..E-posta: Şifre:
İzEdebiyat'a Üye Ol
Sıkça Sorulanlar
Şifrenizi mi unuttunuz?..
Bir sanatçı başarısız olamaz; sanatçı olabilmek bir başarıdır. -Charles Horton Cooley
şiir
öykü
roman
deneme
eleştiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
Üyelik
Yazar Katılımı
Yazar KütüphaneleriŞu Anda Ne Yazıyorsunuz?
İnternet ve Yazarlık
Yazarlık Kaynakları
Yazma Süreci
İlk Roman
Kitap Yayınlatmak
Yeni Bir Dünya Düşlemek
Niçin Yazıyorum?
Yazarlar Hakkında Her Şey
Ben Bir Yazarım!
Şu An Ne Okuyorsunuz?
Tüm başlıklar  


 


 

 
Arama Motoru

İzEdebiyat > Şiir > Toplumcu > Abdullah Çağrı ELGÜN
9 Ekim 2008
Murat Duman"ın Kitabı (Aşkın Düğümü)  
Abdullah Çağrı ELGÜN

:ABFA:
MURAT DUMAN’IN KİTABI (AŞKIN DÜĞÜMÜ)

Abdullah Çağrı ELGÜN
cagrielgun@hotmail.com
Hayatı:
15 Şubat 1955 yılında Yozga’ta Kürkçü köyünde doğdu. Oğuz neslinden olduğunu söyleyen şair, sekiz kardeş olup adı ezanla konuluyor.

“Yıl bin dokuz yüz elli beş
Doğum günüm on beş şubat,
Anam, babam sekiz kardeş,
Dedikten sonra:

“Ezan ile konmuş adım”
“Yeşili bol Kürkçü köyüm” Diyerek de kendi köyü hakkında bilgi veriyor.
Ankaralı bir iş adamı olan şair, bir çok dergi gazete ve antolojilerde şiirleri ve yazıları yayınlanmaktadır. Şiirlerinde Hacı Bektaşî Veli, Hz. Muhammed, Mehmetçik, Polis, Öğretmen, Dış Türkler, Vatan, Ankara, Türkiye, Mehmetçik, Çanakkale, Bayrak, Atatürk, ayrılık, hasretlik, kavuşma, sevgi, aşk gibi konuları oluşturur.

İşlek, âhenkli, besteli, Türkçe söyleyişin hakim olduğu şiirlerde kendi duygularından yansımaları hayat felsefesi ile birleştirmiş gibidir.Halk edebiyatının koşma tarzını kullanan şair, güzelleme, ağıt, türkü tarzında da şiirler yazmıştır. Bir şiiri de Orhan DOĞANAY tarafından bestelenmiştir.

Bir çok şairi örnek almak, bazen şairlerin şekillenmesinde bir karmaşa meydana getirebilmektedir. Şair için yazılan ve Hayrettin İVGİN imzalı yazıda bu durum açıkça ortaya konmamış olsa da Murat DUMAN bence kendi çizgisini arayıp bulmak istemektedir. Şiirde buna “uslûp” deniyor. Bir çok şair bunu yakalayabilme uğrunda ömür tüketir. Tarzını belirleyemeyen şairi zaman yutar. Yıllara ve asırlara direnemez.
Bir çok şair ile haşır neşir olmak bazen çok şiir yazmayı ve uslûp belirsizliğini doğurur. Böyle bir yanlışlığa düşmemek için, bütün şairlerin şiirlerinden ve uslûp tarzından yararlanmak gereklidir; fakat kendi yolumuzda ilerlemeyi sürdürmeliyiz.

Hayrettin İVGİN, Âşık Şeref TAŞLIOVA, İsa KAYACAN, Osman Nuri SEZER, Mustafa CEYLAN gibi şair, halk âşığı; ve yazarların, hakkında görüş bildirdikleri ve Ahmet Tufan ŞENTÜRK, Cemal SAFİ, Hüseyin YURDABAK, Vedat FİDANBOY, Âşık Şeref TAŞLIOVA gibi usta şairlerden ders aldığı da belirtilen şairin şiirlerinde sağlam ve teknik bir yapı dikkate değerdir.
Şair Murat DUMAN, şiirlerinde teknik bilgileri sağlam, kafiye kuruluşu mükemmel, ölçü ve mısra kuruluşlarında kolaylık elde etmiş bir şair olarak görünüyor. Bu bakımlardan ele alındığında bu övgüleri yazdıklarıyla çoktan hak etmiş görünüyor.Edebî Şahsiyeti:
Şair ünlülerden ders almış onların bellettiklerini kendi doğrularıyla sentez etme fırsatı yakalamıştır. Bütün bu ustaların şiirlerinin tesirini Murat DUMAN’da görmek çok tabiidir. Duyuş düşünüş ve heyecanları Yunus’tan Mevlâna’dan, Hacı Bektaş’dan vatandan, bayraktan, millet, Mehmetçik’ten almış olduğunu görmekteyiz.

Murat DUMAN, kafiyeli, duraklı duraksız, hecenin yedili sekizli ve on birli kalıplarında oldukça başarılı bir durum sergiler.

Murat DUMAN’ın şiirleri tek tek incelendiğinde çoğunda teknik yönden bir sağlamlık kafiye dizilişleri yönünden bir sağlamlık, ölçünün uyum konusunda ise mükemmeliyetlik göze çarmaktadır. Şairin şiirleri bütün olarak incelendiğinde ise de parça parça DUMAN görmek mümkün iken, şiirde duygu, melodi, assonas, ritmik değerlerle duygu eksikliği göze çarpar.

Şairler şiirlerinde üç şeyi dikkate almak zorundadırlar. Bunlar şiirin âhenk araçlarıdır. Şiir, musiki, raks(dans). Eski Türklerde şiirin kopuz eşliğinde söylenmesi, eski Yunan’da şiirin “Lir” çalarak okunması, günümüzde tüm ezgilerin, güftelerin şiir olması, ağıt ve türkü sözlerinin şiir olması söylediğimiz fikri ispat eden en güzel örneklerdir. Bana kalırsa bir kısım şairler gibi Murat DUMAN da şiirde “müzik, ritim, heyecan” yani biraz da duygu ile âhengin, hangi ögelerle sağlandığını belirlemesi şiirdeki ses akışını fark etmesi gerekmektedir.

