Ali Rıza Navruz, Öksüz Uykular Bıraktım Yatağıma

Ali Rıza NAVRUZ, ÖKSÜZ UYKULAR BIRAKTIM YATAĞIMA

Abdullah Çağrı ELGÜN
cagrielgun@hotmail.com

Ali Rıza NAVRUZ tarafından yazılan bu kitap, GEÇİT YAYINEVİ(Basım-Yayın-Dağıtım) Ekim 2000, KAYSERİ'de yayımlanmıştır. Şairin doksanaltı sayfadan oluşan kitabı iki bölümde düzenleniyor: "Sebû","Çatal Kapı" Sebû: Farsça bir isim olup, şarap kabı anlamına gelmektedir. Şairin bu ismi özellikle ve bilerek seçtiği kanaati daha ağır basıyor.
Klasizmi, nostaljiyi seven şair, diğer şiirlerinde de Farsça, Fransızca, İngilizce, Arapça, Rusça ve hatta Yunanca bir çok kadın ismini ve kelimelerini şiirlerinde sergilemeyi, hüner sayarak, yadırgamıyor: "Sebû, Gülmira, Gestapo, Suzanna, El-Nino, Olimpos, akrostiş, Manço, Don Kişot, yes, no, very good, bed; visâl, melâl, mücrim, lâ ilâhe, ve hasbünallâhi veliğ vel vekil, zehr-ı hicran, lâdes, jezabel, şah-suvar, ispinoz, azrâ , meâlen, hâşâ, münhasır"
Bu durum, Servet-ı Fünûn Edebiyatı döneminin cılız, yapmacıklı, içedönük, melankolik, hayattan kaçış, tabiata ve sessizliğe sığınma; hayatı ve yaşamayı iğrenç sayarak, hayattan kopma, toplumu kötü ve iğrenç görme, aşka sığınma özlemlerinde görülüyor… Bu dönem yazarları, Türk Dili'ni Tanzimat Edebiyatı yazarlarından daha geri bir anlayışla zorlaştırıp, işleyip bozarak Fransızca'nın emrine veren ve Millî Edebiyatçılar tarafından da memleketi ve milleti yansıtmadığı için bir yozlaşma hareketi olarak kabul edilip, itham edilen şairlerdir.
Ali Rıza NAVRUZ'un şiirleri, özellikle de son şiirleri bana Servet-i Fünûn Dönemi'nin romantik şiirlerini hatırlatıyor:
Tevfik Fikret'in:
"Küçük, mutharit, muhteriz darbeler,
Kafeslerde, camlarda, pür-ihtizâz"

"Sürür bir kadın bir ridâ-yı siyah
Saçaklarda kuşlar-hazindir bu pek-
Susarlar, uzaktan ulur bir köpek,
Öter gûş-ı ruhumda boş bir enin"

Sayın Navruz'un kitaba adını verdiği birinci bölüm şiirlerinde de:
     "… Ve, oysa şu yalnızlığımızı;
     belkisiz sevdâların bitimsiz hançerleriyle
     boğazlayabilirdik.Ondördüncü bir
gecede saçlarından süzülen morötesi
ışınlar, ıslanan umutlarımızı sererdi bir
gülücüğün dalına.Belki şu iki yıldız
arasındaki bu amansız saklanbaç oyunu
da biterdi o zamanlar.
     Hatta- belki de- bilmem ne
burnunda martıların çalacağı melodiler
eşliğinde şarkılar söyler/
şiirler ağlatırdık.

     Ama olmadı ey Sebû! Olmadı da,
İşte bu yüzden dün gece;
     "Öksüz
uykular bıraktım
          yatağıma…"

"…Yine kûşâde talihim/
hep bahtıma uydu."
Bu biçim, bu tarz, nesri nazma yaklaştıran, nesri şiirleştiren bir tarzdır ki şiir değil, nesirdir. Nesir değilse bile farkı lirizm, duyguda doruğa ulaşma, coşkun söyleyiş, nutuktur.

"Keser Döner Sap Döner" şiirinde de
"Gece kördür şimdi, gündüzse sağır.
Sağır gündüz kör geceye âşiyân.
Hâl-ı melâlimiz bu beyne ağır,
Gelse de değiliz günleri sayan." Diyen Şair Ali Rıza NAVRUZ,bize her haliyle Edebiyat-ı Cedide Topluluğu'nu hatırlatıyor. Dilimizin bilgisayar terimleriyle allak bullak olduğu; çarşıda, pazarda, sokakta karşılaştığımız onlarca yabancı kelimeye, insan ve yer isimlerine, bedestene, bakkala, berbere, muazzam, dev, devvasa dükkanlara bir de şairlerin bu uyduruk dili ve eski kelimeleri diriltme gayreteriyle, şiirlerini yabancı kelimelerle örme çabaları, bu kültür erozyonuna eklenince ortada millîlik namına bir şey kalmıyor. Millet dilini ve Türkçe kelimeleri, mumla arıyorsunuz. Halbuki şair milletin, halkın susmayan sesidir.Halka halkça hitap eder.Mehmet Emin YUDAKUL'un dediği gibi:
"Şairleri haykırmayan bir millet,
Sevenleri toprak olmuş, öksüz çocuk gibidir."

