..E-posta: Şifre:
İzEdebiyat'a Üye Ol
Sıkça Sorulanlar
Şifrenizi mi unuttunuz?..
Kendinden daha uyanık insanları işe aldığın zaman, senin onlardan daha uyanık olduğunu kanıtlamış oluyorsun. -R. H. Grant
şiir
öykü
roman
deneme
eleştiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
İzEdebiyat - Yazar Portresi - Fuat Türker
Fuat Türker - Yöneliş
Site İçi Arama:


İnceleme
  Ateş Olmayan Yerden Duman Çıkar (Fuat Türker) 9 Aralık 2010 Din 

Toplumda, ‘ateş olmayan yerden duman çıkmadığına’ inanılır. Bu söz genellikle iftiraların inandırıcılığını artırmak için söylenir. Kur’an’da, Hz. Yusuf’un kendisinden "murad almak" isteyen vezirin karısının iftirası nedeniyle, yedi yıl zindanda kaldığı bildirilir...

  Çocuklarımız İçin... (Fuat Türker) 12 Aralık 2010 Çocuk Eğitimi ve Yetiştirilmesi 

Çocuklarımızı bilgisayar başında saatlerce oyun oynamalarından ve gereksiz bilgilerle beyinlerini doldurmalarından sakındıralım. Yararlı bilgilerle donanmalarına yardımcı olalım. Bu amaçla sizlere çok güzel/yararlı bir Facebook sayfası tanıtmak istiyorum...

  Kıyamet Saati Yaklaşarak Gelmektedir (Fuat Türker) 15 Aralık 2010 Din 

O gün yeryüzünde ve tüm evrende dehşet verici olaylar meydana gelecektir. İnsanların tüm benliklerine hakim olacak, davranışlarına yansıyacak büyük şaşkınlık, korku, dehşet ve panik, Kur’an’da çok açık bir şekilde anlatılır.

  Zan, Gıybet ve Tecessüs Nedir? (Fuat Türker) 21 Temmuz 2011 Din 

Yüce Allah bir Kur’an ayetinde, iman edenleri üç önemli davranıştan sakındırır; zanda bulunmak, gıybet etmek ve tecessüs etmek; yani gizli yönleri araştırmak... Bu beğenilmeyen ahlak özellikleri birbirleriyle ilişkili davranışlardır.

  İşte Büyük Kurtuluş ve Mutluluk Budur! - II (Fuat Türker) 19 Temmuz 2011 Din 

Ölüm, -Allah’ın dilemesiyle- sevgiliyi sevgiliye kavuşturan köprü ve ’o gün’, ’aldanma’ değil kavuşma günü olsun. Ve Allah, ’Selam’ ile karşılanıp sonsuz kurtuluş ve mutluluğu bahşettiği kullarından kılsın...

  İşte Büyük Kurtuluş ve Mutluluk Budur! - I (Fuat Türker) 18 Temmuz 2011 Din 

Mümin, güzellikleri görebilen insandır ve imanı nedeniyle gerçek mutluluğu yaşar. Samimi imandan kaynaklanan bu mutluluk, sonsuza kilitlenmiş bir duygudur.

  Ramazan Güzel Ahlaka Ulaştırmalı (Fuat Türker) 14 Ağustos 2010 Din 

İmtihanın gereği olarak zayıf yaratılmıştır insan; uykusu gelir, acıkır, yorulur… Zaaflarını yenerek Allah’ın hoşnutluğu amacıyla kendisini kontrol edebilen insan, ruh terbiyesinin ilk adımını atmıştır. Bu nedenle tüm diğer ibadetler gibi, oruç tutmak da kişinin imanının derinleşmesine vesile olur.

  Batınından Bakmak (Fuat Türker) 20 Ağustos 2010 Din 

Fransız düşünür René Descartes de, insan ruhunun bedenle maddesel bağlantısını aramış, sonunda bu bağlantının, pineal bez (epifiz) üzerinden kurulduğunu düşünmüştür. Pineal bez, onun vücutta simetrik yapıda olmayan ve merkezi yerleşimli olarak gördüğü tek organeldir ve günümüzde biyolojik saatin merkezini oluşturduğu anlaşılmıştır. Descartes, bunu ruhun evi/sandalyesi olarak kabul eder.

  Tüm Bağımlılıklardan Gerçek Özgürlüğe (Fuat Türker) 18 Ağustos 2010 Din 

Dinden yüz çevirerek özgür olacağını zanneden kişi, içinde yaşadığı toplumun kısıtlayıcı ve yasaklayıcı kurallarına uyarak gerçekte özgürlüğü değil, tutsaklığı yaşar. Toplumda yerleşmiş yanlış telkinler, batıl inanışlardan kaynak bulan din dışı uygulamalar kişilerin yaşadığı hapishanenin sınırlarını çizer. Yalnızca Allah’ın kulu olmak yerine, onlarca sahte ilahın emrine giren kişi asla gerçek anlamda özgürlüğü tadamaz.

  Kur'an'la Korunan Kadınlar (Fuat Türker) 22 Ağustos 2010 Din 

Bir Kur’an ayetinde Hz. Meryem’den, “Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir kabulle kabul etti ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi…” (Ali İmran Suresi, 37) ifadesiyle söz edilir. Bu ayetle kadının adeta bir çiçek gibi korunması gerektiğine dikkat çekilir. Bir çiçek cereyan yapan yere ya da güneşe konduğunda soluverir. Güzel bir çiçeğe bakmak özen ister; bu Kur’an ayeti adeta bunu hatırlatır.

  Gerçek Sabır (Fuat Türker) 23 Ağustos 2010 Din 

Toplumda sabır, insanın yaşamı boyunca karşılaştığı zorluklara direnmesi, katlanması ve tahammül etmesi olarak bilinir. Bu düşünceye göre sabır ‘bir yere kadardır’ ve insanın ‘burasına kadar geldiğinde’ ise ‘taşması’ doğal karşılanır. Hatta insanlar arasındaki en sabırlı kişiye “sabır taşı” denir ve o bile zaman zaman sabrı ‘tükenip, çatlayabilir.’

  "Onların Fısıltılarını Duyuyor Musun?" (Fuat Türker) 24 Ağustos 2010 Din 

Aradan binlerce sene geçmesine rağmen söz edilen toplum yapısında ve inkar sisteminde pek bir şey değişmemiştir. Günümüzde, Sodom ve Gomorra kentlerindekine benzer hatta daha da aşırı sapkınlıklar yaşayan, sayısı oldukça fazla "Lut Kavmi" vardır. Tartıda adaletsizlik yapan Semud Kavmi, Sebe ve İrem Halkı gibi Allah’ın nimetlerine karşı nankör, Nuh Kavmi gibi dine ve müminlere karşı alaycı, Ad Kavmi kadar adaletten sapmış toplumlar oldukça fazla sayıdadır.

  İnsanlar Neden Mutsuz? (Fuat Türker) 1 Eylül 2010 Din 

İnsanların pek çoğunun mutlu olmak için buldukları çözümler din dışı cahiliyenin alternatifleridir ki bu denemeler onlara birşey kazandırmaz. Çünkü cahiliye sistemleri temelde birbirinden farklı değildir; insanlar, mekanlar ve koşullar değişse de yaşanan kaygılar, amaçlar hep aynıdır. Zengin ya da yoksul, kültürlü ya da varoşlarda yaşayan kişinin de, orta halli olan insanın da asıl hedefi dünya hayatına yöneliktir.

