..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
nsanlar yalnzca yaamn amacnn mutluluk olmadn dnmeye balaynca, mutlulua ulaabilir. -George Orwell
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
zEdebiyat - Yazar Portresi - Cemal Zngr
Cemal Zngr - Makaleler
Site i Arama:


Ana Sayfa
  Alevilik le Sosyalizm Arasndaki Dnsel Fark ve Btnleme Sorunu (Cemal Zngr) 7 Temmuz 2020 Toplumbilim 

Birbirine yakn farkl kltr ve siyasi dncelerin, stratejik olarak btnleip ortak bir sentez oluturmas, her yapnn kendi geriliklerini atarak temel noktalarda bulumakla mmkndr. Saplant ve geriliklerini grmeyen hibir dnce kendine yakn grd yaplarla gerek bir btnleme yapamaz. Bu yzden sosyalistler ile Aleviler birbirine ok yakn kltre sahipken somut, gereki bir birliketlik oluturamadlar.

  Kapitalist Dzende, Komnist Yaam Mmkn M? (Cemal Zngr) 29 Haziran 2020 Toplumbilim 

Dncesine uygun hareket etmeyip, srekli deikenlik gsteren birey ve ailelerde, kltrel ya da kiisel sorun var demektir. Bu yzden komnist ve sosyalistlik, kapitalizmin ilkeleri sperego, lks, zenti, kompleks, doyumsuzluk vb. hastalklardan tamamen arnmasyla mmkndr. Ufak bir zaaf, kiiyi bitiren tehlikeli en byk virstr.

  Trkiye'nin Yaam Kalitesi ve Mutluluk Tablosu (Cemal Zngr) 13 Haziran 2020 Toplumbilim 

Mutluluk her ne kadar kii ve toplumlara gre grecelilik tasa da maddiyatta mutluluk aramak, insan zgr deil baml ve esir yapan en byk hastalktr. Esas mutluluk, zgrlk ve yaam kalitesi, bilimsel ilkeler dorultusunda her eyin bir snr olduu bilinci ierisinde paylam kltryle mmkndr. Bu yzden her lkenin yerine getirmesi gereken daha birok grevleri vardr.

  Ana Tanralar, Hz. brahim'in Tek Tanr Masalna Nasl nandlar? (Cemal Zngr) 5 Haziran 2020 Toplumbilim 

Tanra yaamnda Ana Erkil kurallarla ocuun days adyla kimlik kazanmas, dier tm sosyal ve siyasal yaplar belirleyen dncelerin temeli demektir. Bu kimlik, erkek egoizmindeki sahip olma bencilliini frenlerken, erkek ve kadnn biyolojik, cinsel dengesizliini de eitleyen bir kltrdr.

  Sosyalist Devlet Bakanlar ve Politikalarnn Analizi (Cemal Zngr) 28 Mays 2020 Toplumbilim 

Gerek sosyalist ve demokratik ynetimlerin dnda, dier sistemlerin devlet bakan, babakanlarn amalar kariyer, para kazanmak olduundan din, etnik rklk gibi her yalancl ilke edinen mitomani bir kltre sahiptirler. Sosyalist liderlerin yalanla politika yapma ans ve kltrleri olmadndan, yrtecekleri politika toplumun nitelii ve emperyalistlerin askeri, ekonomik etkilerine paralel gerekleir.

  Trkiye Solunun Sorgu ve zeletiri Kltr zerine (Cemal Zngr) 21 Mays 2020 Politika 

Kitap okumadan kltrl olmak, sosyalizm, marksizm ve diyalektik materyalist felsefeyi doru, gereki ekilde kavramadan sol/sosyalist olmak, derin cahillik deilse sola en byk ktlktr. Arkadana, dostuna, komusuna bir bardak ayn hesabn yapp, sol grnp orta snf burjuva zentisiyle yaamak kimliksiz, kltrsz, snfsz, dejenere bir toplum ve kitle demektir. Bunun sadan daha tehlikeli bir durum olduunu, tm samimi ve deerli sosyalist arkadalarn dikkatine sunulur.

