..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Yaamak ne gzel ey be kardeim. -Nzm Hikmet
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > nceleme > Toplumbilim > suat engin ylmz
13 Kasm 2014
Viktimiloji - Madur Bilimi  
madur bilimi - sulardan zara grenlerin hikayesi

suat engin ylmz


viktimiloji ile ilgili bilgileri toplayarak burada yanlamann gerekliliine inandm madur bilimi hakknda sizleri bilgilendirmek istedim


:BAJJ:
VKTMOLOJ
     


Viktimoloji szc Latince “victima” ve Yunanca “logos” szcklerinden olumaktadr. Kriminolojide madur veya su kurban, yani baka bir kiinin eyleminden dolay zarar grm, ac ekmi yada lm olan kii anlamna gelir. Ksaca viktimoloji maduru inceleyen bilim daldr.
Viktimolojinin amac, maduru psikolojik, sosyal ve hukuksal boyutlar arasndaki ilikiler kapsamnda incelemek ve sonuta deviktimizasyonunun salanmas iin gerekli artlar ortaya koymaktr. Viktimolojide, su maduru ile ilgilenmekte, madur tipolojisi, bunun su nedenleri ile olan balants, su korkusu, suu nleme, suun madurlar zerindeki etkileri, madurun sutaki rol ve sorumluluu, korumaya, destee ve giderime ilikin olarak madurun gereksinimleri zellikle zerinde durulan konulardr.
Viktimoloji aratrmalar madur ve madurun sorunlarn deiik referans sistemleri iinde ele alr. Bunlar drt ana balk altnda toplamak mmkndr.
1- Ampirik Viktimoloji, madurun su sonras kiisel ve sosyal boyutlardaki sorunlarn, madur ile fail arasndaki ilikiyi aratrr ve engellenmesi iin gerekli koullarn ortaya karlmasn hedefler.
2- Klinik Viktimoloji ise viktimizasyonun madur zerindeki mediko-psikolojik sonularn aratrr. Bunlarn madur zerindeki etkilerini azaltmak ve ortadan kaldrmak iin gerekli aratrmalar yapar.
3- Viktimolojinin aratrmalarnn dier bir boyutu da madura yardm ve koruma sisteminin oluturulmas ile ilgilidir. nsanlk suu madurlarna yardmn yan sra belirli tip madurlarn- rnein kadn snma evleri, kimsesiz ocuklar iin alan slah evleri- korunmas iin belirli kurumsal yaplarn oluturulmas da bu aratrma ve koruma konusu iine girer.
4- Viktimoloji aratrmalarnn dier bir boyutu da madurun hukuki durumu ile ilgilenir. Madurun hukuk sistemi iindeki yeri, madura tann haklar, madurun korunmasna ynelik kurallarn incelenmesi ve madurun bu haklarndan yararlanabilmesi iin gelitirilmesi gereken yardm sistemleri viktimolojinin hukuki boyutunu oluturur.

VKTMOLOJNN TARHES

Aile balarna ve kabile rgtlenmesine dayanan ilkel toplumlarda ceza adaletini salayan merkezi bir sistem bulunmamaktayd ve sua ilikin uyumazlklarn zmlenmesinde su madurlarna nemli grevler dmekteydi. Bu toplumlarda sorunlarn zmlenmesi madura ve akrabalarna aitti, nk tm sular aileye kar ilenmi olarak kabul edilirdi. Ayn ekilde suu ileyen kiinin ailesi de o suun faili saylrd. Suun kefaretini demek aileye ait olduu gibi, kan davasnn gereini yapmak da yine ailenin greviydi. Bu ilkel dnemde ailelerin tm abalar ve mcadeleleri g salamak iindi, su zanlsnn yada su madurunun haklarn koruyacak ne bir hukuk dzeni nede merkezi bir devlet vard.
Zaman iinde feodalizm ve tek tanrl dinlerin ortaya kmasyla alma ortadan kalkmaya balad. Bunun yerine “ksas” messesi ortaya kmtr. Ksas, iledii su ile bir zarara neden olan kimseye, ortaya kan zarara denk miktar ve younlukta karlk verilmesi eklinde tanmlanabilir.
Daha sonralar zararn giderilmesi (uyuma, kefaret) yani wer, wite ve bot sistemleri ortaya kt. Wer yada wergild, bir lm yada sakatlanma halinde madurun ailesine denen parayd. Bot (adam ldrme dndaki sular iin) madura denmesi gereken bir miktar para, wite ise lorda veya krala denen para cezas idi. Bylece insanlar kiisel ten kamusal adalete doru bir adm atm oldu. Ancak, feodalite glendike giderim demelerinde akrabalarn yerini lordlar ve piskoposlar ald, bunlarn aldklar miktarlar o denli artt ki, pek ok madur pratikte hibir ey alamyordu. Zaten cezalar da o kadar fazlayd ki sulularn bunu demeye yetecek kadar paras olmadndan, bu kiiler “kanun d” ilan ediliyorlar yada esir olarak satlyorlard.
slam Hukuku’nda da benzer bir gelime grlmtr. nceleri gze gz, buruna burun, kulaa kulak yani ksas sistemi uygulanm, daha sonra, madurun kendisine tannan af hakkn kullanmas ile ksasn dmesi ve madura diyet ad verilen bir tazminat denmesi sistemine geilmitir.