  İyi Bayramlar (Fuat Türker) 9 Eylül 2010 Dil 

Bugün Ramazan Bayramının ilk günü. Sabah kılınan Bayram namazı, Rabb’lerinin huzurunda saf tutan müminlerin kardeşliklerinin göstergesidir. İslam ruhunu sonsuza kadar devam ettirecek olan, işte bu kardeşlik ruhudur… Tüm Müslüman ülkelerde bayramla teneffüs edilen kardeşlik duygusu, umulur ki daha da güçlenir ve müminler, kurşunla kaynatılmış gibi, bir arada, gerçek anlamda kardeşliği yaşarlar…

  Karanlık Zihniyet Başarıya Ulaşmaz (Fuat Türker) 13 Eylül 2010 Din 

Masum insanlara karşı terör eylemi düzenlemek, Kur’an’a aykırı bir eylemdir ve hiçbir mümin böyle bir suç işleyemez. Tam aksine, inanan insanlar bu bozgunculuk yapan kişilere engel olmak, zulmü ortadan kaldırmak, insanların huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamak, kısacası yeryüzüne huzuru getirmekle yükümlüdürler. Masum insanları katledip, “Allah adına yaptım” diyen kişinin içinde Allah korkusu yoktur: onun dinle uzak-yakın ilgisi olamaz. Müslümanlık, terörle bir arada asla düşünülemez, çünkü İslam ahlakı terörün engelleyicisi ve çözümüdür.

  İmana Zulüm Karıştırmak Ne Demektir? (Fuat Türker) 14 Eylül 2010 Din 

’İmana zulüm karıştırmak’ insanın, Allah’ın büyüklüğünü, gücünü kavramasına, dünyada ve ahirette gerçek mutluluğu ve kurtuluşu için hak dine uyması gerektiğini bilmesine rağmen, din dışı ahlâk özelliklerinden kopamamasıdır... Bu kişiler imanı yaşarlar ancak nefsani istekleriyle/çıkarlarıyla çelişen durumlarda ya da zorluk zamanlarında, Kur’anî davranışlar yerine din dışı tavırlar sergilerler.

  Terörle Fikir Mücadelesine Çağrı (Fuat Türker) 20 Eylül 2010 Toplumsal Olaylar 

PKK’nın ideolojik temellerini doğru teşhis etmek ve bunu kitlelere duyurmak, yapılacak fikir mücadelesinin ilk adımıdır. Bu mücadele devlet eliyle ve yaratılışa inanan değerli bilim adamlarının katılımları ile yapılmalıdır. Devlet silaha silahla karşılık verecektir kuşkusuz, o halde fikre de fikirle karşılık verilmeli ve terörün dayandığı sahte ideolojiler çürütülmeli; kısacası, bataklık kurutulmalıdır.

  Çocuklara Allah ve Dini Nasıl Anlatabiliriz? - I (Fuat Türker) 25 Eylül 2010 Çocuk Eğitimi ve Yetiştirilmesi 

Gözümüzle gördüğümüz, kulağımızla duyduğumuz ve hissettiğimiz herşey, bize göklerin, yerin ve arasındakilerin Yaratıcısı olan Allah’ı tanıtır. Evreni saran mucizevi güzellikler üzerinde bilgi sahibi olması, çocuğun bu apaçık gerçeği fark etmesini sağlar. Rastlantılarla hiçbir şeyin meydana gelemeyeceği çok basit örneklerle çocuğa anlatılabilir. Böylece çocuk, çevresini saran yaratılış gerçekleriyle bu muhteşem düzenin bir sahibi olduğu gerçeğine ulaşabilir. Bu anlayışa sahip olan çocuklara, Kuran ahlakının ve dinin anlatılması daha da kolaylaşacaktır.

  Çocuklara Allah ve Dini Nasıl Anlatabiliriz? - II (Fuat Türker) 26 Eylül 2010 Çocuk Eğitimi ve Yetiştirilmesi 

Hurafe dolu bir anlatım, çocuk için din değil, aklının alamayacağı bir kâbus olacaktır. Dini Kur’an ve sünnet çizgisi dışında hurafelerle yorumlayan kişiler, kendi ruhlarındaki karanlığı ve şirk düşüncesini Kur’an’a ve Peygamberimizin hadislerine uygulamaya çalışırlar. Bilim ve sanat dışarıda bırakılarak, çocuğa “oturma, bakma, yapma!” emirleriyle dini eğitim vermeye çalışmak konuyu açmaza götürür. Çocuğa baskı, dayak, şiddet uygulanmamalıdır. Şiddet işe yarayan bir unsur olsaydı Hz. Nuh, peygamber olduğu halde kendisine inanmayan ve Allah’a iman etmeyen oğluna şiddet uygulardı.

  Toplumdaki "Mantık" Dini (Fuat Türker) 8 Ekim 2010 Din 

Kuran’da, müminlerin tüm yaşamlarının Rabbimiz’in hoşnutluğuna uygun olduğu bildirilir. Salih müminler, her ne iş yapıyor olsalar, okula gidiyor da olsalar, ticaretle uğraşıyor da olsalar, tüm gün evde de bulunsalar, hasta ya da sağlıklı da olsalar yalnızca Allah’ın hoşnutluğu için yaşarlar. Çok açıktır ki, samimi müminlerin yaşamında “biraz Allah rızası için, biraz nefsi için” gibi bir ayrım asla yoktur. Yaptıkları her işte yalnızca Allah’ın hoşnutluğunu kazanma çabası vardır. Samimi müminler dini yalnızca Allah için yaşarlar.

  Deccal Faaliyette Ya Müslümanlar? (Fuat Türker) 14 Ekim 2010 Din 

Deccal'in fikir sistemi ve kurduğu tuzaklar, insanları Allah'ın yolundan engellemek için kurulmuş özel yöntemlerdir. Peygamberimiz'in (sav) de hadislerinde dikkat çektiği Deccal'in tuzaklarının büyüklüğü ve fitnesi, samimi müminler dışında, neredeyse tüm insanlığı içine alabilecek boyuttadır. Bugün tüm dünyada yaşanan ahlâki dejenerasyon ve karmaşa ortamı, bu fitnenin boyutlarını gösterir... Peki Deccal böylesine yoğun faaliyet halinde iken Müslümanlar, dünyayı etkisi altına alan bu mücadelenin neresinde?

  Bencil Tutkular (Fuat Türker) 17 Ekim 2010 Din 

Nefsinin bencil tutkularını gözeten kişinin öne sürdüğü mazeretlerin bir başkası ise ‘iş’ ya da ‘okul’ sorunlarının, ibadetlerini yapmaya engel olduğu şeklindedir. İşi ya da okulu nedeniyle çok yoğun olduğu ve namaz kılmaya, oruç tutmaya, insanlara iyiliği emretmeye, müminlerle beraber olmaya zaman bulamadığı bahanesine sığınan kimsenin düşünce yapısında büyük bir çarpıklık olduğu açıktır. Bu kişi, yaşamındaki öncelikler konusunda büyük yanılgıdadır.

  Annelere Karşı Güzelliği İlke Edinmek (Fuat Türker) 23 Ekim 2010 Dil 

Yüce Allah, özellikle çocukluk dönemine işaret ederek kişiye, anne babasının gösterdikleri sevgiyi, şefkati ve özveriyi unutmamasını tavsiye eder. Onlar yaşlandıkları ya da muhtaç duruma geldiklerinde de alçakgönüllü davranmalı ve güzel söz söylenmelidir.

  Ahlaksızlık Nasıl Özendiriliyor? - I (Fuat Türker) 3 Kasım 2010 Toplumsal Olaylar 

Çünkü dinsizliğin temelinde, insanların rastlantılar sonucunda oluştukları, Allah’ın buyruklarından sorumlu olmadıkları inancı vardır. Ayrıca Materyalizm’in kaynak bulduğu evrim teorisine göre ise, insan gelişmiş bir hayvandır ve diğer hayvanlar gibi ihtiyaçlarını karşılamak dışında bir kaygısı yoktur. Bu çarpık teze göre; insan nefsani ihtiyaçlarını karşılama konusunda kendisini kısıtlamak durumunda değildir; hayvanlar gibi davranması doğaldır.