Faruk Nafiz ÇAMLIBEL'de:
"Şair, sen üzüldükçe ve öldükçe yaşarsın" Şair acı çekecek, çile çekecek, üzülecek, ölecek; ama halkın dertlerini yine halkın diliyle, onun anlayacağı sade bir uslûpla ortaya koyacak, terennüm edecek.Halkın gözü, halkın kulağı, halkın gönlü, halkın dili olacak ve onların söyleyemediklerini söyleyecek, haykıracak. Halkın hislerini, dertlerini, acı ve tatlı seslenişlerini sesini duyuracak…Halkın sesi çıkaçak ki, şairler halk diliyle, halkça haykıracak ki halk, öksüz çocuklar gibi boynu bükük kalmayacak..
Geçmişi çağrıştıran, kötü olan eskiyi, aynen veya benzer bir şekilde taklit eden, zamanında ve sonra anlaşılmayan şair sadece kendi söyleyip yine kendisi dinler. Üstâd Mehmet Âkif'in:"Yeni yeni olduğu için değil, iyi olursa alınmalı; eski de eski olduğu için değil kötü olursa atılmalıdır" sözü gereğince bir çok tenkide uğramış ve hatta "millî olmamak ve memleketi yansıtmamak"la itham edilip, suçlanmış bir topluluğun devamı olmak ve o çizgiden sapmamak, tecrübeyi, sınama yanılmayı, gelişmeyi, teknolojiyi, millet mefhumunu, halkı, hatta kendini inkar edip, değerleri hiçe saymaktır.
Ahmet Haşim'in:
O belde…
Hangi bir kıt'a-ı muhayyelde?
Hangi bir nehr-ı dû ile mahdûd?
Bir yalan yer midir veyâ mevcûd
Fakat bulunmayacak bir melâz-ı hülyâ mı?
Bilmem…yalnız,
Bildiğim sen ve ben ve mâi deniz"

Şair Ali Rıza NAVRUZ ise:
"Sana,
Bulutları öpme vaktinden susuyorum
                     Gülmira!
… Bana değil,
Gestapo'ya sor Gülmira;
…Şimdi bulutları öpme vaktinden
Susuyorum sana.
Sesim ki elbette duyulmaz, Gülmira,
Zîrâ
Zamana isyanlarda
     Bir Olimposlu var karşında!…"
     Kalsizmin katı kuralları burada da hakimiyetini devam ettirerek şairi kelepçelerle bağlamış."Amir Hükmü" gücünü burada da göstermiş olamalı ki Yunanlı'nın "Olimpos Dağı" şaire ilham oluyor Olimpos'u özlüyor ve kendini "zamana isyanlarda" bir Olimposlu olarak görüyor. Peki neden Kaf Dağlı, Tanrı Dağlı, Altaylı, Ala Dağlı, Erciyesli, Ağrılı, Nemrutlu, Cudili, değil de Olimposlu?!. Çünkü isyanları ancak ve ancak Olimposlular oynar…Hayata karanlık gecelerden bakış, hayatın zindanlığı, hayatın çirkefliği Olimposlular'da var da ondan!.. İçindeki fırtınaları kendi dengelerini şair bildik tanıdık memleket dağlarıyla, insanlarıyla ve efsaneleriyle bağdaştıramıyor ve Olimpos'u kullanıyor.

Halit Ziya Uşaklıgil'in:
"Bundan sonra ne yapacak? Biraz evvel kardeşinin mûsibetini def'etmek çaresini ararken, bir idam hükmü soğukluğu ile inen bir kelime suya düşen bir taş parçası gibi ağır ağır, suları yararak ric'at mümkün olmayan bir sukût ile kalbinin en derin noktalarına kadar, türlü emelleri ezerek, hülyâları parçalayarak iniyordu: Hiç!..
Evet, hiç!..Bundan sonra hepsine vedâ etmek., bir aralık şiir baharı ile bulanan gözlerinin önünde, yükseldiğini gördüğü emel kâşânesinin artık enkazı kenarına oturup, uzun bir harman nazariyle, onun mâtemini tutmak lâzım geliyordu.
Evet, Lâmi'a ile eseri…
Karanlıkta yazıları görmeyerek yaprakları çevirdi, son sahife olacağını tahmin ettiği yaprağa kadar geldi, orada o iki kelimeyi, o beş sıfırı bir rü'yet vehmi ile tekrar gördü. Lâmi'a!…Birden, bu siyah gecenin karşısında aklına bir başka gecenin hâtırası geldi."