Şair, şiirde ritmin önemini ve ritmin nasıl sağlandığını açıklığa kavuşturmak, söyleyiş tarzı, kafiye, redif, iç kafiye ve şiirde aliterasyon, assonans gibi ses benzerliklerinin şiirdeki işlevini ortaya çıkararak onu şiire verebilmek farklılığını gösterecektir.

Her gerçek şair, “ses”in peşinden gider. Şair için dil, bir anlam unsuru olduğu kadar da âhenk unsurudur. Sese, hiç olmazsa mânâ kadar yer vermek mecburiyetindeyiz. Böyle olmasa şiir, anlam yönü ne derece önemli olursa olsun, dilin mûsıkî imkânlarının iyi kullanılmamasından dolayı boşluk doğar. Bu sebeple şiire dair her değerlendirmede, âhenk, önemli bir şiir unsuru olarak ele alınmalıdır. Şiir, mûsıkînin kendisi değilse de, kelimeleri, ses bloklarını ve hatta tek tek sesleri seçerek kullanma özelliğinden dolayı, müzikal bir metindir. Şair, dil birliklerini yani kelimeleri seçerek kullanır; kelimeleri öyle bir hattat titizliği ile yerleştirir ki, şiir mücevhercinin mücevheri gibi parlamağa, ışıldamaya başlar. Her edebî eser için geçerli ve gerekli olan bu seçicilik, şiir için kaçınılmaz bir mecburiyettir. Vezin, kafiye; alliterasyon, armoni… Şairin bu tasarrufundaki seçimin ayrı ayrı tecellisi olarak karşımıza çıkar. Bu unsurların yalnızca biri bile, şairi seçici olmaya iten en önemli unsurların başında gelir. Murat Duman şiirde oldukça seçici hareket etmiş, teknik yapıyı sağlamlaştırmış; ama duyguyu ihmal etmiş gözüküyor.

Dilin şahsî tercihlerle kullanılması o şairin üslûbu meydana getirir. İki üstat bir şairin veya bir araştırmacının şiir tahlili ve şiirler arasında farkı görmesi ayırt edebilmesi bu sebepledir. Uslûp sanatçıyı sanatçıdan ayıran belirgin bir farktır. “Akif’in, Yahya Kemal’in, Emrah’ın; Aşık Hasan’ın, Fuzûlî’nin üslûbu, Bâkî’nin, üslûbu” tabirleri, bu sanatçıların dili, kendi tercihleri doğrultusunda kullanması ile meydana gelmiştir.“Üslûp, bir sanatkârın bütün eserine mısra mısra yerleşen ve onun tamamına tesir eden, ona kendi olmanın sırrını veren bir şahsiyet damgasıdır. Bir Kişilik mührüdür. Herhangi bir şairin eserini incelediğimizde seslerden başlayıp eserin, bütün derinliğine nufuz eden mısra mısra şiirin bütününde, şiir tamamlanana kadar, şairin bu mührünün işaretlerini taşır. Murat Duman’ın şiirlerinde bu mührü bulmaya devam ediyor.

Şiir yazanlar şunu kesin olarak dikkate almalıdırlar: Şiirde en önemli unsur, şiirin bir âhenk sanatı olduğu ve şiirin ritim dilini, kelimelerin raks dilini, mûsıkî dilini, ve bütün olarak bu armoniyi bu müzikali yazdıkları şiirlerde yakalayabilmektir. Bundan sonra şiir hece, aruz veya serbest ölçü ile de yazılsa şiir şiir olur, gerisi yalan olur.
Bunun için özel gayret göstermek şairin asıl amacı olmalıdır. Şiirde teknik yapı, kafiye, aliterasyon, redif, şekil, lisan vesaire muvaffakiyeti; bir sanatkâr için fazla meziyet sayılmaz. Bunlar şiirde kendiliğinden veya biraz çalışma ile meydana gelen tabii şartlardır.

Şairlerin vazgeçemeyeceği ve ısrarla üzerinde durması gereken şey şiirdeki âhenktir. Bu durumun şiirin vazgeçilmez, tabiî şartı olduğunu kabul etmek ve ondan asla vazgeçmemektir. Bu anlayış içinde, bir taraftan geleneğe bağlanan, bir taraftan da yeni arayışlara açılan şairlerin, şiirlerinde âhenk temini için değişik şairlerin güzel şiirlerini denemek; bu denemeler sonucunda da hususî bir âhenge ulaşmak ve kendi uslûbunu oluşturabilmek var olmakla yok olmak arasında bir mücadele olacaktır.
Murat DUMAN, kimi şiirleri bu musiki mayasını şiirlerine katarken, kiminde de bunları ihmal etmiştir.


Başlıca ritm unsurları vezin ve kafiyedir; fakat özellikle bazı şairler için muhtelif seviyelerdeki tekrarların da önemli bir ritm unsuru olduğunu görüyoruz. Vezin ve kafiyenin biraz da hazır ve basmakalıp sayılabilecek ritmik özelliğine karşılık, bu tip tekrarların, daha hususî ve tema ile daha yakından ilgili bir ritmin doğmasında önemli bir rol oynadığına dair, bir hayli örnek gösterilebilir.

Şiiri ölçü, uyum, denge olarak anlarsak, hece, aruz veya serbest vezin sadece bir şahsî tercih meselesinden ibaret kalır. Bir şair için, aynı kıtada muhtelif duraklar kullanmak suretiyle sağlanan kısmî ritim değişikliğinin yanında sağlam bir teknik yapı ölçü olsa bile ritim, musiki, anonans bir şiirde yoksa o şiir sağlam bir yapıya sahip olsa bile cılız kalır. Okuyucuyu tatmin etmez. Yani tuzsuz yemek gibidir.

Serbest şiir, aruzun ve hecenin hazır âhengini kullanmak gibi bir imkâna sahip olmadığı için daha zordur. Bu zorluğu gidermek, şairin duygu yüklü, heyecan verici ve güçlü bir ritm duygusuna sahip olmasıyla mümkün olacaktır. Serbest şiir, alt alta yazılmış satırlardan ibaret bir nesir olmaktan ancak böyle kurtulabilir.