VKTMOLOJNN AMACI
Maduru psikolojik, sosyal ve hukuki arasndaki ilikiler kapsamnda incelemek
madurluun nlenmesi iin gerekli artlar belirlemektir. Madurlarn neminin kavranmas yenidir. Kriminoloji, suun nedenlerini aratrrken, sulular zerinde durmu, onlarn kiilik yaps aratrlm ve sulular gruplandrlmtr. Gnmz kriminolojisi, madurlar zerinde inceleme yaparken, dier yandan, su ve suluya ilikin bilgilere ulamay da amalamaktadr. Viktimolojinin amac bakmndan, madurun makul saylabilecek lde sosyal kontrol srecinde, yani ceza adalet mekanizmasnda yer almas ve bu ekilde ikinci defa maduriyetinin nlenmesi de nem tamaktadr.

VKTMOLOJNN GREVLER
Viktimolojinin grevleri ok eitli olup, ncelikle, suun meydana gelmesinde, fail ve madur arasndaki ilikiyi aratrr. O, kendini madurlama ve madur olma usulne adamtr. Suun aklanmasnda fail-madur ilikisinin nemi kriminalistikte yllardr bilinir. Viktimoloji, suun nlenmesinde, su teknikleri zerine potansiyel madurun bilgilendirilmesi, madur eiliminin ortadan kaldrlmas veya azaltlmas, madur yaplarnn azaltlmas, madur zamanlar ve yerlerinin analizi ve madur younluunun ortaya konulmas ile de ilgilidir.
Viktimolojik aratrmalar madur erevesinde u ekilde yrtlmelidir:
1) eitli madur dzenlemeleri,
2) Suun meydana gelmesinde madurun rol,
3) Ntrletirme teknikleri, failin kendini hukuka uygun hale getirirken kulland, maduru kapsayacak teknikler,
4) Madurun ihbar davran,
5) Madur korkusu ve madur olma arasndaki ilikiler,
6) Cezann hesaplanmasnda madur davrannn dikkate alnmas,
7) Madur olma riskinin azaltlmas imknlar,
8) Madurlamann sonu ve etkileri: Sululuk korkusu ve kendiliinden adaleti gerekletirme htiyalarnn ifadesi olarak ceza ihtiyalar,
9) Madura yardm ve tedavi programlar.

