..E-posta: Şifre:
İzEdebiyat'a Üye Ol
Sıkça Sorulanlar
Şifrenizi mi unuttunuz?..
İnsan gülümsemeyle gözyaşı arasında gidip gelen bir sarkaçtır. -Byron
şiir
öykü
roman
deneme
eleştiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
Üyelik
Yazar Katılımı
Yazar KütüphaneleriŞu Anda Ne Yazıyorsunuz?
İnternet ve Yazarlık
Yazarlık Kaynakları
Yazma Süreci
İlk Roman
Kitap Yayınlatmak
Yeni Bir Dünya Düşlemek
Niçin Yazıyorum?
Yazarlar Hakkında Her Şey
Ben Bir Yazarım!
Şu An Ne Okuyorsunuz?
Tüm başlıklar  


 


 

 
Arama Motoru

İzEdebiyat > Deneme > Düşler > MUSTAFA ESER
6 Ocak 2020
Kuranı Kerim İnsanı Anlatır  
Kulu Rabbinden başka kim bilir,kim tanır?

MUSTAFA ESER


Allahü Teala(cc) Kitabında bizi bize anlatıyor,


:EFJ:
KUR-AN-I KERİM İNSANI ANLATIR.

     Kutsal kitabımız Kur’anı Kerim’in muhatabı diğer Kutsal Kitaplar (Zebur, Tevrat,İncil ve peygamberlere nazil olan suhuflar) gibi insanlardır.Diğer Kutsal kitaplar ve dinler kendi zamanlarındaki insanları muhatap alırlarken Kur’an’ı Kerim tüm insanlığı ve insanları muhatap almaktadır. Yani Cihanşumüldür.Farklı zamanlarda farklı toplumlara gelseler de Tevhid akidesi yönünden tüm semavi dinler aynıdır.
     Batılılar kendi muharref dinleri(Hıristiyanlık ve Musevilik) ve kitaplarını tarihselcilik kavramıyla eleştirebilecekleri gibi,istedikleri gibi inceleyebilirler de.(”Kur’an’ın, lafzını devre dışı bırakarak ‘evrensel’ duruşunu ihlal eden tarihselcilik kavram olarak İslam’ın ve genel manada dinin dışında doğmuştur. Kökleri Eski Yunan’a kadar uzanan felsefi bir gelenekten gelmektedir. Son hükümden, “tarihselcilik, Yunan’dan günümüze kadar bütün zamanların mütedavil idrak sistemidir” türünden bir mana çıkarmak doğru değildir. Zira bugünkü versiyonuyla tarihselcilik, aydınlanma devrinde Hristiyanlık içinde dinin değerlerini koruyabilmek için bir anlama biçimi olarak şekillenmeye başlayan ve ilerleyen zaman içerisinde Dilthey, Martin Heidegger ve Gadamer gibi düşünürlerle farklı perspektifleri içine alan bir modern çağ düşünce biçimidir.
     Zorlama referanslarla Kur’an’la ilişkilendirilen tarihselcilik;İslami cephede Fazlurrahman,Hasan Hanefi,Muhammed Arkoun,Nasr Hamid Ebu Zeyd, Emin el-Huli gibi modernist kimlikli araştırmacılarla temsil imkânı bulmuştur”.(İhsan Şenocak)
     Oysa ki Kur’an’ı Kerim’e Tarihselcilik kavramıyla bakılamaz.Yukarıda belirttiğimiz gibi diğer semavi dinlerin aksine İslam dini son din.Kur’an’ı Kerim son kitap,Peygamberimiz ise son peygamberdir. Kur’an’ı Kerim orjinalitesini kaybetmediği ve Kıyamete kadar da kaybetmeyeceğine göre Ktitap’taki emir ve yasakların vahyedildiği 7.yüz yıla münhasır olduğunu düşünmek,SON KİTAP’ın hükmünün geçtiği manasına geleceğine göre böyle bir düşünce küfür değil midir? Elcevap Küfürdür.Çünkü Allah-ü Teala Kur’an’ı Kerim’de “Şüphesiz o zikri (Kur'an'ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz. Hicr : 9 buyurmaktadır.Bu ayete istinaden tarihselcilik küfürdür.
Allah-ü Teala(cc) Kur’an’ı Kerim’de insanların hallerini bizlere anlatmaktadır.Ayetler dikkatle okunduğunda bahse konu insan tiplerinin bu gün içinde aynen geçerli olduğu görüleceği gibi bu insan tipleri Kıyamet’e kadar da geçerlidir.
