..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Yaamm boyunca, ondan birey renemeyeceim kadar cahil bir adamla karlamadm. -Galilei
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
zEdebiyat - Yazar Portresi - Hulki Can Duru
Hulki Can Duru - Yaam ve Kitaplar
Site i Arama:


zlediim yazarlardan son gelen yaptlar
Yazarn ve Metnin Ad
Tarihi
stasyon, lacivertinedenlik (Beklenmedik) 28 Ocak 2013
Metaforlar, lacivertinedenlik (Bakaldr) 13 Kasm 2012
Kurtlar Srs, enol Durmu (Toplumcu) 7 Aralk 2019
dam steriz, enol Durmu (ronik) 30 Kasm 2016
Kck Hikyeler - 2, mer Faruk Hsmll (Beklenmedik) 24 ubat 2022
Kk Hikyeler - 1, mer Faruk Hsmll (Bakaldr) 6 Ekim 2021
Mahir ayan, enol Onay (Toplum) 3 Ocak 2011
Mister Orhan Pamuk, enol Onay (Yazarlar ve Yaptlar) 31 Aralk 2010
Heidegger ve Zaman: Dasein Analitii erevesinde Zaman Analizi, ali osman yeten (Felsefe) 21 Aralk 2010
Heidegger ve Zaman: Dasein Analitii erevesinde Zaman Analizi, ali osman yeten (Felsefe) 19 Aralk 2010
Popler Kltr ve Medya, Mikail Boz (Pop Kltr) 6 Ocak 2011
Sinemann letiim Engelleri, Mikail Boz (Sinema ve Televizyon) 17 Aralk 2010
Sr Git Piyasaya..., demir can (An) 12 Austos 2018
anakkale Geilmez..., demir can (An) 18 Mart 2015
Uyanklk, Levent ler (Trkiye) 24 ubat 2015
12 Fransz ve Mkemmel Dnya, Levent ler (Toplum) 11 Ocak 2015
An Dne, mit Yarna Aittir, Merref ZDA (Yaam) 12 Aralk 2013
Uyarsz iddet, Merref ZDA (Yazarlar ve Yaptlar) 28 Temmuz 2012
Sekiz Saniye Yansmalarm B, Didem Duruz (Yzleme) 7 Mart 2015
8 Saniye Yansmalarm A, Didem Duruz (Yzleme) 4 Mart 2015
(Krtaj) Olmak Ya da Olmamak, te Btn Mesele Bu..., Rya Bayram (Toplum ve Birey) 11 Haziran 2012
Hayat Kuralna Gre Oyna!, Rya Bayram (Yaam) 25 Mays 2012
Bir Eitim Projesi, Mustafa akarcan (zgrlk ve Eitlik) 1 Mays 2011
Diplomasi Oyunlar Wikileaks, Mustafa akarcan (Trkiye) 8 Aralk 2010
Kei Danda Erguvan Kokusu, Taner SARGIN (Toplumcu) 20 ubat 2020
Bu Gnn Bilimi Nereye Kime Hizmet Ediyor, Taner SARGIN (Toplum ve Birey) 3 ubat 2020
Maydanoz Hilmi, Erturul ERDOAN (Kent) 9 Mart 2024
Kadn Adamlar, Erturul ERDOAN (Toplumcu) 9 Mart 2024
Mudurnulu Fatma Nine"nin Gnl / Ne Gnah, Ne Gnah Deil?, Kmuran Esen (Kesinlikle Karym!) 8 Ocak 2015
Mudurnulu Fatma Nine Jimnastie Gidiyor, Kmuran Esen (Glmece (Mizah)) 23 Aralk 2014
Soyadlar Tarihesi 1 - - Koptagel stnidman Kop Ta Gel!, lker Fclar (Tarihe Yn Verenler) 28 Ocak 2011
Dilimi Dilmemeyi Bileyim (Prof. Efrasiyap Gemalmaz'dan Alnt), lker Fclar (Dil) 10 Aralk 2010
Sonumsun,bensin,canmdan tesin, Serdar ULUSOY (Sevgi ve Ak) 13 Austos 2010
Hayrl lerde Yaralm,ayrk Otu Olmayalm, Serdar ULUSOY (Politik Olaylar ve Grler) 12 Austos 2010
Bir Delinin Mektubu, Kupa Kz (Yzleme) 29 Kasm 2010
Drt Mevsim Ak ve imdeki Ben'ler, Kupa Kz (Sevgi ve Ak) 25 Kasm 2010
Yamur Kuu Suskunluu, Emine Piiren (yksel) 11 Nisan 2018
Yoksa Cannz Hoaf m ekti?, Emine Piiren (Gnlk Olaylar) 10 Austos 2017
Count Down - Geriye Sayma, Grcan Erba (Bireysel) 11 Aralk 2002
Hey ocuklar, Grcan Erba (Trkiye) 4 Ekim 2002
Alamak stiyorum Sayn Seyirciler, Ali Berkay Bircan (Modern) 29 Ocak 2013
Katil Kimliine Suikast, Ali Berkay Bircan (Bireysel) 18 Mays 2011
Referandum Gnnden Ho Sedalar, Vildan Sevil (Gnlk Olaylar) 17 Nisan 2017
Birgn Ben, Belki Bir Srck Kolonisinin inde, Belki Yldzlarla Birlikte Gklerde, Vildan Sevil (Gnlk Olaylar) 6 Nisan 2017
Vatan Sa Olsun, Hakan Yozcu (An) 15 Mays 2024
Adn Sen Koy, Hakan Yozcu (An) 14 Mays 2024
Sama air VII, Gktu Kara (Bireysel) 12 Temmuz 2019
Pire Ana, Gktu Kara (Halk) 25 Temmuz 2013
Kulaa Ne de Ho Gelir; Sil Batan!, zlem Salman (Yzleme) 1 Mart 2014
Grsel Bellek Oyunlarndan barettir Belki de Hayat, zlem Salman (Yaam) 20 ubat 2014
Mart Beyaz, osman demircan (Bakaldr) 28 Aralk 2020
Gzlerim Kan Davaldr Her Geceye, osman demircan (An) 26 Austos 2020
Leonardo Di Caprio Super Environmentalist And The Prince Modern Times, RUTL BLGNER- (7nci Sanat (Sinema)) 3 Eyll 2022
Sokrates Hayat Izdrap Demise..., RUTL BLGNER- (tiraflar) 31 Austos 2022Etnik ovenizm ve dinsel gericiliin glendirilmesi iin tm kaplar ardna kadar alrken ulusal kimliimizin, bilincimizin, istencimizin ve cumhuriyet devrimleriyle byk zorluklarla elde etmi olduumuz kazanm ve zgrlklerin ayaklar altna alnmas, Trk entelijansiyasn sindirmeye ynelik bilim adamlar, aydnlar, hukuk, yarg ve medya zerindeki yldrma politikalar, Atatrk ve ordunun ypratlmaya allmas kabul edilemez.

