..E-posta: Şifre:
İzEdebiyat'a Üye Ol
Sıkça Sorulanlar
Şifrenizi mi unuttunuz?..
"Yumuşak olma ezilirsin, sert olma kırılırsın." -Victor Hugo
şiir
öykü
roman
deneme
eleştiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
Üyelik
Yazar Katılımı
Yazar KütüphaneleriŞu Anda Ne Yazıyorsunuz?
İnternet ve Yazarlık
Yazarlık Kaynakları
Yazma Süreci
İlk Roman
Kitap Yayınlatmak
Yeni Bir Dünya Düşlemek
Niçin Yazıyorum?
Yazarlar Hakkında Her Şey
Ben Bir Yazarım!
Şu An Ne Okuyorsunuz?
Tüm başlıklar  


 


 

 
Arama Motoru

İzEdebiyat > İnceleme > Toplumbilim > Cemal Zöngür
29 Mayıs 2019
Gerçekten Biz İnsan Mıyız? - 6 -  
Medeni Hukuk İsanileşmeye Yetti mi?

Cemal Zöngür


İslam ile medeni hukuk ilkeleri, entegrasyon ve sentez adıyla asla bütünleştirilemez. Entegrasyon ve sentezleme, pozitif bilimsel ilkelerle somut değerlere dayanarak gerçekleşir. Hem İslam hem Avrupalı gibi görünüp ikisi arasında kalmak, soysuzlaşarak nihilizme gidiştir.


:ABH:

     
Makaleye Nazım Hikmet'in “Ben babamdan ilericiyim benden doğan çocukta benden ilericidir” deyimi ile başlamak daha anlaşılır kılacaktır.

Tanrılarda dahil insan iradesiyle var edilen her şey boşuna değildir. Maddi, manevi, somut, soyut şekilde icatların hepsi, içerisinde bulunulan şartların diyalektik evrimiyle oluşur veya icat edilir. Medeni hukuklarda kendisinden önceki Poloteist, Dualist ve Monoteist tanrıcılıkların toplumsal yaşamı idare edememesi neticesinde, ortaya çıkan doğal bir zorunluluktu. Bu bakımdan Nazım ustanın belirttiği gibi ilericilik düşüncesiyle icat edildi. Ancak ilericilik ve gericilik gibi anlayışları her birey, toplum ve düşünce kendi sosyal kültürel, siyasal yapısına göre değerlendirdiğinden, bir görecelilikte ortaya çıkmıyor değil. Tüm çelişki, tartışma ve göreceliliğe rağmen şunu rahatlıkla ifade edebiliriz.

“Medeni Hukuk, Dini Şeriat Hukukundan” her noktada ilerici özellik taşır. Medeni Hukuka inanıp samimi şekilde uygulayan toplumların yaşamında, bunu daha net görebiliyoruz. Türkiye gibi bazı ülkeler menfaatleri için medeni hukuku zorunlu olarak kullanmaya çalışsalar da, hiçbir etkisi görülmez. Bu yüzden medeni hukuka inanan toplum ve ülkelerdeki uygulamaları daha yakından incelersek, insanileşmeye hizmet derecesini de anlamış oluruz.

Diyalektik evrimsel açıdan, dini düşüncelerin uyguladığı tüm çağdışı mantığın modası çoktan geçtiğini ifade etmiştik. Çünkü dini idealist düzen sahipleri, insan doğasında kendiliğinden gelişen insani duygu ve kültürle oluşturulan insanlığı bozmaktan başka bir işe yaramdılar. Her şeyi tanrı en iyi şekilde yarattığı iddiasıyla, insanı sadece akşam sabah tanrıya ibadet edip yalvarmasını yeterli görüp, asalak ve canavar insan yetiştirdiler. İşte medeni hukuk, bu düşünceye alternatif olarak icat edildi. Medeni hukuku uygulayıp yaşatan toplumlar arasındaki farklılıklarla birlikte, birtakım olumsuzluklar görülse de, evrensel ilkelerin varlığı insan olmaya yeterlidir. Bu ilkelerin özeti kısaca şu şekildedir.

Dünyanın her yerinde kişi, grup ve insan topluluklarının dil, din, cinsiyet, etnik, renk, düşünce, aile, özgürlük ve doğal insani tüm hakları bir başkaları tarafından esaret altına alınıp engellenemeyeceği. Bu haklar direkt ve dolaylı şekilde çeşitli bahanelerle asla asimilasyona uğratılamaz. Ve insanların yaşadığı çevrenin başkaları tarafından istila, işgal edilemeyeceği gibi birçok temel hak ve adalet ilkelerinden ibarettir. İfade edilen temel insan hak ve özgürlüklerinin yok edilmesine çalışan herkes, insanlık düşmanı sayılır. Bu vb. evrensel insan haklarını, tek tanrılı dinlerin hiçbirisi bugüne kadar hoş karşılamamıştır. Her zaman en kutsal din, kültür, düşünce ve yaşamın kendileri olduğu, başkalarını yalan ve geçersiz görüp, sürekli saldırganlıkla cevap verdiler. Medeni hukuk bu yüzden, dini vb. düşüncelerden ilericidir her zaman.