Navruz'un şiirleri Servet-i Fünûn dilinin bir bakıma kopyası, yapmacık ve yabancı dillerden alınan kelimelerle adeta bir dandel örgüsü gibi sanat yapma gayret ve telâşıyla yüklü.
Bu şiirinde Ali Rıza NAVRUZ; yine bildiğimiz çelişkileri aşağıdaki Karacoğlan, Gevherî Aşık Ömer, Erzurumlu Emrah tarzında yazdığı şiiriyle gösteriyor:
"Yine nazlı yardan bir mektup aldım,
Hasretin sevgilim bağra, yel diyor
Sen giderken hemen, gelirsin sandım,
Aylar yıla döndü, artık gel diyor"

Mevsim kışa döndü her taraf ayaz.
Al düştü içime, dışarım beyaz
Beni bırakıp da gittiğin o yaz,
Bir alevdi gönlüm, şimdi kor diyor."

Navruz, "Kuma" isimli şiirinde senli benli olur. Asıl hedefini bulur. Asıl anlatmak istenilenleri bir çırpıda deyiverir; ustalık ve hünerle dedirtiverir kelimelere. Usandırmadan sıkılmadan, habersizce ve sessizce kor, taşı gediğine…

"Dün şölenden geldim ki
Sen yoksun…
Bir not iliştirmişsin, küseğen yastığına.
Meâlen şöyle:
"Anlı şair(!)
Şanlı Şair(!)
Benden işte bu kadar,
Sen;
Şiirin koynuna gir…"

Şair Ali Rıza NAVRUZ sanatını, zaman zaman yakaladığı kelimelerle halk dilini kullanarak, dantel dantel ördüğü şiirlerinde gösteriyor. Dikkate değer, sanatın estetik güzelliğini ve edebî eser olma vasfına doğru kaydırdığı özünü, kendini, bir arının peteği işlediği, kelebeğin bir ipek kozasını ördüğü gibi örerek halkça, Türkçe ve Türk dilinin öz be öz kelimeleriyle yazdığı bir kaç şiirinde ortaya koyuyor. Asıl, zekâsını, dehasını, sanatını hem serbest hem de ölçülü ve kafiyeli yazdığı şiirlerinde gösteriyor."Öksüz Uykular Bıraktım Yatağıma" şiir kitabının ikinci bölümü "Çatal Kapı" dan İşte iki örnek:
"Bugün de kar yağdı, gördün mü kızım?
Her bahar ektiğim umut üstüne.
Bozuldu akordu çalmıyor sazım,
Eklendi acılar hasret üstüne."

"Şundan eminim ki uzun zamandır
Bu kantarın topuzunda hile var.
Bilirim ben, başım gövdemden ağır,
Yüreğimde, bir bu kadar, çile var…"


KAYNAKLAR:
1)     Ali Rıza NAVRUZ, ÖKSÜZ UYKULAR BIRAKTIM YATAĞIMA, GEÇİT YAYINEVİ (Basım-Yayın-Dağıtım) Ekim 2000, KAYSERİ
2)     Hacı Recep ÇALKANER, “4x4 Aslan Gayserilim”, Şafak Ofset Matbaacılık San.Tic.Ltd.Şti. Ağustos 2003,KAYSERİ
3)     Abdullah Çağrı ELGÜN, "Türk Dili”, (Genişletilmiş İkinci Baskı) Laçin Yayın Dağıtım, Kayseri 2001;
4)     Abdullah Çağrı ELGÜN, "Edebî Sanatlar”, (Laçin Yayın Dağıtım, Kayseri 2000)
5)     Mehmet KAPLAN, Cumhuriyet Devri Türk Şiiri, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Yayınları:7, İstanbul-1973, s.5-8
6)     İlhan GEÇER, Cumhuriyet Döneminde Türk Şiiri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. 785, Ankara-1987, s. 140-143
7)     Mehmet KAPLAN, Tevfik Fikret ve Şiiri, Türkiye Yayınevi, İstanbul-1946, s.149Abdullah Çağrı ELGÜN hakkındaki bilgilerin basılmasını istiyorum.
Eğer basılmamasını istiyorsanız tıklayın.