MADUR TPLER

Bunlardan en dikkat ekenler cinsel su madurlar, aile ii iddet madurlar, ocuk istismar madurlar, yal madurlar, isiz madurlar ve adam ldrme suu madurlarnn yaknlardr.
a) Cinsel Su Madurlar: Cinsel su madurlar madurlar arasnda en youn ac ekenlerdir, ancak adam ldrme, yama ve messir fiil gibi iddet ieren dier sulara kyasla daha yksek oranda gizli kalmaktadr. Bunun nedeni bulunmaktadr.
aa) Baz madurlar bu travmann etkilerinden bir an nce kurtulabilmek iin ikayette bulunmazlar, nk poliste ve mahkemede defalarca tartlmas travmann srekli olarak gndemde kalmasna yol aacaktr.
ab) Bu tr sularn madurlar, faili kendilerinin cesaretlendirdikleri sulamas ile karlaabildikleri iin yada bu olay bakalarnn renmemesi iin ikayeti olmazlar.
ac) Madurun yaad utanma duygusu, resmi makamlarn duyarszl ve savunma avukatnn etik olmayan taktikleri ile katmerli olarak artacaktr. Btn bunlar madurun sessizlik iinde ac ekmesine yol aar.
b) Aile i iddet Madurlar: Aile ii iddet madurlarnn pek ou bunu kiisel bir sorun olarak nitelendirir, kimsenin bilmesini istemez, polise gitmez.
c) ocuk stismar Madurlar: zellikle kk ocuklar sutan en fazla madur olan gruptur. ocuklar madur edenler yabanc deil daha ok kendi anne ve babalardr. ocuk istismar eitli ekillerde olabilir: bedensel, cinsel, duygusal,kimyasal suiistimal yada beslenmede, tbbi bakmdan yada genel olarak ihmale urama.
d) Yal stismar Madurlar: Yallarn fiziksel yeterlilii azaldndan saldrya uradklarnda kama yada kar saldrya geme olanaklar snrldr. te yandan yarallarn aile ii istismar da her zaman mmkndr. Bu tr madurlar iin snma ve huzur evleri oluturulmaldr.
e) siz Madurlar: sizlerin, belirli bir i yerine gitmemeleri, zamanlarnn nemli bir blmn genel yerlerde geirmeleri ve toplu ulam aralar ile seyahat etmeleri onlar su maduru olmaya daha yatkn hale getirir. Yine isizler zamanlarn dier isizlerle geirdikleri iin birbirlerine kar su ileme olaslklar fazladr.
f) Adam ldrme Suu Madurlarnn Yaknlar: Adam ldrme suunda madur artk yaamamaktadr, ancak geride kalan yaknlarnn kayplarnn ise yerine konulmas mmkn deildir. zellikle geride kalan kii mali bakmdan madura baml ise daha byk sknt iine decektir. Adam ldrme olayndan yllar sonra dahi madurun yaknlarnn gnlk yaamlarn srdrmekte glk ektikleri, kendilerine de benzer saldrlarn olabileceinden korktuklar grlmektedir.

SUTA MADURUN ROL VE MADUR RSK

Viktimoloji’nin en nemli iddias, madurun kendisine kar ilenen sua nemli katks olduu yolundadr. zellikle adam ldrme sularnda bu iliki incelenmi ve bir almada her drt adam ldrme suundan bir tanesine madurun yol at belirlenmitir.
Madur riski, su maduru olabilme tehlikesi ile kar karya olma anlamna gelmektedir. Viktimolojide, bu ok verimli bir aratrma alandr. almalar madurlarn belirli zelliklerinin, belirli bir zelliklerinin, belirli bir dzen iindeki davranlarnn, kiiliklerine ilikin baz elerin, sua ve suluya kar tutumlarnn suun ilenmesine nemli katklar olduunu gstermektedir. Viktimoloji baz su ve kazalar nceden haber verebilmekte, sua neden olabilecek durumlar tahmin edebilmektedir. rnein lkemizde, bayram tatillerinde kara yollarnda madur olma olaslnn arttn bilmekteyiz. Bu nedenle de trafik konusunda youn ve ayrntl nlemeler alnmaktadr, buda madur riskini azaltmaktadr.