  Zulme Uğramış İnsanlar Görmeyeceğimiz Günler Ütopya Değil (Fuat Türker) 5 Kasım 2010 Toplumbilim 

Suçsuz bir insanı öldürmenin tüm insanlığı öldürmek gibi olduğunu bildiren, en yakınlarının hatta kendisinin zararına olacak da olsa adaleti emreden, kendi ihtiyacı da olsa ihtiyacı olana vermeyi tavsiye eden bir din, çok açıktır ki insan ilişkilerinde kıstas alındığında huzur dolu bir toplum ve dünya oluşacaktır.

  Kötülüğün Önderleri (Fuat Türker) 8 Kasım 2010 Toplumbilim 

Bu kişiler zenginliklerinin yanı sıra toplumun sosyal yapısında da söz sahibidirler ve sahip oldukları bu dünyevi değerler sayesinde gücü ellerinde bulundururlar. Ayrıca yazılı ve görsel medya gibi bazı önemli organlar da ellerindedir ve sahip oldukları fikirleri, Kuran ahlakından uzak yaşam tarzını ve kendi hayata bakış açılarını topluma kolayca kabul ettirebilirler.

  Atatürk'ün Öngörüsü (Fuat Türker) 10 Kasım 2010 Toplumbilim 

Dünyada acıların, katliamların ve çilelerin son bulması, Türk - İslam coğrafyasındaki kargaşa, karmaşa ve anarşinin ortadan kalkması, yoksulluğun son bulması, huzur ve güven içinde bir uygarlık için Türk İslam Birliği’nin kurulması çok önemlidir. Bu, M. Kemal Atatürk’ün de öngörüsüdür:

  Allah'a Teslimiyetin Sembolleri: Hac ve Kurban (Fuat Türker) 16 Kasım 2010 Din 

Hac mahşerin sembolik provasıdır. Allah’a teslim olmanın, yeniden dirilişin, Allah ile ahdini yenilemenin, dünyevi bağımlılıklardan kurtulup, özgürlüğe kavuşmanın sembolüdür... Kurban, Allah’a yakınlaşmak adına çok sevdiği oğlunu feda etmeyi göze alabilen Hz. İbrahim’in(as) mübarek anısıdır...

  Gerçek İyilik Nedir? (Fuat Türker) 21 Kasım 2010 Din 

Mü’min kendi ihtiyacı olsa bile yoksula ve yetime yardım eden, sevdiklerinden özveride bulunan samimi bir kuldur. İyilik ve yardımı karşılıksız yapar ve başkalarını da iyiliğe özendirir. Tek hedefi, "Biz size, ancak Allah’ın yüzü (rızası) için yediriyoruz; sizden ne bir karşılık istiyoruz, ne bir teşekkür. Çünkü biz, asık suratlı, zorlu bir gün nedeniyle Rabbimizden korkuyoruz." (İnsan Suresi, 9–10) ayetiyle de bildirildiği gibi, Rabb’inin hoşnutluğudur.

  Toplumdan Erkek Karakterleri (Fuat Türker) 23 Kasım 2010 Din 

Rabbimiz’in beğendiği tek bir mümin karakteri vardır. Bu kadın ve erkeğe göre değişik özelikleri olmayan tek bir karakterdir. Toplumun yüklediği farklı roller, maddi açıdan sınıfsal farklılıklar ya da mesleki özellikleri içermez. Bu kararlı karakterin en önemli özelliği takva sahibi olmak ve koşullara göre üstün niteliklerinden ödün vermemektir.

  Dini Nasıl Yaşamalı? (Fuat Türker) 27 Kasım 2010 Din 

Bu yanlış inanca göre, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, infak etmek, sabretmek, tevekkül etmek, bağışlayıcı olmak, muhtaçları koruyup kollamak ancak çıkarlarıyla çelişmediğinde uygulanabilir. Kişi, eğer toplumda saygınlık kazandıracak ve hakkında “ne iyi bir insan” denilecekse bu ibadetleri yapar ve güzel ahlak özellikleri sergiler. Ancak toplumdan alacağı olumsuz bir tepki, onu bu dinî sorumluluklardan habersizmiş gibi davranmaya yöneltir.

  Yanlış Hedefler (Fuat Türker) 28 Kasım 2010 Din 

Allah’ın varlığını ve gücünü kavramış olan insan, ne amaçla yaratıldığını ve Rabb’inin kendisinden neler istediğini bilir. Kendisini hedefine ulaştıracak her yolu dener, bunun için ciddi bir şekilde çaba gösterir. Böylece inkâr edenler için kesin bir yıkım olan ölümün sırrı da önünde açılır: ölüm asla yok oluş değil, gerçek yaşama geçiş aşamasıdır.

  Medya Kaçıncı Kuvvet? (Fuat Türker) 30 Aralık 2010 Toplumbilim 

Bugün hızla yaygınlaşan ahlaki dejenerasyonun en önemli nedeni dinsizliğin oluşturduğu kendini başıboş ve sorumsuz zannetme görüşüdür. Materyalizmin ve dinsizliğin en büyük silahı olan evrim teorisinin bilimsel bir gerçekmiş gibi zorla benimsetilmeye çalışıldığı, bencil, maddiyatçı karakterlerin ön planda olduğu senaryolar yaygınlaşarak, milyonlarca insanın izlediği filmlere dönüştürülür.

  Münafıklar Ateşin En Alçak Tabakasında (Fuat Türker) 1 Ocak 2011 Dil 

Münafık ise müminin zihnini açar, mücadele azmini ve çabasını artırır; onu hareketli canlı, kararlı ve şevkli tutar. Münafıklar müminler için adeta nimettir, müminlerin heyecanını kamçılar; adrenalin etkisi yapar. Müminler onları gördükçe güzel ahlakın, sevginin, dostluğun önemini daha iyi anlarlar.

  Kur'an'da Zamanın Göreceliği (Fuat Türker) 3 Ocak 2011 Din 

Modern bilimce doğrulanan, zamanın, yaşanan olaya, mekâna ve koşullara göre değişen bir algı olduğu gerçeğini Kur’an ayetlerinde görebiliriz.

  Kabul Edilen Tevbe (Fuat Türker) 6 Ocak 2011 Din 

... ‘nasuh tevbe’, tevbenin o günahı bir daha asla işlememek niyetiyle yapılması anlamındadır. Nasuh tevbe, pişmanlığı kalpte hissetmek, dille bağışlanma dilemek, bedenen de günahı terk etmek ve ondan uzak durmaktır. Kuşkusuz bu bilgi, her günah için yalnızca bir kez tevbe edileceği anlamında değildir.

  Toplumdaki Yanlış Telkinler - I (Fuat Türker) 26 Ocak 2011 Din 

Dinden uzak yaşayan cahiliye toplumlarında insanlara çocukluklarından başlayarak yapılan birçok telkin vardır. Bu telkinler toplumlara göre pek farklılık göstermez, genelde birbirinin aynıdır. O halde kaynağı da aynıdır; apaçık düşman olan şeytanın, insanları Allah’ın yolundan saptırmak için adeta paket program gibi hazırlayıp toplumu yönlendirdiği telkinlerdir bunlar...

  Ölüm Anında Neler Yaşanır? (Fuat Türker) 29 Ocak 2011 Din 

Ayetlerdeki ifadelerde, ölüm anında kişinin yaşadıklarını yanındaki insanların anlayamadıkları açıktır. Bu da imtihanın bir sırrıdır. Ölen kişinin görünüşte zorlukla can vermesi ya da ani bir kalp kriziyle uykuda bir anda can vermiş olması bir kıstas değildir.

  Kur'an Okunurken Neden Susup Dinlemeliyiz? (Fuat Türker) 3 Şubat 2011 Din 

Bazı ortamlarda, insanlar başka işlerle uğraşırken arka planda, sürekli Kur’an okunmasının, güzel bir ibadet olduğu zannedilir. Oysa Kur’an, saygıyla, her kelimesinin dikkatlice dinlenilmesi ve ayetler üzerinde düşünülüp öğüt alınması gereken ‘şerefli’ bir sözdür.