  Abdullah Çağrı ELGÜN kimdir?
Abdullah (Çağrı) ELGÜN HAYATI HAKKINDA BİLGİLER Kayseri’de dünyaya geldi. Kayseri Atatürk İlkokulu, Fevziçakmak Ortaokulu, Kayseri Lisesini bitirdi. Ankara Gazi Eğitim Fakültesi'nde LİSANS, Erciyes Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitülerinde Türk Dili ve Türk Dilleri üzerine MASTER yaptı. İlk Yaz Dergisi, Gevher Nesibe Dergisi ve Gevher Nesibe Dergisi Haber Bülteni ile Türk Ocağı Dergisinin Kurucularından ve Gevher Nesibe Dergisi Haber Bülteni ile Gevher Nesibe Dergisi ve Türk Ocağı Dergilerinin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı. Erciyes, Gülpınar, Hakses, Doğuş Edebiyat, Küçük Dergi, Çınar, Töre, Kayseri İl Yıllığı, Kayseri’de Sağlık, Yeşilay, Laçin, Geçit, Çemen, Yeniden Diriliş, Kayseri Kültür Ocağı, Türk Ocağı, Aydınlar Ocağı, Türk Yurdu, Türk Edebiyatı, Türk Dünyası Tarih, Artı Eğitim, Anasam, Orkun, Kurultay, Gökkubbe, İlesam Haber, gibi çeşitli gazete ve dergilerde eserleri ve hakkında yazılar yayınlandı. Kayseri Hakimiyet, Kayseri Haber, Kayseri Anadolu Haber Gazetelerinde uzun yıllar köşe yazarlığı yaptı. Kayseri Özvatan Haber Bülteni, Sağlık Sen Haber Bülteni, Kayseri Devlet Hastanesi Haber Bülteni, Hoca Ahmet Yesevî Üniversitesi Haber Bülteni, gazete, dergi ve haber bültenlerinde yazılar yazdı. Kayseri Halk Aşıkları Gününü organize etti. Elif Televizyonunda Salı ve Perşembe günleri, Başak Televizyonunda Salı ve Pazar Akşamları dört yıl boyunca şiir, edebiyat ve aktüel konularda, Erciyes Televizyonunda Üniversitenin akademik personeli ve konusunda uzman olarak tanınmış kişilerle kültür üzerine sohbet programlarını yaptı ve yönetti. DENEYİMLERİ ve GÖREV YAPTIĞI YERLER: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ve ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜLERİNDE aynı anda MASTER YAPTI; Bildiği Yabancı Diller : İNGİLİZCE, RUSÇA, TÜRK ŞİVELERİ (Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Azerice) bilen ELGÜN; Ankara, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünde ÖĞRENCİ İŞLERİ ile DEĞERLENDİRME ŞUBESİ MEMURLUĞU, Ankara, Keçiören Çevre Sağlık Meslek Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Kayseri, İl Sağlık Müdürlüğü, Tayin ve Atamaları DEĞERLENDİRME MEMURLUĞU, Kayseri, İl Sağlık Müdürlüğü, Genel İdare Şefliği, Kayseri, Sağlık Meslek Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Kayseri, Sağlık Meslek Lisesi'nde Müdür Yardımcılığı, Kayseri, Sağlık Meslek Lisesi'nde Müdür Vekilliği, Kazakistan, Abay Devlet Üniversitesi'nde DOĞU DİLLERİ DOÇENTLİĞİ, Kayseri, Erciyes Üniversitesi Türk Dili Dersleri Hocalığı, KAYSERİ, SAĞLIK EĞİTİM ENSTİTÜSÜ'nde TÜRK DİLİ DERSLERİ HOCALIĞI, Kayseri, Sağlık Eğitim Enstitüsü MÜDÜR YARDIMCILIĞI Kayseri, Sağlık Eğitim Enstitüsü MÜDÜRLÜĞÜ Kayseri, Kocasinan Grup Başkanlığı Ayniyat Saymanlığı, yaptı. Halen Ankara’da Sağlık Bakanlığının, EĞİTİM UZMANI olarak görevini sürdürmektedir. SOSYAL HAYATI: Kayseri’de Elif TV. Başak TV. Erciyes TV’lerinde Tarihten Günümüze Türk Şiiri, Genel Kültür, Sohbet Programları Yaptı Öğretim Üyeleri ve Aydın Kesim ve konunun uzmanları ile GRUP SOHBETLERİ ile AÇIK OTURUMLARI yönetti. ERCİYES TV’de 26 BÖLÜMLÜK “ATA YURDUNDA GEZİNTİ” belgeseli yayınlandı. SHOW TV’DE EŞEKLİ KÜTÜPHANE FİLMİ yayınlandı. Bir çok programları yöneten ve sunuculuğunu gerçekleştiren ELGÜN, Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL, Başbakan Mesut YILMAZ ve hanımlarının açılış konuşmalarında da sunuculuk yaptı. Kayseri Hakimiyet Gazetesinde “ Gesi Belgeseli ” ve “Belgelerle Ermeni Günlüğü” adı ile fotoğraflı belgesel yayınladı. Aynı gazetede “Ufukların Ötesi” adı ile köşe yazarlığı yaptı. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Yakutistan Türk Cumhuriyetleri ile ilgili yirmi altı (26) bölümlük “Ata Yurdunda Gezinti” adlı Televizyon Filmi yayınladı. Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde “Fotoğraflarla Türk Dünyasından Görüntüler” adı ile bir Fotoğraf Sergisi düzenledi. Kazakistan Almatı Televizyonunda “Türkiye’deki Cirit Oyunları” konulu bir konuşma yaptı. Kazakistan’ın Taldıkargon şehrinde, Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesi ile “20.yy Klasik Türk Edebiyatçıları” konulu yirmi sayfalık bir Tebliğ sundu. (Abay Devlet Üniversitesi Tarafından Rusça olarak yayınlandı.) 1 Nisan Dünya Şiir Günü Koordinatörlüğü, Erciyes Üniversitesi Nisan Kültür ve Sanat Haftası Şiir Koordinatörlüğü yaptı. FAALİYETTE BULUNDUĞU DERNEK ve KURULUŞLAR: 1) Kayseri Ju Do Spor Kulübü(Yönetim Kurulu; 2) Kayseri Hilâl Ay Kung Fu Spor Kulübü(Yönetim Kurulu Üyesi), 3) Kayseri Teak Wan-Do Bölge Ajanlığı, 4) Kayseri Kültür ve Turizm Derneği(KTKD), 5) Kayseri, Akkışla ve Yöresi Türkmenler Derneği, 6) Ankara, Gazi Eğitimliler Vakfı (GEMVAK), 7) Yörük Türkmenleri Vakfı (YÖRTÜRK), 8) Ankara Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği Genel Merkezi, 9) Türkiye Makedon Dostluk Derneği Genel Merkezi, 10) Aydınlar Ocağı(Başkan Yardımcısı), 11) Türk Ocakları(Yönetim Kurulu Üyesi, Başkan Adayı), 12) Ankara Mekadonya Türk Dostluk Derneği(Üyesi) 13) Ankara Türkiye Yazarlar Birliği Genel Merkezi(Yönetim Kurulu),(TYB), 14) Ankara, Sağlık Sen Genel Merkezi (Üye) 15)Ankara İlim ve Edebiyat Eserleri Meslek Birliği Genel Merkezi(İLESAM) … vb dernek kuruluş ve vakıflarda yöneticilik ve üyelik görevlerinde bulundu. İLGİ ALANLARI: Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi'nde görev yaptığı sırada hazırladığı yirmi altı bölümlük "ATAYURDUNDA GEZİNTİ" adlı Televizyon Dizisi ERCİYES TV’de beş ay süreyle yayınlandı. Uzun yıllardır, KUNG-FU(SİYAH KUŞUK I.GIP), JUDO(SİYAH KUŞUK) ve TEAK WAN DO (II.GIP) Uzakdoğu sporları yaptı. 1982 yılından 1986 yılına kadar KAYSERİ Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü Teak Wan-Do Bölge Ajanlığı görevi sırasında, Bölge Ajanlığı Bütçesini düzenledi. SPOR OKULLARINI ve SPOR müsabakalarını KOORDİNE ETTİ. KAYSERİ’deki TÜM UZAKDOĞU SPOR OKULARINDAKİ öğrencilerin başarı belgeleri ve diplomalarını düzenleyip imza attı. Kayseri/Develi’de, bütün Develi halkının katıldığı, ERMENİLER ve TEHCİR OLAYI konulu bir konferans tertipledi. Develi’de, “Göcekler Göğerince” “Bir Ölüm Trafik”, “Çanakkale Geçilmez” adlı piyesleri, Kayseri’den ordu komutanlarının da katıldığı büyük bir davette sergiledi. Kayseri Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğünün işbirliği ile düzenlenen 21 Mart 2000 Nevruz Kutlamalarını yönetti ve sunuculuğunu yaptı.. ALDIĞI ÖDÜLLER: 1) 1982 Yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünün Düzenlediği “ EĞİTİM METODOLOJİSİ ve TEKNOLOJİSİ” BAŞARI BELGESİ; 2) 1984 Yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünün Düzenlediği “ REHBERLİK ve DANIŞMANLIK” BAŞARI BELGESİ; 3) 1984 Yılı TC. Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Kayseri Bölge Başkanlığı Cumhuriyetimizin 60.Yılı münasebetiyle ÜSTÜN HİZMET ve ŞÜKRAN BELGESİ; 4) 1991 Yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünün Düzenlediği “ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ ” BAŞARI BELGESİ; 5) 1994 Yılı Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisinin 200. sayıya ulaşmasının anısına TEŞEKKÜR BELGESİ; 6) 1995-1997 Yıllarında Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı Almatı Abay Devlet Üniversitesi REKTÖRLÜĞÜ DOĞU DİLLERİ BÖLÜMÜ, TEŞEKKÜR BELGESİ; 7) 1995-1997 Yıllarında Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı Almatı Abay Devlet Üniversitesi TARİH FAKÜLTESİ DEKANLIĞI, TEŞEKKÜR BELGESİ; 8) 1995 Yılı Bizim Gençlik Aylık Kültür ve Sanat Dergisinin düzenlediği “ŞAİRLER ANTOLOJİSİ” TEŞEKKÜR BELGESİ; 9) 1999-2000 Öğretim Yılında“CUMHURİYETİN 75. YILI” Çerçevesinde düzenlenen Öğretmenler arasında yapılan Makale Yarışmasında “ATATÜRK ÇAĞDAŞ EĞİTİM ve ÖĞRETMEN” konulu makâlesiyle İL BİRİNCİLİĞİ; 10) 2000 Anadolu İlim ve Edebiyat Eserleri Meslek Birliği (ANASAM) “KAYSERİ ŞAİRLER GÜNܔ, TAKDİR BELGESİ; 11) 2000 Yılı, Kayseri Kültür ve Turizm Derneğinin düzenlediği “1.DÜNYA ŞİİR GÜNܔ dolayısı ile TEŞEKKÜR BELGESİ; 12) 2000-2001 Yıllarında “OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU’NUN 700. YILI” çerçevesinde düzenlenen makâle yarışmasında “OSMANLI ve VELİAHT TÜRKİYE” konulu makâlesiyle İL BİRİNCİLİĞİ ve Türkiye Genelinde MANSİYON ve PARA ÖDÜLLERİ; 13) 2001 Yılı, Kayseri Kültür ve Turizm Derneğinin düzenlediği “2.DÜNYA ŞİİR GÜNܔ dolayısı ile TEŞEKKÜR BELGESİ; 14) 2001 Yılı, Erciyes Üniversitesi’nin düzenlediği “ 2.KAYSERİ ŞAİRLER GÜNܔ dolayısı ile TEŞEKKÜR BELGESİ; 15) 2002 Yılı, Kayseri Turizm ve Kültür Derneği’nin düzenlediği “9. DÜNYA ŞİİR GÜNܔ dolayısı ile TEŞEKKÜR BELGESİ; 16) 2002 Yılı “ERCİYES AYLIK FİKİR VE SANAT DERGİSİNİN 300. SAYIYA ULAŞMASINI SAĞLAYAN YAZARLARINA” TEŞEKKÜR BELGESİ; 17) 2005 Yılı “Kayseri Turizm ve Kültür Derneği”, “Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi”, “Çemen Şiir Dergisi”, “Yeniden Diriliş Kültür Dergisi” Yönetim Kurulu Başkanlığının “AHMET’İN AKKIŞLASI” kitabının çıkışına TEŞEKKÜR BELGESİ; 18) 2007 Yılı Mustafa Kemal İlköğretim Okulu’nun düzenlediği ŞİİR DİNLETİSİ’ne katkıları için TEŞEKKÜR BELGESİ; 19) 2007 Yılı, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesinin düzenlediği Kültür Sanat Ödülleri çerçevesinde “2007 YILI KAYSERİ KÜLTÜRÜNE HİZMET ÖDÜLܔ ; 20) 2008 Yılı, Kayseri Turizm ve Kültür Derneği’nin düzenlediği “3.Dünya Şiir Günü” dolayısı ile TEŞEKKÜR BELGESİ; 21) 2008 Nisan 28 “TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI”,’nın katkılarıyla yapılan “Bizim Çocuklarımız Hikâye ve Şiir Yarışması” dolayısı ile “İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği” desteğinde Meclis Toplantı Salonunda, Meclis Başkanı Köksal TOPTAN tarafından verilen TEŞEKKÜR BELGESİ; 22) 2009 Mart 14, “Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği ve Sakarya Gönüllü Eğitimciler Derneği ” tarafından düzenlenen “SAKARYA ŞAİRLER BULUŞMASI” na katkıları dolayısı ile verilen TEŞEKKÜR BELGESİ; 23) 2009 Nisan 27 “TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI”,’nın katkılarıyla yapılan “II.Bizim Çocuklarımız Hikâye ve Şiir Yarışması” dolayısı ile “İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği desteğinde Meclis Toplantı Salonunda, Meclis Başkanı Köksal TOPTAN tarafından verilen TEŞEKKÜR BELGESİ; 24) 2009 Temmuz 13, “TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ”,’nın “ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLܔ nü, (TYB) Türkye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Meclis Toplantı Salonunda, Meclis Başkanı sn. Köksal TOPTAN’ın elinden ; plaket ve ödülleri almıştır. ÇEKTİĞİ DİZİ FİLİMLER: 1) Ata Yurdunda Gezinti (Yirmi Altı Bölüm) Erciyes TV.de Yayınlandı. 