MADUR OLMA RSKN ARTIRAN FAKTRLER

a) Cinsiyet : Aratrma erkeklerin su maduru olma olaslklarnn, kadnlara kyasla daha fazla olduunu ortaya koymutur. Gerekten de rza geme ve dier cinsel sular dnda erkeklerin hrszlk, dolandrclk, sahtekarlk ve yama gibi sularn maduru olma risklerinin daha yksek olduu grlmtr.
b) Ya: Madur riski asndan nemli bir faktrde yatr.19 yandan kk ve 60 yandan byk kiilerin herhangi bir su nedeniyle madur olma riskinin, 19-60 ya grubuna gre daha dk olduunu ortaya koymutur.30-39 yalar arasnda kap yada pencere krarak hrszlk sularnn madur olma riski daha fazla olduu halde, 25-29 yalar arasnda dolandrclk veya sahtekarlk sularnn maduru olma riski artmaktadr.20-24 yalar arasnda ise messir fiil suunun maduru olma riski yksektir., yine bu grup madurlar sklkla, motorlu tat arac srcleri tarafndan ilenin hrszlk ve yama sularna maruz kalmaktadr.
c) Meslek ve Sosyal Snf: Sanlann aksine orta snfa mensup yada varlkl kiilerin madur olma riski ok da fazla deildir. zellikle dk gelir snf mensuplar ve isizlerin daha fazla su maduru olduklar grlmtr. Gelir dzeyi nispeten yksek kiiler evlerini daha gvenli hale getirmek ve korumak iin, alarm sistemleri, elik kaplar, pencere demirleri yaptrmaktadrlar,bu tr kiilerin oturduklar semt asndan madur olma riskleri daha dktr. Zira gecekondu blgeleri ve yoksul kiilerin yerleme blgeleri, su ileme eiliminde olan kiilerin daha youn olduu blgeler olduundan hem civar yerlerde su ilemek ve kap saklanmak sululara daha kolay gelmektedir.
d) Medeni Durum: Aratrmalara gre, boanm yada ayrlmlar yksek risk grubuna giren madurlardr. Bunun nedeni boanm kiilerin daha da dnk bir yaam srmeleridir, halbuki bekar, evli yada ei lm kiilerin daha mazbut bir yaam srmeleri daha olasdr.
e) Yerleim Durumu: Konutlarn ska deitirenlerin, yerleik yaayanlara kyasla madur risklerinin daha fazla olduu aratrmalarla kantlanmtr. rnein bir mahallede uzun yllar oturan kiilerin, komular ve civar esnaf tarafndan ok iyi tannyor olmalar, onlar daha gvenli bir duruma getirmektedir.
f) kamet Edilen Semt: Viktimizasyon oranlarnn, krsal blgelerde oturanlar asndan dk, kentlerde oturanlar asndan ise yksek olduunu belirlenmitir. Ancak, ehirlemenin sululuu artrd da artk bilinen bir eydir.

MADURUN KORUNMASI VE MADUR HAKLARI

Bir toplumda istikrar ve devamllk iin en nemli koullardan biri suun nlenmesidir. Kiilerin kendilerini su maduru olmaktan korumalar iin geni kapsaml eitim faaliyeti gerekmektedir. Ayrca, yurttalar baz yaln ve ucuz tedbirlerle evlerini hrszlardan kolayca koruyabilirler. Ayn ekilde insanlarn baz basit nlemlerle kendilerini yama, rza geme gibi sulardan koruyabilmeleri mmkndr. Onlara yol gstermesi ve yardmc olmas gereken toplumdur. Eer bu nlemler baarsz olursa ve kiiler su maduru olurlarsa, toplum onlarn eski hale iadesi iin baz mekanizmalar oluturmaldr. rnein, rza geme sularnda madura gecikmeyle ve yetersiz bir ekilde yardm salanabilmektedir. Bu konuda uzmanlam doktorlar madur asndan hem duygusal hem de fiziksel ynden yararl olacaktr. ou kez yalnzca hastanede tedavi yeterli olmaz, psikolojik yardm da gereklidir. Yama ve messir fiil gibi sularda ise madurlarn hem salk hem de parasal adan destee gereksinimleri bulunmaktadr.

SU NCES MADURUN KORUNMASI
(MADURYETN NLENMES)

Devletin temel grevi toplumdaki dzenin, huzurun, barn, susuzluk durumunun devamn, yani kamu dzeninin bozulmamasn salamaktr. Bir lkede i barn korunmas, halkn sosyal dzeni kabulne, kiiler aras ilikileri dzenleyen normlar zerinde uzlamasna baldr. Suun ilenmesi nlemek ok nemlidir, nk bylece, bir suun ortaya karabilecei sonulardan kurtulunmu olur. Bir kere suun topluma maliyeti ok fazladr. Sucu nlemenin maliyeti bundan fazla da olsa, topluma manevi adan yk, yine de suun ortaya karabilecei kadar olamaz. nsanlarn bir kez madur olmalar onlarda onarlamayacak etkiler brakmaktadr. Bu etkilenme yalnzca madur asndan deil, madurun yakn evresi iin de sz konusudur. Bu nedenledir ki, sula mcadelenin nemli bir blm nlemeye ynelik olarak yaplmaldr.