  Kur'an'ı Yanlış Yorumlamak (Fuat Türker) 7 Şubat 2011 Din 

İnsan art niyetle, taraflı olarak ve samimiyetsizce Kur’an’ı okuduğunda onu anlayamaz. Bu Yüce Allah’ın kanunudur. Bu nedenle de Kur’an ayetlerini farklı yorumlar, çelişkiye düşer. Kur’an tüm insanlık için bir çağrıdır ancak yalnızca samimiyetle okuyanlar ve kesin bilgiyle iman edenler onu anlayabilirler.

  Sünneti Gerçek Anlamda İhya Etmek (Fuat Türker) 9 Şubat 2011 Din 

Bugün de milyonlarca Müslüman zorluk içinde yaşar hatta can çekişirken, öncelikler iyi belirlenmelidir. Zaman, dini konularda detaylarda boğulma değil birlik olma zamanıdır. Afganistan’dan Irak’tan zulüm, işkence ve tecavüz haberleri gelirken, Müslümanların detaylarla bu denli uğraşmalarının nedeni deccali hipnozdur.

  Bir Büyük Uygarlığın Yeniden İnşası (Fuat Türker) 15 Şubat 2011 Toplumbilim 

Dünya Müslümanlarının, kendi iç anlaşmazlıklarını bir tarafa bırakmaları, vicdanlarının ışığında birlik ruhunu canlandırarak ittifak etmeleri acildir. Böylece büyük uygarlığın yeniden inşası Allah’ın izniyle ütopya olmaktan çıkacak, gerçeğe dönüşecektir.

  Her Şeyi Yapan Allah'tır (Fuat Türker) 22 Şubat 2011 Din 

Evrendeki canlı cansız her şeyden, giydiğimiz giysiye, yediğimiz yemeğe, içtiğimiz suya ve oturduğumuz eve, koltuğa kadar, tümünü Allah yaratır. Teknolojiyi, icatları yapan Allah’tır. Ancak imtihan dünyasındaki sebepler dairesinde insanları ve olayları vesile eder.

  Gaybın Anahtarları (Fuat Türker) 27 Şubat 2011 Din 

Geçmişte yaşananlar da gelecekte yaşanacaklar da Allah Katında saklı olan bilgilerdir. Ancak Allah'ın, Kendi gayb bilgilerinden bazılarını, elçileri aracılığıyla insanlara bildirdiğini haber veren birçok Kur'an ayeti vardır...

  Alem-i İslam Kapısının Kilidi Türkiye'dir (Fuat Türker) 6 Mart 2011 Toplumsal Olaylar 

Dünya, İslamî değerlerin yükseldiği yeni bir döneme girmiştir. Batı ile İslam alemi arasında kurulmaya çalışılan köprü, bugün daha aciliyetli hale gelmiştir. Batı, İslam'ı tanıma ve anlama süreci içindedir ve onu İslam dünyası ile biraraya getirebilecek tek ülke Türkiye'dir.

  Sana Ruhtan Sorarlar - I (Fuat Türker) 23 Mart 2011 Ruhbilim 

Beyin yağ, su ve proteinlerden oluşan maddesel bir yapıdır ve insanın benliğini meydana getirmesi imkansızdır. İnsanı düşünen, sevinen, öfkelenen, heyecanlanan bir varlık haline getiremez.

  Bunlardan da Sorgulanacağız - I (Fuat Türker) 10 Nisan 2011 Din 

Müslümanlara atılan iftiralara araştırmadan inanıyorsak, İttihad-ı İslam’a karşıysak, Kur’an’ın bu hükmünü göz ardı ediyoruz demektir; farkında mıyız?

  "Dikkatli Olun!" - II (Fuat Türker) 2 Haziran 2011 Din 

Gördüğümüz karelere dikkat edelim; onlar bizim için yaratılıyor çünkü. Ne kadar çok şey görürsek, o kadar imtihanımız; ne kadar imtihanımız olursa, o kadar ecir fırsatımız olur. Yarattığı her şey için Allah’a şükredelim; O’nu hamd ile yüceltelim.

  "Dikkatli Olun!" - I (Fuat Türker) 1 Haziran 2011 Din 

Dikkatli olan insan zahirinde kalmaz; olayların anlamını, hikmetini görür, önemli ayrıntıları fark eder. Allah Müslümanların açık şuurlu ve dikkatli olmalarını ister. İnsanların, "dikkatli olun" ifadesiyle uyarıldıkları konuları kısaca inceleyelim...

  Rabb'e Dönüş (Fuat Türker) 15 Haziran 2011 Din 

Muhteşem bir düzenle yaratılan yaşam, Allah’ın belirlediği vakitte tüm düzeniyle birlikte sona erecek ve her şey Rabb’ine döndürülecektir. Kur’an ayetlerinde yaratılış, insan, dünya ve ahiret hayatı konusunda hangi bilgiler veriliyor, inceleyelim:

  Kur"an"daki Cesur Kadınlar (Fuat Türker) 20 Haziran 2011 Din 

Kadın için öngörülen karakterin en önemli özelliklerinden biri, kadının beden olarak erkekten güçsüz olması nedeniyle, karakter olarak da zayıf olması gerektiği şeklindeki yanlış inançtır.

  Kur'an'ı Anlayamayanlar (Fuat Türker) 21 Haziran 2011 Din 

Kur’an’da çelişki yoktur; çelişki, nefislerini gözeten düşük akıllı kimselerin bozuk mantık örgülerindedir. Kur’an, verdiği örnekler karşısında bu kişilerin şaşkınlıkla, "Allah bu örnekle neyi anlatmak istedi?" dediklerini haber verir.

  Kendini İsraf Etmek (Fuat Türker) 24 Haziran 2011 Dil 

İsraf denildiğinde genellikle para, yiyecek ya da malların israfı düşünülür. Oysa zamandan sağlığa kadar Allah’ın bahşettiği her nimetin, Allah rızası dışında gereksiz yere harcanması bir israftır. Ve Allah, “Sonra o gün nimetten sorguya çekileceksiniz.” (Tekasür Suresi, 8) buyurarak insanların, verdiği nimetleri nasıl kullandıklarıyla ilgili ahirette sorguya çekileceklerini haber verir.

  Müminler Üzerindeki Şefkat Kanatları (Fuat Türker) 26 Haziran 2011 Din 

"Alemlere Rahmet" olarak gönderilen Peygamberimiz (sav) şakacı, güzel ve hikmetli espriler yapan bir insandı. Çok yakışıklıydı; tertemizdi ve hep mis gibi gül kokardı. Yüzü pembe-beyaz, gözleri simsiyah ve sürmeli, sakalı siyah, kirpikleri uzun ve kıvrıktı.

  Peygamberimiz (Sav) 'İn Evlilikleri ve Allah Aşkı (Fuat Türker) 27 Haziran 2011 Din 

Mümin kadın ve erkeğin evlilikleri, Allah aşkından kaynaklanan derin bir aşk ve tutku üzerine kuruludur. Kadın ve erkeğin ruhunu açan bu aşk, dünyevi aşklar gibi geçici ve sonlu değildir. Bu özel duyguyu Allah, müminler için yaratır; yalnızca onlara yaşatır. Sonsuzluğa kilitlenmiş bir aşktır bu ve sonsuz ahiret yaşamında da devam edecektir.

  Çağlara Işık Tutan (Fuat Türker) 28 Haziran 2011 Din 

İki yüzlü davranan ve tuzak kurmaya çalışan, atalarının dininden vazgeçmeyen, nefislerine uygun başka bir Kur’an getirmesini söyleyen, Peygamberimiz (sav)’i tutuklamak, sürmek hatta öldürmek isteyen çok sayıda insan olmuştur.