     Allah-ü Teala Kur’an-ı Kerim’de hem inanan hem de inanmayanları kullarına anlatır.
Aşağıya alıntıladığım ayetlerde Yüce Rabbimizin bizlere anlattığı insan hallerinden bazılarını okuyacaksınız.
“İnsana bir sıkıntı dokundu mu, gerek yan üstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayakta iken (her halinde bu sıkıntıdan kurtulmak için) bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider. İşte o haddi aşanlara, yapmakta oldukları şeyler, böylece süslenmiş (hoş gösterilmiş)tir. Yûnus :12
Meâric Sûresi (19) Şüphesiz insan çok hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır.
(20) Kendisine kötülük dokunduğu zaman sızlanır.
(21) Ona bir hayır dokunduğunda da eli sıkıdır.
(22) Ancak, namaz kılanlar başka.
(23) Onlar, namazlarına devam eden kimselerdir.
(24-25)Onlar, mallarında; isteyenler ve (isteyemeyip) mahrum kalanlar için belli bir hak bulunan kimselerdir.
(26) Onlar ceza gününü tasdik eden kimselerdir.
(27) Onlar, Rablerinin azabından korkan kimselerdir.
(28) Çünkü, Rablerinin azabından emin olunamaz.
(29) Onlar, mahrem yerlerini koruyan kimselerdir.
(30) Ancak eşleri, yahut sahip oldukları cariyeleri başka. Çünkü onlar (eşleri ve cariyeleri ile olan ilişkileri konusunda) kınanmazlar.
(31) Kim bunun ötesini isterse, işte onlar sınırı aşan kimselerdir.
(32) Onlar, emanetlerini ve verdikleri sözü gözeten kimselerdir.
(33) Onlar, şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir.
(34) Onlar namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir.
(35) İşte onlar cennetlerde ikram göreceklerdir.
(36-37) Şimdi, inkar edenlere ne oluyor ki, boyunlarını uzatarak (alay etmek için) sağdan soldan gruplar halinde sana doğru koşuyorlar?
(38) Onlardan her biri Naîm Cennetine sokulacağını mı umuyor?
(39) Hayır (ne mümkün)! Şüphesiz biz onları kendilerinin de bildikleri şeyden (meniden) yarattık.
1- AKİDESİ ZAYIF TİPLER:
     İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah'a kıyıdan kenardan kulluk eder. Eğer kendisine bir hayır dokunursa gönlü onunla hoş olur. Şâyet başına bir kötülük gelirse gerisin geri (küfre) dönüverir. O dünyayı da kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir. Hac : 11
2-HAKTAN KAÇAN TİPLER:
     Gerçek apaçık ortaya çıktıktan sonra, sanki göz göre göre ölüme sürülüyorlarmış gibi seninle o konuda tartışıyorlardı.Enfal:6
4-HAKTAN YÜZ ÇEVİRİP KAÇAN TİPLER
Böyle iken onlara ne oluyor da, öğütten yüz çeviriyorlar? Müddessir : 49
Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler. Müddessir : 50-51
Hatta onlardan her bir kişi, kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor. Müddessir : 52
Hayır, hayır! Onlar ahiretten korkmuyorlar. Müddessir : 53
5- SAHTE DAHİLER TİPLER:
Ettiklerine sevinen ve yapmadıkları şeylerle övülmeyi seven kimselerin, sakın azaptan kurtulacaklarını sanma. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Âl-i İmrân : 188
6-GÖRÜNÜŞÜYLE ALDATAN TİPLER:
Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır, onlardan sakın! Allah onları kahretsin! Nasıl da (haktan) çevriliyorlar! Münâfikûn : 4

