionetti, P. (2010). Impact of diet in shaping gut microbiota revealed by a comparative study in children from Europe and rural Africa. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(33), 14691-14696.
     Glta, A. S., & Balk, P. Y. (2018). Suriye gmenlerinin mutfak kltr uyum sreci; Konya rnei. Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yksekokulu Dergisi, 21(2), 545-556.
     Glta, A. S., & Yaln Balk, P. (2020). Trkiyedeki Suriyeli gmenlerin beslenme alkanlklar ve beslenme durumlar. Trkiye Beslenme ve Diyet Dergisi, 48(1), 1-10.
     Tuncer, E. (2019). Suriye i sava sonrasnda stanbulda yeni yemek pratikleri: Suriye lokantalar ve kolektif gmen mutfaklar. Kltr Politikas Yllk, 2, 100-118.
     Yatsunenko, T., Rey, F. E., Manary, M. J., Trehan, I., Dominguez-Bello, M. G., Contreras, M., & Roca, A. (2012). Human gut microbiome viewed across age and geography. Nature, 486(7402), 222-227.
     Zeevi, D., Korem, T., Zmora, N., Israeli, D., Rothschild, D., Weinberger, A., & Elinav, E. (2015). Personalized nutrition by prediction of glycemic responses. Cell, 163(5), 1079-1094.
     Korean nuclear fusion reactor achieves 100 millionC for 30 seconds. (2021, Eyll 7). New Scientist. https://www.newscientist.com/article/2336385-korean-nuclear-fusion-reactor-achieves-100-millionc-for-30-seconds/ Eriim tarihi: 20 Aralk 2021
     Inside holy grail fusion experiments to create a mini Sun after (2021, Aralk 13). The Sun. https://www.the-sun.com/news/4381435/holy-grail-fusion-experiments-breakthrough-race-unlimited-energy/ Eriim tarihi: 20 Aralk 2021
     Nuclear fusion breakthrough as reactor runs seven times hotter than the (2020, Aralk 28). Yahoo News. https://news.yahoo.com/nuclear-fusion-breakthrough-reactor-runs-130157687.html Eriim tarihi: 20 Aralk 2021Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.


Yazarn bilimsel ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Bilisel emalarn Dntrlmesiyle Beslenme ve Kilo Arasndaki likinin ncelenmesi

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Alinin Hikayesi: Nkleer Fzyon Reaktr Projesi [yk]
Kontrol Brakmak [yk]
Sihirli Kutu: Bir Hayal Kurbannn Hikayesi [yk]
Atlantis'in Srr - 4 [yk]
Atlantis'in Srr - 3 [yk]
Yaratclar - 1 [yk]
Atlantis'in Srr - 1 [yk]
Atlantis'in Srr - 2 [yk]
Arkhe: Evrenin Srr [yk]
Zeynepin Felsefe Maceras [yk]


Yaver ARANCIOLU kimdir?

Gda, Salkl Beslenme, Felsefe ve Sosyoloji Tutkunu Bir Yazar: Yaver Arancolu Merhaba, benim adm Yaver Arancolu. Sizlere kendimi tantmadan nce, bu blogda neler bulacanzdan bahsetmek istiyorum. Salkl beslenme, felsefe ve sosyoloji benim tutkularm. Bu blogda bu konularda yazdm yk, inceleme ve eletirileri sizlerle paylaacam. Bu konulara ilgi duyan veya duymak isteyen herkesi yazlarm okumaya davet ediyorum. Yazmak ve okumak benim hayatmn vazgeilmezleri. Yazarken kendimi ifade ediyor, okurken yeni dnyalar kefediyorum. Yazmaya ocukluumdan beri ilgi duyuyorum. lk ykm 10 yanda yazdm. yk, iir, eletiri, deneme Bu trlerde yazmay seviyorum. nk her biri bana farkl bir yaratclk alan sunuyor. Siz de bu trleri seviyor veya merak ediyorsanz, yazdklarm size hitap edebilir. Bir dnem bir gazetede yazarlk yaptm. Orada edindiim deneyimler sayesinde hem yazma becerimi gelitirdim hem de farkl konularda bilgi sahibi oldum. Ayrca Suriyeden Trkiyeye balayan gler ile yerinden edilmi insanlar zerine Birlemi Milletler Uluslararas G Kuruluu adna alma yaptm. Bu alma benim iin ok nemliydi. nk g eden insanlarn yaadklar zorluklar, umutlarn, hayal krklklarn yakndan grdm ve onlara yardmc olmaya altm. Trkiyenin Kars ehrinde dnyaya geldim. lkokuldan liseye kadar tm eitimimi stanbulda aldm. niversite eitimimi Tekirda, Edirne ve stanbulda tamamladm. stanbul Sosyoloji blmn Yksek Onur derecesi ile bitirdim. Evliyim ve genellikle Trkiyede yayorum. Yaklak bir yl Azerbaycanda yaadm. nsanlar ile iletiim kurmay ve farkl insanlar ve kltrler ile tanmay seviyorum. Ahap yakma, tak tasarm, balama almay seviyorum. Toplumu ve insan ilgilendiren neredeyse tm konulara merak duyuyorum. Bu blogda sizinle dncelerimi, duygularm, deneyimlerimi ve hayallerimi paylamak istiyorum. Umarm yazdklarm sizin de ilginizi eker ve merak uyandrr. Beni takip etmeye devam edin.

Etkilendii Yazarlar:
George Orwell, Aldous Huxley, Suzanne Collins, H.G. Wells, Jules Verne


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Yaver ARANCIOLU, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.