  Herkes Aynı Şeyi Söylüyor: "Zaman Ne Kadar Hızla Geçiyor!" (Fuat Türker) 3 Temmuz 2011 Din 

Sanırım siz de aynı düşüncedesiniz. Bugün pazar ve bir önceki pazar günü olanlar sanki birkaç gün önce yaşanmış gibi. Yanılmıyorsunuz; zaman gerçekten hızlı geçiyor. Ahir zamandayız ve zaman kısalıyor. Önce "zaman nedir?" kısaca bakalım:

  "Peygamberlere Rabb"lerinden Verilenlere İman Ettik" - I (Fuat Türker) 7 Temmuz 2011 Din 

Allah katında din tektir. Parçalara ayrılıp özünden saptıkça, bozuldukça Allah resûller göndererek gerçeği tekrar hatırlatmış, tüm peygamberler aynı hak dini tebliğ etmişlerdir.

  "Peygamberlere Rabb'lerinden Verilenlere İman Ettik" - II (Fuat Türker) 8 Temmuz 2011 Din 

Peygamberimiz’i(sav) savunmak/desteklemek de, ancak Kur’an’a tabi olarak, O’nun gibi Kur’an ahlâkını yaymaya çalışarak ve O’nun üstün kişilik özelliklerini kazanmaya gayret ederek mümkün olacaktır.

  Bağnazlar Atalarının Dinini Yaşarlar (Fuat Türker) 26 Temmuz 2011 Din 

İnsanı en büyük zarara sokacak olan da, eskilerden kalan kalıplaşmış bilgilere körü körüne bağlılığın din konusunda yaşanmasıdır. İnsanların büyük çoğunluğu, Allah’ın dini yerine, gelenek, adet ve atalarından kalma hatalı uygulamalarla birleştirdikleri kendi dinlerini yaşarlar.

  Tüm Zamanların Kitabı; Kur'an (Fuat Türker) 5 Ağustos 2011 Din 

Kur’an, yalnızca indirildiği döneme değil tüm zamanlara hitap eden ve tüm insanlığa yol gösteren bir kitaptır. O dönemde bilinmesi mümkün olmayan birçok bilimsel bulguyla birlikte, matematiksel ve tarihsel birçok mucizeyi de içerir.

  Merhamet Medeniyeti Örneği; Osmanlı (Fuat Türker) 9 Ağustos 2011 Tarihe Yön Verenler 

Yalnızca Müslüman ve Türklerin değil, kendisine tabi olan farklı dil ve dinden tüm insanların rahatını ve mutluluğunu gözetmiştir.

  Gerçek Akıl ve Allah'ın Ayetleri (Fuat Türker) 12 Ağustos 2011 Din 

Materyalist söylemlere dikkat edersek, din ve akıl kavramları arasında ısrarla bir ayrım yapmaya çalıştıklarını görürüz. Sürekli olarak, dinin yalnızca ön kabullere dayandığı, dogmatik olduğu, aklını kullanan insanların ise bu ön kabulleri aşmış kimseler olduklarını vurgularlar.

  Tüm Evren Beynimizin İçinde... (Fuat Türker) 19 Ağustos 2011 Ruhbilim 

Ruhun varlığı insanları Allah’a götürür ve onların iddialarını tamamen çökertir. Materyalistler her ne kadar bilincin açıklanamayan bir gizem olduğunu söyleseler de ruh konusu apaçık bir gerçektir. İşte maddeden başka bir varlığı kabul etmeyen materyalistlerin içinden çıkamadıkları asıl konu da budur.

  Anne Babaya İtaat ve Sınırları (Fuat Türker) 27 Ağustos 2011 Din 

Kur’an’ı incelediğimizde, inananların bir bölümünün aileleriyle ya da yakın akrabalarıyla imtihan edildiklerini görürüz. Bunların arasında peygamberler de bulunur.

  İnsanları Allah'a Yönelten Büyük Gerçek (Fuat Türker) 1 Eylül 2011 Ruhbilim 

21. yüzyıl Allah’ın dilemesiyle, insanların yaygın olarak İlahi gerçekleri kavrayacakları ve mutlak gerçek olan Allah’a dalga dalga yönelecekleri bir tarihsel dönüm noktası olacaktır

  Felaketler, Toplu Ölümler ve Allah'ın Merhameti... (Fuat Türker) 3 Eylül 2011 Din 

Bu insanların kafalarındaki soru şudur; "Madem Allah kullarına karşı çok merhametli, neden böyle zorlu olayları yaratıyor?”

  Kaderi Göz Ardı Etmek (Fuat Türker) 6 Eylül 2011 Din 

bir film, ya korku filmidir, ya macera, ya aşk ya da komedi filmidir. Allah bizim için bütün bu konuların hepsini içeren bir film yaratır. Korku duyarız; korku filmi olur, severiz; aşk filmi olur…

  Çocuğa Allah Korkusu Nasıl Anlatılmalı? (Fuat Türker) 21 Eylül 2011 Din 

"Depremden korkan, daha doğrusu "en güçlü" babasının kaçışına mâna veremeyen çocuk, Yüce Allah’ın iradesi olmadan yaprağın bile kımıldayamayacağını bilseydi, hadiseyi zihninin derinliklerinde iz bırakmadan, zararsız geçirebilirdi."

  "…ve Kur"an"ı Okumakla Emrolundum" (Fuat Türker) 7 Ekim 2011 Din 

Kur’an’ı anlayabilmek için üstün bir zeka değil, düzgün bir niyet ve önyargıdan arınmışlık gerekir.

  Allah İle Beraber Başka İlah mı? (Fuat Türker) 10 Ekim 2011 Din 

Allah’ın sapkınlık olarak tanımladığı ve bağışlamayacağını bildirdiği bir suç, samimi müminlerin en çok kaçınacakları bir durum. Yüce Allah, müminleri şirke karşı uyarır, onları bu büyük kötülükten sakındırır.

  Müminlere Atılan İftiralar (Fuat Türker) 14 Ekim 2011 Din 

İftiraya uğrayan müminin gösterdiği sabır, tevekkül ve kararlıklık, inkarcıların küçük düşürme amaçlarının tam aksine onu onu değerli kılar, derecesini artırır. İftirayı atan fasıkları ise aşağılatıcı azaba yaklaştırır.

  Nasıl Zengin Olunur? (Fuat Türker) 15 Ekim 2011 Din 

Servetle azgınlaşıp şımarmayan ve şükredici olanlar, serveti alındığında ise tevekkül ve sabır gösterenler Allah’ın razı olduğu kullardır.

  Peygamberlerin Duaları - I (Fuat Türker) 23 Ekim 2011 Din 

Peygamberimiz’in ve diğer peygamberlerin dualarında, her konuda Allah’a yöneldiklerini, O’na gönülden teslim olduklarını, yalnızca O’ndan yardım dilediklerini ve Allah’ı en güzel şekilde övgüyle yücelttiklerini görürüz.

  Allah, Yarattığı Felaketlerle, Yaşamımızın Pamuk İpliğine Bağlı Olduğunu Hatırlatır (Fuat Türker) 24 Ekim 2011 Din 

Doğal felaketler kaderin bir tecellisi olarak meydana getirilen olaylar. Canları Allah verir, Allah alır. Bazen tek tek bazen topluca ölür insanlar. Allah canları tek tek almak zorunda değil kuşkusuz. İnsanlar tek tek öldüğünde normal karşılayan insan, özellikle bir felaket sonucu topluca ölüm olduğunda da isyan etmemeli.

  Peygamberlerin Duaları - II (Fuat Türker) 25 Ekim 2011 Din 

Allah Kur’an’da, Peygamberlerimizin kıssalarını örnek vererek dilediğinde her şeyin mümkün olabileceğini kullarına gösterir. En zor anlarda, hatta artık hiçbir çözüm bulunamayacağı zannedilen durumlarda bile Allah yardımını ulaştırır.

  Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun (Fuat Türker) 29 Ekim 2011 Toplumbilim 

Dil bir köprüdür. İnanç bir köprüdür. Tarih bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz. Onların (dış Türklerin) bize yakınlaşmasını bekleyemeyiz . Bizim onlara yaklaşmamız gerekli..." Mustafa Kemal Atatürk

  "İnfak Et, Arşın Rabb'i Eksiltir Diye Korkma" (Fuat Türker) 2 Kasım 2011 Din 

Şeytan, imani yönden zayıf kimseleri dünyevi kayba uğrayacakları telkiniyle korkutur; ancak gerçekte ona uymanın sonu insanı kayıp ve yıkıma götürür. Rahmetiyle gerçek zenginliği vaadeden ise istediğini zengin eden (Muğni) Allah’tır.