  Alevilik; slam D Din Deilse Pozitif Felsefe Midir? (Cemal Zngr) 13 Mays 2020 Din 

Bilimselliin dnda; dini inan ve siyasi dnceler dorudan insan psikolojisine bal olduundan, dinsel, sosyal ve siyasal yaplarn her zaman ayn dorularla srdrlmesi insan doasna zt bir durumdur. Bu gereklii bilen tek tanrc dinler, yalanc masallarla birlikte maddi ve siyaseti kullanp iktidarlarn korumay baarrken, Alevi Kzlbalk doa ve ahlaki ilkelere methiyelerle yetinmitir

  Dndn Dnen nsan Engelli mi? (Cemal Zngr) 4 Mays 2020 Toplumbilim 

Daha ak rnekle ifade etmek gerekirse, sperego hcreleri ne kadar pasifleirse, dnce hcreleri daha fazla aktifleir. Bu da sperego hcrelerini pasifletirip, dnce hcrelerini aktifletirmeyi art kouyor. Ancak insanlk tarihi boyunca sperego hcrelerinin srekli aktif ekilde altrlmas yznden, tarihin byk blm hep kanla yazlmtr.

  nsanda Tapnmann Oluumu (Cemal Zngr) 26 Nisan 2020 Toplumbilim 

En son tek tanrl dinlerin kutsal kitaplarnda belirtildii gibi, bundan alt ya da yedi bin yl nce, tanrnn dnyay yedi gnde yaratt hikayenin, en ufak doruluk pay olmad gibi, gerekle de uzaktan yakndan alakas bulunmuyor. Buradaki tek ama, insanlar bilinmeyen stn gle korkutup oyalayarak, smr iktidarlarn devam ettirmektir.

  nsandaki Bencillik ve Ykcln Ana Kayna (Cemal Zngr) 18 Nisan 2020 Toplumbilim 

Dnyann her lkesinde devletler toplumlarn st akl olup, insanlarn ounluu devletin bu siyaset ve adalet yapsna gre karakter kazanrlar. Bir devlet ynetim sisteminde tek dil, tek din, tek rk, tek dnce, tek kltr, tek kii ukalal yaam ilkesi yaplmsa, vay haline o toplumun.! Bu tr devletlerde bencillik, ykclk ve ahlakszla kar olan kiiler, hep aalanp dlanr. Dlamay devlet balatr toplum uygular.

  Halktan Para Dilenerek Byk Devlet Olmann Hafiflii (Cemal Zngr) 9 Nisan 2020 Politika 

Kendi halk yardma muhtaken, halktan ba dilenerek bakasna yardm yapmak, toplumun onuruyla oynamaktr. Bizdeki devlet yneticileri, yardm vb. konularn ne zaman, hangi koullarda yaplacan ya bilmeyecek kadar cahiller veya profesyonel hszdrlar.

  Her eye Muktedir Tanr ve Kapitalizm lm Deinde (Cemal Zngr) 1 Nisan 2020 Dnya 

Kii doru eitim, doru kltr ve st ahlak nitelikliine sahip olursa, masals tanr ve yalanc kapitalist sisteme ihtiya duymaz. Bireylerdeki her trl niteliksizlik sosyal, siyasal, ekonomik din vb. her alanda yalanc, hsz, ukala kltr oluturmutur. Bu yzden yeni dnya sisteminin adaletli olmas, nitelikli bireylerin nicel okluuyla mmkndr.

  Coronann Hatrlattklar, Dnyann Gelecei (Cemal Zngr) 25 Mart 2020 Dnya 

Corona vb. hastalk yapan birok virs, doadaki her eyin dinamiksel hareketleri sonucunda evrimleerek ortaya kan mikro canllardr. Virslerin tehlikeli olmas da doann kendi diyalektik kanunudur. nsan dnyada yaad srece corona gibi virslerle her zaman karlaacan bilip, salk sistemini gelitirdiinde btn tehlikeleri daha hafif atlatmak mmkndr.