2) Eşekli Kütüphane (Dokuz Bölüm) Show TV.Gösterimi Yapıldı. YAYINLANMIŞ ESERLERİ: 1)ELGÜN, Abdullah Çağrı, "Düşten Öteye”, (Şiir, Aslımlar Matbaası, Ankara 1983); 2) ELGÜN, Abdullah Çağrı,"Türk Edebiyatında Söz Sanatları, İmlâ ve Noktalama”(Servet Yayın Dağıtım, İstanbul 1988); 3) ELGÜN, Abdullah Çağrı,"Kültür İstilâsı”, (Kültür Basın Yayın Birliği, İstanbul 1990); 4) ELGÜN, Abdullah Çağrı, "İlk Kıble”, (Kültür Basın Yayın Birliği, İstanbul 1991); 5) ELGÜN, Abdullah Çağrı, "Şiirlerle Hemşire”, (Bizim Ofset, Kültür Basın Yayın Birliği Yayınları, Ankara 1991); 6) ELGÜN, Abdullah Çağrı, “Mehmet Âkif”, (Kültür Basın Yayın Birliği, İstanbul 1992); 7))ELGÜN, Abdullah Çağrı,"Türk Dili” (Geçit Yayınları, Kayseri 1999); 8) ELGÜN, Abdullah Çağrı,"Edebî Sanatlar”, (Laçin Yayın Dağıtım, Kayseri 2000); 9) ELGÜN, Abdullah Çağrı, “Duran Karakuş’un Şiirleri”, (Laçin Yayın Dağıtım, Kayseri 2001); 10) ELGÜN, Abdullah Çağrı, "Türk Dili”,( (Genişletilmiş İkinci Baskı) Laçin Yayın Dağıtım, Kayseri 2001); 11) ELGÜN, Abdullah Çağrı, “Gesi Belgeseli”, (Akın Günlük, Kayseri 2001); 12) ELGÜN, Abdullah Çağrı, “Çanakkale (Piyes)”, (Laçin Yayın Dağıtım, Kayseri 2001); 13) ELGÜN, Abdullah Çağrı, “Belgelerle Ermeni Günlüğü”, (Araştırma), (Laçin Yayın Dağıtım, Kayseri 2001); 14) ELGÜN, Abdullah Çağrı, "Kazak Şairleri Antolojisi”, (Laçin Yayın Dağıtım, Kayseri 2002); 15) ELGÜN, Abdullah Çağrı, “Özel Öğretim Metodları I”, (Laçin Yayın Dağıtım, Kayseri 2002); 16) ELGÜN, Abdullah Çağrı, “Özel Öğretim Metodları II”, (Laçin Yayın Dağıtım, Kayseri 2002); 17) ELGÜN, Abdullah Çağrı, “Türk Dilini Öğrenmenin Metodları”, (Laçin Yayın Dağıtım, Kayseri 2003); 18) ELGÜN, Abdullah Çağrı, "Akkışla Yöresi ve Ağızları”,(Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü, Kayseri 2005); 19) ELGÜN, Abdullah Çağrı, “Eşekli Kütüphane” (Bizim Gençlik Yayınları, Kayseri 2005); 20) ELGÜN, Abdullah Çağrı, “Ahmet’in Akkışla’sı”(Bizim Gençlik Yayınları, Kayseri 2005) adlı eserleri bulunmaktadır. ESERLERİNİ YAYIMLANDIĞI ve ÜYESİ OLDUĞU İNTERNET SİTELERİ: 1)http://kitap.antoloji.com/kisi.asp?CAS=116889 2)http://www.eren.com.tr/goster/kitap/kisi.asp?CAS=116889&SID=820626336162 3)http://www.eren.com.tr/goster/kitap/kisi.asp?P=2&SER=&CAT=&CAS=116889&PUB=&liste=&SID=517183642810&ara=&yer= 4)http://www.antoloji.com/siir/sair/sair.asp?sair=56366 5)http://www.ideefixe.com/kitap/urun_liste.asp?kid=11707 6)http://bozok.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3884 7)http://www.tumkitaplar.com/kitap/index.pl?yazar2=31546 8)http://www.hikayeler.net/arama-sonuclari.asp?cx=partner-pub-9067201929723412%3Agu73my-qrwo&cof=FORID%3A10&ie=ISO88599&q=Abdullah+%C7a%F0r%FD+ELG%DCN&sa=Ara#902 9) http://www.asilkan.org/ (On iki dilde yayınlanan bir site) 10) Zemge Yayınları 5 24.07.2008 Aktif 11) Yüreğimizden damlayanlar... 