  Önde Gelenler ve Boyun Eğenler (Fuat Türker) 26 Ekim 2011 Din 

Tebliğde sınırlama yoktur. Ancak Kur’an’da, önde gelenlerin uyarılmasına dikkat çekilmesindeki amaç, bu kesim tarafından yönlendirilen insanların da gerçekleri görebilmesine sebep olabileceğidir.

  Deprem Sonrası (Fuat Türker) 30 Ekim 2011 Ruhbilim 

Deprem sonrası insanların psikolojik durumu ve neler yapılması konusunda ülkemizin psikiyatri alanındaki önemli isimleri şunları söylüyorlar: "Bir hayat olayı yaşadık, sosyolojik psikolojik sonuçları olacaktır. Kabullenip, isyan etmeyecek dersler çıkararak, aklımızı başımıza alacak daha iyi insan olma yönünde özeleştiri yeteneğimizi geliştirerek bu dönemden Türkiye olarak kârlı çıkmamız mümkündür."

  Allah Kullarına Neler Vaad Ediyor? (Fuat Türker) 4 Kasım 2011 Din 

Allah ayetlerinde Kendisine ortak koşmayan müminleri kesinlikle inkâr edenlere galip getireceğini, onların korkularını gidereceğini ve İslam’ı dünyaya hakim kılacağını vaat eder.

  Atatürk'ün Bize Bıraktığı Miras (Fuat Türker) 10 Kasım 2011 Türkiye 

Atatürk, İslam’ın aslına uygun ve hurafelerden arındırılmış olarak yaşanmasını hedefler. Çünkü O, Kur’an’ın bağnazlığı ve ataların geleneklerini değil, modern dünyayı tarif ettiğinin bilincindedir. Kur’an’daki din ile batıl inançlarla dolu gericiliği net biçimde ayırır, birçok konuşmasında, samimiyetle Allah’tan, İslam ve Kur’an’dan saygıyla söz eder.

  Kur"an Ahlakı Hakim Olacak (Fuat Türker) 13 Kasım 2011 Din 

Güçlü bir beraberlik ve dayanışma içindeki İslam aleminin ortak sesi olacak, dünyaya hoşgörüyü öğretecek, Müslüman olan ve olmayan her insana refah ve huzur getirecek olan İslam uygarlığının yeniden inşası için çaba göstermek, en önemli sorumluluklarımızdan olmalı.

  Allah Korkusu Nasıl Bir Korkudur? (Fuat Türker) 17 Kasım 2011 Din 

Allah, "Benden korkun" buyuruyor ve biz "korkmama gerek yok, sevmem yeterli" diyorsak Allah’ın buyruğuna itaat etmiyoruz demektir. Hatta bu, "ben Allah’ı seviyorum, namaz kılmasam da olur" demekten farklı olmaz ve ayetten yüz çeviriyor olabiliriz Allah esirgesin.

  Politik Hırslara Çözüm (Fuat Türker) 19 Kasım 2011 Din 

Dini siyasete alet etmek kuşkusuz yanlıştır ancak politikacının kesinlikle dinden uzak durması gerektiği düşüncesi doğru değildir. İnançlı politikacının inancını gizlemesi, Allah’tan ve Kur’an‘dan söz etmemesi, Müslümanlığını hiçbir şekilde belli etmemeye özen göstermesi diye bir konu olamaz. Kur’an ahlakı bir yaşam şeklidir çünkü.

  İlk Öğretmenimiz (Fuat Türker) 24 Kasım 2011 Çocuk Eğitimi ve Yetiştirilmesi 

Anneler, kişiliklerini, davranışlarını, konuşma biçimlerini Kur’an’da bildirilen üstün ahlaka yakışır bir hale getirmeye gayret ettikleri kadar, bilime dair konularda da kendilerini eğitmelidirler. Bütün bu özellikler, çocuklarına verecekleri eğitimde onlara yardımcı olacaktır.

  Ahir Zaman'dan Asr-ı Saadet'e (Fuat Türker) 14 Aralık 2011 Din 

Peygamberimiz (sav)’in Ahir Zamana dair söylediği hadislere baktığımızda tümünün bugün birebir gerçekleştiğini ve yaşandığını görmek mümkün. O halde Resulullah’ın söz ettiği o "zaman" gelmiştir.

  Deccal Nerede mi? (Fuat Türker) 24 Aralık 2011 Din 

Allah, deccaliyet sistemini yıkacak, insanlığı huzur ve güvenliğe kavuşturacak, Kur’an ahlakının sıcaklığının insanları sarmasını gerçekleştirecektir. Ancak bu süreç her Müslüman’ın imtihan sürecidir. Hepimiz bunun için ne kadar çaba gösterdiğimizle sınanıyoruz. Müslüman Asr-ı Saadet Müslümanlığını ister; ne kadar istediğimizle imtihan oluyoruz.

  İslam ve Savaş (Fuat Türker) 27 Aralık 2011 Din 

Allah savaşı değil barışı beğenir. Allah sevgiyi, güzelliği beğenir; kardeşliği, dostluğu beğenir. Allah insanları düşmanlık etsinler diye değil, tanışmaları amacıyla ayrı ayrı halklar olarak yarattığını haber verir.

  Tahrif Edilen Tevrat, İncil ve Asla Değişmeyecek Kur'an (Fuat Türker) 18 Ocak 2012 Din 

Kur’an’da inananlar hakkında, “O (Allah) bundan daha önce de, bunda (Kur’an’da) da sizi "Müslümanlar" olarak isimlendirdi.” buyrulur. Museviler, İseviler tümü Müslümandır. Peygamberlerin getirdiği dinlerin tümü İslam’dır.

  Kıyamet Günü (Fuat Türker) 23 Ocak 2012 Din 

Kıyamet, insanların hiç düşünmedikleri bir anda, daha önce hiç duymadıkları bir sesin duyulması ile başlar. Ve insanlar her şeyin çok yolunda gittiğini ve o şekilde değişmeden devam edeceğini düşündükleri anda, ani bir yakalanışla yakalanırlar.

  Ölü Ruhların Dirilişi; Hac (Fuat Türker) 22 Ocak 2012 Din 

Dünya giysilerinden soyunan insan, girdiği ihramın kendisi için takva elbisesi olmasına niyet eder. Bu umutla gönülden bağışlanma diler, nasuh bir tevbe ile tevbe eder. Yeniden eski hatalarına dönmemek için Rabb’ine yönelir içten dua eder.

  Allah Korkusu [hakkında Detaylı Bir Yazı] (Fuat Türker) 24 Ocak 2012 Din 

Allah korkusunda acı, ızdırap ve dehşet yoktur. Allah korkusunu dünyevi korkulara benzetmek, bu duyguyu yanlış anlamaktır. İnsan, Allah’ı aşkla sever ve O’na güvenirken, ızdırap duyacak şekilde korkmaz.

  Tevrat ve İncil"deki Tahrif Konusunda Kıstas Kur'an'dır (Fuat Türker) 28 Ocak 2012 Din 

Diğer Kitapların tahrif edilmesine bir hikmet üzere izin veren Allah, Kur’an’ı Kendi korumasına almıştır. Kur’an, Musevi ve Hristiyanlar için de net bilgi içeren büyük bir nimettir. Bizler, Allah’ın Kur’an’da buyurduğu gibi, tüm peygamberlere indirilenlere, aralarında hiçbir ayırım yapmadan, Kur’an’a uygun bölümlerinin hak olduğuna hüsn-ü zan ve iman ederiz.