7-HER KALIBA GİREN TİPLER:
Onlar sizi gözetleyip duran kimselerdir. Eğer Allah tarafından size bir fetih (zafer) nasip olursa, "Biz sizinle beraber değil miydik?" derler. Şayet kâfirlerin (zaferden) bir payı olursa, "Size üstünlük sağlayıp sizi mü'minlerden korumadık mı?" derler. Allah, kıyamet günü aranızda hükmünü verecektir. Allah, mü'minlerin aleyhine kâfirlere hiçbir yol vermeyecektir. Nisâ : 141
8-KÜFÜRDEN MUANNİD TİPLER:
(Ey Muhammed!) Eğer sana kağıda yazılı bir kitap indirseydik, onlar da elleriyle ona dokunsalardı, yine o inkar edenler, "Bu apaçık büyüden başka bir şey değildir" diyeceklerdi. En'âm : 7
9-KALPLERİ MÜHÜRLÜ OLAN TİPLER:
Onlardan seni dinleyenler vardır. Fakat senin yanından çıktıkları zaman (alay ederek), kendilerine bilgi verilmiş olanlara, "Az önce ne söyledi?" derler. İşte bunlar, Allah'ın, kalplerini mühürlediği ve nefislerinin arzularına uyan kimselerdir. Muhammed : 16
10-KORKMAZ UTANMAZ TİPLER:
Ateşin karşısında durdurulup da, "Ah, keşke dünyaya geri döndürülsek de Rabbimizin âyetlerini yalanlamasak ve mü'minlerden olsak" dedikleri vakit (hallerini) bir görsen! En'âm : 27
Hayır, (bu yakınmaları) daha önce gizlemekte oldukları şeyler onlara göründü (de ondan). Eğer çevrilselerdi elbette kendilerine yasaklanan şeylere yine döneceklerdi. Şüphesiz onlar yalancıdırlar. En'âm : 28
11-ZAYIF KARAKTERLİ MÜNAFIK TİPLER
Bir sûre indirildi mi, "Sizi bir kimse görüyor mu?" diye birbirlerine göz ederler, sonra da sıvışıp giderler.Anlamayan bir toplum olmalarından dolayı, Allah onların kalplerini çevirmiştir. Tevbe : 127
12-HİLE ve GAFLET KENDİNDE İCTİMA EDEN TİPLER:
Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır. Bakara : 7
İnsanlardan, inanmadıkları halde, "Allah'a ve ahiret gününe inandık" diyenler de vardır. Bakara : 8
13-KURU İNATÇI TİPLER:
Onlara, "Allah'ın indirdiğine uyun!" denildiğinde, "Hayır, biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz (yol)a uyarız!" derler. Peki ama, ataları bir şey anlamayan, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı (onların yoluna uyacaklar)? Bakara : 170
14-CAHİLANE MÜCADELE EDEN TİPLER:
İşte siz böyle kimselersiniz! Diyelim ki biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız. Ya hiç bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz. Âl-i İmrân : 66
İnsanlardan öylesi de vardır ki, ne bir ilmi, ne bir yol göstericisi, ne de aydınlatıcı bir kitabı olduğu halde kibirlenerek insanları Allah'ın yolundan saptırmak için, Allah hakkında tartışmaya kalkar. Ona dünyada bir rezillik vardır. Ona kıyamet gününde de yangın azabını tattıracağız. Hac : 8-9
15-İRADESİ VE HİMMETİ ZAYIF TİPLER:
Eğer yakın bir dünya menfaati ve kolay bir yolculuk olsaydı, (sefere katılmayan münafıklar da) mutlaka sana uyarlardı. Fakat meşakkatli yol, onlara uzak geldi. Gerçi onlar, "Eğer gücümüz yetseydi, elbette sizinle beraber çıkardık" diye Allah'a yemin edeceklerdir. Onlar kendilerini helâke sürüklüyorlar. Allah biliyor ki onlar kesinlikle yalancıdırlar. Tevbe : 42
16-KORKUSUZ OLAN İMANLI TİPLER :
Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine, "İnsanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun" dediklerinde, bu söz onların imanını artırdı ve "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!" dediler. Âl-i İmrân:173
17-GİZLİ FAKİR TİPLER :
(Sadakalar) kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı (dilenmedikleri için), bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan arsızca (bir şey) istemezler. Siz hayır olarak ne verirseniz, şüphesiz Allah onu bilir. Bakara : 273
18- VAKAR ve TEVAZU SAHİBİ KİMSELER :
Rahmân’ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman, “selâm!” der (geçer)ler. FURKÂN SÛRESİ 63
19- ÇOŞKUN İMAN SAHİBİ TİPLER :
Mü'minler ancak o kimselerdir ki; Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun âyetleri kendilerine okunduğu zaman (bu) onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Enfâl : 2
20-HER ŞEYİN ALLAH’A DÖNECEĞİNE İNANAN TİPLER :
Onlar; başlarına bir musibet gelince, "Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz"derler. Bakara : 156

