..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Avukatlar da bir zamanlar ocuktular herhalde. -Charles Lamb
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
zEdebiyat - Yazar Portresi - Hulki Can Duru
Hulki Can Duru - Yaam ve Kitaplar
Site i Arama:


Beendiklerim
Yazarn ve Metnin Ad
Tarihi
Babakann Hakaretleri Canma Tak Etti, Kmuran Esen (Trkiye) 18 Eyll 2012
Kaburgamda Gece, lacivertinedenlik (Bakaldr) 6 Mays 2012
Gel Abi..., enol Durmu (Toplumcu) 24 Mays 2011
zedebiyat Hastal, Tehis ve Tedavisi - Yeni Dzenleme, Kmuran Esen (Glmece (Mizah)) 16 Aralk 2004
Tecavz Meru! - Mudur?, Vildan Sevil (Toplum ve Birey) 20 ubat 2011Etnik ovenizm ve dinsel gericiliin glendirilmesi iin tm kaplar ardna kadar alrken ulusal kimliimizin, bilincimizin, istencimizin ve cumhuriyet devrimleriyle byk zorluklarla elde etmi olduumuz kazanm ve zgrlklerin ayaklar altna alnmas, Trk entelijansiyasn sindirmeye ynelik bilim adamlar, aydnlar, hukuk, yarg ve medya zerindeki yldrma politikalar, Atatrk ve ordunun ypratlmaya allmas kabul edilemez.

Buna izin verenler, bunu hogrenler, lkenin blnmesini kolaylatrmak iin bilerek dolayl ve dolaysz ynlendirmeler planlayanlar, yeil k yakanlar, arka kanlar, bir gn tm bunlarn hesabn vermek zorunda kalacaklarn ve tarihte hangi sfatlarla hatrlanacaklarn akllarndan karmasnlar.


  05.07.2010 12:06:25 Muhtelif grler 

Atat�rk'�n ger�ek bir dahi oldu�u nereden bellidir biliyor musunuz? ��nk� b�t�n ahmaklar, b�t�n beyinsizler, b�t�n budalalar, b�t�n ku� beyinliler, b�t�n gericiler, b�t�n takunyac�lar ona kar�� ��km��lard�r.


  04.07.2010 09:55:55 Muhtelif g�r��ler 

Yeni D�nya D�zeni, K�reselle�me, Globalle�me asl�nda emperyalist, gerici ve insanl�k d��man� bir ya�ma ve y�k�m s�recinin s�rd�r�lmesi ve payla��lmas� i�indir.

D�nya halklar� buna t�m g�c�n�zle kar�� durun ve birle�in !

  21.06.2010 12:00:09 Muhtelif g�r��ler 

TOPLUMSAL SAVA�IMDA �LER�C� G��LER BAZAN YEN�LG�YE U�RAR.


BUNUN NEDEN� ONLARIN D���NCELER�N�N VE G�TT�KLER� YOLUN YANLI� OLMASI DE��L, GER�C� G��LER�N �LER�C�LERE NAZARAN O AN ���N DAHA A�IR BASMASI VE HALKI D�N �LE KANDIRMALARIDIR.


GER�C�LER EKONOM�K G��LER�N� VE DI� DESTEKLER�N� Y�T�RD�KLER� AN �PLER� KES�LEN KUKLALAR G�B� YERE YAPI�ACAKLARDIR.


ANCAK, D�N� KULLANARAK S�YASET YAPMANIN YANLI� OLDU�UNU HALK G�RMEL� VE BUNU YAPANLARI CEZALANDIRMALIDIR.


S�YASET� VE D�N� KULLANARAK ZENG�N OLANLARDAN HALK HESAP SORMAKTA KARARLI OLMALIDIR.


�LER�C� VE DEVR�MC� G��LER GE��C� OLAN YEN�LG�YE U�RAYAB�L�R, AMA SONUNDA MUTLAKA UTKUYA ULA�IRLAR.


BU UTKU YEN� B�R SI�RAMA YARATIR VE DEVR�M ���EKLER� �OK DAHA �ABUK B�Y�R, HIZLA GEL���R.

 
| �iir | �yk� | Roman | Deneme | Ele�tiri | �nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Bab�ali K�t�phanesi | Yazar K�t�phaneleri | Yarat�c� Yazarl�k

| Kat�l�m | �leti�im | Yasall�k | Sakl�l�k & Gizlilik | Yay�n �lkeleri | �zEdebiyat? | SSS | K�nye | �ye Giri�i |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

�zEdebiyat bir �zlenim Yap�m sitesidir. � �zlenim Yap�m, 2024 | � Hulki Can Duru, 2024
�zEdebiyat'da yay�nlanan b�t�n yaz�lar, telif haklar� yasalar�nca korunmaktad�r. T�m� yazarlar�n�n ya da telif hakk� sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktad�r. Yazarlar�n ya da telif hakk� sahiplerinin izni olmaks�z�n sitede yer alan metinlerin -k�sa al�nt� ve tan�t�mlar d���nda- herhangi bir bi�imde bas�lmas�/yay�nlanmas� kesinlikle yasakt�r.
Ayr�nt�l� bilgi icin Yasall�k b�l�m�ne bkz.

 

Bu dosyan�n son g�ncelleme tarihi: 23.05.2024 02:44:30