Bence bir şiirde musiki, ritmi tek tek mısralarda değil, bütün şiirde yaratılması gereken bir düşünüştür. Bütün şiire yayılan bir kafiye âhengi, sesi de anlamı da belli aralıklarla bir ortak ses etrafında toplamak gibi çok önemli bir görevi üstlenmiş olur. Böyle bir şiir bestelenmeden besteli gibi gözükür.

Halk aşıkları, irticalen(kendiliğinden) hazır cevap olarak, hemen orada, bir konuya uygun yakıştırma ile sazıyla şiir söylerken, şiiri saza, notaya uydurup, nasıl ritim veriyorsa, şair de öyledir. Yazdığı şiire duygu, heyecan, ruh, ritim musiki, armoni vererek onu şiir yapar. Böylece şiir şairin ruh dünyasını, duygularını düşüncelerini, kısaca şairi yansıtan ve şairin kendisini olan bir çocuğu, eseri, olur. Karacoğlan, Dadaloğlu, Köroğlu, Erzurumlu Emrah, Seyrânî, Aşık Hasan da böyle olduğu için yüz yıllar sonra bu şiir falan kişinin diye bilmekteyiz. Yani biz onları genetik yapısından, atalarımızn deyişiyle kanından tanıyoruz. Şair işte böyle bir teknik yapıdan ve eğitimden geçtikten sonra usta şair oluyor. Murat Duman’ı da böyle tanımak için önümüzde bol bol zaman var.

Kafiye, esas itibarıyla, bir ses tekrarı olduğuna göre, yakın veya uzak aralarla aynı sese dönüş, şiirin ritmik dokusunu oluşturan en önemli faktörlerden biridir. Şiirde kafiye, hem bir ses unsuru, hem de anlam unsuru olarak yer alır. Gerçek şairler, kafiyeyi şiir dilinin tabiî bir parçası olarak kabul ederler ve onu, her iki göreve uygun bir düzenlemeye tâbî tutarak hem mısra ile, hem de bütün metinle (bütün güzelliği) kaynaştırırlar.

Yahya Kemal’in “En güzel kafiyeler mısra ile samimî olarak kaynaşmış olan kafiyelerdir” sözü, iğreti ses benzerliklerinin ve hattâ, ne kadar kuvvetli olursa olsun, şiirle çok yönlü bir kaynaşma temin edemeyen kafiyelerin yeterli olamayacağını ortaya koymaktadır. Şiirde kafiyeyi taşıyan kelime veya kelime grubu, en az ait olduğu mısraın diğer kelimeleri kadar mânâya hizmet etmelidir.

Şairin tam kafiyeyi daha çok tercih ettiği görülmekle beraber, bazı şiirlerinde kafiye, yok denecek kadar gevşetilmiş, yakın seslerin uyandırdığı kafiye intibaı ile yetinilmiştir. Şiir boyunca devam eden kafiye geleneğe bağlı kaldığı koşmalar dışında çok değildir.

“Büyük şairler çoğaldıkça ve giderek şiir tekniği ilerledikçe, tekrar şekilleri de gelişmektedir. Şiirin diğer ses araçları ile yakından bağlantılara sahip olması, şiirin varlık bütünlüğünü oluşturmada görevler yüklemekte şiirdeki tekrar grupları, aranıp bulunmaktadır. Bunun içindir ki Türk şiirinde tekrarlara önem veren büyük şairler de doğmuştur. Dede Korkut ve Oğuznamelerde oldu gibi sonraki dönemlerde de kafiye, ses tekrarları, aliterasyon, nesirdeki secî dediğimiz bu tekrarlar , bugün de Türk şiirinin önemli ses ve anlam araçları olmuştur.Şiirlerinden Örnekler:

CAHİLE SÖZ DÜŞTÜ
Şuara meclisinde bir cahile söz düştü
Bilenle bilmeyenler bir kulvarda koşar mı?
Bilginin kalemine yangınlardan köz düştü,
Cahilin sofrasında ârif olan yaşar mı?

Âlemin ahvalini kimler bilir kim yazar?
Yıldızların sırrını birer birer kim çözer
Âlim sanır kendini sözleri gülü ezer,
Cahilin tuzağına ârif olan düşer mi?

Âlimlerin uykusu sayısız cahil eder.
Duygular yağmur olur, damlalar sele gider
Hicabımdan susarken nefretim bedel öder
Cahilin mekanında ârif olan aşar mı?

Cahil kitap okumaz ondan böyle yalaka,
Boş laf eder bilgisiz, duymaz ilme alâka
Zehir sunar sözleri, olur aya falaka
Cahilin yollarında ârif olan şaşar mı?

İnsan toprak misâli yaşarken gül açmalı,
Duygunun ırmağından kana kana içmeli
Saygının siperinden sürünerek geçmeli
Sebreder Murat DUMAN, ukelâya taşar mı?

CEZA VERDİLER
Gönlümün bağına sem yeli değdi,
Elemi, kederi öze verdiler
Kalbim isyanlarda boynunu eğdi,
Aşkın acısını bize verdiler

Unutup baharı girerken güze,
Gönlüm esir oldu bir yeşil göze,
Yıllarca yalvardım vefasız kıza
Gizlenen sırları söze verdiler

Kalmadı ümidim yaşamak zarar,
Biçare kalmışım kim beni arar?
Duydum ki ömrümü istiyormuş yâr,
Alevlere atıp köze verdiler

Kesilir mi bilmem içimden sızı?
Yükselen nabzımın dinmiyor hızı
Gitmiyor gözümden o masum yüzü
Aşka hüzün katıp göze verdiler

Dilimde feryadım attılar nâra
Tükendi mecalim, çektiler dara
Telefonla olsun bir kere ara
Böyle güzel aşka ceza verdiler


EDİRNE KUŞATMASI
Saldırdı Bulgarlar serhat boyuna,
Selimiye öksüz gör Şükrü Paşa’m
Ateşkes emriyle geldin oyuna,
Hesabı küffara sor Şükrü Paşa’m

Devletli Âli’den diledim derman,
Beş ayın sonunda çıkmadı ferman
Tabyalar üstünde dönersin kirman,
Bulgar ordusuna vur Şükrü Paşa’m

Şeytan’la birlikte Bulgar tarafı,
Bir şüphe, bir kuşku sardı etrafı
Sardı Edirne’yi valinin gafı
Yoklukla savaşmak zor şükrü Paşa’m