42 24.07.2008 Aktif 12) Yıldızlar Salonu 186 31.07.2008 Aktif 13) Yetkili Şairler 4563 26.05.2008 Aktif 14) -TÜRK SANAT MÜZİĞİ Tutkunları- 256 24.07.2008 Aktif 15) Türk Edebiyatı 67 03.06.2008 Aktif 16) TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI SEVGİSİ 2 01.06.2008 Aktif 17) 'Trabzon Şiir Grubu' 29 24.07.2008 Aktif 18) Şiirleri Ayarlama Enstitüsü 15 24.07.2008 Aktif 19) Şiiri Sevenler 12 24.07.2008 Aktif 20) Şiir Gurubu 211 24.07.2008 Aktif 21) Şair Sofrası 173 24.07.2008 Aktif 22) Sakaryanın Genç Kalemleri 11 24.07.2008 Aktif 23) Medcezir 4 24.07.2008 Aktif 24) Maviye Aşıklar 28 05.06.2008 25) Mavibulvar Boydanboya 478 24.07.2008 Aktif 26) Mavi Güller 16 24.07.2008 Aktif 27) KAYSERİLİ ŞAİR ve YAZARLAR 3 03.06.2008 Aktif 28) İzmir Şairleri 185 24.07.2008 Aktif 29) iSTANBUL SEVDALILARI 4 24.07.2008 Aktif 30) HARMAN Şiir ve Edebiyat Dergisi 21 24.07.2008 Aktif 31) HAK ve HAKİKAT'E GÖNÜL VERENLER.. 7 24.07.2008 Aktif 32) Güneş Topla Benim için 146 24.07.2008 Aktif 33) Gülümsemek Bir Sihirdir 205 30.07.2008 Aktif 34) Felsefe ve Düsünce Tarihi 25 24.07.2008 Aktif 35) Es Radyo Siir Gurubu 15 24.07.2008 Aktif 36) Elazığa Ses Ol 129 24.07.2008 Aktif 37) EKİN. Doğan Deniz 39 24.07.2008 Aktif 38) Ege de Şiir Molası 124 24.07.2008 Aktif 39) Edep Dairesi İçinde İnsana Dair Herşey 174 24.07.2008 Aktif 40) Divan Edebiyatı 29 24.07.2008 Aktif 41) Dipsiz Kumbara 23 24.07.2008 Aktif 42) DiKeNSiZ GüLLeR 364 24.07.2008 Aktif 43) Bursa 123 03.06.2008 Aktif 44) Başkent Genç Sanat Edebiyat 45) Bal ve Gül Edebiyat Sofrası 22 24.07.2008 Aktif 46) Aziz Türkçemiz 16 24.07.2008 Aktif 47) Azerbaycan Türklerinin Edebiyyatı 62 24.07.2008 Aktif 48) Aydınlı Şairler ve Şiir Dostları 58 24.07.2008 Aktif 49) Ay Karanlık Şiir Grubu 546 24.07.2008 Aktif 50) Aşka Sevdalılar 380 31.07.2008 Aktif 51) Ankaralı Şairler ve Edebiyatçılar 245 03.06.2008 Aktif 52) ANKARA RÜZGARI YÖNETİM GRuBU 53) Ankara RÜZGARI 248 24.07.2008 Aktif 54) Ankara Dusler Sokagı Sakınlerİ 2 24.07.2008 Aktif 55) ankarA alT kültüR - tutunamayanlaR 3 24.07.2008 Aktif 56) Anka Kültür ve Edebiyat Grubu 4 24.07.2008 Aktif 57) Anilarda Yasarken 43 24.07.2008 Aktif 58) 'Anahtarcıyım,Çilingirim 2 24.07.2008 Aktif 59) Anadolu Aşıkları 78 24.07.2008 Aktif 60) Amatör Yazarlar Kulübü 5 24.07.2008 Aktif 61) 'Altıncı Şehir' 4 24.07.2008 Aktif 62) Alperen Ocakları 13 24.07.2008 Aktif 63) Almanya Şiirdostları Grubu 7 24.07.2008 Aktif 64) Almanya da Yaşayan Şairler 8 24.07.2008 Aktif 65) Ali Akça - İlham Perileri Şiir Grubu 61 24.07.2008 Aktif 67) _PaPİLLoN_ 5 03.06.2008 Aktif 68) ALACA KARANLIK ve AŞİKLARIN MEKANI AYRILIK 4 03.06.2008 Aktif 69) ' NE Olursan OL GEL' 108 03.06.2008 Aktif 70) -' Mahzendeki Şarapları Kahve Diye Deviren Sarhoş Kediler' 48 24.07.2008 Aktif 80) ' Balkan Türkleri, Batı Trakyalılar ve göçmenler 44 03.06.2008 Aktif 81) ' 6630 - Nokia ' Program, oyun, tema, klip, vs, vs... 7 03.06.2008 Aktif 82) ' ¯`°²¤ Aşk Şiirleri Antolojisi ¤²°`¯ ' 68 24.07.2008 Aktif 83) ' ¯`¤ Birikinti... Kenar Köşede Kalanlar ¤`¯ ' 13 24.07.2008 Aktif 84) ' ___Gizli Kalmış Gerçekler ___' 113 24.07.2008 Aktif 85) ' '-' Ulaşılmaza Uzanmak ' '-' 200 24.07.2008 Aktif 86) ' ' 'Sinema ve Sinema Kitapsız da Olmaz Haberleşme Telefonu: 00 90 532 233 14 13 Emeil: cagrielgun@hotmail.com

Etkilendiği Yazarlar:
Yazar, Araştırmacı, Şair

 


Bu yazıyı basmak istiyorum.

İzEdebiyat'da yayınlanmakta olan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının ya da telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Tüm yazılardan birinci dereceden sayfa düzenleyicileri sorumludur. Ayrıntılı bilgi icin Yasallık bölümüne bkz.

Yazarların izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin —kısa alıntı ve tanıtımlar dışında— herhangi bir biçimde basılmaması/yayınlanmaması önemle rica olunur.

© 2000-2002, İzlenim.com - Tüm hakları saklıdır.