  Osmanl - Yenieri Oca, Bektailik ve Kzlbalar (Cemal Zngr) 17 Mart 2020 Toplumbilim 

Her insan unu bilmelidir ki anadil kltr; tanr, din ve inantan stn bir deerdir. Kii tanr, din ve inancn rahatlkla deitirip inkar ederken, anadilini asla deitiremedii gibi yokta sayamaz. te bu yzden Osmanl, anadilini ve kimliini inkar eden irkin, soysuz, derin patolojik ruhsuzluktur.

  Hayvan le nsann Birbirinden Ayrl - 3 - (Cemal Zngr) 9 Mart 2020 Toplumbilim 

Neolitik Ana Tanra Komnal Kltr; bencillik, stnlk, tekilik ve ukalalk gibi insanlk d duygular sz konusu olmad iin, ahlakszlklarn yaanmasna frsat verecek hibir zemin brakmamtr. Ataerkil Teki, Cinsiyeti Kltr; bencil, teki, ukala, stnlk ve grmedii tanrya tapnmay temel kltr edinmesi, ilkel modern her trl ahlakszln domasn normal grmtr.

  nsan le Hayvann Birbirinden Ayrl - 2 - (Cemal Zngr) 1 Mart 2020 Toplumbilim 

Modern insan; bilimsel icatlarla duygu ve fiziksel tatminde snr tanmazken, pozitif elektron ykl insani ego duygusunu pasifize etmesi, ok tehlikeli canavarca evrimsel bir dnemece girdiini gsteriyor. Buna snr konulmazsa ayet, Koronovirs gibi daha bilemeyeceimiz birok hastalk insanln sonunu getirecektir.

  Hayvan le nsann Birbirinden Ayrl - 1 - (Cemal Zngr) 22 ubat 2020 Toplumbilim 

Dnya, bitkiler, canllar ve insann birbirinden ayrma tarihesine gemeden, ego gdlerinin iki emel elektrondan Art - Eksi ya da Pozitif - Negatif dinamiklerle ykl, ok ynl hareket eden bir canl olduumuzu bilmemiz gerekir.

  Siyasal Dncelerin nsanl Getirdii Nokta! (Cemal Zngr) 14 ubat 2020 Toplumbilim 

Siyaset doas gerei her zaman ayn dorular zerinde gitmeyen deiken, yerine gre tm deerleri yozlatran sosyal bir aratr. Bu bakmdan kutsallklar zerinden siyaset yapanlar ile, insanla deer veren herkes, deerlerine ihanet etmeden asla siyasal vb. zel amalarna ulaamazlar.

  Dnme Yetenei, Neden nsan Doru nsan Yapmaya Yetmedi? (Cemal Zngr) 6 ubat 2020 Toplumbilim 

Bir ngiliz lahiyatnn belirttii gibi, nsan doas gerei dolandrc ve rezildir yoksa niye yasalara ve dine ihtiya duysun ki?

  Deprem ldrmez Zihniyet ldrr (Cemal Zngr) 31 Ocak 2020 Trkiye 

Bizde yeralt depremlerinde byk derecede can ve mal kayb yaanrken, ayn ekilde siyasal depremlerinde buna eklenmesiyle derin psikolojik ykmlara da sebep olmaktadr. Srekli byk aclar yaand halde, halkn buna rgtl tepki vermemesinin nedeniyse, toplumun psikolojisine alanan rklk, kadercilik ve ar derecede korkudur. Her trl korku, insann dnce yeteneini kullanmasn engelledii gibi, tamamen edilgen brakr.

 

 GEREE KISA BAKI
Her insan yaam olduu toplumu, kltr, dnyay ve sahiplendii dncelerinin doruluunu anlaya bilmesi iin, derin bir "Empati" yapmay bilmelidir.
Ve bylece bamsz bir bak asyla, hem kendi dnce ve yaam eklini, hem de dier dnya toplumlarnn neden, nasl, niin gibi sorularla sorgulayarak derinliklerine inmeyi bilmelidir.
te o zaman kendi yaamnn ne kadar gerekler ve dorular zerine kurulduunu anlayaca gibi, dier kltr ve toplumlarn yaamlarnn da byk bir neme sahip olduuna karar verecektir.
Cemal Zngr
Ar. Yazar 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Cemal Zngr, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.

 

Bu dosyann son gncelleme tarihi: 29.02.2024 21:29:31