Artık rahat uyu kabrinde Paşa’m
Gülistan’a döndü yurdunda yaşam,
Mustafa Kemaller bitmeyen neşem,
Örnek oldun bize sen Şükrü Paşa’m

Müzeyi kuranlar dilde yâd olsun
Bu asil millete aydınlık yolsun,
Murat cemalinde kendini bulsun,
Şimdi gönüllerde yâr Şükrü Paşa’m


HACI BEKTAŞ VELİ’YE
Kıvrılan yolları aşarak geldim,
Yüce hünkâr Hacı Bektaş Veli’ye
Gülen cemalinde huzuru buldum
Eller sundum Hacı Bektaş Veli’ye

Gönül sarayında esen bir yeldim
İlim almak için dağları deldim
Yılların sırrını çözmeğe geldim
Seller sundum Hacı Bektaş Veli’ye

Bir olalım diye meşale yakmış,
İnsanlık adına yurdundan çıkmış
İlmin dergahını bozkıra dikmiş
Haller sundun Hacbektaş Veli’ye

Maziye dalarak çoştum çağladım
Gönül gülzarına gönül bağladım
İlmiyle tutuştum yürek dağladım
Ballar sundum Hacıbektaş Veli’ye

Güler misin Murat halini bilmez?
Aklı ziyan olmuş hiç ibret almaz
Bir daha cihana Veliler gelmez
Güller sundum Hacı Bektaş Veli’ye

KAYNAKÇA :

1. Mimar Nihat KIYAT, Edebî Âbideler: Altıncı Kısım, II.Baskı, İstanbul-1937.
2. Mehmet Behçet YAZAR, Edebiyatçılarımız ve Türk Edebiyatı, İstanbul- 1938
3. Mehmet KAPLAN, Cumhuriyet Devri Türk Şiiri, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Yayınları:7, İstanbul-1973, s.5-8
4. İlhan GEÇER, Cumhuriyet Döneminde Türk Şiiri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. 785, Ankara-1987, s. 140-143
5. Mehmet KAPLAN, Tevfik Fikret ve Şiiri, Türkiye Yayınevi, İstanbul-1946, s.149
6. Abdullah Çağrı ELGÜN, "Türk Dili”, (Genişletilmiş İkinci Baskı) Laçin Yayın Dağıtım, Kayseri 2001;
7 (Edebiyat Üzerine Düşünceler (Çev. Sevim Kantarcıoğlu), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara-1983, s.145)
8.(KAFİYE, Edebiyâta Dâir, Yahya Kemal Enstitüsü Yayınları, İstanbul-1971, s.135)
9. Abdullah Çağrı ELGÜN, "Edebî Sanatlar”, (Laçin Yayın Dağıtım, Kayseri 2000);
10. Murat DUMAN, AŞKIN DÜĞÜMÜ, 1. Baskı, Kültür Ajans Yayınları Yay. Nu.37,Ankara,2008
11Abdullah SATOĞLU, “ Edebiyat Dünyamızdan Hoş Sedalar”, Akçağ Yayınları Yay.Nu 897 , 1.Baskı Ankara, 2008,
12.Şakir SUSUZ, “Leylakların Gölgesinde”, Kültür Ajans, BRC Ofset, Ankara, 2008

Söyleyeceklerim var!

Bu yazıda yazanlara katılıyor musunuz? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Katılmadığınız, beğenmediğiniz ya da düzeltilmesi gerekiyor diye düşündüğünüz bilgiler mi içeriyor?

Yazıları yorumlayabilmek için üye olmalısınız. Neden mi? İnanıyoruz ki, yüreklerini ve düşüncelerini çekinmeden okurlarına açan yazarlarımız, yazıları hakkında fikir yürütenlerle istediklerinde diyaloğa geçebilmeliler.

Daha önceden kayıt olduysanız, burayı tıklayın.


 


İzEdebiyat yazarı olarak seçeceğiniz yazıları kendi kişisel kütüphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi kütüphanenizi oluşturmak için burayı tıklayın.

Yazarın toplumcu kümesinde bulunan diğer yazıları...
Ali Rıza Navruz, Öksüz Uykular Bıraktım Yatağıma
An - Der 2007 Şiir Antoloji Kitabı Hakkında
Ulviye Savtur'un Hayatı ve Eserleri
Duran Tamer'in Hayatı ve Şiirleri
Afet Kırat'ın Şiirleri Hakkında
Abdullah Satoğlu'nun Kitabı
Vatan Aşkı
Lütfü Develi (Lutuf Veli) 'Nin Eserleri Üzerine
Âşık Sezinî Ali Baş'ın Şiir Kitabı
İlesam (İlim ve Edebiyat Eserleri Meslek Birliği)

Yazarın şiir ana kümesinde bulunan diğer yazıları...
Ankara Sevdam

Yazarın diğer ana kümelerde yazmış olduğu yazılar...
Geleceğin Türkiyesi [Eleştiri]
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 37. Yılı Kutlu Olsun [İnceleme]
İsa Kayacan ve Eseri, "Bana Yazılan Şiirler" [İnceleme]
Songül Dündar'ın Hikâye Kitabı "Şoför Ağa" [İnceleme]
Topyekün Eğitim [İnceleme]


Abdullah Çağrı ELGÜN kimdir?