SU SONRASI MADURUN KORUNMASI

Gnmzde ifade alma ve sorgu srasnda su zanlsnn (sann) haklar olduka iyi korunmaktadr. Sann mahkum olana kadar masum saylmas, yani masumluk karinesi hukuk dzeninin en vazgeilmez ilkelerinden biridir. Engizisyon dneminden bugne gelmemiz uzun yllar almtr. Ceza yarglamasnn amac olan gerei ortaya karma uruna sana her trl ikence ve zorlamay reva gren bir sistemden sank haklarnn gzetildii, sann susma hakkna sahip olduu, iradesini zorlayc ya da zayflatc hibir muameleye maruz kalmamasn salayan bir sistem artk oturmu bulunmaktadr. kence ve kt muamele gibi eylemler yalnzca su oluturmakla kalmamakta, ayrca bu yntemlerle alnan ifadeye de delil nitelii tannmamaktadr. Sank artk bir avukat yardmndan yararlanabilmektedir. Btn bu hkmler aslnda su ilememi olmas olasl da bulunan sann korunmas iin konulmutur. Karsnda rgtlenmi devlet ve onun kovuturma organlar olan sana her trl destei salayan sistemde, artk madalyonun dier yznde bulunan suun maduru da dikkate alnmaldr. Zira madur da ceza adaleti sistemi iinde suun kurban olarak yer almaktadr. Ancak, madura ayn zenin gsterilmedii bilinmektedir. Hatta ceza davalarnda sanklarn madurlardan daha ayrcalkl bir durumda olduu dahi iddia edilmektedir. Sank haklar azaltlmadan da madur haklar korunabilir. Bunlar arasnda bir denge salanmal, olmayan madur haklar artk gndeme gelmelidir.

Ceza adalet sistemi iinde madurun olay hakkndaki bildiklerini hem hazrlk soruturmasnda hem de son soruturmada defalarca anlatmak zorunda kalmas onu hrpalamakta, yaad kt olay tekrar tekrar yaamak zorunda kalmaktadr. Hukukumuzda madurun durumalar izlemesi zorunlu olamamakla beraber, sk sk bilgisine bavurulmaktadr. Madurun hassas olduu davalarda ok gerekmedike bir kez dinlenmesi salanmaldr.

MADURUN SU SONRASI SIKINTILARI

Bir suun maduru olan kiinin fiziksel ve psikolojik pek ok sknts olabilmektedir. Maduriyet srecini genelde aalama ve kayp duygular izler. Kayp maddi olabilecei gibi, baz manevi deerlere bal olarak da ortaya kabilir. Mal alnan ya da dolandrlan bir madurun kayb maddidir. Cinsel saldrya urayan, rzna geilen bir gen kzn ise kayb daha ok manevidir. Ayrca suun yol at hastalklar da sz konusu olabilir. rnein messir fiil suunun madurunda baz bedense hastalklar, sakatlklar kalabilir yada rza geme nedeniyle madura aids, sarlk ya da baka bir sari hastalk bulaabilir.

zellikle cinsel saldrlarn uzun dnemde ortaya kabilecek sonular madura ok sknt verebilmektedir. Irza geme oluturmayacak saldrlar dahi yabanc erkeklerden korkma, kamuya ak yerlerde bulunmaktan korkma gibi fobilere yol aabilmektedir. Bu tr bir saldr kiisel ilikilerde srekli bir bozulmaya neden olur. Uzun dnem psiik sorunlar, uzmanlam kiilerce tedavi edilmedii takdirde yaam tehlikeye sokabilecek sonulara yol aabilir. zellikle madur bekar bir kadnsa sorunlar daha ar bir grnmdedir. Madur youn korku ve heyecan nedeniyle psikolojik baz reaksiyonlar gsterecektir. Bunlar aylar boyun srebilir. abuk iyileme madurlarn ancak %20’sinden daha aznda gerekleebilmektedir.