Bilindiği gibi Din Şeriat sistemleri, metafizik felsefeyle en yüce güç olan tanrıcı idealistlikle var edildi. Sözde tanrı sayesinde her türlü kötülükler rahatlıkla defedecekti. Ama ne oldu? Bırakalım dinlerin kötülükleri defetmesini daha çok kötülük yarattılar.

Medeni Hukuk; Arapça şehirli yaşamdan türetilen terimdir. Bunun İslam'a göre içeriğine çok fazla girmeye gerek yok. Çünkü İslam şehirciliği de yine dinin uygun gördüğü çizgilerle sınırlandırır. Ne kadar şehirli olunup olunmadığı ayrıca tartışma konusu. Esas gerçek medeni yaşam (Çağdaş) olarak görülen ilkelerin uygulandığı toplumların tarihçesi ve geldiği noktaya bakarak, insanlığa hizmet edip etmediğini daha net anlayabiliriz.

İlk medeni yaşam düzeni, M.Ö.400 ile 300 yıllarında Helenler döneminde Ana Tanrıça Themis'in düşünce ve uygulamalarıyla ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda demokrasinin beşiği yine Helen ülkesi olduğundan, her iki evrensel düşünce ilk önce Avrupa ülkelerinde uygulanma şansı buldu. Daha sonra yavaş yavaş diğer kıtalardaki bazı toplumlar tarafından benimsenmeye başlandı.

Helen ve Avrupalı felsefecilerin, Medeni hukuka yükledikleri esas anlam, temel insan haklarına saygılı modern çağdaş düşünerek yaşamaktı. Bu içerikte en ufak bir sorun yok. Ancak batılılar medeni hukuku isteyerek kabul edip uygulamaya koydukları halde, sömürgeciliği sürdürmeleri, medeni hukuku sakat baraktı. Türkiye gibi hem dini şeriat hayranı hem de bazı medeni hukuk kurallarını uyguluyormuş gibi görünen ülkelerse, medeni hukuku doğmadan öldürdüler.

Avrupalılar 1500'lerden itibaren, Yahudilik ve Hristiyanlığın tüm baskılarına rağmen, reform, rönesansla çağdaş medeni hukukta ısrarcı olmaları, Avrupa'nın gelişmesini sağladı. Bunun genel çerçevesini seküler, laik ve demokratik yönetimlerle belirlediler. Fakat Sermayeci aygırlar din ve maddiyatın insan psikolojinde yarattığı tahribatla, emperyalist duygularından hiçbir zaman vazgeçmedikleri için, medeni hukukun uygulanmasında birtakım sorunlar yaratmış oldu.
Dinci ve medeni burjuvazi her zaman şuna inanmaya devam etti. Ellerindeki her türlü varlığı kendilerine tanrısal kutsal hak görüp, nasıl elde edildiğini hiçbir şekilde tartışma konusu yaptırmadan, sürekli emperyal amaçlarını canlı tuttular.

Diğer taraftan Avrupalı emekçi sınıf çetin mücadeleler sonucunda, temel insan haklarını emperyalistlere de kabul ettirmeyi başarmaları, Avrupayı medenilikte örnek konuma getirdiler. Yeterli midir? Elbette değil. En azından Avrupa'daki hakların dünyanın her yerinde uygulanması için, tüm dünya emekçileriyle birlikte hareket etmeleri büyük bir önem arz ediyor. Birlikte hareket dilmezse şayet, Avrupa'daki hakların budanma tehlikesi de vardır.

Sözde medeni hukuku uygulayan Türkiye'ye gibi ülkelere baktığımızda, derin bir İslam Şeriat hayranlığı görüyoruz. Şeriatla bir halt edemeyeceğini düşünüp, zorunlu bazı medeni yasaları uygulamaları ikiyüzlülüğü de aşmaktadır. Bir devlet ve düşünce ya medeni hukuku bütünüyle kabul eder ona göre toplumsal nitelik kazanır; veya İslam'ı tam olarak uygular sonucuna katlanır. Türkiye her konuda olduğu gibi medeni hukukta da, tam bir adalet katliamcısıdır. Toplumun çoğunluğu bu yüzden medeniyetin ne olduğunu dahi kavramış değil. İslam ile medeni hukuk ilkeleri, entegrasyon ve sentez adıyla asla bütünleştirilemez. Entegrasyon ve sentezleme, pozitif bilimsel ilkelerle somut değerlere dayanarak gerçekleşir. Hem İslam hem Avrupalı gibi görünüp ikisi arasında kalmak, soysuzlaşarak nihilizme gidiştir. Sonuç olarak batılıların emperyal emellerinden vazgeçmemesi insanlığın gelişmesini yavaşlatırken, Türkiye gibi devletlerin dine ve maddiyata gereğinden fazla önem vermesi, hayvani güdünün ötesinde canavarca bir yaşamdır. Bu yüzden dünya ve Türkiye'de insanlar gerçek anlamda insanileşemedi.