  Allah, Yakın Bir Azapla Kullarını Uyarır (Fuat Türker) 27 Ocak 2012 Din 

O gün Allah’ın dışında sığınılacak başka bir makam da olmayacaktır. Yakınlarına yardım etmek, ya da onlardan yardım beklemek de asla söz konusu değildir. Her insan yaşadığı dehşetten dolayı yakınlarını unutmuş, kendi derdine düşmüştür

  Gömleği Arkadan Yırtılanlar (Fuat Türker) 5 Şubat 2012 Din 

İnsanın, arkasında bir destek olmadan, toplumun önde gelen kişilerini karşısına alması, Allah’ın sınırlarını korumak adına hapsi tercih etmesi, derin bir imanın alametidir.

  İtaat İmtihanı: Helal ve Haramlar (Fuat Türker) 13 Şubat 2012 Din 

İnsan haramı nasıl bir yanılgı sonucu seçer? O an insanı çeken şey nedir?..

  Siz O'na Döndürülürsünüz [muhteşem Video İle] (Fuat Türker) 29 Şubat 2012 Din 

Her insan, sınırlarını kavrayamadığımız evrendeki milyarlarca gezegenden birinde tanımlanamayacak kadar küçük bir yerde yaşar. Kendisini büyük ve güçlü zannederek büyüklenen insan, gerçekte bir nokta kadar yer kaplamaz.

  Sünneti Gerçek Anlamda Nasıl İhya Edebiliriz? (Fuat Türker) 14 Mart 2012 Din 

Allah, yolunda cihad eden kullarını koruyacağını bildirir. Allah’ın vaadinden dönmeyeceğinin bilincinde olan Müslümanların, "kınayanın kınamasından korkmadan", Peygamberimiz (sav)’in sünnetine uyarak Kur’an ahlakını insanlara anlatmaları gerekir. Bu, Allah’ın hoşnut olacağı ve karşılığında insanları rahmeti ve cenneti ile müjdelediği iman alametidir.

  Gerçek "Dindarlık" (Fuat Türker) 30 Mart 2012 Din 

Karışıklık çıkarmaktan şiddetle kaçınan, Kur’an ahlakına uygun olarak hoşgörülü ve uzlaştırıcı davranışlar sergileyen insandan korkan kişinin kendisini gözden geçirmesi gerekir.

  Kur'an Onlara Yetmiyor Mu? (Fuat Türker) 31 Mart 2012 Din 

Kur’an oldukça sade ve kolaydır. Anlamak için din eğitimi almak gerekli değildir. Allah bize Kuran’ı doğruyu yanlıştan ayırmamız için indirmiştir ve yaşamımıza dair her konu onda vardır.

  Ölüm Neden Tadılır? (Fuat Türker) 9 Nisan 2012 Ruhbilim 

O halde tatmak ifadesinden kasıt, insanın her hücresiyle hissettiğinin vurgulanması olabilir. Hem azabın, hem serinliğin, hem ölümün insanın her zerresine geldiğinin açıklaması...

  Kur'an Sevgi, Şefkat ve Merhametin Sanatını Öğretir (Fuat Türker) 7 Nisan 2012 Din 

"Allah’ın emrine tazim (saygı) ve Allah’ın kullarına şefkat; her ikisi de, ahiret azabından kurtulmak için, iki büyük asıl köktür." (İmam Rabbani)

  Peygamber (Asm) İle Dirilmek (Fuat Türker) 15 Nisan 2012 Din 

O’nun tebliği kıyamete dek geçerlidir. O’nun tebliği bizim de tebliğimiz, O’nun tevhid mücadelesi bizim de tevhid mücadelemizdir.

  Anne Sütünde Bir Mucize Daha... (Fuat Türker) 17 Nisan 2012 Çocuk Eğitimi ve Yetiştirilmesi 

Her bebeğin sütü kendisine özeldir. Bebeğin hastalıklarına özel tedaviler ve ilaç içeren özel besinin üretim merkezi anne vücududur. Muhteşem bir sistemle anne bebeğine sarıldıkça, annenin vücudu bebeği için gerekli antikorları ve bağışıklık hücrelerini üretir.

  Kalkış Günü (Fuat Türker) 14 Nisan 2012 Din 

Ölümü, kıyamet gününü ve ahiretin varlığını bilen insan, bu önemli konular üzerlerinde düşünmelidir... Ölüm ve kıyamet konuşulur, hatırlatılır, vardır, haktır ve gerçektir...

  Şefkat Peygamberi (Fuat Türker) 19 Nisan 2012 Din 

Peygamberimiz(sav)’in insanları Kur’an ahlâkına yaklaştıran ve kalpleri imana ısındıran sevgisi, ince düşüncesi ve şefkati, bizlerin de kazanmamız gereken önemli özelliklerdir.

  Muhammed'in Hatice'si - II (Fuat Türker) 21 Nisan 2012 Din 

Allah sana daha hayırlı zevceler verdi" diyen Hz. Aişe(ra)’ya, Resûlullah(sav) şöyle cevap verir: "Hayır, gerçek senin dediğin gibi değildir; kimse bana inanmadığı zaman bana inanan o idi, herkes Allah’a ortak koşarken o Müslümanlığı kabul etmişti, benim hiçbir yardımcım yok iken o bana yardım ediyordu!"

  Muhammed'in Hatice'si (Fuat Türker) 20 Nisan 2012 Din 

Asaleti, nezaketi ve zenginliğinin yanı sıra cömert, yaşadığı ataerkil toplumdaki kadınlardan çok farklı, imanı ve kişiliğiyle zirvedeki kutlu kadın. Bilgili, kültürlü ve donanımlı.

  Allah’ı Bilip İsyan, Şeytanı Bilip İtaat Edenler (Fuat Türker) 25 Nisan 2012 Din 

Şeytan dünyadaki imtihan ortamının bir parçası olarak yaratılmıştır ve - Allah’ın kendisine tanıdığı süre olan kıyamet gününe kadar- insanları çeşitli vaadlerle saptırmaya çalışır.

  Kur'an'da Erkek Üstün Mü? - II (Fuat Türker) 3 Mayıs 2012 Din 

Kadın Kur’an’la maddi manevi yücelir. Kur’an’ın özel olarak hep kadını koruyan üslubu vardır, hep kadının yanındadır.

  Ağaca Su Vermek Ya da Dikeni Sulamak (Fuat Türker) 12 Mayıs 2012 Toplumsal Olaylar 

Kur’an, yeryüzünde bozgunculuğu önleyecek fazilet sahibi kişiler bulunmasını istiyor. Zulmedenlerin ise içinde bulundukları refahın peşine düştüklerini, onların, kendilerine yüklenen sorumlulukları göz ardı eden suçlular olduklarını haber veriyor.

  Allaha Güzel İsimleriyle Dua Edelim-ı (Fuat Türker) 24 Mayıs 2012 Din 

Güzel özelliklerimizin tümünün kaynağı Allah’tır. Allah’a aşkla bağlı olmaya, O’na yakın olmaya ve Kur’an’ı tam olarak yaşamımıza uygulamaya çalıştığımızda, Allah’ın bazı sıfatlarının tecellilerini üzerimizde taşıyabiliriz.

  Kalplerin Yumuşadığı Aylar (Fuat Türker) 29 Mayıs 2012 Din 

Nefis tembelliğe yönlendirir; insanın Kur’an’ı yaşama konusunda kararlı ve iradeli olmasını istemez. Kişi nefsini eğittikçe daha şefkatli ve merhametli olur. Nimetlerin değerini daha iyi anlar, şükrü artar

  Onların Fazlası Var... (Fuat Türker) 1 Haziran 2012 Çocuk Eğitimi ve Yetiştirilmesi 

Başkalarının gözünde özürlü olan çocuklarını, seçilerek kendilerine verilmiş özel çocuklar olarak gören anneler, kendileri de özel insanlar. Onlar gösterdikleri sabır ve tevekkülle sınanıyorlar

  Allah'a Güzel İsimleriyle Dua Edelim - II (Fuat Türker) 2 Haziran 2012 Din 

Biz kullarını daha cenin halindeyken savunması sağlam olan bir yere yerleştirerek korumaya alansın. Her şey Sen’in kullarına olan merhametine ve İlahi korumana işaret eder. Sen Müheymin’sin; gözetici koruyucusun... Sen koruyucuların en hayırlısısın; koru bizi Allah’ım.