Abdullah (Çağrı) ELGÜN HAYATI HAKKINDA BİLGİLER Kayseri’de dünyaya geldi. Kayseri Atatürk İlkokulu, Fevziçakmak Ortaokulu, Kayseri Lisesini bitirdi. Ankara Gazi Eğitim Fakültesi'nde LİSANS, Erciyes Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitülerinde Türk Dili ve Türk Dilleri üzerine MASTER yaptı. İlk Yaz Dergisi, Gevher Nesibe Dergisi ve Gevher Nesibe Dergisi Haber Bülteni ile Türk Ocağı Dergisinin Kurucularından ve Gevher Nesibe Dergisi Haber Bülteni ile Gevher Nesibe Dergisi ve Türk Ocağı Dergilerinin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı. Erciyes, Gülpınar, Hakses, Doğuş Edebiyat, Küçük Dergi, Çınar, Töre, Kayseri İl Yıllığı, Kayseri’de Sağlık, Yeşilay, Laçin, Geçit, Çemen, Yeniden Diriliş, Kayseri Kültür Ocağı, Türk Ocağı, Aydınlar Ocağı, Türk Yurdu, Türk Edebiyatı, Türk Dünyası Tarih, Artı Eğitim, Anasam, Orkun, Kurultay, Gökkubbe, İlesam Haber, gibi çeşitli gazete ve dergilerde eserleri ve hakkında yazılar yayınlandı. Kayseri Hakimiyet, Kayseri Haber, Kayseri Anadolu Haber Gazetelerinde uzun yıllar köşe yazarlığı yaptı. Kayseri Özvatan Haber Bülteni, Sağlık Sen Haber Bülteni, Kayseri Devlet Hastanesi Haber Bülteni, Hoca Ahmet Yesevî Üniversitesi Haber Bülteni, gazete, dergi ve haber bültenlerinde yazılar yazdı. Kayseri Halk Aşıkları Gününü organize etti. Elif Televizyonunda Salı ve Perşembe günleri, Başak Televizyonunda Salı ve Pazar Akşamları dört yıl boyunca şiir, edebiyat ve aktüel konularda, Erciyes Televizyonunda Üniversitenin akademik personeli ve konusunda uzman olarak tanınmış kişilerle kültür üzerine sohbet programlarını yaptı ve yönetti. DENEYİMLERİ ve GÖREV YAPTIĞI YERLER: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ve ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜLERİNDE aynı anda MASTER YAPTI; Bildiği Yabancı Diller : İNGİLİZCE, RUSÇA, TÜRK ŞİVELERİ (Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Azerice) bilen ELGÜN; Ankara, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünde ÖĞRENCİ İŞLERİ ile DEĞERLENDİRME ŞUBESİ MEMURLUĞU, Ankara, Keçiören Çevre Sağlık Meslek Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Kayseri, İl Sağlık Müdürlüğü, Tayin ve Atamaları DEĞERLENDİRME MEMURLUĞU, Kayseri, İl Sağlık Müdürlüğü, Genel İdare Şefliği, Kayseri, Sağlık Meslek Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Kayseri, Sağlık Meslek Lisesi'nde Müdür Yardımcılığı, Kayseri, Sağlık Meslek Lisesi'nde Müdür Vekilliği, Kazakistan, Abay Devlet Üniversitesi'nde DOĞU DİLLERİ DOÇENTLİĞİ, Kayseri, Erciyes Üniversitesi Türk Dili Dersleri Hocalığı, KAYSERİ, SAĞLIK EĞİTİM ENSTİTÜSÜ'nde TÜRK DİLİ DERSLERİ HOCALIĞI, Kayseri, Sağlık Eğitim Enstitüsü MÜDÜR YARDIMCILIĞI Kayseri, Sağlık Eğitim Enstitüsü MÜDÜRLÜĞÜ Kayseri, Kocasinan Grup Başkanlığı Ayniyat Saymanlığı, yaptı. Halen Ankara’da Sağlık Bakanlığının, EĞİTİM UZMANI olarak görevini sürdürmektedir. SOSYAL HAYATI: Kayseri’de Elif TV. Başak TV. Erciyes TV’lerinde Tarihten Günümüze Türk Şiiri, Genel Kültür, Sohbet Programları Yaptı Öğretim Üyeleri ve Aydın Kesim ve konunun uzmanları ile GRUP SOHBETLERİ ile AÇIK OTURUMLARI yönetti. ERCİYES TV’de 26 BÖLÜMLÜK “ATA YURDUNDA GEZİNTİ” belgeseli yayınlandı. SHOW TV’DE EŞEKLİ KÜTÜPHANE FİLMİ yayınlandı. Bir çok programları yöneten ve sunuculuğunu gerçekleştiren ELGÜN, Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL, Başbakan Mesut YILMAZ ve hanımlarının açılış konuşmalarında da sunuculuk yaptı. Kayseri Hakimiyet Gazetesinde “ Gesi Belgeseli ” ve “Belgelerle Ermeni Günlüğü” adı ile fotoğraflı belgesel yayınladı. Aynı gazetede “Ufukların Ötesi” adı ile köşe yazarlığı yaptı. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Yakutistan Türk Cumhuriyetleri ile ilgili yirmi altı (26) bölümlük “Ata Yurdunda Gezinti” adlı Televizyon Filmi yayınladı. Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde “Fotoğraflarla Türk Dünyasından Görüntüler” adı ile bir Fotoğraf Sergisi düzenledi. Kazakistan Almatı Televizyonunda “Türkiye’deki Cirit Oyunları” konulu bir konuşma yaptı. Kazakistan’ın Taldıkargon şehrinde, Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesi ile “20. yy Klasik Türk Edebiyatçıları” konulu yirmi sayfalık bir Tebliğ sundu. (Abay Devlet Üniversitesi Tarafından Rusça olarak yayınlandı. ) 1 Nisan Dünya Şiir Günü Koordinatörlüğü, Erciyes Üniversitesi Nisan Kültür ve Sanat Haftası Şiir Koordinatörlüğü yaptı. FAALİYETTE BULUNDUĞU DERNEK ve KURULUŞLAR: 1) Kayseri Ju Do Spor Kulübü(Yönetim Kurulu; 2) Kayseri Hilâl Ay Kung Fu Spor Kulübü(Yönetim Kurulu Üyesi), 3) Kayseri Teak Wan-Do Bölge Ajanlığı, 4) Kayseri Kültür ve Turizm Derneği(KTKD), 5) Kayseri, Akkışla ve Yöresi Türkmenler Derneği, 6) Ankara, Gazi Eğitimliler Vakfı (GEMVAK), 7) Yörük Türkmenleri Vakfı (YÖRTÜRK), 8) Ankara Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği Genel Merkezi, 9) Türkiye Makedon Dostluk Derneği Genel Merkezi, 10) Aydınlar Ocağı(Başkan Yardımcısı), 11) Türk Ocakları(Yönetim Kurulu Üyesi, Başkan Adayı), 12) Ankara Mekadonya Türk Dostluk Derneği(Üyesi) 13) Ankara Türkiye Yazarlar Birliği Genel Merkezi(Yönetim Kurulu),(TYB), 14) Ankara, Sağlık Sen Genel Merkezi (Üye) 15)Ankara İlim ve Edebiyat Eserleri Meslek Birliği Genel Merkezi(İLESAM) … vb dernek kuruluş ve vakıflarda yöneticilik ve üyelik görevlerinde bulundu. İLGİ ALANLARI: Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi'nde görev yaptığı sırada hazırladığı yirmi altı bölümlük "ATAYURDUNDA GEZİNTİ" adlı Televizyon Dizisi ERCİYES TV’de beş ay süreyle yayınlandı. Uzun yıllardır, KUNG-FU(SİYAH KUŞUK I. GIP), JUDO(SİYAH KUŞUK) ve TEAK WAN DO (II. GIP) Uzakdoğu sporları yaptı. 1982 yılından 1986 yılına kadar KAYSERİ Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü Teak Wan-Do Bölge Ajanlığı görevi sırasında, Bölge Ajanlığı Bütçesini düzenledi. SPOR OKULLARINI ve SPOR müsabakalarını KOORDİNE ETTİ. KAYSERİ’deki TÜM UZAKDOĞU SPOR OKULARINDAKİ öğrencilerin başarı belgeleri ve diplomalarını düzenleyip imza attı. Kayseri/Develi’de, bütün Develi halkının katıldığı, ERMENİLER ve TEHCİR OLAYI konulu bir konferans tertipledi. Develi’de, “Göcekler Göğerince” “Bir Ölüm Trafik”, “Çanakkale Geçilmez” adlı piyesleri, Kayseri’den ordu komutanlarının da katıldığı büyük bir davette sergiledi. Kayseri Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğünün işbirliği ile düzenlenen 21 Mart 2000 Nevruz Kutlamalarını yönetti ve sunuculuğunu yaptı. . ALDIĞI ÖDÜLLER: 1) 1982 Yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünün Düzenlediği “ EĞİTİM METODOLOJİSİ ve TEKNOLOJİSİ” BAŞARI BELGESİ; 2) 1984 Yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünün Düzenlediği “ REHBERLİK ve DANIŞMANLIK” BAŞARI BELGESİ; 3) 1984 Yılı TC. Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Kayseri Bölge Başkanlığı Cumhuriyetimizin 60. Yılı münasebetiyle ÜSTÜN HİZMET ve ŞÜKRAN BELGESİ; 4) 1991 Yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünün Düzenlediği “ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ ” BAŞARI BELGESİ; 5) 1994 Yılı Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisinin 200. sayıya ulaşmasının anısına TEŞEKKÜR BELGESİ; 6) 1995-1997 Yıllarında Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı Almatı Abay Devlet Üniversitesi REKTÖRLÜĞÜ DOĞU DİLLERİ BÖLÜMÜ, TEŞEKKÜR BELGESİ; 7) 1995-1997 Yıllarında Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı Almatı Abay Devlet Üniversitesi TARİH FAKÜLTESİ DEKANLIĞI, TEŞEKKÜR BELGESİ; 8) 1995 Yılı Bizim Gençlik Aylık Kültür ve Sanat Dergisinin düzenlediği “ŞAİRLER ANTOLOJİSİ” TEŞEKKÜR BELGESİ; 9) 1999-2000 Öğretim Yılında“CUMHURİYETİN 75. YILI” Çerçevesinde düzenlenen Öğretmenler arasında yapılan Makale Yarışmasında “ATATÜRK ÇAĞDAŞ EĞİTİM ve ÖĞRETMEN” konulu makâlesiyle İL BİRİNCİLİĞİ; 10) 2000 Anadolu İlim ve Edebiyat Eserleri Meslek Birliği (ANASAM) “KAYSERİ ŞAİRLER GÜNܔ, TAKDİR BELGESİ; 11) 2000 Yılı, Kayseri Kültür ve Turizm Derneğinin düzenlediği “1. DÜNYA ŞİİR GÜNܔ dolayısı ile TEŞEKKÜR BELGESİ; 12) 2000-2001 Yıllarında “OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU’NUN 700. YILI” çerçevesinde düzenlenen makâle yarışmasında “OSMANLI ve VELİAHT TÜRKİYE” konulu makâlesiyle İL BİRİNCİLİĞİ ve Türkiye Genelinde MANSİYON ve PARA ÖDÜLLERİ; 13) 2001 Yılı, Kayseri Kültür ve Turizm Derneğinin düzenlediği “2. DÜNYA ŞİİR GÜNܔ dolayısı ile TEŞEKKÜR BELGESİ; 14) 2001 Yılı, Erciyes Üniversitesi’nin düzenlediği “ 2. KAYSERİ ŞAİRLER GÜNܔ dolayısı ile TEŞEKKÜR BELGESİ; 15) 2002 Yılı, Kayseri Turizm ve Kültür Derneği’nin düzenlediği “9. DÜNYA ŞİİR GÜNܔ dolayısı ile TEŞEKKÜR BELGESİ; 16) 2002 Yılı “ERCİYES AYLIK FİKİR VE SANAT DERGİSİNİN 300. SAYIYA ULAŞMASINI SAĞLAYAN YAZARLARINA” TEŞEKKÜR BELGESİ; 17) 2005 Yılı “Kayseri Turizm ve Kültür Derneği”, “Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi”, “Çemen Şiir Dergisi”, “Yeniden Diriliş Kültür Dergisi” Yönetim Kurulu Başkanlığının “AHMET’İN AKKIŞLASI” kitabının çıkışına TEŞEKKÜR BELGESİ; 18) 2007 Yılı Mustafa Kemal İlköğretim Okulu’nun düzenlediği ŞİİR DİNLETİSİ’ne katkıları için TEŞEKKÜR BELGESİ; 19) 2007 Yılı, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesinin düzenlediği Kültür Sanat Ödülleri çerçevesinde “2007 YILI KAYSERİ KÜLTÜRÜNE HİZMET ÖDÜLܔ ; 20) 2008 Yılı, Kayseri Turizm ve Kültür Derneği’nin düzenlediği “3. Dünya Şiir Günü” dolayısı ile TEŞEKKÜR BELGESİ; 21) 2008 Nisan 28 “TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI”,’nın katkılarıyla yapılan “Bizim Çocuklarımız Hikâye ve Şiir Yarışması” dolayısı ile “İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği” desteğinde Meclis Toplantı Salonunda, Meclis Başkanı Köksal TOPTAN tarafından verilen TEŞEKKÜR BELGESİ; 22) 2009 Mart 14, “Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği ve Sakarya Gönüllü Eğitimciler Derneği ” tarafından düzenlenen “SAKARYA ŞAİRLER BULUŞMASI” na katkıları dolayısı ile verilen TEŞEKKÜR BELGESİ; 23) 2009 Nisan 27 “TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI”,’nın katkılarıyla yapılan “II. Bizim Çocuklarımız Hikâye ve Şiir Yarışması” dolayısı ile “İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği desteğinde Meclis Toplantı Salonunda, Meclis Başkanı Köksal TOPTAN tarafından verilen TEŞEKKÜR BELGESİ; 24) 2009 Temmuz 13, “TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ”,’nın “ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLܔ nü, (TYB) Türkye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Meclis Toplantı Salonunda, Meclis Başkanı sn. Köksal TOPTAN’ın elinden ; plaket ve ödülleri almıştır. ÇEKTİĞİ DİZİ FİLİMLER: 1) Ata Yurdunda Gezinti (Yirmi Altı Bölüm) Erciyes TV. de Yayınlandı. 2) Eşekli Kütüphane (Dokuz Bölüm) Show TV. Gösterimi Yapıldı. YAYINLANMIŞ ESERLERİ: 1)ELGÜN, Abdullah Çağrı, "Düşten Öteye”, (Şiir, Aslımlar Matbaası, Ankara 1983); 2) ELGÜN, Abdullah Çağrı,"Türk Edebiyatında Söz Sanatları, İmlâ ve Noktalama”(Servet Yayın Dağıtım, İstanbul 1988); 3) ELGÜN, Abdullah Çağrı,"Kültür İstilâsı”, (Kültür Basın Yayın Birliği, İstanbul 1990); 4) ELGÜN, Abdullah Çağrı, "İlk Kıble”, (Kültür Basın Yayın Birliği, İstanbul 1991); 5) ELGÜN, Abdullah Çağrı, "Şiirlerle Hemşire”, (Bizim Ofset, Kültür Basın Yayın Birliği Yayınları, Ankara 1991); 6) ELGÜN, Abdullah Çağrı, “Mehmet Âkif”, (Kültür Basın Yayın Birliği, İstanbul 1992); 7))ELGÜN, Abdullah Çağrı,"Türk Dili” (Geçit Yayınları, Kayseri 1999); 8) ELGÜN, Abdullah Çağrı,"Edebî Sanatlar”, (Laçin Yayın Dağıtım, Kayseri 2000); 9) ELGÜN, Abdullah Çağrı, “Duran Karakuş’un Şiirleri”, (Laçin Yayın Dağıtım, Kayseri 2001); 10) ELGÜN, Abdullah Çağrı, "Türk Dili”,( (Genişletilmiş İkinci Baskı) Laçin Yayın Dağıtım, Kayseri 2001); 11) ELGÜN, Abdullah Çağrı, “Gesi Belgeseli”, (Akın Günlük, Kayseri 2001); 12) ELGÜN, Abdullah Çağrı, “Çanakkale (Piyes)”, (Laçin Yayın Dağıtım, Kayseri 2001); 13) ELGÜN, Abdullah Çağrı, “Belgelerle Ermeni Günlüğü”, (Araştırma), (Laçin Yayın Dağıtım, Kayseri 2001); 14) ELGÜN, Abdullah Çağrı, "Kazak Şairleri Antolojisi”, (Laçin Yayın Dağıtım, Kayseri 2002); 15) ELGÜN, Abdullah Çağrı, “Özel Öğretim Metodları I”, (Laçin Yayın Dağıtım, Kayseri 2002); 16) ELGÜN, Abdullah Çağrı, “Özel Öğretim Metodları II”, (Laçin Yayın Dağıtım, Kayseri 2002); 17) ELGÜN, Abdullah Çağrı, “Türk Dilini Öğrenmenin Metodları”, (Laçin Yayın Dağıtım, Kayseri 2003); 18) ELGÜN, Abdullah Çağrı, "Akkışla Yöresi ve Ağızları”,(Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü, Kayseri 2005); 19) ELGÜN, Abdullah Çağrı, “Eşekli Kütüphane” (Bizim Gençlik Yayınları, Kayseri 2005); 20) ELGÜN, Abdullah Çağrı, “Ahmet’in Akkışla’sı”(Bizim Gençlik Yayınları, Kayseri 2005) adlı eserleri bulunmaktadır. ESERLERİNİ YAYIMLANDIĞI ve ÜYESİ OLDUĞU İNTERNET SİTELERİ: 1)http://kitap. antoloji. com/kisi. asp?CAS=116889 2)http://www. eren. com. tr/goster/kitap/kisi. asp?CAS=116889&SID=820626336162 3)http://www. eren. com. tr/goster/kitap/kisi. asp?P=2&SER=&CAT=&CAS=116889&PUB=&liste=&SID=517183642810&ara=&yer= 4)http://www. antoloji. com/siir/sair/sair. asp?sair=56366 5)http://www. ideefixe. com/kitap/urun_liste. asp?kid=11707 6)http://bozok. org/modules. php?name=News&file=article&sid=3884 7)http://www. tumkitaplar. com/kitap/index. pl?yazar2=31546 8)http://www. hikayeler. net/arama-sonuclari. asp?cx=partner-pub-9067201929723412%3Agu73my-qrwo&cof=FORID%3A10&ie=ISO88599&q=Abdullah+%C7a%F0r%FD+ELG%DCN&sa=Ara#902 9) http://www. asilkan. org/ (On iki dilde yayınlanan bir site) 10) Zemge Yayınları 5 24. 