Cemal Zöngür.Söyleyeceklerim var!

Bu yazıda yazanlara katılıyor musunuz? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Katılmadığınız, beğenmediğiniz ya da düzeltilmesi gerekiyor diye düşündüğünüz bilgiler mi içeriyor?

Yazıları yorumlayabilmek için üye olmalısınız. Neden mi? İnanıyoruz ki, yüreklerini ve düşüncelerini çekinmeden okurlarına açan yazarlarımız, yazıları hakkında fikir yürütenlerle istediklerinde diyaloğa geçebilmeliler.

Daha önceden kayıt olduysanız, burayı tıklayın.


 


İzEdebiyat yazarı olarak seçeceğiniz yazıları kendi kişisel kütüphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi kütüphanenizi oluşturmak için burayı tıklayın.

Yazarın toplumbilim kümesinde bulunan diğer yazıları...
İnsanda Tapınmanın Oluşumu
İnsandaki Bencillik ve Yıkıcılığın Ana Kaynağı
Düşündüğünü Düşünen İnsan Engelli mi?
Karakterin Oturma Sorunu
İnsan İle Hayvanın Birbirinden Ayrılışı - 2 -
Hayvan İle İnsanın Birbirinden Ayrılışı - 1 -
Siyasal Düşüncelerin İnsanlığı Getirdiği Nokta!
Siyasi Düşüncelerin Küreselleşme Diyalektiği
Gerçekten Biz İnsan Mıyız? - 10 -
Devrimci Kimdir, İnsan Neden Devrimci Olur?

Yazarın İnceleme ana kümesinde bulunan diğer yazıları...
Her Şeye Muktedir Tanrı ve Kapitalizm Ölüm Döşeğinde
Türkiye Solunun Sorgu ve Özeleştiri Kültürü Üzerine
Coronanın Hatırlattıkları, Dünyanın Geleceği
Halktan Para Dilenerek Büyük Devlet Olmanın Hafifliği
Alevilik; İslam Dışı Din Değilse Pozitif Felsefe Midir?
Alevilere, Kürtlere, Sosyalist ve Demokratlara Çağrı
Aleviliğin İnsan, İnanç, Bilim ve Dinle Diyalektik Bağı - 2 -
Aleviliğin İnsan, İnanç, Bilim ve Dinle Diyalektik Bağı - 1 -
Masalsı Ayetlere Dayanan İslam'ın Sosyolojisi - 2 -
Masalsı Ayetlere Dayanan İslam'ın Sosyolojisi - 4 -

Yazarın diğer ana kümelerde yazmış olduğu yazılar...
Alevilerin Kapılarına Saldıranların Açık Kimliği [Deneme]
Dinlerin Doğuşu ve İslam'ın Gerçek Özü (1) [Deneme]
Lider mi Toplumu Şekillendirir; Toplum Mu Lideri? [Deneme]
Hz. Ali ve Ehlibeyt Alevi Midir? [Deneme]
Dinlerin Doğuşu ve İslam'ın Gerçek Özü (3) [Deneme]
"Türkleri Yeniden Tanımak" Araştırma Kitabımı Yazma Nedenim : [Deneme]
Tbmm'de Yedi Maddelik Anayasa Değişikliği Neyi Çözer? [Deneme]
Dinlerin Doğuşu ve İslam'ın Gerçek Özü (2) [Deneme]
İşte Türkiye'nin Yaşam Kalitesi ve Mutluluk Karnesi..! [Deneme]
İslamiyet Yeniliğe Açık Bir Din Midir? [Deneme]


Cemal Zöngür kimdir?

Ben Cemal Zöngür, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunuyum. Sosyoloji, Tarih ve Siyaset üzerine araştırmalar yapmaktayım. Yayınlanmış bir kitabımın dışında çeşitli gazetelerde yüzden fazla makalelerimde yayınlanmıştır. Ve iki kitap dosyam yayına hazır durumdadır.

Etkilendiği Yazarlar:
Tam bağımsız Tarih ve Siyaset üzerine yazan her Yazar


yazardan son gelenler

 
| Şiir | Öykü | Roman | Deneme | Eleştiri | İnceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babıali Kütüphanesi | Yazar Kütüphaneleri | Yaratıcı Yazarlık

| Katılım | İletişim | Yasallık | Saklılık & Gizlilik | Yayın İlkeleri | İzEdebiyat? | SSS | Künye | Üye Girişi |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

İzEdebiyat bir İzlenim Yapım sitesidir. © İzlenim Yapım, 2020 | © Cemal Zöngür, 2020
İzEdebiyat'da yayınlanan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının ya da telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların ya da telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin -kısa alıntı ve tanıtımlar dışında- herhangi bir biçimde basılması/yayınlanması kesinlikle yasaktır.
Ayrıntılı bilgi icin Yasallık bölümüne bkz.