09/03/2018

Bu metni internette bulmuşum zamanında.İsimsiz bir yarın yazısı.Ayetleri Kuranı Kerim mealinden (Diyanet) buldum.Herkes hakkının helal etsin.Niyet hayır akıbet hayır diyelim.

Söyleyeceklerim var!

Bu yazıda yazanlara katılıyor musunuz? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Katılmadığınız, beğenmediğiniz ya da düzeltilmesi gerekiyor diye düşündüğünüz bilgiler mi içeriyor?

Yazıları yorumlayabilmek için üye olmalısınız. Neden mi? İnanıyoruz ki, yüreklerini ve düşüncelerini çekinmeden okurlarına açan yazarlarımız, yazıları hakkında fikir yürütenlerle istediklerinde diyaloğa geçebilmeliler.

Daha önceden kayıt olduysanız, burayı tıklayın.


 


İzEdebiyat yazarı olarak seçeceğiniz yazıları kendi kişisel kütüphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi kütüphanenizi oluşturmak için burayı tıklayın.


Yazarın deneme ana kümesinde bulunan diğer yazıları...
İslam Felsefesi - İslamın Felsefesi - Müslümanın Felsefesi
Selefiler - Reformcular
Amatör Yazarın Çilesi
Yaratıcı - Yaratma
Kelimeler Kavramlar - İnsan Anlatan Bir Kelimedir
Kelimeler Kavramlar - Kelam İlmi
Kelimeler - Kavramlar - Oryantalistler
Zafer Toprak Söyleşisi - Tarih
Elfaz - I Küfr
Kelimeler Kavramlar - Reform - İslamda Reform

Yazarın diğer ana kümelerde yazmış olduğu yazılar...
Mankurt İsimli Romanım [Roman]
Yarım Kalmış Romanlar - Bereli/7 [Roman]
Yarım Kalmış Romanlar - Bereli/3 [Roman]
Yarım Kalmış Romanlar - Bereli/1 [Roman]
Yarım Kalmış Romanlar - Bereli/4 [Roman]
Yarım Kalmış Romanlar - Bereli/6 [Roman]
Yarım Kalmış Romanlar - Bereli/2 [Roman]
Yarım Kalmış Romanlar - Bereli/5 [Roman]
Yarım Kalmış Romanlar - Bereli [Roman]
Terk Edilmiş Romanlar Bitenlerden Daha Vaatkâr. [Roman]


MUSTAFA ESER kimdir?

50 YAŞINDAYIM. MEMURUM. İKİ ÇOCUĞUM VAR.


yazardan son gelenler

 
| Şiir | Öykü | Roman | Deneme | Eleştiri | İnceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babıali Kütüphanesi | Yazar Kütüphaneleri | Yaratıcı Yazarlık

| Katılım | İletişim | Yasallık | Saklılık & Gizlilik | Yayın İlkeleri | İzEdebiyat? | SSS | Künye | Üye Girişi |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

İzEdebiyat bir İzlenim Yapım sitesidir. © İzlenim Yapım, 2022 | © MUSTAFA ESER, 2022
İzEdebiyat'da yayınlanan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının ya da telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların ya da telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin -kısa alıntı ve tanıtımlar dışında- herhangi bir biçimde basılması/yayınlanması kesinlikle yasaktır.
Ayrıntılı bilgi icin Yasallık bölümüne bkz.