07. 2008 Aktif 11) Yüreğimizden damlayanlar. . . 42 24. 07. 2008 Aktif 12) Yıldızlar Salonu 186 31. 07. 2008 Aktif 13) Yetkili Şairler 4563 26. 05. 2008 Aktif 14) -TÜRK SANAT MÜZİĞİ Tutkunları- 256 24. 07. 2008 Aktif 15) Türk Edebiyatı 67 03. 06. 2008 Aktif 16) TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI SEVGİSİ 2 01. 06. 2008 Aktif 17) 'Trabzon Şiir Grubu' 29 24. 07. 2008 Aktif 18) Şiirleri Ayarlama Enstitüsü 15 24. 07. 2008 Aktif 19) Şiiri Sevenler 12 24. 07. 2008 Aktif 20) Şiir Gurubu 211 24. 07. 2008 Aktif 21) Şair Sofrası 173 24. 07. 2008 Aktif 22) Sakaryanın Genç Kalemleri 11 24. 07. 2008 Aktif 23) Medcezir 4 24. 07. 2008 Aktif 24) Maviye Aşıklar 28 05. 06. 2008 25) Mavibulvar Boydanboya 478 24. 07. 2008 Aktif 26) Mavi Güller 16 24. 07. 2008 Aktif 27) KAYSERİLİ ŞAİR ve YAZARLAR 3 03. 06. 2008 Aktif 28) İzmir Şairleri 185 24. 07. 2008 Aktif 29) iSTANBUL SEVDALILARI 4 24. 07. 2008 Aktif 30) HARMAN Şiir ve Edebiyat Dergisi 21 24. 07. 2008 Aktif 31) HAK ve HAKİKAT'E GÖNÜL VERENLER. . 7 24. 07. 2008 Aktif 32) Güneş Topla Benim için 146 24. 07. 2008 Aktif 33) Gülümsemek Bir Sihirdir 205 30. 07. 2008 Aktif 34) Felsefe ve Düsünce Tarihi 25 24. 07. 2008 Aktif 35) Es Radyo Siir Gurubu 15 24. 07. 2008 Aktif 36) Elazığa Ses Ol 129 24. 07. 2008 Aktif 37) EKİN. Doğan Deniz 39 24. 07. 2008 Aktif 38) Ege de Şiir Molası 124 24. 07. 2008 Aktif 39) Edep Dairesi İçinde İnsana Dair Herşey 174 24. 07. 2008 Aktif 40) Divan Edebiyatı 29 24. 07. 2008 Aktif 41) Dipsiz Kumbara 23 24. 07. 2008 Aktif 42) DiKeNSiZ GüLLeR 364 24. 07. 2008 Aktif 43) Bursa 123 03. 06. 2008 Aktif 44) Başkent Genç Sanat Edebiyat 45) Bal ve Gül Edebiyat Sofrası 22 24. 07. 2008 Aktif 46) Aziz Türkçemiz 16 24. 07. 2008 Aktif 47) Azerbaycan Türklerinin Edebiyyatı 62 24. 07. 2008 Aktif 48) Aydınlı Şairler ve Şiir Dostları 58 24. 07. 2008 Aktif 49) Ay Karanlık Şiir Grubu 546 24. 07. 2008 Aktif 50) Aşka Sevdalılar 380 31. 07. 2008 Aktif 51) Ankaralı Şairler ve Edebiyatçılar 245 03. 06. 2008 Aktif 52) ANKARA RÜZGARI YÖNETİM GRuBU 53) Ankara RÜZGARI 248 24. 07. 2008 Aktif 54) Ankara Dusler Sokagı Sakınlerİ 2 24. 07. 2008 Aktif 55) ankarA alT kültüR - tutunamayanlaR 3 24. 07. 2008 Aktif 56) Anka Kültür ve Edebiyat Grubu 4 24. 07. 2008 Aktif 57) Anilarda Yasarken 43 24. 07. 2008 Aktif 58) 'Anahtarcıyım,Çilingirim 2 24. 07. 2008 Aktif 59) Anadolu Aşıkları 78 24. 07. 2008 Aktif 60) Amatör Yazarlar Kulübü 5 24. 07. 2008 Aktif 61) 'Altıncı Şehir' 4 24. 07. 2008 Aktif 62) Alperen Ocakları 13 24. 07. 2008 Aktif 63) Almanya Şiirdostları Grubu 7 24. 07. 2008 Aktif 64) Almanya da Yaşayan Şairler 8 24. 07. 2008 Aktif 65) Ali Akça - İlham Perileri Şiir Grubu 61 24. 07. 2008 Aktif 67) _PaPİLLoN_ 5 03. 06. 2008 Aktif 68) ALACA KARANLIK ve AŞİKLARIN MEKANI AYRILIK 4 03. 06. 2008 Aktif 69) ' NE Olursan OL GEL' 108 03. 06. 2008 Aktif 70) -' Mahzendeki Şarapları Kahve Diye Deviren Sarhoş Kediler' 48 24. 07. 2008 Aktif 80) ' Balkan Türkleri, Batı Trakyalılar ve göçmenler 44 03. 06. 2008 Aktif 81) ' 6630 - Nokia ' Program, oyun, tema, klip, vs, vs. . . 7 03. 06. 2008 Aktif 82) ' ¯`°²¤ Aşk Şiirleri Antolojisi ¤²°`¯ ' 68 24. 07. 2008 Aktif 83) ' ¯`¤ Birikinti. . . Kenar Köşede Kalanlar ¤`¯ ' 13 24. 07. 2008 Aktif 84) ' ___Gizli Kalmış Gerçekler ___' 113 24. 07. 2008 Aktif 85) ' '-' Ulaşılmaza Uzanmak ' '-' 200 24. 07. 2008 Aktif 86) ' ' 'Sinema ve Sinema Kitapsız da Olmaz Haberleşme Telefonu: 00 90 532 233 14 13 Emeil: cagrielgun@hotmail. com

Etkilendiği Yazarlar:
Yazar, Araştırmacı, Şair


yazardan son gelenler

 
| Şiir | Öykü | Roman | Deneme | Eleştiri | İnceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babıali Kütüphanesi | Yazar Kütüphaneleri | Yaratıcı Yazarlık

| Katılım | İletişim | Yasallık | Saklılık & Gizlilik | Yayın İlkeleri | İzEdebiyat? | SSS | Künye | Üye Girişi |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

İzEdebiyat bir İzlenim Yapım sitesidir. © İzlenim Yapım, 2020 | © Abdullah Çağrı ELGÜN, 2020
İzEdebiyat'da yayınlanan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının ya da telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların ya da telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin -kısa alıntı ve tanıtımlar dışında- herhangi bir biçimde basılması/yayınlanması kesinlikle yasaktır.
Ayrıntılı bilgi icin Yasallık bölümüne bkz.