Buna izin verenler, bunu hogrenler, lkenin blnmesini kolaylatrmak iin bilerek dolayl ve dolaysz ynlendirmeler planlayanlar, yeil k yakanlar, arka kanlar, bir gn tm bunlarn hesabn vermek zorunda kalacaklarn ve tarihte hangi sfatlarla hatrlanacaklarn akllarndan karmasnlar.


  05.07.2010 12:06:25 Muhtelif grler 

Atat�rk'�n ger�ek bir dahi oldu�u nereden bellidir biliyor musunuz? ��nk� b�t�n ahmaklar, b�t�n beyinsizler, b�t�n budalalar, b�t�n ku� beyinliler, b�t�n gericiler, b�t�n takunyac�lar ona kar�� ��km��lard�r.


  04.07.2010 09:55:55 Muhtelif g�r��ler 

Yeni D�nya D�zeni, K�reselle�me, Globalle�me asl�nda emperyalist, gerici ve insanl�k d��man� bir ya�ma ve y�k�m s�recinin s�rd�r�lmesi ve payla��lmas� i�indir.

D�nya halklar� buna t�m g�c�n�zle kar�� durun ve birle�in !

  21.06.2010 12:00:09 Muhtelif g�r��ler 

TOPLUMSAL SAVA�IMDA �LER�C� G��LER BAZAN YEN�LG�YE U�RAR.


BUNUN NEDEN� ONLARIN D���NCELER�N�N VE G�TT�KLER� YOLUN YANLI� OLMASI DE��L, GER�C� G��LER�N �LER�C�LERE NAZARAN O AN ���N DAHA A�IR BASMASI VE HALKI D�N �LE KANDIRMALARIDIR.


GER�C�LER EKONOM�K G��LER�N� VE DI� DESTEKLER�N� Y�T�RD�KLER� AN �PLER� KES�LEN KUKLALAR G�B� YERE YAPI�ACAKLARDIR.


ANCAK, D�N� KULLANARAK S�YASET YAPMANIN YANLI� OLDU�UNU HALK G�RMEL� VE BUNU YAPANLARI CEZALANDIRMALIDIR.


S�YASET� VE D�N� KULLANARAK ZENG�N OLANLARDAN HALK HESAP SORMAKTA KARARLI OLMALIDIR.


�LER�C� VE DEVR�MC� G��LER GE��C� OLAN YEN�LG�YE U�RAYAB�L�R, AMA SONUNDA MUTLAKA UTKUYA ULA�IRLAR.


BU UTKU YEN� B�R SI�RAMA YARATIR VE DEVR�M ���EKLER� �OK DAHA �ABUK B�Y�R, HIZLA GEL���R.

 
| �iir | �yk� | Roman | Deneme | Ele�tiri | �nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Bab�ali K�t�phanesi | Yazar K�t�phaneleri | Yarat�c� Yazarl�k

| Kat�l�m | �leti�im | Yasall�k | Sakl�l�k & Gizlilik | Yay�n �lkeleri | �zEdebiyat? | SSS | K�nye | �ye Giri�i |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

�zEdebiyat bir �zlenim Yap�m sitesidir. � �zlenim Yap�m, 2024 | � Hulki Can Duru, 2024
�zEdebiyat'da yay�nlanan b�t�n yaz�lar, telif haklar� yasalar�nca korunmaktad�r. T�m� yazarlar�n�n ya da telif hakk� sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktad�r. Yazarlar�n ya da telif hakk� sahiplerinin izni olmaks�z�n sitede yer alan metinlerin -k�sa al�nt� ve tan�t�mlar d���nda- herhangi bir bi�imde bas�lmas�/yay�nlanmas� kesinlikle yasakt�r.
Ayr�nt�l� bilgi icin Yasall�k b�l�m�ne bkz.

 

Bu dosyan�n son g�ncelleme tarihi: 23.05.2024 02:35:15