MADUR TERAPS

Su madurlarnn yaadklar sorunlar, onlarn psikanalitik tedavi grmelerini gerektirmektedir. Bir suun maduru olma, o kiinin yaamnn bir blmdr. Madurun yaad olay, tad kiilik zellikleri de dikkate alnarak deerlendirilmelidir. Skntlarna tehis koymak ancak bu ekilde mmkndr. Madurlar hakknda, aynen hastalar gibi, klinik tehis verileri ayrntl bir ekilde toplanmaldr. Yalnzca rza geme sular madurlar asndan sistemli olarak toplanm veriler bulunmaktadr. zellikle suun madur zerinde yaratt sosyal, hukuki ve psikolojik etkiler tm su trleri iin ayrntl olarak belirlenmelidir. Suun madur zerindeki etki sresi, hastann ya, zeka durumu, aclarnn younluu ve tedavi iin gerekli bilgiler mutlaka yararl olacaktr. rnein, Almanya’da salk sigortas kurumlar tedavi masraflarn ancak bu koullarn yerine getirilmesi halinde karlamaktadr. ABD’de ise, rza geme sularnn madurlar iin, psikanalize dayal grup tedavisi uygulanmakla beraber, masraflar madurlarca karlanmaktadr.
Bu arada yarglara, savclara ve polise, madurlara nasl davranlmas gerektiini gsteren kurslarn ok yarar olacaktr. lk aamada, zellikle cinsel su madurlarnn itinal muameleye gereksinimleri olduu ve bunlara nasl davranlmas gerektii, bu tr madurlarla karlaacak grevlilere anlatlmaldr. Halbuki lkemizde 120 cinsel su maduru zerinde yaplm olan bir aratrma, madurlarn 2 ila 7 kez muayene olduklarn gstermektedir. Madur ortalama 3 kez muayene olmaktadr.
Gnmzde sululuun rktc boyutlara ulam olmas tm dnyada hukukular eitli tedbirler almaya zorlamaktadr, zira ne kadar su varsa, o kadar da madur vardr. ncelikle suun nlenmesi amalanmaldr ki madurlarn says azalsn. te yandan nlenememi ve ilenmi sularn madurlarnn da, maduriyetlerini en aza indirecek, aclarn en aza indirecek, aclarn hafifletecek nlemlere ihtiya bulunmaktadr. Soruturma bitince madur unutulmaktadr. Halbuki madurlarn soruturma srasnda ve sonrasnda tbbi, psikolojik ve sosyal yardma gereksinimleri vardr. ocuklara kar cinsel su ilemi kiilerin ocuklarla ilgili ilerde almalar mutlaka engellenmelidir. Bunun iin DNA Bankalarnn ve Resmi Sicillerin oluturulmas gerekmektedir.
Madurlarn korunmas pek ok lkede devlet tarafndan salanmaktadr. Baarl uygulamalar ve Avrupa Konseyi’nin nerileri dikkate alnarak yaplacak dzenlemeler, lkemizde de madur haklarn uygar lkeler dzeyine getirmek yolunda nemli bir adm olacaktr.

KAYNAKLAR
1- Prof.Dr. Timur DEMRBA’n “Kriminoloji” adl kitab
2- Do.Dr..R.Fsun SOKOLLU-AKINCI’nn ‘Viktimoloji” adl kitab
3- BALL’n “Victims of Violent Crimes” adl kitab
4- ANTILLA’nn “Victimology: A New Territory in Criminology” adl kitab
5- SKOGAN-DAVIS- LURIGIO’nun “The Impact of Victim Service Programs” adl kitab
6- SYKES’in “Criminology” adl kitab


[*]
Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn toplumbilim kmesinde bulunan dier yazlar...
Byk Olum Anl Cemal Ylmazn Yaryl zni
Trkiye Ceza nfaz Kurumlar Duygusal ve Durumsal Analizi

Yazarn nceleme ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Hafz smail Coar
Ylmaz Gneyin Hapishane Hayat
Nelson Mandelann Hapishane Hayat
Nazm Hikmetin Cezaevi Hayat
Kozmopilitaniz, Gecekondular , Bykehirlerde Ykselen Su Grafikleri,cezaevine Yansmalar
Babakan Menderesin Hapishane Hayat
air Sabahattin Alinin Hapishane Hayat

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Deitir... Gcn Yetiyorsa [iir]
Zaman [iir]
Ama Sen Benim Karmsn [iir]
Paralel Olamamalar, Dik Duramamalar [iir]
Deerli Varlmz [iir]
Baklar - Yz [iir]
Ah Kadnlar [iir]
Mahpushane [iir]
Eller [iir]
Beyaz Giymak Mesele Deil, Mesele Kar Gibi Beyaz Bir Yree Sahip Olabilmek [iir]


suat engin ylmz kimdir?

1963 ten beri dnyada bir yer igal ediyorum


yazardan son gelenler

yazarn ktphaneleri 

 

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | suat engin ylmz, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.