  Neden İman Etmezler? (Fuat Türker) 9 Haziran 2012 Din 

Kur’an, iman edenlerin hep az sayıda olduğunu haber verir. Neden insanların çoğu iman etmez?.. Kuşkusuz bunun pek çok nedeni var. Ancak en temel iki nedenden ilki, insanın...

  İnsanların Çoğu İman Etmez (Fuat Türker) 7 Haziran 2012 Din 

. Onları mutsuz eden ve ‘tesadüfen’ kendilerine gelip çattığını düşündükleri herşey, aslında Allah’ın onlar için yarattığı imtihanlardır. Yaşadıkları zorlukları, Rabbimiz’in bir hikmet üzerine kendilerine verdiğinin şuurunda olmadıkları için, hoşlarına gitmeyen olaylar onları üzüp, mutsuzlaştırır

  İslam İle Şereflenen Bir "Hicret Ehli"nin Hikayesi - I (Fuat Türker) 8 Haziran 2012 Din 

Bu yazımda, 16 yaşına kadar Hristiyan olarak yaşadıktan sonra İslam ile şereflenen Alman asıllı Gülay Hanım’ın ilginç hikayesini bulacaksınız. Hikayesi, Allah yolundaki çabası, şevki ve azmi, hayatındaki önceliklerini ailesi, eşi, çocuğu ve evi olarak belirlemiş olan büyük bir kesim Müslüman kadın için önemli bir örnek olacak.

  İslam'da Savaş Yalnızca Savunma Amaçlıdır (Fuat Türker) 29 Haziran 2012 Din 

İslam’a göre yalnızca zorunlu olunduğunda savaşa başvurulur ve belirli insani ve ahlâki sınırlar içinde yürütülür. Peygamberimiz(sav)’in hayatına baktığımızda ancak zorunlu hallerde savaşa çıkıldığını ve saldırı değil yalnızca savunma amaçlı olarak savaşıldığını görürüz.

  Şeytanın Durumu (Fuat Türker) 2 Temmuz 2012 Din 

Kovulmuş Şeytandan Allah’a Sığınırım... Sığınırım çünkü o, sürekli insanı sürekli gözleyerek, ne şekilde saptıracağının planını yaparak, kendisine uyanları azaba götürmeye and içmiş. Allah’ın varlığına, gücüne ve ilmine yakından tanık olmuşken itaati değil isyanı seçmiş.

  "Orucunu Boya Hediyen Yolda" (Fuat Türker) 27 Temmuz 2012 Çocuk Eğitimi ve Yetiştirilmesi 

Risalecocuk.com web sitesinin düzenlediği "Orucunu Boya Hediyen Yolda" başlıklı etkinlik, Ramazan ayında çocuklarımızın oruçlarını tutmasına yardımcı oluyor.

  Böcek Deyip Geçmeyin (Fuat Türker) 4 Ağustos 2012 Doğa ve Uzay 

Yazılı ya da görsel medyada makro böcek fotoğrafları görmüş müydünüz? Cevabınız “evet” ise, kimi zaman tiksinerek ittirdiğimiz bu canlıların detaylarında ne muhteşem güzellikler bulunduğunu biliyor olmalısınız. Böceklerin tasarım olarak estetik görünümleri kadar, bedenlerindeki sistemler de çok dinamik bir yapı sergiler.

  Böcek Deyip Geçmeyin (Fuat Türker) 4 Ağustos 2012 Doğa ve Uzay 

Yazılı ya da görsel medyada makro böcek fotoğrafları görmüş müydünüz? Cevabınız “evet” ise, kimi zaman tiksinerek ittirdiğimiz bu canlıların detaylarında ne muhteşem güzellikler bulunduğunu biliyor olmalısınız. Böceklerin tasarım olarak estetik görünümleri kadar, bedenlerindeki sistemler de çok dinamik bir yapı sergiler.

  İtaatsizlik ve Helak (Fuat Türker) 7 Ağustos 2012 Din 

İlahi tebliğ, insanın yaratılışından bu yana Allah’ın elçileri aracılığıyla insanlara ulaştırılmaktadır. Kimi toplumlar bu tebliği kabul etmişler, kimileri inkar etmişlerdir. Bazen inkarcı bir toplumun içinden küçük bir azınlık çıkmış ve sadece bunlar elçiye uymuşlardır.

  Örnek Kadının İtaati (Fuat Türker) 10 Ağustos 2012 Din 

Hz. Meryem, hayatının her anında Allah’a yönelen ve O’na yürekten bağlı olan samimi bir mümin. Allah, İmran ailesini alemlere üstün kıldığı gibi, ailenin bir bireyi olan Hz. Meryem’i de seçmiş, onu ‘güzel bir bir bitki gibi’ yetiştirerek tüm kötülüklerden arındırmış ve alemlerin kadınlarına üstün kılmış.

  Kur'an'daki Babalar (Fuat Türker) 28 Ağustos 2012 Din 

Kur’an’da haber verilen kıssalarda iman sahibi baba ve inkârcı babaların çocuklarına bakış açısındaki farkı gösteren çok önemli örnekler vardır. Kıssalarda mümin babaların -çocukları inkârcı da olsa- merhametlerine, ancak inkârcı babaların sevgisizliklerine ve merhametsizliklerine şahit eder Kur’an bizi.

  Şeytanın 'Din'i Olur Mu? (Fuat Türker) 11 Eylül 2012 Din 

İsyanı sebebiyle cennetten kovulan şeytan, o günden başlayarak "…(İnsanların) dirilecekleri güne kadar…” (A’raf Suresi, 14), çeşitli telkin ve taktiklerle insanlara sinsice sokulur, onları kötülüğe çağırır ve şaşırtıp saptırmak için uğraşır.

  İttihad-ı İslam Nedir? (Fuat Türker) 26 Eylül 2012 Din 

Barış ve huzur ancak Allah’ın emrettiği gibi birlik olduğumuzda gerçekleşebilir. Ve son dönemde yaşanan olayları sosyal ve siyasi bir gelişme olarak değerlendirmeyerek, Allah’ın hayır ve hikmetle yarattığına inandığımızda…

  Çağımızın Hastalığının Tedavisi, Taklîdî İmandan Tahkiki İmana Ulaşmaktır (Fuat Türker) 1 Aralık 2012 Din 

Taklidi değil, tahkiki iman esastır. İnsanlara öncelikle namazı nasıl kılacağını değil, neden kılacağını... Orucu nasıl tutacağını değil neden tutacağını anlatmalı. Zamanın en büyük sorunu iman zafiyetidir.

 

 Allah'ın beğendiği güzel ahlâkı yaşamak ve yalnızca O'nun hoşnutluğunu kazanmak için iyiliği tavsiye edip, kötülükten sakındırmak tek amacım. Gerçek iyiliğin bu olduğuna inanıyorum. 
| Şiir | Öykü | Roman | Deneme | Eleştiri | İnceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babıali Kütüphanesi | Yazar Kütüphaneleri | Yaratıcı Yazarlık

| Katılım | İletişim | Yasallık | Saklılık & Gizlilik | Yayın İlkeleri | İzEdebiyat? | SSS | Künye | Üye Girişi |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

İzEdebiyat bir İzlenim Yapım sitesidir. © İzlenim Yapım, 2022 | © Fuat Türker, 2022
İzEdebiyat'da yayınlanan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının ya da telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların ya da telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin -kısa alıntı ve tanıtımlar dışında- herhangi bir biçimde basılması/yayınlanması kesinlikle yasaktır.
Ayrıntılı bilgi icin Yasallık bölümüne bkz.

 

Bu dosyanın son güncelleme tarihi: 05.10.2022 18:52:11